Zpráva k vydání verze Visual Studio 2015 Visual Studio 2015 Release Notes

Poslední aktualizace 16. 2. 2018

V tomto článku najdete informace týkající se vydání verzí sady Visual Studio 2015.In this article, you will find information regarding the releases for Visual Studio 2015.

[POZNÁMKA!] Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017.[NOTE!] This is not the latest version of Visual Studio 2017. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, přejděte na aktuální zprávu k vydání verze pro Visual Studio 2017 nebo navštivte stránku se soubory ke stažení.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017, or the Downloads page.


Stažení sady Visual Studio 2015Download Visual Studio 2015

Pokud chcete stáhnout Visual Studio 2015, postupujte takto:To download Visual Studio 2015, follow these steps:

 1. Klikněte na tlačítko Stáhnout Visual Studio 2015.Click on the Download Visual Studio 2015 button.

 2. Ve filtru podle produktové řady zaškrtněte políčko pro požadovanou produktovou řadu.Check the desired product family in the Filtered by Product Family box. V části se soubory ke stažení klikněte na tlačítko pro stažení u každého produktu, který si v dané řadě chcete stáhnout (obrázek 1).In the Downloads, click the download button for each product you wish to download in that family (Figure 1).

  Download banner

  (Obrázek 1) Výběr produktové řady a produktu ke stažení
  Download banner
  (Figure 1) Select product family and product to download.


Zpráva k vydání verze pro všechny verze sady Visual Studio 2015Release Notes for all versions of Visual Studio 2015

20. června 2015 byla vydána verze Visual Studio 2015 RTM.Visual Studio 2015 RTM released on July 20, 2015. Stránka RTM obsahuje zprávu k vydání verze RTM.The RTM page contains the RTM release notes.

Informace o produktech Visual Studio 2015Visual Studio 2015 Product Information

 • Na stránce s distribuovatelným kódem najdete distribuovatelný kód pro všechny verze sady Visual Studio 2015.The Distributable Code page contains the distributable code for all Visual Studio 2015 releases.
 • Na stránce týkající se kompatibility platforem najdete informace o kompatibilitě platforem pro všechny verze sady Visual Studio 2015.The Platform Compatibility page contains the platform conpatibility information for all Visual Studio 2015 releases.
 • Na stránce s hodnotami SHA-1 najdete hodnoty SHA-1 pro všechny verze sady Visual Studio 2015.The SHA-1 Values page contains the SHA-1 values for all Visual Studio 2015 releases.
 • Na stránce s požadavky na systém najdete požadavky na systém pro všechny verze sady Visual Studio 2015.The System Requirements page contains the system requriements for all Visual Studio 2015 releases.