Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.2

Last Update: 22. 11. 2017

Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Frekvence vydávání nových verzí


Pokud chcete zobrazit informace o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017, navštivte prosím aktuální stránku Zpráva k vydání verze.

Download the latest version of Visual Studio 2017

Další informace o sadě Visual Studio 2017 najdete na stránkách Požadavky na systém, Cílení na platformy a kompatibilita platforem a Distribuovatelný kód a Licenční podmínky.

Zpětná vazba

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém v instalačním programu nebo samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio. Tuto možnost najdete v pravém horním rohu okna. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.


Datum vydání: 17. července 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.16)

Chyby opravené v této verzi

V této verzi byl vyřešen tento problém oznámený zákazníky:

 • Byl opraven problém s instalací nástroje WebDeploy na RS3.

Datum vydání: 21. června 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.14)

Chyby opravené v této verzi

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:


Datum vydání: 9. června 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.13)

Chyby opravené v této verzi

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:


Datum vydání verze: 30. května 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.12)

Chyby opravené v této verzi

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:

Další opravy zahrnuté v této verzi:

 • Opravena možná regrese F# související s výjimkou: „Tento datový proud nepodporuje zápis v System.IO.Compression.DeflateStream.BeginWrite“.
 • Opraven problém, kde se aplikace Xamarin pro iOS nesestavovaly správně.
 • Opraveno zhoršení výkonu, ke kterému někdy docházelo v aplikacích Xamarin pro Android.
 • Opraven problém s připojením k ladicímu programu pro Android.
 • Opravena ztráta podpory multidexu pro csproj při upgradu na 4.5.

Datum vydání verze: 12. května 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.06)

Chyby opravené v této verzi

V této verzi byl vyřešen tento problém oznámený zákazníky:


Datum vydání verze: 10. května 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.2 (26430.04)

Souhrn aktualizací v této verzi

Nejzávažnější chyby opravené v této verzi

Komunita vývojářů promluvila a my jsme naslouchali. V tomto seznamu jsou uvedené problémy, které od vás obdržely nejvíc hlasů a které jsme v této verzi opravili.

Dev Community Votes   Vrácení seznamu řešení do Team Exploreru.
Dev Community Votes   GUIDGen.exe není platný spustitelný soubor.
Dev Community Votes   Při každém spuštění sady Visual Studio 2017 proběhne vyhledávání nových a aktualizovaných komponent MEF.
Dev Community Votes   Při stahování nejnovějších verzí TFS složek přestane Visual Studio reagovat.
Dev Community Votes   Proces JavaScriptu Node.js na straně serveru spotřebovává příliš mnoho paměti.
Dev Community Votes   Po restartování se nepřestává zobrazovat zpráva, že je potřeba restartovat počítač.
Dev Community Votes   Jak vyhledávat nainstalované instance sady Visual Studio.

The Developer Community Portal Další informace o problémech oznámených zákazníky vyřešených ve verzi 15.2.


Novinky v této verzi

Úloha Vývoj v jazyce Python

Úlohu Vývoj v jazyce Python v sadě Visual Studio jsme vylepšili tak, aby maximalizovala vaši produktivitu v jazyce Python. Vylepšená technologie IntelliSense, projekty vývoje webu, Git a integrace VSTS šetří čas a úsilí při provádění každodenních úloh. Špičkové nástroje pro ladění (místní, vzdálené, multiplatformní a Python/nativní) a profilaci umožňují dosáhnout vyšší kvality a výkonu kódu Python.

Veškeré podrobnosti a dokumentaci najdete na naší stránce s informacemi o Pythonu.

Úloha Aplikace pro datovou vědu a analýzu

Díky úloze Aplikace pro datovou vědu a analýzu teď jediným kliknutím nainstalujete všechny možnosti analýzy dat, které potřebujete. Přidali jsme podporu pro Python, R, F# a jejich příslušné balíčky a distribuce, aby bylo zajištěno získání, analýza a vizualizace dat během celého procesu až po sestavení a nasazení modelů strojového učení.

Veškeré podrobnosti a dokumentaci najdete na naší stránce s informacemi o Pythonu a stránce s informacemi o R Tools.

ReSharper Ultimate 2017.1

Resharper teď funguje s řešeními načtenými ve zjednodušeném režimu přímo ze sady Visual Studio 2017. Další informace a video o tom, jak to funguje, najdete v příspěvku na blogu JetBrains.

