Visual Studio 2017 for Mac

Poslední aktualizace 12. 1. 2018

Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | Údržba


Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.

Jazykové nastavení můžete přepnout tak, že přejdete do zápatí v dolní části stránky. Klikněte na ikonu a vyberte požadovaný jazyk.


Tento článek obsahuje informace o nejnovější vydané verzi 7.0 sady Visual Studio 2017 pro Mac.

Visual Studio 2017 for Mac slouží k vytváření aplikací pro mobily, web a cloud s Xamarinem a .NET Core i her s Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení.

Zpětná vazba

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém v pravém horním rohu samotného integrovaného vývojového prostředí (IDE) sady Visual Studio pro Mac. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.


Datum vydání verze: 2. června 2017 – Visual Studio for Mac 7.0.1.24

Tato verze řeší několik chyb a nevracení paměti.

Správce sady Android SDK

 • Opraveno: Licence SDK se správně nezabaluje.
 • Opraveno: U tlačítka Zrušit se nezmění popisek zpět na Nainstalovat aktualizace.
 • Opraveno: Při odinstalaci nejnovějšího sestavení Nástrojů sady SDK se odinstalují všechny nástroje sady SDK.
 • Opraveno: Možnost upravovat komponenty, zatímco probíhají aktualizace.
 • Opraveno: Nejde použít stažené nástroje sady SDK ze samostatného instalačního programu kvůli problémům s oprávněním.
 • Opraveno: Nejde nainstalovat dříve odebranou komponentu.
 • Opraveno: Nástroje sady SDK 25.2.5 se nenainstalují.

Další problémy

 • Opraveno: Problém s obnovováním dokumentů s okny dokumentů vedle sebe.
 • Opraveno: V aktuálním kontextu s přenosnou knihovnou formátu .NETStandard/nový csproj neexistuje název „InitializeComponent“.
 • Opraveno: Při nasazení Androidu v režimu vydání dojde k tichému selhání.
 • Opraveno: Rychlá oprava nic nedělá.
 • Opraveno: Odebrání možnosti Odkaz v dialogovém okně Upravit odkazy nefunguje.
 • Opraveno: Při nahrání aplikace PCL Forms pro iOS do testovacího cloudu selže krok sestavení s chybou „Neznámá chyba nástroje MSBuild“.
 • Opraveno: Nejde kontrolovat proměnné v aplikacích .NET Core.
 • Opraveno: Ve všech souborech se zobrazují příkazy ladění F#.
 • Opraveno: Šablona F# Xamarin Forms neobnoví balíčky.
 • Opraveno: Při vybrání vlákna během ladění aplikace .NET Core zmizí zásobník volání.
 • Opraveno: Při podržení klávesy Shift a šipky dolů se pokračuje s výběrem textu za oblast zobrazení.
 • Opraveno: Při obnovování balíčků se uzamkne uživatelské rozhraní.
 • Opraveno: Editor nevykreslí celý text.
 • Opraveno: Problém řazení při otevírání souborů po načtení řešení při použití událostí Apple k otevírání souborů.
 • Opraveno: Přejmenováním souboru, aby odpovídal názvu třídy, se soubor odstranil.
 • Opraveno: Dokončení obslužné rutiny FooButton_Clicked negeneruje prázdný kód metody.
 • Opraveno: Rozdělená obrazovka způsobí, že položky nabídky přestanou být aktivní.

Novinky v sadě Visual Studio for Mac

Základní funkce

Visual Studio for Mac obsahuje vše, co očekáváte od moderního integrovaného vývojového prostředí, včetně plnohodnotného editoru zdrojového kódu, vyhledávání a navigace v kódu, výkonného ladicího programu, přizpůsobitelného pracovního prostoru, integrace Gitu a systému rozšíření s mnoha funkcemi.

Mezi další funkce patří:

 • Technologie C# IntelliSense založená na Roslynu, refaktoring, analyzátory a opravy kódu
 • Správa balíčků založená na NuGetu
 • Formát projektů kompatibilní se sadou Visual Studio
 • Modul sestavení MSBuild
 • Integrované testování částí
 • Připravená podpora jazyka F#

Podpora platformy .NET Core

.NET Core je platforma pro vytváření aplikací, které běží na Windows, Linuxu a Macu. Visual Studio for Mac podporuje načítání, vytváření, používání a ladění projektů .NET Core.

Aby bylo možné používat projekty .NET Core, musíte si stáhnout a nainstalovat sadu .NET Core SDK.

