Team Foundation Server 2017 Update 3 – zpráva k vydání verze

Poslední aktualizace 22. 11. 2017

V tomto článku najdete informace týkající se nejnovější verze Team Foundation Serveru 2017 Update 3. Klikněte na tlačítko pro stažení.

Download the latest version of Team Foundation Server

Pro ostatní formáty nebo jazyky přejděte prosím na server pro stahování.

Další informace o Team Foundation Serveru 2017 najdete na stránce Požadavky a kompatibilita pro Team Foundation Server.


Zpětná vazba

Chceme znát váš názor. Na portálu Komunita vývojářů může nahlásit a sledovat problém. Rady můžete získat na webu Stack Overflow. Jako vždy, pokud máte nápady, co bychom měli upřednostnit, přejděte na UserVoice a přidejte svůj návrh nebo hlasujte pro některý z již existujících návrhů.


Datum vydání: 6. listopadu 2017

Novinky v této verzi

Toto je aktualizace pro Team Foundation Server 2017 a zahrnuje opravy chyb od verze Team Foundation Server 2017 Update 2.


Práce

 • Export šablony s kódem znaků ASCII > 127 nemá WebLayout a obsahuje nesprávné názvy souborů.
 • Nastavení panelu a karty nezpracovává přejmenování Typu pracovní položky.
 • Změna pořadí karty Kanban v turečtině by měla být podle řazení zásobníku.
 • REST API WorkItemSearchConditionalFaultIn by mělo vyvolat NotSupportedException pro vyhledávání.
 • Pro WIT se nespouští událost StructureChangeNotification.
 • Přidání odkazu na další informace při překročení limitu maximálního počtu odkazů
 • Optimalizace plánu spuštění migrace dat pole pracovní položky k urychlení upgradu
 • Kontextová nabídka Přiřazený pro by kvůli jednoznačnosti měla místo zobrazovaného jména používat řetězec se seznamem.

Kód

 • Maven: Bude se teď generovat pokrytí kódu.
 • Výchozím režimem pro soubory HTML v novém Průzkumníku už nebude režim Náhled.
 • Přidali jsme posuvník při prohlížení sad změn.
 • Vyřešili jsme svislé posouvání ve Webu (Kód-> Sady změn jako Soubory), teď bude fungovat v IE 11/Chromu.
 • V Průzkumníku zdroje teď funguje posouvání (IE/Edge).
 • Teď můžete v sadách změn filtrovat uživatele, kteří projekt opustili.
 • Můžete teď vybrat soubor, pak v kořenovém adresáři zvolit Zpět u levého stromu a zůstat v režimu celé obrazovky.
 • Adresa URL vyhledávání už nevyvolá výjimku, když překročí výchozí podporovanou délku, pokud existuje velký počet úložišť.
 • Složky souborů už se nebudou konfigurovat, pokud v úložišti Git není žádná výchozí větev.
 • Instalace rozšíření nebudou kolidovat s úlohami předchozích operací odinstalace rozšíření.
 • Opravili jsme vyhledávání, které teď funguje i v případě selhání úloh.
 • ReindexingStatus už nezůstane ve stavu Inprogress, pokud se úloha Accountfaultin spustí víc než jednou.
 • Procházení TFVC už neselže kvůli problémům s oprávněními správy verzí (VC).
 • Funkce vyhledávání už po upgradu na TFS 2017 Update 2 v japonském sestavení neselže.
 • Funkce vyhledávání už při upgradu na TFS Update 2 z TFS Update 1 neselže.
 • Zpráva Výsledek úlohy teď bude poskytovat více informací o indexování.
 • Snížili jsme počet selhání operace Oprava.
 • TimeBoxed Crawler teď bude procházet aspoň jednu dávku bez ohledu na omezení doby provádění úlohy.
 • Opravili jsme klíčové ukazatele výkonu operací oprav, aby soubory, které selhaly, byly v souladu s protokoly pro vyhledávání.
 • Vylepšili jsme podporu pro verzi protokolu SSH v Gitu pro Windows.

Sestavení

 • Při pokusu o registraci agenta sestavení došlo k chybě: Ověřování – „Zásobník není dostatečný, aby mohl program dále bezpečně běžet.“
 • Aktualizace prvku vsts-agent, aby zahrnoval novou verzi Gitu
 • Povolení úlohy instalačního programu nástroje NuGet, aby umožňovala zahrnout NuGet.exe 4.3.0 do sestavení pro kompatibilitu s .NET
 • Není nastavené pole RequestedFor naplánovaného sestavení XAML.

Vydaná verze

 • Upgrade ze sady TFS 2017 nedokáže provést migraci připojené služby na základě Azure do koncového bodu.

Test

 • Úloha nasazení testovacího agenta má na počítači s Win7 SP1 několik problémů.
 • Pokud je cesta testovacího agenta chybná, nezaprotokoluje se jako chyba, ale zobrazí se jenom v ladění.
 • Testovací běh/úloha by neměla selhat, pokud se nepovedlo nahrát přílohu.
 • Rozhraní API GetTestPlatform bude hledat soubor testplatform.config v adresáři testování na základě konfigurace.
 • Vyřazení indexů v dbo.tbl_TestResult k výraznému zlepšení výkonu upgradu.
 • Zlepšení výkonu kroku obsluhy migrace výsledků testu k výraznému zlepšení výkonu upgradu.

Generování sestav

 • Sestavy zbývající práce RDL teď budou zobrazovat správné doby pro odstraněné úlohy.

Správa

 • Veřejná adresa URL stránky uživatelů by měla odpovídat volající adrese URL, třeba při použití nástroje pro vyrovnávání zatížení.

Na začátek stránky