Team Foundation Server 2015 Update 2

Poslední aktualizace 30. 10. 2017

5. května 2016

Jsme rádi, že můžeme oznámit dostupnost sady Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 2. Je to nejnovější verze platformy pro spolupráci Team Foundation Server (TFS), která je jádrem řešení správy životního cyklu aplikací (ALM) společnosti Microsoft.

Team Foundation Server si můžete nainstalovat z následujícího odkazu.

Stáhnout nejnovější aktualizaci Team Foundation Serveru.

Poznámka: Ve verzi Team Foundation Server 2015 Update 2.1 došlo oproti aktualizaci Update 2.0 k opravám některých chyb. Seznam oprav naleznete v článku KB3160281. V případě potřeby si pro konfigurace, jako jsou vícečetné aplikační vrstvy, které vyžadují odpovídající verze, můžete i nadále stáhnout Team Foundation Server 2015 Update 2.0.

Další informace o souvisejících položkách ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení.

Uvítáme vaše názory a připomínky. V případě problémů nám dejte vědět prostřednictvím možnosti Odeslat názor v sadě Visual Studio. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.

Co je nového v produktu Team Foundation Server 2015 Update 2

Aktualizace funkcí:

Vylepšení prostředí pro vytváření a odstraňování týmových projektů

Přinášíme vám možnost vytvářet a odstraňovat týmové projekty z webového prostředí a prostřednictvím rozhraní REST API. Tato vylepšení vnášejí více parity mezi Visual Studio Team Services a Team Foundation Server, pokud jde o operace správy projektů. Uživatelé s příslušným oprávněním mohou týmové projekty vytvářet ze zobrazení pro správu kolekcí nebo rozbalovacího seznamu pro navigaci. Další podrobnosti naleznete v článku o vytvoření týmového projektu.

Týmové projekty lze nyní vytvářet a odstraňovat z webového prostředí a prostřednictvím rozhraní REST API.

Podobně mohou uživatelé s příslušným oprávněním odstranit týmový projekt ze zobrazení pro správu kolekcí.

Týmový projekt můžete odstranit ze zobrazení pro správu kolekcí.

Release Management: nové funkce a vylepšení

 • Nová verze webového nástroje Release Management: Nástroj Release Management je nyní integrován do TFS. K funkcím nástroje Release Management máte přístup přímo z centra VYDANÝCH VERZÍ ve webovém přístupu k TFS bez nutnosti instalovat samostatný server nebo samostatného klienta. Práce s touto novou verzí Release Management je snazší než u předchozí verze a je založena na stejné infrastruktuře a funkcích jako systém sestavení v TFS.
  • Zjednodušte si nasazování aplikací na lokální servery, virtuální počítače spravované přes SCVMM či VMware nebo do Azure.
  • Nasazování můžete řídit nastavením definic vydání, která budou spouštět nasazení v prostředích sekvenčně nebo paralelně. A pak lze sledovat, jak daleko nasazení pracovních položek, potvrzení, buildů a vydání postoupilo.
  • Můžete zaznamenávat chyby pro neúspěšné testy. Do zaznamenané chyby se automaticky dosadí ladicí informace, například chybová zpráva nebo trasování zásobníku.

K dispozici je dokumentace pro tuto novou verzi a blogové příspěvky z poslední doby.

 • Nové rozšíření pro integraci s VMWarem: Připojte se ze služby Visual Studio Team Services nebo serveru TFS k serveru VMWare vCenter a vytvářejte, odstraňujte a aplikujte snímky na virtuálních počítačích spravovaných přes vCenter. Virtuální počítače spravované přes VMWare je možné dynamicky zřizovat nebo obnovovat až na čistý snímek a pak vytvářet definice buildů a vydání k nasazení. Získejte toto nové rozšíření z webu Marketplace.
 • Nové rozšíření pro SCVMM (System Center Virtual Machine Manager): Připojte se k serveru SCVMM a vytvářejte, odstraňujte a aplikujte snímky na virtuálních počítačích spravovaných přes konzoli pro správu SCVMM. Nyní můžete replikovat jednu z klíčových funkcí z TFS Lab Management: vytváření definic buildů a vydání k nasazení na virtuální počítače spravované přes SCVMM po jejich obnovení až na čistý snímek. Získejte toto nové rozšíření z webu Marketplace.
 • Seznam míst nasazení v souhrnu buildu: Tato nová sekce uvádí seznam prostředí, kde byl build prostřednictvím nástroje Release Management nasazen. Z této sekce můžete také vytvořit nové vydání.

