Team Foundation Server 2015 Update 4

Last Update: 12. 6. 2017

Datum vydání: 11. dubna 2017

Jsme rádi, že můžeme oznámit dostupnost sady Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 4. Toto je aktualizace pro Team Foundation Server 2015 a zahrnuje opravy chyb od verze Team Foundation Server 2015 Update 3. Jedná se o živou verzi, kterou můžete nainstalovat v produkčním prostředí.

K odeslání připomínek použijte v sadě Visual Studio možnost Zpětná vazba. Svoje návrhy můžete odeslat také prostřednictvím webu Visual Studio 2015 UserVoice.

Stažení: Team Foundation Server Update 4

Informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce s položkami ke stažení.

Co je nového ve verzi RTW?

Nové položky přidané od verze RC:

 • Při odstranění propojení mezi chybou a výsledkem testu se ve skladu neaktualizuje datum odstranění.
 • Zákazníkům, kteří nemají oprávnění k výchozí cestě k oblasti, se při zobrazení výsledků testu sestavení zobrazí chybová zpráva, že posloupnost neobsahuje žádné prvky.
 • V nástroji MTM se zákazníkům při pokusu o naklonování testovacího plánu zobrazí chybová zpráva „Nepodařilo se zahájit operaci klonování“.
 • Rozšíření nemají přístup k rozhraním REST API centra Test.
 • Můžou nastat problémy s výkonem při přijetí oznámení.
 • Připojovací řetězec skladu odkazuje po upgradu na databázi konfigurace a ne na databázi skladu, pokud jsou databáze na různých instancích SQL.

Co je nového ve verzi TFS 2015 Update 4?

Zahrnuje všechny opravy v aktualizaci Update 4:


Opravy agilních chyb

 • Makra @Today a @Me nefungují správně v jiných než anglických verzích pravidel stylu kanbanové karty.
 • Vložená možnost přidat kartu na kanbanové kartě správně nefunguje. Není například možné upravit pole Název.
 • Pokud uživatel přepíná mezi dvěma pracovními položkami stejného typu na stránce dotazů předtím, než se přestanou načítat pole HTML, pole HTML se může vyprázdnit a pracovní položka bude nezapsaná.
 • Rozhraní API dávky, jako je WorkItemStore.GetWorkItemIdsForArtifactUris(), může vrátit nesprávné výsledky při volání s mnoha řetězci.
 • Když má zákazník pravidla v globálním pracovním postupu a pokusí se je přesunout do definice typu pracovní položky, zobrazí se chyba TF237090: Neexistuje nebo byl odepřen přístup.
 • Pokud má instance TFS kolekci s mezerou v názvu a má veřejnou adresu URL, která není stejná jako interní adresa URL, můžou v pracovních položkách chybět vložené obrázky, když je otevře jiný uživatel.
 • Funkce Work Item Tracking Warehouse Sync selhává s konfliktem názvů, kdy se názvy polí liší jenom tak, že tečku (.) nebo podtržítko (_) nahrazuje mezera (například „Moje pole“ a „Moje_pole“).
 • Funkce Work Item Tracking Warehouse Sync selže, pokud má pracovní položka odkaz s komentářem, který obsahuje speciální znaky jako 0x0B.

Opravy chyb správy verzí

 • Zničení rozsáhlého týmového projektu nebo zdrojového stromu TFVC způsobí prodlevy a nutnost obnovení.
 • Přejmenování objektů větví napříč projekty může způsobit ztrátu nadřazených vztahů.

Opravy chyb sestavení

 • Aktivace prvního vrácení zpět po konfiguraci ověřovaného vracení zpět pro definici sestavení se nedaří.
 • Při načítání úloh sestavení nebo řazení sestavení do fronty se zobrazí chyba „Položka se stejným klíčem je už přidaná“.
 • Agent sestavení Windows nemůže vytvářet sestavení z úložišť dílčích verzí při spuštění v 32bitové verzi Windows.
 • Při aktualizaci rozšíření se neaktualizují úlohy sestavení.

Opravy chyb Release Management

 • Když je v prostředí vydané verze vybraná možnost Všichni uživatelé v sekvenčním řazení a pořadí schvalujících se změní, definice není označená za změněnou a nedá se uložit.

Testování – opravy chyb

 • Uživatelům se nedaří nasadit samostatného testovacího agenta.
 • Při výběru testovacího plánu má zdrojový filtr hodnotu null.
 • Když označíte testovací případ jako pozastavený a pak uložíte a zavřete nástroj Test Runner, nemůžete po návratu k testu pokračovat v testovacím případu.
 • Nové ve verzi RTW: Při odstranění propojení mezi chybou a výsledkem testu se ve skladu neaktualizuje datum odstranění.
 • Nové ve verzi RTW: Zákazníkům, kteří nemají oprávnění k výchozí cestě k oblasti, se při zobrazení výsledků testu sestavení zobrazí chybová zpráva, že posloupnost neobsahuje žádné prvky.
 • Nové ve verzi RTW: V nástroji MTM se zákazníkům při pokusu o naklonování testovacího plánu zobrazí chybová zpráva, že se nepodařilo zahájit operaci klonování.
 • Nové ve verzi RTW: Rozšíření nemají přístup k rozhraním REST API centra Test.

Opravy chyb správy

 • Během upgradu může dojít k neočekávanému ukončení konzoly pro správu (TfsMgmt).
 • Kontroloři kódů v jiných než anglických verzích TFS nedostanou e-mail po přidání do revizí kódů.
 • Upgrade TFS 2015 může selhat z důvodu duplicitních názvů pracovního prostoru, když má osamocený uživatel pracovní prostor se stejným názvem jako platný uživatel.
 • Nové ve verzi RTW: Můžou nastat problémy s výkonem při přijetí oznámení.
 • Nové ve verzi RTW: Připojovací řetězec skladu odkazuje po upgradu na databázi konfigurace a ne na databázi skladu, pokud jsou databáze na různých instancích SQL.
 • V předchozích verzích museli zákazníci, kteří používali snižování zátěže SSL, přidat do nástroje pro vyrovnávání zatížení hlavičku X-Forwarded-Proto. S touto aktualizací stačí, když nakonfigurují veřejnou adresu URL v souboru TFSMgmt.exe na generování adres URL https://.
 • Volání služby Jenkins bylo nekompatibilní s novějšími verzemi Jenkins kvůli novému vzorci ověřování. V této verzi jsou novější verze Jenkins kompatibilní.

Opravy chyb Marketplace

 • Teď se podporují instalace MS.TFS.Server.
 • Nyní jsou prostřednictvím této aktualizace u TFS 2015 podporována placená rozšíření verze Preview. Po instalaci už budou napořád zdarma, protože u TFS 2015 neexistuje předem připravená integrace Commerce pro rozšíření. Kromě toho všechny příznaky v manifestu rozšíření, které nebudou srozumitelné pro systém, budou ignorovány a nebude blokována instalace.