Visual Studio 2017 for Mac

Last Update: 16. 6. 2017

S potěšením oznamujeme vydání sady Visual Studio 2017 for Mac. Visual Studio for Mac je novým přírůstkem do naší rodiny produktů Visual Studio, který vývojářům v systému macOS umožňuje vytvářet nejen aplikace pro mobilní, webové a cloudové prostředí pomocí Xamarinu a .NET Core, ale i hry pomocí Unity.

V sadě Visual Studio 2017 for Mac můžete vyvíjet aplikace pro Android, macOS, iOS, tvOS, watchOS, web a cloud. Svůj kód můžete rychle psát, snadno ladit a diagnostikovat, často testovat a bez obav vydávat. V této nové verzi můžete používat správu verzí, být agilní a efektivně spolupracovat!

Stáhnout Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení. Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.

Zpětná vazba

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém v instalačním programu nebo samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio. Tuto možnost najdete v pravém horním rohu okna. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.

Datum vydání verze: 2. června 2017 – Visual Studio for Mac 7.0.1.24

Tato verze řeší několik chyb a nevracení paměti.

Správce sady Android SDK

 • Opraveno: Licence SDK se správně nezabaluje.
 • Opraveno: U tlačítka Zrušit se nezmění popisek zpět na Nainstalovat aktualizace.
 • Opraveno: Při odinstalaci nejnovějšího sestavení Nástrojů sady SDK se odinstalují všechny nástroje sady SDK.
 • Opraveno: Možnost upravovat komponenty, zatímco probíhají aktualizace.
 • Opraveno: Nejde použít stažené nástroje sady SDK ze samostatného instalačního programu kvůli problémům s oprávněním.
 • Opraveno: Nejde nainstalovat dříve odebranou komponentu.
 • Opraveno: Nástroje sady SDK 25.2.5 se nenainstalují.

Další problémy

 • Opraveno: Problém s obnovováním dokumentů s okny dokumentů vedle sebe.
 • Opraveno: V aktuálním kontextu s přenosnou knihovnou formátu .NETStandard/nový csproj neexistuje název „InitializeComponent“.
 • Opraveno: Při nasazení Androidu v režimu vydání dojde k tichému selhání.
 • Opraveno: Rychlá oprava nic nedělá.
 • Opraveno: Odebrání možnosti Odkaz v dialogovém okně Upravit odkazy nefunguje.
 • Opraveno: Při nahrání aplikace PCL Forms pro iOS do testovacího cloudu selže krok sestavení s chybou „Neznámá chyba nástroje MSBuild“.
 • Opraveno: Nejde kontrolovat proměnné v aplikacích .NET Core.
 • Opraveno: Ve všech souborech se zobrazují příkazy ladění F#.
 • Opraveno: Šablona F# Xamarin Forms neobnoví balíčky.
 • Opraveno: Při vybrání vlákna během ladění aplikace .NET Core zmizí zásobník volání.
 • Opraveno: Při podržení klávesy Shift a šipky dolů se pokračuje s výběrem textu za oblast zobrazení.
 • Opraveno: Při obnovování balíčků se uzamkne uživatelské rozhraní.
 • Opraveno: Editor nevykreslí celý text.
 • Opraveno: Problém řazení při otevírání souborů po načtení řešení při použití událostí Apple k otevírání souborů.
 • Opraveno: Přejmenováním souboru, aby odpovídal názvu třídy, se soubor odstranil.
 • Opraveno: Dokončení obslužné rutiny FooButton_Clicked negeneruje prázdný kód metody.
 • Opraveno: Rozdělená obrazovka způsobí, že položky nabídky přestanou být aktivní.

Novinky v sadě Visual Studio for Mac

Základní funkce

Visual Studio for Mac obsahuje vše, co očekáváte od moderního integrovaného vývojového prostředí, včetně plnohodnotného editoru zdrojového kódu, vyhledávání a navigace v kódu, výkonného ladicího programu, přizpůsobitelného pracovního prostoru, integrace Gitu a systému rozšíření s mnoha funkcemi.

Mezi další funkce patří:

 • Technologie C# IntelliSense založená na Roslynu, refaktoring, analyzátory a opravy kódu
 • Správa balíčků založená na NuGetu
 • Formát projektů kompatibilní se sadou Visual Studio
 • Modul sestavení MSBuild
 • Integrované testování částí
 • Připravená podpora jazyka F#

Podpora platformy .NET Core

.NET Core je platforma pro vytváření aplikací, které běží na Windows, Linuxu a Macu. Visual Studio for Mac podporuje načítání, vytváření, používání a ladění projektů .NET Core.

Aby bylo možné používat projekty .NET Core, musíte si stáhnout a nainstalovat sadu .NET Core SDK.

