Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.3

Poslední aktualizace 17. 1. 2018
Poznámka

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, přejděte na aktuální zprávu k vydání verze pro Visual Studio 2017 nebo navštivte stránku se soubory ke stažení.

Pokud chcete zobrazit informace o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017, navštivte prosím aktuální stránku Zpráva k vydání verze.

Jazykové nastavení můžete přepnout tak, že přejdete do zápatí v dolní části stránky. Klikněte na ikonu a vyberte požadovaný jazyk.


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Známé problémy


Poznámka

Pokud chcete zobrazit informace o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017, navštivte prosím aktuální stránku Zpráva k vydání verze.

Jazykové nastavení můžete přepnout tak, že přejdete do zápatí v dolní části stránky. Klikněte na ikonu a vyberte požadovaný jazyk.

Tento článek obsahuje informace o vydaných verzích pro Visual Studio 2017 verze 15.3. Nejnovější verzi stáhnete kliknutím na tlačítko.

Download the latest version of Visual Studio 2017

Zpětná vazba

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat pomocí možnosti Ohlásit problém v instalačním programu nebo samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio. Ikona Feedback Icon se nachází v pravém horním rohu. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.

Historie verzí

Další informace o tom, jak dodáváme jednotlivé verze, najdete v dokumentu Frekvence vydávání nových verzí sady Visual Studio 2017.


Datum vydání: 19. září 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.3.5

Problémy opravené ve verzi vydané 19. září 2017

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:

 • Zavedena podpora pro Xcode 9, iOS 11, tvOS 11 a watchOS 4 společnosti Apple

Datum vydání: 12. září 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.3.4

Problémy opravené ve verzi vydané 12. září 2017

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:


Datum vydání: 29. srpna 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.3.3

Problémy opravené ve verzi z 29. srpna 2017

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:


Datum vydání: 22. srpna 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.3.2

Problémy opravené ve verzi z 22. srpna 2017

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:

Další opravy zahrnuté v této verzi:

 • Aktualizace nástrojů Service Fabricu.
 • Při instalaci nebo odinstalaci VSIX se upgrade sady Visual Studio nezdaří s chybou AccessDenied.
 • Problém s generováním projektů na Unity verze <= 5.5.
 • Zachycení výpisu paměti u propojených souborů.
 • Nesprávné generování kódu v tichém režimu z důvodu optimalizace smyčky.

Datum vydání: 18. srpna 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.3.1

Chyby opravené v této verzi

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:


Datum vydání: 14. srpna 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.3

Souhrn: Novinky v této verzi

 • Vylepšení přístupnosti nabízejí vyšší přístupnost sady Visual Studio než kdy dřív.
 • Nástroje Azure Function jsou součástí vývojové úlohy Azure. Můžete vyvíjet aplikace Azure Function místně a publikovat je přímo do Azure.
 • Nyní můžete vytvářet aplikace v sadě Visual Studio 2017, které běží ve službě Azure Stack a ve státních cloudech, například Azure v Číně.
 • Vylepšili jsme podporu pro vývoj v .NET Core o .NET Core 2.0 a kontejnery Windows Nano Server.
 • V rozhraní IDE sady Visual Studio jsme vylepšili přihlašování a identitu, úvodní stránku, zjednodušené načtení řešení a instalační rozhraní příkazového řádku. Vylepšili jsme také refaktoring, generování kódu a Rychlé akce.
 • Editor sady Visual Studio má lepší přístupnost díky novému modrému motivu s vysokým kontrastem a vylepšené podpoře čtečky obrazovky.
 • Vylepšili jsme prostředí ladicího programu a diagnostiky. Mezi tato vylepšení patří i možnost nastavení dalšího příkazu pomocí ukázání a kliknutí. Aktualizovali jsme také všechny vnořené hodnoty v okně proměnných a vylepšili ladění otevřené složky.
 • Xamarin má nový samostatný editor pro úpravy oprávnění aplikací.
 • Je aktualizované prostředí nástrojů otevřené složky a CMake . Nyní můžete používat CMake 3.8.
 • Vylepšili jsme modul IntelliSense a průvodce projektem a kódem pro služby jazyka C++.
 • Sada nástrojů Visual C++ podporuje cílení inicializace z příkazového řádku.
 • Přidali jsme možnost používat funkce jazyka C# 7.1.
 • Můžete nainstalovat verze TypeScriptu nezávisle na aktualizacích sady Visual Studio.
 • Přidali jsme podporu ladění Node 8.
 • NuGet přidal podporu pro nové TFM (netcoreapp2.0, netstandard2.0, Tizen), Semantic Versioning 2.0.0 a integraci upozornění a chyb správce balíčků NuGet do platformy MSBuild.
 • Visual Studio nyní nabízí nástroje pro vývoj .NET Framework 4.7 pro podporované platformy se zahrnutým modulem runtime 4.7.
 • Přidali jsme clustery souvisejících událostí do výsledků hledání v nástroji pro hledání Application Insights.
 • Vylepšili jsme podporu syntaxe pro SQL Server 2016 v nástroji SQL Search od Redgate.
 • Povolili jsme podporu pro rozhraní API pro Microsoft Graph v Připojených službách.

