Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 (verze 15.3)

Last Update: 14. 8. 2017

| Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Známé problémy |

Tento článek obsahuje informace o nejnovější verzi pro Visual Studio 2017 (verze 15.3). Klikněte na tlačítko pro stažení.

Stáhnout nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 Další informace najdete v našem průvodci instalací.

Zpětná vazba

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém v instalačním programu nebo samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio. Ikona Feedback Icon se nachází v pravém horním rohu. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.


Datum vydání verze: 14. srpna 2017 – Visual Studio 2017 (verze 15.3)

Novinky v této verzi


Nejzávažnější chyby opravené v této verzi

Komunita vývojářů promluvila a my jsme naslouchali. V tomto seznamu jsou uvedené problémy, které od vás obdržely nejvíc hlasů a které jsme v této verzi opravili.
Dev Community Votes   Po instalaci F# se nepodaří načíst tmavý motiv.
Dev Community Votes   Aktualizace instalačního programu pro Visual Studio způsobí vznik nekonečné smyčky.
Dev Community Votes   Seznam posledních projektů se nezobrazuje správně.
Dev Community Votes   Do nového vlastního profilu není možné přidat jméno.
Dev Community Votes   Přesun rozšíření DSL ze sady VS 2015 do sady VS 2017 vyvolá chybu modulu runtime.
Dev Community Votes   Blok příkazu try-catch vyvolá chybovou zprávu s informacemi o tom, že došlo k operaci úpravy textové vyrovnávací paměti, zatímco probíhají jiné úpravy.
Dev Community Votes   Chrome 58 neakceptuje certifikát podepsaný jeho držitelem (self-signed certificate) sady Visual Studio.
Dev Community Votes   Publikování selže a zobrazí se chybová zpráva o tom, že všechna odeslání sestavení uvnitř sestavení musí používat instance projektu, které pocházejí ze stejné kolekce projektů.
Dev Community Votes   Při každém spuštění sady VS 2017 se spustí skenování nových a aktualizovaných komponent MEF, které zpomaluje spuštění.
Dev Community Votes   Při místním ladění sady VS 2017 se stránky načítají pomalu.
Dev Community Votes   Spuštění VS Community 2017 bez oprávnění správce způsobí zobrazení chybové zprávy o odepření přístupu.
Dev Community Votes   Operace instalace se nezdaří.
Dev Community Votes   Na úvodní stránce není možné ze seznamu posledních projektů odebrat poslední projekt.
Dev Community Votes   Textovou šablonu T4 není možné ladit.
Dev Community Votes   Všechny nové nebo existující weby HTTPS zobrazují v Chrome chybu certifikátu.
Dev Community Votes   Mezipaměť MEF se při změně verze sestavení neaktualizuje.
Dev Community Votes   Podpora editorconfig interpretuje charset = utf-8 jako UTF-8 s podpisem.
Dev Community Votes   RTM ignoruje závislosti projektu a sestavení selže.
Dev Community Votes   Při kliknutí na karty souboru sada Visual Studio přestane reagovat.
Dev Community Votes   PerfWatson2.exe blokuje instalaci rozšíření po dobu minimálně jedné minuty.
Dev Community Votes   Publikování náhledu webu nahraje jenom podmnožinu souborů.
Dev Community Votes   Ladicí program se nenainstaluje správně.
Dev Community Votes   Při upgradu na verzi 15.2 se ztratí nastavení rozložení okna.
Dev Community Votes   Výjimka System.Runtime.InteropServices.COMException z HRESULT: 0xD00000F3.
Dev Community Votes   Při stisknutí klávesy Enter v automatickém dokončování C++ se místo automatického dokončení identifikátoru vloží nový řádek.
Dev Community Votes   Publikování náhledu neumožňuje selektivní publikování souborů.
Dev Community Votes   Chyba instalace SSDT: Proces nemá přístup k souboru C:...IntelliTraceCollection.cab, protože soubor je už používán jiným procesem.
Dev Community Votes   Sestavení se nepodaří spustit.
Dev Community Votes   Intellisense: Pro automatické dokončování není možné použít Tab.
Dev Community Votes   Při připojování k procesu dojde k chybě sady Visual Studio 2017.
Dev Community Votes   PerfWatson2.exe běží po zavření sady VS2017 několik minut a blokuje instalační programy pro VSIX a rozšíření.
Dev Community Votes   Instalace Node.js a Python se nezdaří.

