Visual Studio 2017 for Mac

Poslední aktualizace 17. 1. 2018

Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | Údržba


Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.

Jazykové nastavení můžete přepnout tak, že přejdete do zápatí v dolní části stránky. Klikněte na ikonu a vyberte požadovaný jazyk.


Tento článek obsahuje informace o nejnovější vydané verzi 7.3 sady Visual Studio 2017 pro Mac.

Visual Studio 2017 for Mac slouží k vytváření aplikací pro mobily, web a cloud s Xamarinem a .NET Core i her s Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení.

Zpětná vazba

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém ve vývojovém prostředí sady Visual Studio pro Mac. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.

Datum vydání: 9. ledna 2018 – Visual Studio 2017 verze 7.3 (7.3.3.5)

Tato verze obsahuje následující opravy chyb:

Datum vydání: 14. prosince 2017 – Visual Studio 2017 verze 7.3 (7.3.2.12)

Tato verze přináší tyto opravy chyb:

Vylepšení:

 • Instalační program teď ve výchozím nastavení nainstaluje nejnovější verzi sady .NET Core SDK, tedy 2.0.3.
 • Je možné skrýt složku komponent a přidat komponenty k projektům, ke kterým zatím nebyla komponenta přidána.

Datum vydání: 7. prosince 2017 – Visual Studio 2017 verze 7.3 (7.3.0.799)

Tato verze obsahuje podporu pro Xcode 9.2.

Datum vydání: 4. prosince 2017 – Visual Studio 2017 verze 7.3 (7.3.0.797)

iOS

Automatické podepisování pro iOS

Tato verze přináší automatické podepisování pro iOS (a také pro tvOS a WatchOS), což výrazně zjednodušuje zřizování.

Při zřizování zařízení s iOSem je potřeba vygenerovat několik artefaktů:

 • Podpisová identita vývojáře
 • ID aplikace (s požadovanými službami App Services)
 • Zřizovací profil, který obsahuje UDID zařízení s iOSem

Visual Studio pro Mac se pokusí vygenerovat tyto artefakty pomocí funkce automatického podepisování a provede úpravy souboru .csproj, aby se k podepisování používaly tyto soubory.

Pokud chcete v projektu pro iOS povolit automatické podepisování, otevřete editor Info.plist a v části Podepisování vyberte váš vývojový tým. Pokud nemáte žádný tým, ujistěte se, že jste se přihlásili ke svému Apple ID přes nástroj pro účty Apple. Potom povolte automatické podepisování:

Možnost pro automatické podepisování v sadě Visual Studio pro Mac

Je důležité uvědomit si, že všechny konfigurace zřizovaného projektu se nastaví tak, aby používaly stejný certifikát a profil.

Visual Studio pro Mac vytvoří nebo aktualizuje certifikáty a profily automaticky při výskytu některé z následujících událostí:

 • V editoru Info.plist se povolí automatické podepisování.
 • Připojí se fyzické zařízení.
 • V souboru Info.plist se změní ID sady prostředků.
 • V souboru Entitlements.plist se vybere podporovaná funkce. Upozorňujeme, že v této verzi nemusí všechna oprávnění aktivovat automatické podepisování. Momentálně jsou podporovaná tato oprávnění:

  • HealthKit
  • HomeKit
  • Osobní VPN
  • Konfigurace bezdrátového příslušenství
  • Zvuk mezi aplikacemi
  • SiriKit
  • Hotspot
  • Rozšíření sítě
  • Více cest

  Podpora pro další oprávnění se bude přidávat do budoucích verzí.

Předvolby identity vývojáře a týmu se ukládají do .userprefs, takže je lze vyloučit ze správy zdrojového kódu.

iOS Designer

Visual Studio 7.3 zavádí řadu nových vylepšení pro iOS Designer:

 • Nový dolní panel nástrojů

  Dolní panel nástrojů pro iOS Designer

  Ovládací prvky Třída velikostí, Zobrazit jako, Orientace a Lupa, které se dříve nacházely na panelu nástrojů dokumentu, se odebraly. Tyto funkce se přesunuly na nový panel nástrojů, který se přidal do dolní části oblasti dokumentu.

  • Ovládací prvky lupy jsou teď v pravé části dolního panelu nástrojů a jejich chování je stejné jako dříve.
   • Aktuální zobrazení se nachází v levé části dolního panelu nástrojů. Kliknutím na tuto položku se rozbalí nový panel Třída velikostí / Zobrazit jako:
    • Po rozbalení tento panel zobrazuje všechna zařízení, orientace a úpravy, které se dají použít pro aktuální dokument. Kliknutím na tyto položky se zobrazení změní na návrhovou plochu.
    • Pokud jsou povolené třídy velikostí, zobrazí se na pravé straně rozbaleného panelu tlačítko. Kliknutím na toto tlačítko se vytvoří varianta podle aktuálně vybraného zařízení, orientace a přizpůsobení.
 • Režim omezení

  Nový panel nástrojů pro omezení pro iOS Designer

  Tlačítka Přidat omezení a Odebrat omezení se na panelu nástrojů dokumentu odebrala a zavedl se nový přepínač režimu omezení.