Podpora .NET Core zahrnuje:

 • C# a F# IntelliSense
 • Šablony projektu .NET Core pro konzolu, knihovnu a webové aplikace
 • Úplnou podporu ladění, včetně zarážek, zásobníku volání, okna kukátka a dalších funkcí
 • Odkazy na balíčky NuGet a obnovení založené na MSBuildu
 • Integrovaná podpora testování částí pro používání a ladění testů pomocí testovací platformy sady Visual Studio, která je součástí sady .NET Core SDK
 • Migrace ze starého formátu project.json

Webové nástroje

Visual Studio for Mac nově přidává do webových nástrojů podporu souborů HTML, CSS a JSON.

HTML

 • Nová šablona HTML
 • Vylepšené inteligentní odsazení a formátování
 • Vylepšené barevné zvýrazňování
 • Vylepšená technologie Intellisense
 • Sbalování kódu (je třeba ho povolit)
 • Příkaz pro zrušení minifikace
 • Vylepšené šablony kódu (fragmenty kódu)
 • Obklopení výběru pomocí <div>
 • Možnost přesunutí vybraného textu nahoru a dolů

CSS

 • Vylepšené inteligentní odsazení a formátování
 • Vylepšené barevné zvýrazňování
 • Vylepšená technologie IntelliSense
 • Sbalování kódu
 • Mnoho šablon kódu (fragmentů kódu)
 • Možnost přesunutí vybraného textu nahoru a dolů

FORMÁT JSON

 • Výběr schématu s přístupem k schemastore.org
 • Ověřování ze schématu
 • IntelliSense ze schématu
 • Vylepšené inteligentní odsazení a formátování
 • Vylepšené barevné zvýrazňování
 • Přidávání komentářů a jejich rušení
 • Vkládání uvozovek a párování závorek
 • Možnost přesunutí vybraného textu nahoru a dolů

Xamarin

Prvotřídní podpora Xamarinu umožňuje vývoj propracovaných nativních možností pro Android, macOS, iOS, tvOS a watchOS. Multiplatformní aplikace Xamarin.Forms usnadňují sdílení kódu uživatelského rozhraní založeného na XAML mezi Androidem, iOSem a macOSem bez omezení přístupu k nativním funkcím.

Sem patří:

 • Sestavování, nasazení, ladění a profilace
 • Přetahování návrhářů uživatelského rozhraní pro iOS a Android
 • Dynamický náhled formulářů Xamarin
 • Architektura kompatibilní s platformou .NET Standard
 • Vytváření vazeb k nativním rozhraním API

Multiplatformních šablony aplikací

Multiplatformní šablony projektů Xamarin.Forms App a Nativní aplikace nově poskytují rychlý způsob vytváření multiplatformních mobilních aplikací a jejich cloudových back-endů.

Tyto šablony umožňují vytvořit více projektů: projekt aplikace Xamarin.iOS a projekt aplikace Xamarin.Android, které sdílejí kód prostřednictvím sdíleného projektu, a projekt webového rozhraní API .NET Core, který implementuje back-endovou službu pro aplikace (obrázek 1).

Debugging with .NET Core

(obrázek 1) Ladění pomocí .NET Core

Publikování webových aplikací ASP.NET Core v Azure App Services

Webové aplikace ASP.NET Core můžete publikovat v Azure App Services (obrázek 2).

Publish to Azure content menu

(obrázek 2) Publikování v nabídce obsahu Azure

Pokud chcete publikovat webovou aplikaci, vyberte příkaz Publikovat | Publikovat do Azure z nabídky Oblast řešení nebo z nabídky Projekt. Potom zvolte službu App Service, do které chcete aplikaci nasadit, nebo vytvořte novou službu Azure App Service (obrázek 3). Výstup publikování se zaprotokoluje do výstupní oblasti publikování a v projektu v části Vlastnosti > Profily publikování se vytvoří profil publikování.

Publish a new app service

(obrázek 3) Publikování nové služby App Service

Všechny profily publikování definované v projektu se zobrazí jako možnosti v nabídce Publikovat, abyste je mohli opakovaně nasazovat bez nutnosti znovu vybírat službu App Service.

Ladění více procesů

Projekty obsahují konfigurace spuštění projektů, které určují možnosti a argumenty pro spuštění projektu. Rozevírací nabídka na panelu nástrojů umožňuje zobrazit a změnit aktuální aktivní konfiguraci spuštění.

Okno s konfiguracemi spuštění řešení v sadě Visual Studio for Mac umožňuje spustit více projektů současně. Konfigurace spuštění řešení můžete vytvořit v dialogovém okně Možnosti řešení. To je velmi užitečné pro ladění způsobu interakce mobilní aplikace s back-endovou službou.

