Vývoj aplikací

S využitím již nabytých dovedností můžete vytvářet aplikace pro různé platformy.

Visual Studio je ucelená kolekce nástrojů a služeb pro vývoj aplikací určených pro klientské počítače, web, zařízení i cloud. Ať již vytváříte svou první aplikaci pro Windows Store, nebo sestavujete web, který podporuje nejnovější prohlížeče, můžete v progresivním vývojářském prostředí Visual Studio využívat již dříve získané znalosti a vyvíjet v jazycích .NET, HTML/JavaScript a C++. Týmům, které pracují na různých platformách, poskytuje Visual Studio flexibilní prostředí pro spolupráci s možností propojení s jinými nástroji pro vývoj, jako jsou Eclipse nebo Xcode.

Windows

Vytvořte špičkové prostředí pro spotřebitele nebo zmodernizujte své obchodní aplikace pomocí uceleného řešení, které vám pomůže s návrhem, programováním, laděním, optimalizací, testováním a instrumentací aplikací pro Windows Store, Windows Desktop a Windows Phone. Díky bohaté kolekci nástrojů pro platformy Windows budete mít vše potřebné k tomu, abyste pomocí svých stávajících znalostí jazyků C#, VB, C++ a JavaScript vytvářeli atraktivní aplikace, které využijí každé zařízení s Windows na maximum.

Univerzální aplikace pro Windows v nástroji Visual StudioWindows Dev Center | Sdílení kódu napříč platformami s nástrojem Visual Studio 2015WPF (Windows Presentation Foundation)

Web a cloud

Visual Studio vám nabízí flexibilitu při vývoji aplikací nasazených místně nebo v cloudu. Své aplikace a znalosti můžete snadno přenést do Microsoft Azure nebo využít k tvorbě hybridních aplikací, které si pro potřeby zákazníků berou to nejlepší z obou světů. Visual Studio obsahuje integrované nástroje pro vytváření webů – včetně plné podpory jazyků HTML5, CSS3, JavaScript a jQuery – a umožňuje tak vytvářet moderní interaktivní webové aplikace a služby, které se přizpůsobí tradičním, moderním i mobilním prohlížečům. Funkce jako Browser Link a Page Inspector značně zjednodušují tvorbu klientských a serverových webových aplikací, které fungují a vypadají stejně prakticky ve všech prohlížečích.

Vývoj pro web v nástroji Visual Studio | ASP.NET: Funkce nástroje Visual Studio pro webové vývojáře |  ASP.NET | Nástroje Pythonu pro Visual Studio 

Obchodní aplikace

Díky platformě .NET nabízí Visual Studio ucelené a flexibilní řešení pro efektivní tvorbu výkonných a škálovatelných obchodních aplikací a jejich rozšíření na různá zařízení a cloud. Visual Studio vám také pomůže s tvorbou vlastních řešení pro spolupráci a produktivitu, jejichž základem je Microsoft SharePoint a Microsoft Office. Díky cloudovým obchodním aplikacím Office 365 budete navíc moci stavět na bohatých funkcích platformy Office 365 a Microsoft Azure.

.NET | LightSwitch | Office Dev Center

Vývoj pro různé platformy

I když vyvíjíte software pro různé platformy a využíváte různé vývojářské nástroje, například Eclipse a Xcode, může celý váš vývojářský tým využívat jednotné, flexibilní prostředí pro spolupráci, založené na službách pro správu životního cyklu aplikací ve Visual Studio Team Services nebo na Team Foundation Serveru. Vaše aplikace HTML5 i nativní aplikace pro různé platformy mohou využívat jedinou společnou sadu back-endových služeb nebo virtuální počítače hostované v Microsoft Azure. Globální ekosystém partnerů pro Visual Studio také nabízí celou řadu multiplatformních funkcí, například Xamarin pro vytváření nativních aplikací pro zařízení s Androidem a iOS s možností opětovného využití vašeho kódu a znalostí technologií .NET, včetně plné integrace s nástrojem Visual Studio.

Visual Studio Tools pro Apache Cordova (Preview) | Visual C++ pro vývoj multiplatformních mobilních řešení (Preview) | Emulátor Androidu pro Visual Studio (Preview) | Xamarin | Visual Studio Tools for Unity