Visual Studio 2017 for Mac

Poslední aktualizace 12. 1. 2018

Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | Údržba


Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.

Jazykové nastavení můžete přepnout tak, že přejdete do zápatí v dolní části stránky. Klikněte na ikonu a vyberte požadovaný jazyk.


Tento článek obsahuje informace o nejnovějším vydání Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1.

Visual Studio 2017 for Mac slouží k vytváření aplikací pro mobily, web a cloud s Xamarinem a .NET Core i her s Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení.

Zpětná vazba

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém v pravém horním rohu samotného integrovaného vývojového prostředí (IDE) sady Visual Studio pro Mac. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.


Datum vydání: 19. září 2017 – Visual Studio pro Mac 7.1.5.2

V této vydané verzi jsme přidali podporu pro vydanou verzi Xcode 9 od společnosti Apple.


Datum vydání: 11. září 2017 – Visual Studio pro Mac 7.1.3.1

Tato vydaná verze opravuje tento problém:


Datum vydání verze: 14. srpna 2017 – Visual Studio for Mac 7.1.0.1297

Tato verze se zaměřuje na opravy chyb a zavádí následující nové funkce:

 • Podpora pro vytváření aplikací pomocí .NET Core 2.0
 • Aktualizace pracovního postupu podepisování v iOSu

Podpora .NET Core 2

Visual Studio for Mac podporuje vytváření aplikací .NET Core 2.0, včetně knihoven, aplikací konzoly i webových aplikací a služeb pomocí ASP.NET Core.

Poznámka: Sadu .NET Core 2.0 SDK je nutné instalovat prostřednictvím samostatně staženého souboru, aby bylo možné vyvíjet přes .NET Core 2.0 v sadě Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1. Můžete ji získat na www.dot.net/core. Visual Studio umožňuje souběžnou podporu více sad .NET Core SDK. Znamená to také, že můžete experimentovat s nejnovějšími každodenními buildy sady .NET Core SDK a současně také vyvíjet s použitím nejnovějších veřejných verzí.

Aktualizace pracovního postupu podepisování v iOSu

Tato verze přináší schopnost vytvářet požadované podpisové artefakty pro aplikace pro iOS a tvOS. Pomocí sady Visual Studio for Mac je možné:

 • Vytvářet nové podpisové identity a instalovat je do místní klíčenky
 • Vytvářet nové zřizovací profily
 • Přidat novou identitu podepisování do existujícího profilu
 • Zřizovat nová zařízení: zaregistrovat zařízení na portálu Apple Developer a přidat je do zřizovacího profilu.

Pokud si chcete tyto nové funkce podepisování vyzkoušet, klikněte pravým tlačítkem na projekt a přejděte na Možnosti > Podepsání sady prostředků aplikace pro iOS.

Použití oddílu Podpisová identita

Před podepsáním musíte splnit následující kritéria:

 • Na portálu Apple Developer je v části Certificates (Certifikáty) zobrazený platný certifikát (neodvolaný).
 • Certifikát je vydaný pro vybraný tým nebo vývojáře.
 • Certifikát i soukromý klíč musejí být nainstalované ve vaší místní klíčence.
 • Certifikát nesmí mít ukončenou platnost.

Pokud na vašem aktuálním počítači nejsou k dispozici žádné identity, použijte možnost Vytvořit podpisovou identitu z rozevíracího seznamu.

Použití oddílu Zřizovací profil

Aby se profil zobrazil v rozevíracím seznamu Zřizovací profil, musí splňovat následující kritéria:

 • Nesmí mít ukončenou platnost.
 • Musí být platný (obsahovat zaregistrovaná zařízení a platné certifikáty).
 • Musí odpovídat aktuálnímu typu distribuce (pro ladění nebo vydání podle nastavení přepínačů v horní části).
 • Musí odpovídat identifikátoru sady prostředků. V tomto seznamu se zobrazí i profily s odpovídajícím vzorem se zástupným znakem.

Pokud nebyly nalezeny žádné profily, použijte položku Vytvořit zřizovací profil z rozevíracího seznamu.

Pokud potřebujete přejít zpět na předchozí verzi podpisových ovládacích prvků a nastavit zřizovací profil a podpisovou identitu ručně, nastavte tým Žádný. Nové podpisové ovládací prvky se nahradí starými. Rozhodně však doporučujeme vyzkoušet nové funkce a v případě potíží nám poslat zpětnou vazbu.

Omezení:

 • Zřizovací profily vytvořené v sadě Visual Studio for Mac nebudou zohledňovat oprávnění vybraná ve vašich projektech (Entitlements.plist). Tato funkce bude přidána v budoucích verzích rozhraní IDE.
 • Distribuční zřizovací profily jsou standardně zaměřené na App Store. Místní nebo jednorázové profily se musí vytvořit ručně.

Opravy v této verzi

Správce sady Android SDK

 • Správce sady Android SDK je teď integrovaný v sadě Visual Studio Preferences a už to není externí aplikace.
 • Opraveno: Správce sady Android SDK po přerušené instalaci zobrazuje nesprávný stav komponenty.
 • Opraveno: Nástroje sady Android SDK se nainstalovaly, ale nejsou vybrány, pokud je k dispozici aktualizace. V důsledku toho může dojít k neúmyslnému odinstalování komponenty.
 • Opraveno: Výchozí umístění sady Android SDK se neuloží, pokud jste neudělali žádné změny komponent sady SDK.

