Správa životního cyklu aplikací

Moderní aplikace potřebují moderní životní cyklus

Visual Studio již po řadu let umožňuje organizacím, které se zabývají vývojem softwaru, aby se oprostily od rigidních, procesně orientovaných životních cyklů aplikací, které vedou k izolaci vývojových, testovacích, projektových a provozních týmů. Řešení Microsoftu pro správu životního cyklu aplikací (ALM) poskytuje flexibilní a agilní prostředí, které se přizpůsobuje potřebám týmu, eliminuje bariéry mezi rolemi a zefektivňuje procesy, takže se můžete soustředit na rychlejší a efektivnější poskytování vysoce kvalitního softwaru. Ve světě, kde vývoj softwaru hraje pro úspěch firmy stále důležitější roli, jsou principy správy životního cyklu aplikací, které Visual Studio ztělesňuje, významnější než kdykoli v minulosti.

Agilita

Správa ALM v nástroji Visual Studio vám poskytne nástroje a flexibilitu potřebné pro agilní řízení týmů. Jednoduchá správa backlogu přetahováním myší v kombinaci s konfigurovatelnými kanbanovými tabulemi vám umožňují stanovit priority a vizualizovat důležitou práci pro každý tým, který se podílí na vašem projektu. Přednastavená podpora procesů Scrum vám pomůže plánovat sprinty, spravovat kapacitu týmu a sledovat průběh díky panelům úloh a burndown grafům. A díky přizpůsobitelným řídicím panelům mohou mít všichni přehled o tom, jakou hodnotu přinášejí jednotlivé týmy.

Agilní vývoj softwaru

Správa zdrojového kódu

Bez ohledu na to, co preferujete (centralizaci nebo decentralizaci), vám správa ALM v nástroji Visual Studio poskytuje nástroje, aby váš tým mohl efektivně spravovat kódovou základnu.

Uživatele systému Git potěší, že mají ve Visual Studio Team Services neomezený počet bezplatných úložišť Git, včetně podpory pro větvení, základní možnosti komentování a žádosti o přijetí změn. Díky integraci s nástrojem Visual Studio jsou nyní změny větví, potvrzování změn a synchronizace s konkrétním potvrzením ještě snazší.

Team Foundation Version Control (TFVC) vám nabízí možností řízení a funkce potřebné pro centrální správu kódu. Lze podporovat tisíce vývojářů uvnitř jediného úložiště s pokročilými funkcemi pro větvení, slučování a vizualizaci, řídit oprávnění na libovolné úrovni kódové základny a zajistit plnou podporu pro potřeby dodržování předpisů s možností auditování na jakékoli úrovni.

Správa verzí

Testování

Visual Studio nabízí nástroje, které pomohou vašemu týmu s automatizací testování, s průchodem manuálními a průzkumnými testy a se zátěžovými a výkonnostními běhy. Zachycováním rozšířených informací v kontextu je možné reprodukovat chyby a zajistit kvalitu v celém procesu vývoje. Je možné automaticky generovat testovací případy z průzkumných testů, vytvářet a spravovat více testovacích konfigurací a zaznamenávat uživatelské akce se zachycením obrazovek a hlasu pro zlepšení reprodukovatelnosti problémových míst v aplikacích.

Testovací nástroje

Vydání

Čím rychleji svůj software nasadíte, tím rychleji můžete získat zpětnou vazbu. Pomocí správy vydaných verzí v nástroji Visual Studio můžete konfigurovat, schvalovat a nasazovat aplikace do libovolného prostředí. Můžete vytvářet automatizované orchestrace nasazení pro jednotlivá prostředí bez ohledu na to, o jak složitou konfiguraci jde. Častější a jednodušší poskytování softwaru pro určité prostředí umožňuje testerům okamžitě zahájit ověřování vašeho systému a zapojit účastníky do zpětné vazby.

Správa vydaných verzí

Různé platformy

I když vyvíjíte software pro různé platformy a využíváte různé vývojářské nástroje, například Eclipse a Xcode, může celý váš vývojářský tým využívat jednotné, flexibilní prostředí pro spolupráci, založené na službách pro správu životního cyklu aplikací ve Visual Studio Team Services nebo na Team Foundation Serveru.

Pro týmy, které k vývoji používají Eclipse, zajišťuje výkon Team Foundation Serveru a služby Visual Studio Team Services nástroj Team Explorer Everywhere. Připojte se k týmovým projektům, ať už lokálně nebo v cloudu, a získáte úplný přístup ke svému zdrojovému kódu, backlogům a sestavovacím funkcím pro jiné platformy než Windows.

Globální ekosystém partnerů pro Visual Studio také nabízí celou řadu multiplatformních funkcí, například Xamarin pro vytváření nativních aplikací pro zařízení s Androidem a iOS s možností opětovného využití vašeho kódu a znalostí technologií .NET, včetně plné integrace s nástrojem Visual Studio.

Team Explorer Everywhere