Nejzávažnější chyby opravené v této verzi

Komunita vývojářů promluvila a my jsme naslouchali. Tento seznam obsahuje 10 problémů s nejvyšším počtem hlasů, které jsme opravili v této verzi.
Dev Community Votes   Po instalaci F# se nepodaří načíst tmavý motiv.
Dev Community Votes   Aktualizace instalačního programu pro Visual Studio způsobí vznik nekonečné smyčky.
Dev Community Votes   Seznam posledních projektů se nezobrazuje správně.
Dev Community Votes   Do nového vlastního profilu není možné přidat jméno.
Dev Community Votes  Při přesunu rozšíření DSL ze sady Visual Studio 2015 do sady Visual Studio 2017 dochází k chybě za běhu.
Dev Community Votes   Blok příkazu try-catch vyvolá chybovou zprávu s informacemi o tom, že došlo k operaci úpravy textové vyrovnávací paměti, zatímco probíhají jiné úpravy.
Dev Community Votes   Chrome 58 neakceptuje certifikát podepsaný jeho držitelem (self-signed certificate) sady Visual Studio.
Dev Community Votes   Publikování selže a zobrazí se chybová zpráva o tom, že všechna odeslání sestavení uvnitř sestavení musí používat instance projektu, které pocházejí ze stejné kolekce projektů.
Dev Community Votes   Při každém spuštění sady Visual Studio 2017 se spustí skenování nových a aktualizovaných komponent MEF, které zpomaluje spuštění.
Dev Community Votes   Při místním ladění sady Visual Studio 2017 se stránky načítají pomalu.

The Developer Community Portal Další informace o problémech oznámených zákazníky vyřešených v sadě Visual Studio 2017 verze 15.3.


Podrobnosti: Novinky v této verzi

Přístupnost

V této verzi je vyřešených více než 1 700 problémů týkajících se přístupnosti a přístupnost v sadě Visual Studio je zatím nejlepší za celou její historii. Můžete používat nový motiv Modrý (zvláště kontrastní) (obrázek 1). Tento motiv nabízí vyšší kontrast než běžný modrý motiv pro ty, kdo nechtějí nebo nepotřebují plný režim s vysokým kontrastem.

BlueTheme

(Obrázek 1) Motiv Modrý (zvláště kontrastní)

Pokud používáte editor sady Visual Studio, můžete objevovat grafické doplňky textu a procházet mezi nimi prostřednictvím nové sady příkazů Zobrazit poznámky k řádkům. Tuto novou funkci najdete v místní nabídce editoru (obrázek 2). Další informace najdete v části týkající se editoru sady Visual Studio.

Show Line Annotations

(Obrázek 2) Zobrazení poznámek k řádkům

Další informace o novinkách v přístupnosti najdete v příspěvku na blogu o vylepšení přístupnosti v sadě Visual Studio 2017 verze 15.3 .


Azure Stack a Azure Government Clouds

Používejte stejné nástroje v sadě Visual Studio —, jako jsou Průzkumník cloudu, Připojené služby a ASP.NET Publish —, pro propojení služby Azure Stack a státních cloudů. Vyberte existující státní cloud, jako je například Azure v Číně (obrázek 3), nebo zadejte koncový bod zjišťování pro Azure Stack vaší organizace.

Azure Stack

(Obrázek 3) Azure Stack

Nástroje funkce Azure

 • Nástroje pro vývoj funkcí C# Azure jsou zahrnuté jako součást sady funkcí pro vývoj v Azure.
 • Můžete vyvíjet funkce Azure použitím předem kompilovaných knihoven tříd C# a atributů k určení aktivačních událostí.
 • Můžete sestavovat, spouštět a ladit na místním vývojovém počítači.
 • Můžete publikovat ze sady Visual Studio přímo do Azure.

Další podrobnosti najdete v příspěvku na blogu o nástrojích sady Visual Studio 2017 pro Azure Functions.


