Vývoj aplikací

S využitím existujících dovedností můžete vytvářet aplikace pro různé platformy.

Visual Studio je ucelená kolekce nástrojů a služeb pro vývoj aplikací, které jsou určené pro klientské počítače, web, zařízení a cloud. Ať už vytváříte svou první aplikaci pro Windows Store nebo budujete web, který podporuje nejnovější prohlížeče, díky modernímu prostředí sady Visual Studio můžete využít své stávající znalosti jazyků .NET, HTML/JavaScript a C++. Týmům, které pracují na různých platformách, poskytuje Visual Studio flexibilní prostředí pro spolupráci s možností propojení s jinými nástroji pro vývoj, jako jsou Eclipse nebo Xcode.

Windows

Vytvořte špičkové prostředí pro spotřebitele nebo zmodernizujte své obchodní aplikace pomocí uceleného řešení, které vám pomůže s návrhem, programováním, laděním, optimalizací, testováním a instrumentací aplikací pro Windows Store, plochu Windows a Windows Phone. Díky bohaté kolekci nástrojů pro platformy Windows budete mít vše potřebné k tomu, abyste pomocí svých stávajících znalostí jazyků C#, VB, C++ a JavaScript vytvářeli atraktivní aplikace, které využijí každé zařízení s Windows na maximum.

Windows Dev Center | Sdílení kódu napříč platformami s Visual Studiem 2015

Web a cloud

Visual Studio vám nabízí flexibilitu při vývoji aplikací nasazených místně nebo v cloudu. Svoje aplikace a znalosti můžete snadno přenést na platformu Microsoft Azure nebo využít k tvorbě hybridních aplikací, které si pro potřeby zákazníků berou to nejlepší z obou světů. Visual Studio obsahuje integrované nástroje pro vytváření webů – včetně plné podpory jazyků HTML5, CSS3, JavaScript a jQuery – a umožňuje tak vytvářet moderní interaktivní webové aplikace a služby, které se přizpůsobí tradičním, moderním i mobilním prohlížečům. Funkce jako Browser Link a Page Inspector značně zjednodušují tvorbu klientských a serverových webových aplikací, které fungují a vypadají stejně prakticky ve všech prohlížečích.

ASP.NET: Funkce Visual Studia pro webové vývojáře | ASP.NET

Firemní aplikace

Díky platformě .NET nabízí Visual Studio ucelené a flexibilní řešení pro efektivní tvorbu výkonných a škálovatelných obchodních aplikací a jejich rozšíření na různá zařízení a cloud. Visual Studio vám také pomůže s tvorbou vlastních řešení pro spolupráci a produktivitu, jejichž základem je Microsoft SharePoint a Microsoft Office. Díky cloudovým obchodním aplikacím Office 365 budete navíc moci stavět na bohatých funkcích platformy Office 365 a Microsoft Azure.

.NET | LightSwitch | Office Development Center

Vývoj pro různé platformy

I když vyvíjíte software pro různé platformy a využíváte různé vývojové nástroje, například Eclipse a Xcode, přesto může celý váš vývojový tým využívat jednotné, flexibilní prostředí pro spolupráci založené na službách pro správu životního cyklu aplikací platformy Visual Studio Team Services nebo serveru Team Foundation Server. Vaše aplikace HTML5 i nativní aplikace pro různé platformy mohou využívat jednu sadu back-end služeb nebo virtuální počítače hostované v systému Microsoft Azure. Globální ekosystém partnerů pro Visual Studio také nabízí celou řadu meziplatformních funkcí, například Xamarin pro vytváření nativních aplikací pro zařízení Android a iOS s možností opětovného využití vašeho kódu a znalostí technologií .NET, včetně plné integrace se sadou Visual Studio.

Nástroje Visual Studio Tools for Apache Cordova (Preview) | Emulátor Visual Studia pro Android (Preview) | Xamarin