Podpora .NET Core zahrnuje:

 • C# a F# IntelliSense
 • Šablony projektu .NET Core pro konzolu, knihovnu a webové aplikace
 • Úplnou podporu ladění, včetně zarážek, zásobníku volání, okna kukátka a dalších funkcí
 • Odkazy na balíčky NuGet a obnovení založené na MSBuildu
 • Integrovaná podpora testování částí pro používání a ladění testů pomocí testovací platformy sady Visual Studio, která je součástí sady .NET Core SDK
 • Migrace ze starého formátu project.json

Webové nástroje

Visual Studio for Mac nově přidává do webových nástrojů podporu souborů HTML, CSS a JSON.

HTML

 • Nová šablona HTML
 • Vylepšené inteligentní odsazení a formátování
 • Vylepšené barevné zvýrazňování
 • Vylepšená technologie Intellisense
 • Sbalování kódu (je třeba ho povolit)
 • Příkaz pro zrušení minifikace
 • Vylepšené šablony kódu (fragmenty kódu)
 • Obklopení výběru pomocí <div>
 • Možnost přesunutí vybraného textu nahoru a dolů

CSS

 • Vylepšené inteligentní odsazení a formátování
 • Vylepšené barevné zvýrazňování
 • Vylepšená technologie IntelliSense
 • Sbalování kódu
 • Mnoho šablon kódu (fragmentů kódu)
 • Možnost přesunutí vybraného textu nahoru a dolů

FORMÁT JSON

 • Výběr schématu s přístupem k schemastore.org
 • Ověřování ze schématu
 • IntelliSense ze schématu
 • Vylepšené inteligentní odsazení a formátování
 • Vylepšené barevné zvýrazňování
 • Přidávání komentářů a jejich rušení
 • Vkládání uvozovek a párování závorek
 • Možnost přesunutí vybraného textu nahoru a dolů

Xamarin

Prvotřídní podpora Xamarinu umožňuje vývoj propracovaných nativních možností pro Android, macOS, iOS, tvOS a watchOS. Multiplatformní aplikace Xamarin.Forms usnadňují sdílení kódu uživatelského rozhraní založeného na XAML mezi Androidem, iOSem a macOSem bez omezení přístupu k nativním funkcím.

Sem patří:

 • Sestavování, nasazení, ladění a profilace
 • Přetahování návrhářů uživatelského rozhraní pro iOS a Android
 • Dynamický náhled formulářů Xamarin
 • Architektura kompatibilní s platformou .NET Standard
 • Vytváření vazeb k nativním rozhraním API

Multiplatformních šablony aplikací

Multiplatformní šablony projektů Xamarin.Forms App a Nativní aplikace nově poskytují rychlý způsob vytváření multiplatformních mobilních aplikací a jejich cloudových back-endů.

Tyto šablony umožňují vytvořit více projektů: projekt aplikace Xamarin.iOS a projekt aplikace Xamarin.Android, které sdílejí kód prostřednictvím sdíleného projektu, a projekt webového rozhraní API .NET Core, který implementuje back-endovou službu pro aplikace (obrázek 1).

Debugging with .NET Core

(obrázek 1) Ladění pomocí .NET Core

Publikování webových aplikací ASP.NET Core v Azure App Services

Webové aplikace ASP.NET Core můžete publikovat v Azure App Services (obrázek 2).

Publish to Azure content menu

(obrázek 2) Publikování v nabídce obsahu Azure

Pokud chcete publikovat webovou aplikaci, vyberte příkaz Publikovat | Publikovat do Azure z nabídky Oblast řešení nebo z nabídky Projekt. Potom zvolte službu App Service, do které chcete aplikaci nasadit, nebo vytvořte novou službu Azure App Service (obrázek 3). Výstup publikování se zaprotokoluje do výstupní oblasti publikování a v projektu v části Vlastnosti > Profily publikování se vytvoří profil publikování.

Publish a new app service

(obrázek 3) Publikování nové služby App Service

Všechny profily publikování definované v projektu se zobrazí jako možnosti v nabídce Publikovat, abyste je mohli opakovaně nasazovat bez nutnosti znovu vybírat službu App Service.

Ladění více procesů

Projekty obsahují konfigurace spuštění projektů, které určují možnosti a argumenty pro spuštění projektu. Rozevírací nabídka na panelu nástrojů umožňuje zobrazit a změnit aktuální aktivní konfiguraci spuštění.

Okno s konfiguracemi spuštění řešení v sadě Visual Studio for Mac umožňuje spustit více projektů současně. Konfigurace spuštění řešení můžete vytvořit v dialogovém okně Možnosti řešení. To je velmi užitečné pro ladění způsobu interakce mobilní aplikace s back-endovou službou.