Seznam prostředí a údaj, zda bylo nasazení buildu úspěšné

 • Nastavení cílových prostředí, v nichž vydání vytvoříte a nasadíte: Přidali jsme možnost potlačit automatické nasazení. Pokud chcete vypnout automatické nasazení u konkrétních prostředí, přejděte do části pro automatizovaná nasazení v dialogovém okně Vytvořit nové vydání. Poznámka týkající se zabezpečení: Flexibilitu v oblasti úprav grafu toku nasazení napříč prostředími mají nadále výhradně jen autoři definice vydání.

Dialog Vytvořit nové vydání nabízí možnost spustit nasazení po vytvoření vydání.

 • Vytváření nových vydání podle plánu: Doplnili jsme možnost nastavit plán pro vytváření nových vydání. V naplánovaném čase se vybere nejnovější verze artefaktů úspěšného buildu. Po vytvoření vydání se stanoví automatické nasazení do jednotlivých prostředí podle podmínek nasazení nakonfigurovaných v těchto prostředích. Pokud chcete nakonfigurovat naplánovanou aktivační událost pro vytváření nových vydání, přejděte na kartu Aktivační události v definici vydání.

Na kartě Aktivační události vyberte přepínač označující naplánování.

Dostupnost výsledků testů v souhrnu vydání

Pokud se chcete podívat na kvalitu testů a analyzovat jejich výsledky, pak na kartě Testy v souhrnu vydání najdete stav testů pro každé prostředí, v němž proběhly. Stav zahrnuje počet úspěšných a neúspěšných testů, procento úspěšnosti a dobu trvání testů pro konkrétní prostředí nebo pro celé vydání, tzn. napříč prostředími. K podrobnostem chybové zprávy, trasování zásobníku a přílohám testů můžete přejít a neúspěšné testy můžete vyhledat, aniž byste opustili stránku se souhrnem vydání.

Karta Testy v souhrnu vydání ukazuje stav testu v každém prostředí. Můžete se podívat na kvalitu testu a analyzovat výsledky.

Změny pořadí karet na panelech

Panely je možné optimalizovat podle toho, jak váš tým pracuje. Nyní můžete určit, jak se mají přeskládat karty při změně sloupců: pořadí se může měnit bez omezení nebo se může striktně řídit pořadím v backlogu.

Odstraňování pracovních položek

Nyní máte možnost odstraňovat pracovní položky, a to i s možnostmi, které nabízí funkce Koš. Tato novinka nahrazuje stav Odebráno. Odstranění jsme implementovali jako specifické oprávnění, takže budete mít přesnou kontrolu nad tím, kdo bude mít k této funkci přístup.

Odstraňování pracovních položek nahrazuje stav Odebráno.

Globální klávesové zkratky

Zavádíme klávesové zkratky v centrech (hubech) Kód a Práce. Procházejte bez nutnosti zvedat ruce z klávesnice.

Klávesové zkratky v centrech (hubech) Kód a Práce

Režim úprav na řídicích panelech

Do všech řídicích panelů jsme nově přidali režim úprav. Pokud nevyberete režim úprav, nebude možné přesouvat widgety, což snižuje pravděpodobnost jejich „nechtěného“ přemístění. V režimu úprav můžete widgety odebírat, měnit jejich uspořádání nebo je konfigurovat, a také přidávat nové widgety.

Režim úprav zvyšuje ochranu před nechtěnými změnami widgetů.

Automatické aktualizace řídicích panelů

Přidali jsme možnost automaticky aktualizovat konkrétní řídicí panel každých 5 minut. Jedná se o skvělý způsob, jak řídicí panel umístit na televizi nebo obrazovku někde ve veřejném prostoru a zajistit, aby se neustále aktualizoval.