The Developer Community Portal Další informace o problémech oznámených zákazníky vyřešených ve verzi 15.3.


Novinky v této verzi

Vylepšení přístupnosti

V této verzi je vyřešených více než 1 700 problémů týkajících se přístupnosti a přístupnost v sadě Visual Studio je zatím nejlepší za celou její historii.

 • Nyní máte přístup k motivu Modrý (zvláště kontrastní) (obrázek 1), který upravuje některé z barev pro zajištění lepšího barevného kontrastu, když chcete při kódování trochu větší kontrast.

  BlueTheme

  (Obrázek 1) Motiv Modrý (zvláště kontrastní)

 • Pokud používáte editor sady Visual Studio, můžete nyní objevovat grafické doplňky textu a procházet mezi nimi prostřednictvím nové sady příkazů Zobrazit poznámky k řádkům. Tuto novou funkci najdete v místní nabídce editoru (obrázek 2). Další informace najdete v části týkající se editoru sady Visual Studio.

  Show Line Annotations

  (Obrázek 2) Zobrazení poznámek k řádkům


Vylepšení integrovaného vývojového prostředí sady Visual Studio

 • Do nabídky Nápověda jsme přidali příkaz Přístupnost přes klávesnici. Díky tomu máte zkratku k online dokumentaci s radami a tipy k přístupnosti.
 • Diagnostický systém vás teď informuje přes informační panel o rozšířeních, která by mohla mít podíl na neočekávaném ukončení sady Visual Studio (obrázek 3). Na informačním panelu se zobrazí informace o ukončení a dotaz, jestli byste chtěli podezřelé rozšíření zakázat.

  InfoBar

  (Obrázek 3) Oznámení na informačním panelu

 • Když máte otevřenou složku, můžete si vybrat požadovaný ladicí program prostřednictvím vyhrazeného uživatelského rozhraní.

 • Přestali jsme sdílet určitá nastavení, například rozložení okna nástroje, mezi různými souběžnými instalacemi sady Visual Studio 2017 – změnili jsme totiž umístění souboru "CurrentSettings.vssettings" ve složce "%userprofile%\Documents\Visual Studio 2017\Settings" na složku určenou pro instalace, která vypadá přibližně takto: "% localappdata%\Microsoft\VisualStudio\15.0_xxxxxxxx\Settings".

  POZNÁMKA: V případě nové instalace použijte nové nastavení specifické pro danou instalaci. Když upgradujete existující instalaci sady Visual Studio 2017 na nejaktuálnější aktualizaci, použije se existující sdílené umístění. Pokud aktuálně máte souběžné instalace sady Visual Studio 2017, rozhodnete se je upgradovat a chcete, aby se použilo nové umístění souboru nastavení určených pro instalace, postupujte takto: 1. Po upgradu použijte Průvodce importem a exportem nastavení a vyexportujte veškeré naše stávající nastavení do umístění mimo složku "% localappdata%\Microsoft\VisualStudio\15.0_xxxxxxxx".

  1. Otevřete příkazový řádek vývojáře upgradované instalace sady Visual Studio a spusťte z něj devenv resetuserdata.
  2. Spusťte sadu Visual Studio a naimportujte uložená nastavení ze souboru s vyexportovaným nastavením.
 • Vyřešili jsme chybu se skrytým oknem. Kvůli této chybě to vypadalo, že sada Visual Studio přestala reagovat, než se objevilo její hlavní okno.

 • Zvětšili jsme cílovou oblast pro kliknutí, aby se snadněji zavíraly tipy s oznámením.

Vylepšení integrovaného vývojového prostředí .NET

 • Přidali jsme několik nových refaktoringů a rychlých oprav, jako například Vyřešte konflikt sloučení, Přidejte kontroly hodnoty null, Přidejte parametr a mnoho dalších. Úplný seznam najdete na naší stránce s informacemi o refaktoringu, generování kódu a rychlých akcích v sadě Visual Studio.
 • Navrhujeme názvy proměnných v technologii IntelliSense, abychom vám pomohli zadávat názvy proměnných rychle, například Person person.
 • Příkaz Upravit a pokračovat teď podporuje funkce C# 7.0 (s výjimkou lokálních funkcí).
 • Přidali jsme podporu zástupných znaků pro názvy souborů mimo složku projektu pro .NET Core.