Sady TextMate

Visual Studio for Mac podporuje jazykové sady TextMate, pomocí nichž můžete přidat:

 • Barevné motivy editoru
 • Fragmenty kódu
 • Gramatiku pro nové jazyky s možností zvýrazňování a základní funkce IntelliSense

Sady TextMate můžete přidat v části Předvolby > Textový editor > Jazykové sady.

iOS

Průvodce zvukovou jednotkou

Nový průvodce rozšířením zvukové jednotky (obrázek 4) přidává tři možnosti přizpůsobení souboru plist šablony projektu Zvuková jednotka.

 • Typ zvukové jednotky
  • Nástroje
  • Generátor
  • Efekt
  • Hudební efekt
 • Kód podtypu: musí být tvořen přesně 4 znaky.
 • Kód výrobce: musí být tvořen přesně 4 znaky.

Audio Unit Wizard

(obrázek 4) Průvodce zvukovou jednotkou

Průvodce rozšířením watchOS

V Xcode 8.3 společnost Apple představila rozšíření watchOS (podobná rozšířením iOSu) a jako první uvedla rozšíření Záměry (Siri).

Průvodce rozšířením watchOS (obrázek 5) byl aktualizován, aby podporoval rozšíření watchOS, a nyní vám můžeme nabídnout vyhrazenou šablonu rozšíření Záměry.

watchOS extension wizard

(obrázek 5) Průvodce rozšířením watchOS

Další vylepšení a opravy chyb
 • Atributy Deprecated a Obsoletedse nyní zpracovávají v okně automatického doplňování. Díky tomu může Xamarin.iOS zobrazit zastaralá rozhraní API jako přeškrtnutá.
 • Při nasazování na zařízení se zobrazuje indikátor průběhu. To je užitečné zejména pro watchOS. (Vyžaduje Xamarin.iOS 10.5.0.323+.)
 • K naplnění cílových rozevíracích nabídek nasazení se používají známé verze operačního systému z Xamarin.iOS.
  To má dvě výhody – můžeme vám poskytnout přesnou minimální verzi každého typu rozšíření aplikace a současně se vyhnout zobrazení verzí operačního systému na základě Xcode, který Xamarin.iOS dosud nepodporuje.

Analyzátor problémů rozhraní API Mac/iOS

 • Oprava duplicitní značky při spuštění analyzátoru
 • Získání „zprávy“ (neboli informací v architektuře, které vysvětlují, proč je rozhraní API zastaralé) z atributu a připojení těchto informací k různým zprávám o dostupnosti
 • Aktualizace všech dostupných zpráv pro zajištění lepší srozumitelnosti
 • Vylepšená srozumitelnost pomocí názvu symbolu ve zprávě o dostupnosti, který se změnil z:
  API Usage Issue: this API requires iOS 10.0 or later
  na
  'MyMethod' is only available on iOS 10.0 or newer

Android

 • Nový SDK Manager – Visual Studio for Mac obsahuje vlastního Správce sady Android SDK (obrázek 6).

Android SDK Manager window

(obrázek 6) Správce sady Android SDK

 • Nasazení projektu na zařízení nebo emulátor se nově provádí prostřednictvím cíle msbuild /t:Install. Pro nasazování aplikací na zařízení používala dříve sada Visual Studio for Mac vlastní interní logiku, ale nyní přešla na stejné společné cíle, které můžete použít z terminálu nebo které se používají v sadě Visual Studio ve Windows. Jednou z výhod je to, že máte nyní k dispozici lepší protokoly pro diagnostiku problémů s nasazením.

 • Pro nové projekty vazby se nyní jako výchozí používá class-parse. Ten umožňuje přímo analyzovat bajtový kód Java bez asistence JVM. Můžete tak extrahovat názvy parametrů z bajtového kódu Javy obsahující symboly ladění. Jako příklad lze uvést bajtový kód zkompilovaný s parametrem javac -g. class-parse také nevynechává třídy, které dědí z členů nebo obsahují členy nerozpoznatelných typů.

Usnadnění

 • Tato verze sady Visual Studio for Mac obsahuje podporu technologií pro usnadnění, například VoiceOver. Prostřednictvím těchto technologií jsme zpřístupnili mnoho částí uživatelského rozhraní, například editor a průzkumník řešení. Na podpoře ale stále pracujeme a další vylepšení budou k dispozici v budoucích verzích. Funkce pro usnadnění přístupu se dají aktivovat prostřednictvím předvoleb Usnadnění nebo prostřednictvím příkazového řádku zadáním:

  defaults write com.microsoft.visual-studio com.monodevelop.AccessibilityEnabled 1


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.3

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.2

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1


Na začátek stránky