  • Dříve se do režimu omezení vstupovalo opětovným kliknutím na vybrané zobrazení na návrhové ploše. Tento mechanismus nahradil nový přepínač na horním panelu nástrojů dokumentu.
  • Tlačítko Aktualizovat snímky podle omezení na horním panelu nástrojů dokumentu se teď změnilo v režimu omezení na tlačítko Aktualizovat omezení podle snímků.
 • Vodítko rozložení pro bezpečnou oblast

  Vodítko rozložení pro bezpečnou oblast, zavedené v iOSu 11, se teď podporuje.

  • Vodítka rozložení pro bezpečnou oblast se dají povolit ve vlastnostech dokumentu (zobrazí se po kliknutí na návrhovou plochu mimo jakýkoli kontroler zobrazení).
  • Při povolení vodítek rozložení pro bezpečnou oblast se stávající omezení pro horní nebo dolní vodítka rozložení převedou na omezení pro bezpečnou oblast.
  • Při zakázání vodítek rozložení pro bezpečnou oblast se stávající omezení pro bezpečnou oblast převedou na omezení pro horní nebo dolní vodítka rozložení.
 • Podpora pro Xcode

  • Xcode 9.1 se plně podporuje.
  • Minimální podporovaná verze je teď Xcode 8.0.

Ostatní

 • Nový typ v katalogu prostředků: ColorSet

  • Xcode9 / iOS 11 podporoval a zavedl prostředky ColorSet, které uživatelům umožňují definovat vlastní barvy pro použití ve svých aplikacích. Tato verze sady Visual Studio pro Mac teď podporuje tuto funkci.

Android

 • Vylepšení chybových zpráv týkajících se nasazení Když se uživatel pokusí spustit projekt v Androidu, který v režimu vydání nemá žádnou spustitelnou aktivitu, rozhraní IDE to teď zachytí a zobrazí uživateli chybovou zprávu s více informacemi.

 • Tipy editoru Konfigurace spuštění Editor Konfigurace spuštění teď nabízí tipy, jak správně exportovat aktivitu, službu nebo přijímač všesměrového vysílání.

 • Integrace Správce sady SDK v aktualizátoru Aktualizátor sady Visual Studio pro Mac může automaticky vyřešit, stáhnout a nainstalovat závislosti sady Android SDK. Pokud aktualizace Xamarin.Android závisí na instalaci určité úrovně sady Android SDK, zobrazí se požadovaný balíček sady SDK v seznamu dostupných aktualizací a automaticky se stáhne. Po úspěšné instalaci Xamarin.Android nainstaluje aplikace aktualizátoru stažený balíček do výchozího umístění pro sadu Android SDK.

Android Designer

 • Rychlejší vykreslování v sadě Visual Studio
 • Vylepšení spolehlivosti pro Visual Studio
 • Vylepšené posouvání pro widgety ScrollView

Xamarin Live Player (Preview)

 • Aktualizace zahrnující podporu pro projekty se stylem sad SDK

 • Aktualizace zahrnující podporu pro emulátory Androidu a simulátory iOSu Pomocí funkce Živě spustit teď můžete vizualizovat zobrazení formulářů, aniž by bylo nutné spárování zařízení nebo sestavení aplikace.

 • Vylepšené stavové a chybové zprávy při nasazování

 • Stav nasazení při použití funkce Živě spustit aktuální zobrazení

 • Funkce Živě spustit má teď také klávesovou zkratku (Shift+Opt+L).

Aplikace přehrávače se také aktualizovala a má mnoho vylepšení a oprav chyb. Nezapomeňte si z příslušných obchodů s aplikacemi stáhnout nejnovější sestavení.

Editor

 • Refaktoring na základě nového Roslynu

  Generování z využití, změna podpisu metody a extrahování rozhraní se teď nabízejí jako refaktoring v kódu C#.

Ostatní

 • Integrace architektury VSTest

  Visual Studio pro Mac teď podporuje více různých testovacích architektur díky integraci architektury VSTest. Architektury, jako jsou například MSTest a xUnit, je teď možné v sadě Visual Studio pro Mac používat prostřednictvím balíčků adaptéru NuGet (například MSTest.TestAdapter a xunit.runner.visualstudio).

 • Aktualizované ověřování

  Vylepšení integrace ověřování sady Visual Studio by mělo vyřešit řadu problémů, se kterými se uživatelé setkávali při přihlašování pomocí svých účtů sady Visual Studio a načítání informací o licencích.

 • Přístupnost

  Průběžně aktualizujeme a vylepšujeme přístupnost.

 • Podpora aktualizátoru pro .NET Core

  Visual Studio pro Mac teď bude při vyhledávání aktualizací zjišťovat, jestli je nainstalovaná sada .NET Core 2.0 SDK. Pokud nainstalovaná není, dialog aktualizace sady Visual Studio vám umožní si ji stáhnout a nainstalovat.

Nejzávažnější chyby opravené v této verzi

Známé problémy

 • Docker může narušovat spuštění emulátorů Androidu, které používají HAXM. Při ladění aplikací Androidu na emulátorech ukončete prosím Docker dříve, než se pokusíte o ladění.

 • Vytvoření prázdného balíčku Xamarin.Forms v F# může způsobit, že při pokusu o sestavení aplikace dojde v rozhraní IDE k chybovému ukončení. Tento problém můžete vyřešit tak, že balíček Xamarin.Forms přidáte do projektu ručně.


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.2

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.0

Na začátek stránky