Vylepšení identit a přihlašování

 • Opravili jsme ovládací prvek pro výběr účtu, aby možnost Zadejte znovu přihlašovací údaje fungovala spolehlivěji. (V některých případech výběr účtu při opětovném zadávání přihlašovacích údajů účty smazal. Tato oprava by měla tento problém vyřešit.)

Úvodní stránka

 • Zvětšili jsme cílovou oblast pro kliknutí na připínáčcích naposledy použitých položek na úvodní stránce, aby bylo snazší připínat položky, na kterých vám záleží, do horní části seznamu naposledy použitých položek.

Zjednodušené načtení řešení

 • Zvýšili jsme rychlost sestavení a stabilitu.
 • Snížili jsme počet načtených projektů.
 • Přidali jsme novou volbu (Obrázek 4), která sadě Visual Studio umožňuje zvolit nejvhodnější možnosti pro vaše řešení.

Lightweight Solution Load Options

(Obrázek 4) Možnosti zjednodušeného načtení řešení

 • Přidali jsme řešení pro výsledky hledání souborů pro hledání odložených projektů (nikoliv jenom načtených projektů).
  • Má to ale tato omezení:
   • Hledání se nerozšiřuje dovnitř souboru a nezahrnuje progresivní výsledky, tj. třídy, metody atd.
   • Soubory, které patří do projektu, se zobrazí jako plochý seznam. Když soubory patří do složky, zobrazí se relativní cesta, ne jenom název souboru.
   • V zobrazení vyhledávání neexistují žádné kontextové nabídky pro položky souboru.
  • Když načtete projekt, aktualizují se všechna existující hledání a přidají průběžné výsledky.
 • GoTo All a GoTo Files teď v pracovním prostoru zobrazují obsah z externích položek.
 • Vylepšili jsme dávkové sestavení v projektech, které používají LSL.

Instalace

 • Instalační program pro Visual Studio teď podporuje změnu velikosti při vysokých hodnotách DPI na méně než 150 %.
 • Spustitelný soubor vswhere.exe byl aktualizován tak, aby ve výchozím nastavení vyloučil instance ve verzi Preview, a zahrnul je v případě, že příkazový řádek obsahuje --prerelease.
 • Rozhraní příkazového řádku umí zpracovat --verify, --fix a --clean.
  • --verify ověří rozložení a informuje o chybějících a neplatných datových částech.
  • --fix ověří rozložení a znovu stáhne balíčky, které chybí nebo jsou neplatné.
  • --clean odstraní zastaralé balíčky a umožní oříznout rozložení na rozsah konkrétní verze.
 • Velikosti jednotek jsme přesunuli mimo popisek v instalačním programu obrázek 5).

Drive Sizes in the Installer

(Obrázek 5) Velikosti jednotek uvedené v instalačním programu


Otevření složky a nástrojů CMake

 • Vylepšili jsme stabilitu pro přepínání mezi složkou a řešením.
 • Rozšiřující ovládací prvky pro otevřenou složku můžou do složek přidat ikonu správy zdrojového kódu. Díky tomu budete moct rychle zobrazit stav správy zdrojového kódu svých souborů v Průzkumníku řešení, což je aktuálně implementováno prostřednictvím SVN.
 • Prostředí CMake v sadě Visual Studio bylo aktualizováno a nyní můžete používat CMake 3.8.
 • Vylepšili jsme podporu úprav, sestavování a ladění pro otevřenou složku u projektů C++, které používají MinGW nebo Cygwin.
 • Přidali jsme podporu definování globálních proměnných prostředí a proměnných prostředí určených pro konfigurace v souboru CppProperties.json a CMakeSettings.json. Tyto proměnné prostředí se dají využít v konfiguracích ladění definovaných v souboru launch.vs.json a úkolech v souboru tasks.vs.json.
 • Rozšířili jsme nástroje CMake pro Visual Studio, abyste měli k dispozici podporu pro integraci CTest.
 • Nyní můžete používat generátor Ninja CMake s možností snadno cílit na 64bitové platformy, sestavovat, ladit a upravovat pomocí IntelliSense.