Možnost automaticky aktualizovat konkrétní řídicí panel každých 5 minut

Widgety pro build v katalogu řídicích panelů

Nová možnost pro přidání grafu historie buildů z katalogu řídicích panelů umožňuje nakonfigurovat definici buildu přímo z řídicího panelu. Na blogu o funkcích řídicích panelů si můžete přečíst, jak vylepšujeme dohledatelnost a usnadňujeme přenášení různých grafů na řídicí panel.

Grafy dotazů na pracovní položky v katalogu řídicích panelů

Nyní můžete na řídicí panel přidávat grafy dotazů na pracovní položky z katalogu řídicích panelů. Tyto grafy jsou konfigurovatelné. Dotaz, typ grafu a možnosti vizualizace můžete zvolit, aniž byste museli řídicí panel opustit. K dispozici jsou výsečové, pruhové, sloupcové, skládané pruhové, spojnicové, plošné a skládané plošné typy grafů. Data můžete také zobrazovat v kontingenční tabulce. A i nadále můžete přidávat diagramy z karty Grafy v centru Práce a nakonfigurovat je, jak jste zvyklí.

Grafy dotazů na pracovní položky lze přidat na řídicí panel.

@mentions a #ID

Nyní můžete pomocí symbolu @ zmiňovat osoby v diskusích u žádostí o přijetí změn, a to včetně potvrzení, sad změn a sad odložených změn.

Když někoho zmíníte v diskusi, obdrží tento uživatel e-mailové upozornění, které bude obsahovat diskusi a odkaz na danou žádost o přijetí změn, potvrzení, sadu změn nebo sadu odložených změn. Na zmínky osob lze kliknout, čímž se zobrazí karta s identitou obsahující další detaily. Pokud zmíníte osoby, které nemají oprávnění pro příslušnou žádost o přijetí změn, potvrzení, sadu změn nebo sadu odložených změn, dostanete e-mail, že @mention byla neúspěšná.

Kromě toho můžete nyní pomocí symbolu # v diskusích u žádostí o přijetí změn, včetně diskusí u potvrzení, sad změn a sad odložených změn, zmiňovat pracovní položky.

Na tyto pracovní položky lze kliknout, čímž se otevře nová karta, kde uvidíte prostředí pracovní položky, které již důvěrně znáte.

Poznámka: V diskusích k pracovním položkám a v komentářích ke kódu aktuálně zmínky @/# nepodporujeme. Podporu pro ně plánujeme zavést v budoucí verzi.

Widget pro žádosti o přijetí změn

Správci jednotlivých týmů mohou nyní z katalogu řídicích panelů přidat widget pro žádosti o přijetí změn. Na tomto widgetu si uživatelé mohou u konkrétního úložiště zobrazit žádosti tohoto typu, které jsou přiřazeny týmu nebo přímo jim, případně ty, které sami vytvořili. Uživatelé mohou rychle přejít k jednotlivé žádosti o přijetí změn nebo si zobrazit souhrn těchto žádostí v úložišti.

Widget pro soubory Markdown umožňuje výběr souboru v úložišti kódu, který se má zobrazit

Nyní se můžete rozhodnout zobrazit kterýkoli soubor Markdown ve svém stávajícím úložišti. Soubor můžete rovněž přidat na libovolný řídicí panel ve svém týmovém projektu přímo z Průzkumníka kódu.

Přidání souboru na řídicí panel z Průzkumníka kódu

Společný nástroj pro výběr identit

Zavádíme vylepšené prostředí pro vyhledávání a zjišťování uživatelů a skupin pro oblasti řízení verzí, správy vydání a @mention. Uživatelé nyní mohou u atributů, jako je zobrazované jméno (např. „petr novak“) a název účtu SAM (např. „pnovak“), hledat s použitím předpon.

Hledání s použitím předpon u atributů, jako je zobrazované jméno a název účtu SAM

Ověřované vrácení se změnami pro Správu verzí Team Foundation

Projekty TFVC nyní mohou mít zásady pro větve, které budou před odesláním jakéhokoli kódu do větve vyžadovat úspěšné sestavení.

