Team Foundation Server 2017 Update 3 RC – zpráva k vydání verze

Last Update: 9. 10. 2017

V tomto článku najdete informace týkající se nejnovější verze Team Foundation Serveru 2017 Update 3. Klikněte na tlačítko pro stažení.

<img src="media/tfs_download_button.png"alt="Stáhnout nejnovější verzi Team Foundation Serveru">

Pro ostatní formáty nebo jazyky přejděte prosím na server pro stahování.

Další informace o Team Foundation Serveru 2017 najdete na stránce Požadavky a kompatibilita pro Team Foundation Server.


Zpětná vazba

Chceme znát váš názor. Na portálu Komunita vývojářů může nahlásit a sledovat problém. Rady můžete získat na webu Stack Overflow. Jako vždy, pokud máte nápady, co bychom měli upřednostnit, přejděte na UserVoice a přidejte svůj návrh nebo hlasujte pro některý z již existujících návrhů.


Datum vydání: 19. září 2017

Novinky v této verzi

Toto je aktualizace pro Team Foundation Server 2017 a zahrnuje opravy chyb od verze Team Foundation Server 2017 Update 2.


Opravy chyb fungování

  • Export šablony s kódem znaků ASCII > 127 nemá WebLayout a obsahuje nesprávné názvy souborů.
  • Nastavení panelu a karty nezpracovává přejmenování Typu pracovní položky.
  • Změna pořadí karty Kanban v turečtině by měla být podle řazení zásobníku.
  • REST API WorkItemSearchConditionalFaultIn by mělo vyvolat NotSupportedException pro vyhledávání.

Opravy chyb kódu

Opravy chyb sestavení

  • Při pokusu o registraci agenta sestavení došlo k chybě: Ověřování – „Zásobník není dostatečný, aby mohl program dále bezpečně běžet.“

Opravy chyb vydání

  • Upgrade ze sady TFS 2017 nedokáže provést migraci připojené služby na základě Azure do koncového bodu.

Opravy chyb testování

  • Úloha nasazení testovacího agenta má na počítači s Win7 SP1 několik problémů.
  • Pokud je cesta testovacího agenta chybná, nezaprotokoluje se jako chyba, ale zobrazí se jenom v ladění.
  • Testovací běh/úloha by neměla selhat, pokud se nepovedlo nahrát přílohu.

Opravy chyb sestav

  • Sestavy RDL Burndown ukazují hodiny u odstraněných úloh.

Známé problémy

Služba TFS Database Import Service nepodporuje verze RC

Služba TFS Database Import Service pro službu Visual Studio Team Services nepodporuje importy z RC verzí TFS. Pokud máte v plánu importovat svou databázi kolekce do služby Team Services pomocí této služby, je důležité, abyste svou produkční databázi neupgradovali na tuto verzi RC. Pokud upgrade provedete, budete muset počkat a provést upgrade na verzi RTW této vydané verze nebo obnovit zálohu své databáze z předchozí verze TFS, abyste databázi mohli importovat.


Na začátek stránky