Editor sady Visual Studio

 • Opravili jsme problém, kdy IntelliSense zmizí, pokud je aktivní jiný popis ovládacího prvku.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval obtížné ruční posouvání a výběr, pokud se přidávala velká množství chyb.
 • Přidali jsme novou variantu modrého motivu určeného speciálně pro uživatele, kteří v editoru sady Visual Studio potřebují vyšší kontrast. Tento motiv nabízí vyšší kontrast než běžný modrý motiv pro ty, kdo nechtějí nebo nepotřebují plný režim s vysokým kontrastem. Můžete ho vyzkoušet přes Nástroje -> Možnosti -> Prostředí -> Obecné.
 • Pokud používáte čtečku obrazovky, můžete nyní procházet grafické doplňky prostřednictvím nového příkazu Zobrazit poznámky k řádkům.
  • Pokud si ho chcete aktivovat, vyberte v místní nabídce editoru Zobrazit poznámky k řádkům (Ctrl+K, Ctrl+M). V editoru se otevře automaticky otevírané okno s popisem grafických doplňků na daném řádku.
  • Procházejte více poznámek na řádku pomocí kombinace kláves Ctrl+K, Ctrl+ Right/Left Arrow.
  • Jednoduše také najdete kontext v kódu pomocí příkazu Zobrazit strukturu (Ctrl+K, Ctrl+G). V automaticky otevřeném okně, kde se nachází blikající kurzor, se zobrazí strukturální kontext řádku kódu, který dokáže přečíst čtečka obrazovky.

Nástroje pro průběžné doručování

Tyto funkce jsme přesunuli z rozšíření CD4VS do sady Visual Studio:

 • Nakonfigurujte průběžné doručování pro řešení obsahující projekty ASP.NET, které jsou zacílené na Azure App Service.
 • Nakonfigurujte průběžné doručování pro řešení obsahující projekty ASP.NET Core, které jsou zacílené na Azure App Service.

Kontejnerové vývojové nástroje

 • Visual Studio 2017 veze 15.3 teď podporuje řadu kontejnerových vývojových nástrojů v existujících aplikacích pro .NET Framework s kontejnery Windows až po .NET Core s Windows a Linux Support. Mezi nedávno přidanými funkcemi je podpora aplikací .NET Core v kontejnerech s Nano serverem i vylepšení ladění pro aplikace .NET Framework v kontejnerech.

Nástroje Service Fabricu

 • Tato vydaná verze obsahuje novou stavovou šablonu projektu ASP.NET Core, podporu sad SDK 2.5 i 2.6 (a odpovídajících modulů runtime) Service Fabricu, jakož i několik oprav chyb.

Služba jazyka C++

 • Vylepšení modulu IntelliSense
  • C++ IntelliSense podporuje nové funkce C++17 odpovídající vydané verzi dávkového kompilátoru.
  • Přidali jsme možnost místní nabídky v editoru C++ pro opětovné prohledání souboru, která se dá použít, pokud nepracuje správně IntelliSense.
  • Snížilo se využití procesoru při spuštění příkazu Najít všechny odkazy nebo Hierarchie volání pro kód C++.
  • Vylepšili jsme celkové prostředí modulu C++ IntelliSense.
 • Vylepšení průvodce projektu a kódu
  • Přepsali jsme několik průvodců projektů a kódu ve stylu dialogu podpisu.
  • Příkaz Přidat třídu teď přímo spustí průvodce Přidat třídu. Všechny ostatní položky, které byly dříve tady, jsou teď v části Přidat > Nová položka.
  • Projekty Win32 jsou teď v kategorii Desktop Windows v dialogu Nový projekt.
  • Šablony Konzola Windows a Desktopová aplikace teď vytvoří projekty bez zobrazení průvodce. K dispozici je nový Desktopový průvodce pro Windows v rámci stejné kategorie, kde se zobrazí stejné možnosti jako předtím.
 • Možnost Povolit rychlejší načítání projektů v části Experimentální možnosti je přejmenovaná na Povolit ukládání projektů do mezipaměti a přesunutá do části nastavení projektu VC++. Původní hodnota vlastnosti se nerozšíří do nové možnosti.