Web pro správu verzí

Centrum KÓD přináší několik nových funkcí a četná vylepšení v oblasti použitelnosti a stylu. Průzkumník kódu nyní ukazuje stav nejnovějšího buildu pro vybranou větev a vyznačuje se zcela novými, moderními ikonami pro lepší čitelnost na displejích s vysokým rozlišením.

Centrum KÓD přináší několik nových funkcí a četná vylepšení v oblasti použitelnosti a stylu.

Centrum Žádosti o přijetí změn přináší vylepšená zobrazení, v nichž se zvýrazňují žádosti, které jste sami vytvořili, a ty, které jsou přiřazeny vám nebo vašemu týmu. Díky novému zpracování vzájemných vazeb se zlepšila sledovatelnost mezi žádostmi o přijetí změn, pracovními položkami a potvrzeními.

Centrum Žádosti o přijetí změn přináší vylepšená zobrazení, v nichž se zvýrazňují žádosti, které jste sami vytvořili, a ty, které jsou přiřazeny vám nebo vašemu týmu.

Rozšíření serveru Team Foundation Server

Tato rozšíření vytvářejí integrovaná prostředí, která rozšiřují a vylepšují webové prostředí Team Foundation Serveru, a to doplněním nových funkcí nebo integrací s existujícími službami.

Lokální rozšíření lze nahrát na Team Foundation Server a nainstalovat do konkrétních kolekcí týmových projektů.

Rozšíření můžete také stáhnout z webu Visual Studio Marketplace a nahrát je na Team Foundation Server.

Lokální rozšíření lze nahrát na Team Foundation Server a nainstalovat do konkrétních kolekcí týmových projektů. Rozšíření můžete také stáhnout z webu Visual Studio Marketplace a nahrát je na Team Foundation Server.

Klávesové zkratky pro kartu Kanban

Nyní můžete kliknout na pracovní položku na kartě Kanban a provádět běžné úlohy pomocí klávesových zkratek. Můžete například:

 • vytvářet nové pracovní položky
 • přesouvat položky mezi sloupci a dráhami (swimlanes)
 • rozbalovat a sbalovat pracovní položky

Vedle vzájemných vazeb u potvrzení jsme doplnili i další funkce pro propojení. Pracovní položky nyní můžete propojit s větvemi Git a žádostmi o přijetí změn. Propojení větví lze vytvářet i přímo z položek backlogu nebo karty Kanban.

Zobrazení, jak vytvářet propojení větví na kartě Kanban.

Když vytvoříte žádost o přijetí změn, veškeré pracovní položky propojené se zdrojovou větví nebo všechna potvrzení se automaticky propojí s novou žádostí. Aktualizovali jsme také detailní zobrazení žádosti o přijetí změn, a to tak, aby zahrnovalo oddíl Související pracovní položky. Tento oddíl obsahuje seznam všech pracovních položek, které jsou propojeny s danou žádostí o přijetí změn, a poskytuje jednoduchou funkci pro propojování s dalšími pracovními položkami.

Aktualizovali jsme také detailní zobrazení žádosti o přijetí změn, a to tak, aby zahrnovalo oddíl Související pracovní položky.

Funkce a vylepšení související s buildem

 • Správa buildů: Správci front buildů mají nyní kontrolu nad tím, kdo má oprávnění vytvořit build a definice vydání využívající danou frontu. Díky tomu, může mít tým v rámci daného účtu nebo kolekce projektů vlastní prostředky pro buildy.
 • Historické statistiky: V zobrazení fronty a fondu jsou k dispozici historické statistiky pro agenty sestavení a vydání. Díky tomu mohou správci buildů lépe porozumět, v jaké míře se využívají konkrétní prostředky pro buildy.
 • Vylepšené rozhraní pro buildy: Zjednodušili jsme rozhraní pro vytvoření nové definice buildu. Po výběru šablony můžete nastavit klíčové informace o svých zdrojích a frontě.
 • Možnost rozšířit zobrazení výsledků buildu: Do zobrazení výsledků buildu (označovaného také jako souhrn buildu) je možné pomocí platformy pro rozšíření přidat vlastní informace a zobrazení. Zobrazení můžete rozšířit i publikováním jednoduchého souboru Markdown pomocí tohoto příkazu: ##vso[task.addattachment type=Distributedtask.Core.Summary;name=myattachmentname;]c:\myattachment.md.
 • Publikování úloh jako rozšíření: Pomocí galerie můžete úlohy sestavení a vydání publikovat jako součást rozšíření.