Sady TextMate

Visual Studio for Mac podporuje jazykové sady TextMate, pomocí nichž můžete přidat:

 • Barevné motivy editoru
 • Fragmenty kódu
 • Gramatiku pro nové jazyky s možností zvýrazňování a základní funkce IntelliSense

Sady TextMate můžete přidat v části Předvolby > Textový editor > Jazykové sady.

iOS

Průvodce zvukovou jednotkou

Nový průvodce rozšířením zvukové jednotky (obrázek 4) přidává tři možnosti přizpůsobení souboru plist šablony projektu Zvuková jednotka.

 • Typ zvukové jednotky
  • Nástroje
  • Generátor
  • Efekt
  • Hudební efekt
 • Kód podtypu: musí být tvořen přesně 4 znaky.
 • Kód výrobce: musí být tvořen přesně 4 znaky.

Audio Unit Wizard

(obrázek 4) Průvodce zvukovou jednotkou

Průvodce rozšířením watchOS

V Xcode 8.3 společnost Apple představila rozšíření watchOS (podobná rozšířením iOSu) a jako první uvedla rozšíření Záměry (Siri).

Průvodce rozšířením watchOS (obrázek 5) byl aktualizován, aby podporoval rozšíření watchOS, a nyní vám můžeme nabídnout vyhrazenou šablonu rozšíření Záměry.

watchOS extension wizard

(obrázek 5) Průvodce rozšířením watchOS

Další vylepšení a opravy chyb
 • Atributy Deprecated a Obsoletedse nyní zpracovávají v okně automatického doplňování. Díky tomu může Xamarin.iOS zobrazit zastaralá rozhraní API jako přeškrtnutá.
 • Při nasazování na zařízení se zobrazuje indikátor průběhu. To je užitečné zejména pro watchOS. (Vyžaduje Xamarin.iOS 10.5.0.323+.)
 • K naplnění cílových rozevíracích nabídek nasazení se používají známé verze operačního systému z Xamarin.iOS.
  To má dvě výhody – můžeme vám poskytnout přesnou minimální verzi každého typu rozšíření aplikace a současně se vyhnout zobrazení verzí operačního systému na základě Xcode, který Xamarin.iOS dosud nepodporuje.

Analyzátor problémů rozhraní API Mac/iOS

 • Oprava duplicitní značky při spuštění analyzátoru
 • Získání „zprávy“ (neboli informací v architektuře, které vysvětlují, proč je rozhraní API zastaralé) z atributu a připojení těchto informací k různým zprávám o dostupnosti
 • Aktualizace všech dostupných zpráv pro zajištění lepší srozumitelnosti
 • Vylepšená srozumitelnost pomocí názvu symbolu ve zprávě o dostupnosti, který se změnil z:
  API Usage Issue: this API requires iOS 10.0 or later
  na
  'MyMethod' is only available on iOS 10.0 or newer

Android

 • Nový SDK Manager

Visual Studio for Mac obsahuje vlastního Správce sady Android SDK (obrázek 6).

Android SDK Manager window

(obrázek 6) Správce sady Android SDK

 • Nasazení projektu na zařízení nebo emulátor se nově provádí prostřednictvím cíle msbuild /t:Install. Pro nasazování aplikací na zařízení používala dříve sada Visual Studio for Mac vlastní interní logiku, ale nyní přešla na stejné společné cíle, které můžete použít z terminálu nebo které se používají v sadě Visual Studio ve Windows. Jednou z výhod je to, že máte nyní k dispozici lepší protokoly pro diagnostiku problémů s nasazením.

 • Pro nové projekty vazby se nyní jako výchozí používá class-parse. Ten umožňuje přímo analyzovat bajtový kód Java bez asistence JVM. Můžete tak extrahovat názvy parametrů z bajtového kódu Javy obsahující symboly ladění. Jako příklad lze uvést bajtový kód zkompilovaný s parametrem javac -g. class-parse také nevynechává třídy, které dědí z členů nebo obsahují členy nerozpoznatelných typů.

Usnadnění

 • Tato verze sady Visual Studio for Mac obsahuje podporu technologií pro usnadnění, například VoiceOver. Prostřednictvím těchto technologií jsme zpřístupnili mnoho částí uživatelského rozhraní, například editor a průzkumník řešení. Na podpoře ale stále pracujeme a další vylepšení budou k dispozici v budoucích verzích. Funkce pro usnadnění přístupu se dají aktivovat prostřednictvím předvoleb Usnadnění nebo prostřednictvím příkazového řádku zadáním:

  defaults write com.microsoft.visual-studio com.monodevelop.AccessibilityEnabled 1