Sada nástrojů a knihovny pro Visual C++

 • Developer Command Prompt pro sadu Visual Studio (a příkazový řádek Visual C++) mají doplněnou podporu pro inicializaci prostředí příkazového řádku, které cílí na sadu nástrojů Visual C++ 2015 (v140) prostřednictvím argumentu -vcvars_ver=14.0.
 • Souborové adresáře Visual C++ Redist jsou přejmenované na Microsoft.VC141., aby odpovídaly verzím sady nástrojů (14.1x). Ve verzi VS 2017 RTM byly tyto adresáře nesprávně pojmenované Microsoft.VC150..
 • Verze souboru a adresáře Visual C++ (VS 2017 15.3):
  • Verze souboru sady nástrojů VC++ : 14.11.25506.0 nebo 19.11.25506.0
  • Adresář nástrojů VC++ : VC\Tools\MSVC\14.11.25503 (umístění adresáře byl uzamčeno ve verzi Preview)
  • Adresář VC++ Redist [a] : VC\Redist\MSVC\14.11.25325 (všechny moduly runtime s výjimkou MFC a OneCore)
  • Adresář VC++ Redist [b] : VC\Redist\MSVC\14.11.25415 (moduly runtime MFC a OneCore)

Podpora jazyka C# 7.1


Vylepšení .NET Core a ASP.NET Core

 • Teď si můžete nainstalovat sadu .NET Core 2.0 SDK prostřednictvím samostatně staženého souboru a získat tak možnost vyvíjet přes .NET Core 2.0 v sadě Visual Studio 2017 verze 15.3. Podrobnosti najdete v blogovém příspěvku .NET.
 • Visual Studio teď umožňuje souběžnou podporu více sad .NET Core SDK. Můžete experimentovat s nejnovějšími každodenními sestaveními sady .NET Core SDK a současně vyvíjet s použitím nejnovější veřejné verze sady SDK. Podrobnosti najdete na blogu .NET.
 • Díky podpoře Visual Basicu můžete vytvářet konzolové aplikace .NET Core a knihovny tříd .NET Core a .NET Standard ve Visual Basicu.
 • Interoperabilita rozhraní .NET Framework a .NET Standard/Core umožňuje odkazovat z projektů .NET Framework na knihovny .NET Core/.NET Standard a naopak. Není potřeba ručně přidávat balíčky NuGet pro interoperabilitu – Visual Studio to pro vás zařídí automaticky.
 • Několik rozšíření podpory cílového rozhraní umožňuje vytvářet projekt pro více cílových rozhraní (TFM) a použít nástroj pro výběr TFM při ladění nebo spuštění k výběru TFM ke spuštění.
 • Přidali jsme podporu pro image serveru Windows Nano, aby bylo možné vytvořit z aplikací ASP.NET Core kontejnery jako image serveru Windows Nano. Jako platformu pro kontejnery teď můžete vybrat Nano. Akci můžete provést pro projekty ASP.NET Core příkazem Soubor->Nový projekt. U existujících projektů ji můžete přidat pomocí místní nabídky Projekt.
 • Místní podpora služby IIS: Teď můžete vyvíjet a ladit pomocí služby IIS ze sady Visual Studio.
 • ASP.NET Core na rozhraní .NET Framework – Pokud chcete v této vydané verzi vytvořit projekt ASP.NET Core, který cílí na úplné rozhraní .NET Framework (jenom Windows), použijte rozevírací seznam v dialogovém okně One ASP.NET.
 • Funkci Live Unit Testing je teď možné povolit pro projekty .NET Standard, .NET Core a ASP.NET Core.


Vylepšení NuGetu

 • NuGet teď zobrazuje vylepšená upozornění a chyby při instalaci balíčků nebo přidávání odkazů z projektu na projekt, které nejsou kompatibilní.
 • NuGet teď umožňuje potlačit konkrétní nebo všechna upozornění nebo je zvýšit na úroveň chyby prostřednictvím vlastností sestavení.


.NET Framework 4.7


Ladění a diagnostika

Podpora ladicího programu pro servery symbolů Visual Studio Team Services

 • Teď můžete zadávat dotazy na symboly a stahovat je (obrázek 6) ze serverů symbolů Visual Studio Team Services. Můžete vybrat a přidat cesty symbolů Visual Studio Team Services k prostředí Visual Studio pomocí stránky Nástroje->Možnosti->Ladicí program->Symboly. Pokud chcete nastavit server symbolů Visual Studio Team Services, postupujte podle těchto pokynů.