Testování: nové funkce a vylepšení

Plánované testování na platformě Build vNext

Pokud jste investovali do plánovaného testování s využitím testovacích plánů a sad testů, můžete spouštět automatizované testy na platformě Build vNext pomocí úlohy pro spuštění funkčních testů. Výsledky se zobrazí na kartě Testy na stránce Souhrn sestavení, jakož i v centru Test. Na kartu Testy jsme přidali novou možnost Seskupit podle. Seskupení podle sady testů vám poskytne stručné zobrazení všech spuštěných sad a jejich kvality.

Výsledky testů v buildu

Analýzu výsledků testů na stránce Souhrn sestavení vám usnadní tyto informace:

 • Agregovaný souhrn výsledků ze všech spuštěných testů v buildu.
 • Testy, které u určité chyby selhaly poprvé, se označí jako nové neúspěšné položky, což vám usnadní určování regresí. U testů, které opakovaně selhávají u více buildů, uvidíte, jak dlouho již k tomu dochází, a můžete přejít k buildu, u kterého byla chyba poprvé zaznamenána.
 • Grafy trendu, které zobrazují počet neúspěšných testů a dobu jejich trvání u posledních 10 buildů. Tyto grafy můžete přidat na řídicí panel.
 • Bylo vylepšeno vykazování rozsahu testování kódu, které teď nabízí obrazové znázornění rozdílů mezi buildy.
 • Stav testu nyní bude k dispozici v e-mailovém upozornění na dokončení buildu.

Obrázek výsledků testů v buildu, s částečně úspěšnými buildy

Vylepšení úloh

 • Test v nástroji Visual Studio využívající testovacího agenta se teď označuje jako spuštění funkčního testu.
 • Testovací úloha v nástroji Visual Studio a úlohy spuštění funkčního testu jsou rychlejší, intuitivnější a uživatelsky přívětivější.
 • Do úlohy Publikovat výsledky testu jsme přidali podporu pro xUnit, NUnit, Junit a formát souboru .trx.
 • Nová úloha, která umožňuje publikování rozsahu testování kódu, nahrává data z příslušných nástrojů Jacoco a Cobertura.
 • Kromě toho jsme vykonali spoustu práce, abychom našim uživatelům jazyka Java umožnili publikování výsledků a informací o rozsahu testování kódu v TFS. Více si můžete přečíst v části Testování v Javě.

Vylepšení manuálního testování

 • Filtrování testovacích plánů: Pro testovací plány si lze nastavit filtr na bázi dotazu na pracovní položky.
 • Zobrazení testu z podřízených sad: Můžete se jedním kliknutím podívat na všechny testy v aktuální sadě a v jejich podřízených sadách.
 • Odstranění testovacích plánů: V tomto vydání přinášíme jednu z hlavních změn, o které jste žádali přes UserVoice. Nyní můžete plány odstraňovat přímo z centra testování.

Průzkumné testování (XT) na webu

Seznamte se s průzkumným testováním (XT) na webu a můžete začít – stačí si nainstalovat modul plug-in pro prohlížeč Chrome z webu Marketplace. Nabízí tyto funkce:

 • Záznam snímků obrazovky a poznámek: Zjednodušený záznam poznámek a snímků obrazovky pomocí funkce pro poznámky na řádku (inline).
 • Vytváření chyb a úloh: Záznam problémů zjištěných během průzkumného testování jako chyb nebo úkolů. Poznámky, snímky obrazovky s poznámkami, videa, obrazové protokoly akcí, cesty k týmové oblasti a iteracím a informace o systému a prohlížeči se vám budou zaznamenávat automaticky.
 • Vyhledávání a aktualizace existujících chyb: Když budete vytvářet chybu, bude toto rozšíření na základě shody názvu automaticky vyhledávat a vypisovat již existující chyby. Existující chybu máte možnost aktualizovat novými informacemi, aby nevznikaly duplicitní chyby.
 • Zkoumání pracovních položek: Proveďte průzkumné testování konkrétní pracovní položky. Umožní vám to přidružit vybranou pracovní položku k probíhající testovací relaci a přímo z rozšíření zobrazit kritéria přijetí a popis. Zajistí se tím také úplná sledovatelnost mezi chybami a úkoly, které zaznamenáte, a vybranou pracovní položkou. Pracovní položku můžete prozkoumat přímo z ní samotné nebo z tohoto rozšíření:

  • Přímo z pracovní položky: Relaci průzkumného testování pro konkrétní pracovní položku je možné spustit přímo z programu. Přidali jsme vstupní body na všechny karty, mřížky a do centra testování.
  • Z tohoto rozšíření: Pracovní položku můžete vyhledat v relaci rozšíření a pak ji přidružit k probíhající relaci.
 • Shromažďování dat – obrazový protokol akcí: Nyní máte možnost automaticky a jedním kliknutím přidat kroky vedoucí k dané chybě. Vyberte možnost pro zahrnutí obrazového protokolu akcí, aby se zaznamenaly akce pomocí myši, klávesnice a dotykového ovládání. Odpovídající text a obrázky pak přidejte přímo k chybě nebo úkolu.

 • Vytváření testovacích případů na základě obrazového protokolu akcí: Základem skutečného průzkumného testování je simultánní navrhování a provádění testů. Během relace průzkumného testování lze vytvářet testovací případy – testovací kroky i s obrázky se vyplní automaticky. Můžete upravit zaznamenaný text, doplnit očekávaný výsledek, vyloučit řádky, které nejsou relevantní, a uložit text pro nadcházející průchody a spuštění testů.
 • Podpora pro nahrávání obrazovky: Nyní můžete svá zjištění pro všechny problémové body zaznamenat pomocí nahrávání obrazovky na vyžádání. Nahrávka se pak automaticky připojí k zaznamenané chybě nebo úkolu. Připravuje se také podpora pro zvuk.
 • Připojení k zařízením: Svou aplikaci můžete testovat na zařízeních pomocí emulátorů v prohlížečích nebo prostřednictvím cloudových poskytovatelů zařízení, jako je Perfecto.
 • Samostatný režim: Nyní si můžete psát poznámky, pořizovat snímky obrazovky (a v případě potřeby je opatřovat poznámkami) a vytvářet chyby bez připojení k Visual Studio Team Services nebo TFS. Svá zjištění můžete sdílet s týmem v sestavě, která bude zahrnovat detaily všech chyb, které jste vytvořili, snímky obrazovky a vaše poznámky.

Obrázek znázorňující samostatný režim TS s novou chybou, ke které jsou připojeny poznámky a snímky obrazovky.

Testování v Javě

 • Podpora pro JUnit: Do TFS můžete nahrát výsledky JUnit z úloh Ant, Gradle a Maven.
 • Podpora pro JUnit v úloze Publikovat výsledky testu: Testy můžete spouštět pomocí jiného nástroje příkazového řádku a nahrávat výsledky do TFS.
 • Podpora pro rozsah testování kódu: Jako nástroj pro rozsah testování kódu ve svém projektu Java si můžete zvolit program Jacoco nebo Cobertura. Soubor buildu se automaticky upraví tak, aby používal správný nástroj, a výsledky se nahrají do TFS.
 • Podpora pro nástroje Jacoco a Cobertura v úloze Publikovat výsledky testu: Pokud již máte soubor buildu nastavený na sběr informací pro rozsah testování kódu nebo pokud již používáte jiný nástroj pro rozsah testování kódu (například Istanbul), který podporuje výstup výsledků ve formátu Jacoco nebo Cobertura, můžete pomocí úlohy Publikovat výsledky testu nahrát data o rozsahu testování kódu do TFS.

Další změny: Opravy chyb a známé problémy

Úplný popis technologických vylepšení, oprav chyb a známých problémů této verze najdete v následujícím článku MSDN.

Další informace: Popis produktu Team Foundation Server 2015 Update 2

Na začátek stránky