Nový design manifestů a stránek vlastností

Změnili jsme uspořádání a zjednodušili jsme stránku vlastností v Xamarinu 4.5 a rozdělili jsme editory manifestu. Můžete upravovat možnosti csproj ze stránek vlastností a možnosti manifestu z editoru manifestu. Změnili jsme uspořádání a zjednodušili jsme stránku vlastností tak, aby podporovala zobrazení s vysokým počtem bodů na palec.

Všechny podrobnosti si můžete přečíst ve zprávě k vydání verze pro Xamarin.

Visual Studio Tools for Unity

Díky úloze Vývoj her pomocí Unity si nyní můžete nainstalovat Unity 5.6, v němž lze vytvářet multiplatformní 2D a 3D hry a interaktivní obsah. Více informací o možnosti přeměny sady Visual Studio na vývojářské prostředí Unity najdete na stránce Visual Studio Tools for Unity.

Souběžná podpora TypeScriptu

V sadě Visual Studio 2017 můžete nyní používat více verzí kompilátoru TypeScriptu. Při instalaci se TypeScript 2.2 automaticky zahrne do úloh Web, Node.js, Universal Windows a Mobile JavaScript. TypeScript 2.1 můžete také vybrat v instalačním programu na stránce pro výběr jednotlivých komponent.

Jako nejnovější se nainstaluje verze TypeScriptu, která se použila v IntelliSense a sestavení. Pokud chcete změnit verzi používanou v IntelliSense, podívejte se na nastavení níže (obrázek 1). V případě, že potřebujete změnit verzi, která se používá pro sestavení projektu, nastavte vlastnost MSBuild <TypeScriptToolsVersions> v souboru projektu. Další informace o vlastnostech MSBuildu najdete v příručce k TypeScriptu.

TypeScript version selection

(obrázek 1) Výběr verze TypeScriptu

Vylepšení C++ pro Linux

Vylepšili jsme úlohu C++ pro Linux tak, aby podporovala vizualizaci ladicího programu u souborů Natvis i funkce Pretty Printing v jazyce Python. Nyní můžete používat projekty C++ pro Linux v rámci projektů Sdílené položky ke sdílení kódu mezi různými platformami. Další informace najdete v článku na blogu týmu Visual C++.

Integrace CMake

Nabídku CMake jsme aktualizovali na základě vašich názorů. Další informace najdete na stránce verze CMake 3.7.2.

Okno Diagnostické nástroje

Dlouho probíhající relace ladicího programu využívaly velkou část paměti nebo místa na disku. Okno Diagnostické nástroje nyní při překročení limitů automaticky zastaví operace. Tyto limity nastavíte výběrem příkazu Nastavení v nabídce okna Diagnostické nástroje. Tuto novou funkci jsme vytvořili v reakci na zpětnou vazbu od zákazníků, kteří spouštěli ladicí program přes noc. Zavření okna Diagnostické nástroje nemá na samotný ladicí program (zarážky, zásobníky volání atd.) vliv.

Přesunutí nebo zakázání mezipaměti balíčku instalačního programu

Když instalujete Visual Studio 2017 pomocí příkazového řádku, můžete předat parametr --cache a povolit zásady ukládání do mezipaměti (výchozí) pro instalaci a následné operace instalace, změn a oprav. Můžete ale také předat parametr --nocache a zakázat zásady bránící balíčkům ukládat se do mezipaměti a odebrat všechny balíčky, které jsou už pro aktuální instanci v mezipaměti uloženy.

Zásady lze nyní změnit v registru a prostřednictvím zásad skupiny. Další informace najdete v našem blogu věnovanému instalaci.

Vylepšení nástrojů F#

 • Podpora základního automatického dokončování
 • Možnost přejít k definici při kliknutí na popis tlačítka
 • Barevně zvýrazněné měnitelné hodnoty a další vylepšení sémantického barevného zvýraznění
 • Vylepšení výkonu projektového systému
 • Rozsáhlé celkové vylepšení výkonu
 • Možnosti přesouvání uzlů složek řešení nahoru a dolů
 • Inteligentní řazení v seznamech pro doplňování

Instalační program sady Visual Studio bude zobrazovat nabídky sady Visual Studio na základě vaší aktuální konfigurace

Příklad:

 • Pokud máte na počítači nainstalovanou edici Visual Studio 2017 Enterprise, budou se vám zobrazovat jenom nabídky Enterprise.
 • Máte-li edici Visual Studio 2017 Professional, budou se vám zobrazovat jak nabídky Professional, tak i Enterprise.
 • Máte-li edici Visual Studio 2017 Community, budou se vám zobrazovat nabídky Community, Professional i Enterprise.

Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017

Aktuální zpráva k vydání verze

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.4.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.3

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.3.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.2

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.2.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.1

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.1.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.0

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.0.


Na začátek stránky