Add VSTS Symbol Server

(Obrázek 6) Přidání serveru symbolů služby VSTS

 • SetThreadDescription API se teď podporuje při ladění, když použijete příkaz Spustit ladění (F5) nebo Připojit k procesu (Ctrl+Alt+P). Názvy vláken, které jsou nastavené přes toto rozhraní API, se teď zobrazují v okně Vlákna a v rozevírací nabídce Vlákno na panelu nástrojů Umístění ladění. Aktuálně to není podporováno při ladění výpisu.
 • V okně Výstup se teď zobrazuje výstup konzoly aplikace běžící v rámci kontejneru Windows při ladění.
 • Přidali jsme novou podporu pro ladění aplikací .NET Core, které spustíte v kontejnerech Windows podle Nano Serveru.

Nastavení dalšího příkazu pomocí ukázání a kliknutí

 • Při zastavení na zarážce při ladění teď můžete podržet klávesu Ctrl. Ikona Běžet do kliknutí (Běžet do tohoto místa) vedle vašeho řádku kódu se změní na funkci Nastavit další příkaz (obrázek 7). Klikněte na ni a žlutý ukazatel instrukce se přesune na daný řádek a nastaví se další příkaz, který ladicí program provede.

Click to Set Next Statement

(Obrázek 7) Nastavení dalšího příkazu kliknutím

 • Zdrojový odkaz se teď podporuje pro formát souborů Windows PDB (navíc k souborům Portable PDB). Kompilátory, které ho podporují, můžou vložit potřebné informace do formátu souboru Windows PDB a ladicí program může na základě těchto informací načíst zdrojové soubory.

Vylepšení ladění otevřené složky

Usnadnili jsme vám ladění, když použijete naše nové šablony pro otevřenou složku. Pokud máte nainstalovaný ladicí program jádra, naše nové šablony vám umožní zvolit typ ladicího programu, který chcete použít. V dialogovém okně Vybrat ladicí program v Průzkumníkovi řešení, které otevřete příkazem nabídky Nastavení ladění a spouštění, můžete zvolit Spravovaný, Nativní nebo Smíšený. Pokud máte nainstalované prostředí C++ MDD (Android C++, Linux Debugging atd.), zobrazí se vám teď možnosti pro podporu MinGW a Cygwin pomocí GDB pro připojení a spuštění v rámci stejné možnosti nabídky.

Aktualizace všech vnořených hodnot v oknech proměnných

 • Když kliknete na tlačítko Aktualizovat pro nadřazený uzel proměnné nebo výrazu v oknech Sledovat, Automatické hodnoty a Místní hodnoty, aktualizují se také a znovu vyhodnotí všechny viditelné proměnné a výrazy, které jsou podřízené tomuto uzlu. Už nemusíte klikat na tlačítko Aktualizovat pro každou podřízenou položku.

Podpora Live Unit Testing pro .NET Core

 • Funkci Live Unit Testing je teď možné povolit pro projekty .NET Standard, .NET Core a ASP.NET Core.

Xamarin

 • Stránky vlastností a změny návrhu manifestu aplikace – Pracovali jsme dále na zjednodušení používání stránek vlastností pro projekty pro iOS a Android.
 • Nový Editor oprávnění – Přidali jsme samostatný editor pro úpravy oprávnění aplikací.

Úplný přehled změn a další podrobnosti najdete na stránce developer.xamarin.com.


.NET Core

 • Přidali jsme podporu Live Unit Testing pro projekty .NET Core.
 • Pomocí Visual Basicu teď můžete vytvořit konzolové aplikace .NET Core a knihovny tříd .NET Core a .NET Standard.
 • Visual Studio teď podporuje vytváření a spouštění aplikací .NET Core 2.0, pokud je sada SDK nainstalovaná samostatně. Nejnovější sestavení si můžete nainstalovat ze stránky .NET Core 2.0 SDK.

Další podrobnosti najdete na blogu .NET Core 2.0.


Clustering souvisejících událostí ve vyhledávání služby Application Insights

 • Přidali jsme clustery souvisejících událostí do výsledků hledání v nástroji pro hledání Application Insights. Tyto clustery vám můžou pomoct odhalit překvapivé vzory v chování vaší aplikace, jako například velký objem výjimek pocházejících z jedné země nebo verze nebo od jednoho uživatele.

Datové nástroje Redgate.

