Správa životního cyklu aplikací

Moderní aplikace potřebují moderní životní cyklus.

Organizacím, které se zabývají vývojem softwaru, pomáhá Visual Studio už po řadu let oprostit se od rigidních, procesně orientovaných životních cyklů aplikací, které vedou k izolaci vývojových, testovacích, projektových a provozních týmů. Přístup společnosti Microsoft ke správě životního cyklu aplikací poskytuje flexibilní a agilní prostředí, které se přizpůsobuje potřebám týmu, eliminuje bariéry mezi rolemi a zefektivňuje procesy, takže se můžete soustředit na rychlejší a efektivnější poskytování vysoce kvalitního softwaru. Ve světě, kde vývoj softwaru hraje pro úspěch firmy stále důležitější roli, jsou principy správy životního cyklu aplikací, které Visual Studio ztělesňuje, významnější než kdy dříve.

Agilní plánování

Pomocí postupů agilního vývoje můžete svou pozornost zaměřit namísto správy procesů na poskytování hodnoty. Aby měly agilní techniky minimální riziko a maximální dopad, musejí být těsně spjaté s firemními cíli a je potřeba je implementovat do všech oblastí, k nimž patří vývoj, testování, řízení projektů a provoz. Správa životního cyklu aplikací v sadě Visual Studio je flexibilní a integrované řešení, které vám pomůže si agilní přístup osvojit vlastním tempem. Integrované nástroje podporují správu nevyřízených položek, plánování sprintů, agilní správu portfolií, každodenní rychlé schůzky, jednodušší požadavky a kanbanové tabule. Lepší spolupráce, viditelnost a sdílení informací mezi týmy zajišťuje, že vývojáři dodají přesně to, co firma potřebuje, a navíc rychleji a s menším rizikem.

Další informace

Kvalita softwaru

Kvalita hraje zásadní roli při budování silného vztahu se zákazníky a zajištění efektivního provozu firmy. Uživatelé vyžadují nejen bezvadný software, ale také kvalitu v oblasti funkčnosti, výkonu, použitelnosti a snadného ovládání. Pokud se tyto potřeby zajišťují v procesu vývoje až dodatečně, značně se zvyšuje riziko a zpomaluje se dodávka v rychlejších cyklech.

Visual Studio vám umožňuje dodávat vysoce kvalitní software bez obětování rychlosti. Pomůže vám do jednotlivých kroků vývojového cyklu začlenit různé techniky testování, například manuální, automatizované a nahodilé, stejně jako zátěžové testování a správu testovacích prostředí, a odstranit tak bariéry mezi vývojem a testováním. Tyto testovací nástroje zaznamenávají podstatné informace, které se ukládají v integrovaném řešení správy životního cyklu aplikací a zobrazují vývojářům v rámci vývojového prostředí, takže lze chyby snadněji reprodukovat a zajistit kvalitu celého procesu vývoje.

Další informace

Týmová spolupráce

Tvorba softwaru je týmová práce. Každý člen týmu by měl mít správné informace, kdykoli je potřebuje, a v kontextu svého aktuálního úkolu. Visual Studio podporuje spolupráci mezi vývojáři, testery, projektovými manažery, vlastníky produktu a IT specialisty. Cílené integrované nástroje podporují různé aktivity spolupráce, například revize kódu, komentování kódu, zpětnou vazbu od účastníků a definice požadavků. Nové týmové místnosti navíc podněcují komunikaci a ukládají ji ve formě archivu aktivit na projektu.

Další informace

Vývoj a provoz

Agilní postupy mohou výrazně zkrátit čas vývoje, ale udržení rychlého tempa nasazování do provozu může být ještě náročnější. Navíc by se měly zefektivnit také procesy probíhající v opačném směru – od provozu k vývoji. Je velmi důležité zaznamenat informace o používání a problémech v provozu, aby mohl vývojový tým rychle reagovat a zavést cyklus sestavení-vyhodnocení-poučení. Visual Studio rozšiřuje správu životního cyklu aplikací i na provoz a s využitím správy vydaných verzí a automatizace urychluje nasazení do provozu. Dokáže zaznamenat diagnostické údaje v provozním prostředí a poskytnout je vývojářům, kteří tak mohou problémy reprodukovat a vyřešit. Pomocí integrovaného analytického řešení ve službě Visual Studio Online může vývojový tým v reálném čase reagovat na informace, které souvisejí s používáním přímo v provozu a jsou integrované s řešením správy životního cyklu aplikací. Výsledkem je úspěšný cyklus sestavení-vyhodnocení-poučení, který zvyšuje hodnotu poskytovanou zákazníkům.

Další informace