Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2012 Visual Studio 2012 Release Notes History

Poslední aktualizace 31. 1. 2018

Tento článek obsahuje archivované informace týkající se souborů ke stažení pro Visual Studio 2012.This article contains archived download information for Visual Studio 2012.

Poznámka

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio.This is not the latest version of Visual Studio. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, přejděte prosím na aktuální zprávu k vydání verze pro Visual Studio 2017.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017.


Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2012Release Notes for Visual Studio 2012

Informace naleznete ve zprávách k vydání jednotlivých verzí:Please refer to the release notes for each release:


Stáhnout Visual Studio 2012Download Visual Studio 2012

Soubory ke stažení pro starší verze sady Visual Studio jsou k dispozici na webu my.visualstudio.com. Tento web se používá na základě předplatného, ale každý má možnost si vytvořit bezplatné předplatné Dev Essentials.Downloads for earlier versions of Visual Studio are available on my.visualstudio.com. This is a subscription-based site, but anyone can create a free Dev Essentials subscription. Další informace naleznete na stránce Dev Essentials.Please see the Dev Essentials page for more information.

Při stažení postupujte podle těchto pokynů.Follow these steps to download.

 1. Klikněte na tlačítko Stáhnout Visual Studio 2012.Click the Download Visual Studio 2012 button.

 2. V okně filtru podle produktové řady zaškrtněte políčko pro požadovanou produktovou řadu.Check the desired product family in the Filter by Product Family box. V části se soubory ke stažení klikněte na tlačítko pro stažení u každého produktu, který si v dané řadě chcete stáhnout (obrázek 1).In Downloads, click the download button for each product you wish to download in that family (Figure 1).

  Download banner

  (Obrázek 1) Dostupné soubory ke stažení pro Visual Studio 2012
  Download banner
  (Figure 1) Available downloads for Visual Studio 2012.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každou produktovou řadu, kterou chcete stáhnout.Repeat steps 1 and 2 for each product family you wish to download.


Informace o produktech Visual Studio 2012Visual Studio 2012 Product Information


Na začátek stránky
Top of Page