Redgate ReadyRoll Core

Aktualizovali jsme ho na verzi 1.13.23.3402 a přidali:

 • Vylepšení ikon s podporou vysokých hodnot DPI a lepšími odezvami na panelu nástrojů
 • Vylepšení použitelnosti na kartě Nastavení projektu
 • Vylepšení použitelnosti zobrazení Začínáme, Souhrnu nasazení a okna přihlášení.
 • Zobrazení pro situaci, kdy neexistuje cílová databáze
 • Položku ReadyRoll do nabídky Nástroje
 • Podporu pro ověřování SQL při otevírání aplikace SSMS

Redgate SQL Prompt Core

 • Aktualizovali jsme ho na verzi 7.5.1.1087 a zlepšili podporu syntaxe pro SQL Server 2016 a také jsme opravili problémy s kvalifikací názvů a s připojením Azure.
 • Aktualizovali jsme ho na verzi 2.4.2.1321 a přidali ikonu pro podporu vysokých hodnot DPI.

Nástroje funkce Azure

 • Nástroje pro vývoj funkcí C# Azure jsou zahrnuté jako součást sady funkcí pro vývoj v Azure.
 • Můžete vyvíjet funkce Azure s použitím předem kompilovaných knihoven tříd C# a atributů k určení aktivačních událostí.
 • Můžete sestavovat, spouštět a ladit na místním vývojovém počítači.
 • Můžete publikovat ze sady Visual Studio přímo do Azure.

JavaScript a TypeScript

 • Pro spuštění tsserveru jsme přešli ze 64bitového uzlu na 32bitový a snížili jsme spotřebu paměti u jazykové služby na polovinu.
 • Cesta k souboru IntelliSense v příkazech importu je nyní rychlejší.
 • Verze TypeScriptu se teď dají nainstalovat nezávisle na aktualizacích sady Visual Studio a vybrat podle jednotlivých projektů (více si můžete přečíst tady).

Node.js

 • Přidali jsme podporu ladění Node 8.
 • Rozšířili jsme možnosti výkonu pro test runner jednotek.
 • Zjednodušili jsme uživatelské rozhraní instalačního programu balíčku npm.

Zprostředkovatel Microsoft Graph ve Službách připojení

 • Povolili jsme podporu pro rozhraní API pro Microsoft Graph v Připojených službách.

Python

 • Vyřešili jsme řadu selhání a neočekávaných chyb a výsledkem je stabilnější prostředí.
 • Vylepšili jsme přístupnost u čteček obrazovky, navigace pomocí kláves a vysokého kontrastu.
 • Vylepšili jsme lokalizaci a uživatelům, kteří nepoužívají angličtinu, se tak bude v uživatelském rozhraní zobrazovat méně anglického textu.

R Tools

 • Vylepšená technologie IntelliSense
 • Lepší možnosti připojení Azure k počítačům, které blokují příkaz ping
 • Vzdálená instalace služeb už nevyžaduje oprávnění pro správu služeb.
 • Opravy a vylepšení přístupnosti a lokalizace

Blogy

Developer Tools Blogs Využijte postřehů a doporučení dostupných na webu blogů o vývojářských nástrojích. Blogy o vývojářských nástrojích vám pomáhají udržet si přehled o všech nových vydaných verzích a poskytují vám přístup k podrobným příspěvkům popisujícím širokou škálu funkcí. Postřehy ze světa .NET najdete na Blogu DotNet. Jako obsáhlý zdroj informací a znalostí můžete využít týmové blogy ke všem hlavním programovacím jazykům, například C#, VB, C++ a F#. Úplný seznam blogů a dalších zpráv o produktech najdete na webu blogů o vývojářských nástrojích.

Otevřené problémy

Open Issues Vašim připomínkám a názorům nasloucháme a plně se jim věnujeme. Navštivte prosím web komunity vývojářů, kde můžete hledat nejnovější problémy, zaznamenat nové problémy a podpořit svým hlasem stávající problémy.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 (verze 15.2)

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 (verzi 15.2).

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 (verze 15.1)

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy, které nahlásili zákazníci, opravené v sadě Visual Studio 2017 (verzi 15.1).

Zobrazte si zprávu k vydání verze pro Visual Studio 2017 (verze 15.0)

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy, které nahlásili zákazníci, opravené v sadě Visual Studio 2017 (verzi 15.0).


Na začátek stránky