Zvýšení výkonu

 • Lepší výkon při otevírání, vykreslování a psaní v dokumentu.
 • Optimalizovaná práce na pozadí při psaní.
 • Zlepšení doby načítání při otevírání řešení.
 • Optimalizované načítání výsledků na panelu hledání.
 • Optimalizováno mnoho pravidel analýzy zdroje.
 • Optimalizovaný kód nízké úrovně funkce uživatelského rozhraní.
 • Opravené problémy, které by měly za následek postupné zvyšování využití paměti rozhraní IDE.
 • Optimalizované dokončování kódu, navrhování parametrů a sémantické zvýrazňování.
 • Optimalizované rozšiřování složek v oblasti řešení – zaznamenatelné u složek, které obsahují stovky položek.
 • Optimalizovaná doba spuštění rozhraní IDE při prvním i následných spuštěních.
 • Obecně optimalizované využití procesoru a přenosů v paměti pro využívání rozhraní IDE.

Další vylepšení

 • Vylepšeno: Aktualizovali jsme službu identit pro použití na systémech za proxy. Tím získáte ověřovací údaje z klíčenky nebo se zobrazí výzva k jejich zadání. Pokud jste dříve měli problémy s přihlášením, zkuste to prosím znovu a pošlete nám jakoukoli zpětnou vazbu, kterou máte, abychom mohli dále zdokonalovat podporu pro proxy.
 • Opraveno: Omezení Priorita v oblasti Vlastnosti zobrazuje hodnotu 0. Nejde nastavit z automaticky otevíraného okna Návrháře.
 • Opraveno: Přidání možnosti určit cílovou platformu v projektech F#.
 • Opraveno: Kvůli problému s kódy nepoužitých oborů názvů se nesprávně zpracovávají obory názvů FSharp.Core.
 • Opraveno: Mnoho dialogových oken Nový soubor a řetězců v nich není lokalizováno.
 • Opraveno: Dialogová okna Nové řešení nejsou lokalizovaná.
 • Opraveno: Zkrácený text v dialogovém okně pro konfiguraci nové aplikace s jedním zobrazením.
 • Opraveno: Popis průvodce pro Nuget zobrazuje odkazy na znak xml '.
 • Opraveno: Popisek aktualizátoru je prázdný, když jsou aktualizace pozastavené.
 • Opraveno: Aktualizace úložiště git ve VSTS zobrazí chybu s popisem, že uživatelské jméno nebo heslo má hodnotu null.
 • Opraveno: Refaktoring pro scénář nameof při prvním použití je nesprávný.
 • Opraveno: Když úvodní stránka obsahuje mnoho posledních projektů, ztrácí se z ní můj poslední projekt.
 • Opraveno: Chyba buildu iOS, pokud má aplikace kontejneru povolený build specifický pro zařízení, ale rozšíření ho povolený nemá.
 • Opraveno: Zvýraznění syntaxe není k dispozici u interpolace řetězců C#6 pro místní proměnné.
 • Opraveno: V některých případech uživatelé nemůžou spustit nástroj Xamarin Inspector.
 • Opraveno: Při vytváření buidu nativní aplikace (a iOS) v režimu vydání se zobrazují upozornění.
 • Opraveno: Knihovna třídy .NET Core je zaměřená na .NET Standard a ne na netcoreapp.
 • Opraveno: V rozhraní IDE dojde k chybě při přidávání obrázku (.png nebo .jpg) ke scénáři iOS.
 • Opraveno: Při přidání všech balíčků Služeb Google Play dojde k chybě se zprávou System.AggregateException: Došlo k jedné nebo více chybám. ---> System.ArgumentNullException: Hodnota nemůže být null. Název parametru: packageIdentity.Version.
 • Opraveno: Podnabídka Rychlé opravy zobrazená po kliknutí pravým tlačítkem myši se zasekne při načítání.
 • Opraveno: Prohlížeč souborů nezobrazí umístění sady SDK při kliknutím na tři tečky (...) na kartě Umístění ve Správci sady Android SDK.
 • Opraveno: Projekty F# .NET Core se nezkompilují.
 • Opraveno: Zapisování do protokolu MS Account vyzve k zadání přihlašovacích údajů pro přístup k adrese graph.windows.net proxy serveru.
 • Opraveno: U některých projektů F# dochází k zablokování v oknech Najít odkazy a Najít odvozené typy.
 • Opraveno: Při pokusu o přidání nového účtu iOS v sadě Visual Studio for Mac došlo k výjimce vyvolané odkazem s hodnotou null.
 • Opraveno: Přidání projektu .NET Standard do existující struktury řešení nebo adresářů přepíše nebo přeformátuje veškerý zdrojový kód na disku.
 • Odebere požadavek, aby bylo pro používání .NET Core 2.0 potřeba mít nainstalovanou konkrétní verzi .NET Core (Preview 2). Nyní jsou podporované novější verze Preview a .NET Core RTW.

Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.3

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.2

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.0

Na začátek stránky