.NET Core a ASP.NET Core

 • Můžete si nainstalovat sadu .NET Core 2.0 SDK prostřednictvím samostatně staženého souboru a získat tak možnost vyvíjet přes .NET Core 2.0 v sadě Visual Studio 2017 verze 15.3. Visual Studio teď umožňuje souběžnou podporu více sad .NET Core SDK. Můžete experimentovat s nejnovějšími každodenními sestaveními sady .NET Core SDK a současně vyvíjet s použitím nejnovější veřejné verze sady SDK. Podrobnosti najdete na blogu .NET.
 • Díky podpoře Visual Basicu nyní můžete vytvářet konzolové aplikace .NET Core a knihovny tříd .NET Core a .NET Standard ve Visual Basicu.
 • Interoperabilita rozhraní .NET Framework a .NET Standard/Core umožňuje odkazovat z projektů .NET Framework na knihovny .NET Core/.NET Standard a naopak. Není potřeba ručně přidávat balíčky NuGet pro interoperabilitu – Visual Studio to pro vás zařídí automaticky.
 • Několik rozšíření podpory cílového rozhraní umožňuje vytvářet projekt pro více cílových rozhraní (TFM) a použít nástroj pro výběr TFM při ladění nebo spuštění k výběru TFM ke spuštění.
 • Přidali jsme podporu pro image Windows Nano Serveru, aby bylo možné vytvořit z aplikací ASP.NET Core kontejnery jako image Windows Nano Serveru. Jako platformu pro kontejnery nyní můžete vybrat Windows Nano Server. Akci můžete provést pro projekty ASP.NET Core příkazem Soubor->Nový projekt. U existujících projektů ji můžete přidat pomocí místní nabídky Projekt.
 • Místní podpora služby IIS: Teď můžete vyvíjet a ladit pomocí služby IIS ze sady Visual Studio.
 • ASP.NET Core na rozhraní .NET Framework – Pokud vytvoříte projekt ASP.NET Core, který cílí na úplné rozhraní .NET Framework (jenom Windows), použijte rozevírací seznam v dialogovém okně One ASP.NET.
 • Funkci Live Unit Testing je možné povolit pro projekty .NET Standard, .NET Core a ASP.NET Core.

Nástroje Service Fabricu

Tato vydaná verze obsahuje novou stavovou šablonu projektu ASP.NET Core, podporu sad SDK 2.5 i 2.6 (a odpovídajících modulů runtime) Service Fabricu, jakož i několik oprav chyb.

Nástroje pro průběžné doručování

Tyto funkce jsme přesunuli z rozšíření CD4VS (Microsoft Continuous Delivery Tools for Visual Studio) do sady Visual Studio:

 • Nakonfigurujte průběžné doručování pro řešení obsahující projekty ASP.NET, které jsou zacílené na Azure App Service.
 • Nakonfigurujte průběžné doručování pro řešení obsahující projekty ASP.NET Core, které jsou zacílené na Azure App Service.

Integrované vývojové prostředí sady Visual Studio

 • Do nabídky Nápověda jsme přidali příkaz Přístupnost přes klávesnici. Díky tomu máte zkratku k online dokumentaci s radami a tipy k přístupnosti.
 • Diagnostický systém vás informuje přes informační panel o rozšířeních, která by mohla mít podíl na neočekávaném ukončení sady Visual Studio (obrázek 4). Na informačním panelu se zobrazí informace o ukončení a dotaz, jestli byste chtěli podezřelé rozšíření zakázat.

  InfoBar

  (Obrázek 4) Oznámení na informačním panelu

 • Když máte otevřenou složku, můžete si vybrat požadovaný ladicí program prostřednictvím vyhrazeného uživatelského rozhraní.

 • Ukončili jsme sdílení některých nastavení, jako je třeba rozložení okna nástrojů, mezi různými souběžnými instalacemi sady Visual Studio 2017. Další informace najdete v dokumentaci týkající se synchronizace nastavení v sadě Visual Studio.
 • Vyřešili jsme chybu se skrytým oknem. Kvůli této chybě to vypadalo, že sada Visual Studio přestala reagovat, než se objevilo její hlavní okno.
 • Zvětšili jsme cílovou oblast pro kliknutí, aby se snadněji zavíraly tipy s oznámením.

Integrované vývojové prostředí .NET

 • Přidali jsme několik nových refaktoringů a rychlých oprav, jako například Vyřešte konflikt sloučení, Přidejte kontroly hodnoty null, Přidejte parametr a mnoho dalších. Úplný seznam najdete na naší stránce s informacemi o refaktoringu, generování kódu a rychlých akcích v sadě Visual Studio.
 • Navrhujeme názvy proměnných v technologii IntelliSense, abychom vám pomohli zadávat názvy proměnných rychle, například Person person.
 • Příkaz Upravit a pokračovat podporuje funkce C# 7.0 (s výjimkou lokálních funkcí).
 • Přidali jsme podporu zástupných znaků pro názvy souborů mimo složku projektu pro .NET Core.

Přihlašování a identita

Opravili jsme ovládací prvek pro výběr účtu, aby možnost Zadejte znovu přihlašovací údaje fungovala spolehlivěji. V některých případech výběr účtu mazal účty při opětovném zadávání přihlašovacích údajů.

Úvodní stránka

Zvýšili jsme cílovou oblast na úvodní stránce, na které můžete kliknutím připnout naposledy použité položky. Zjednodušilo se tím připnutí relevantních položek na začátek seznamu naposledy použitých položek.

Zjednodušené načtení řešení

 • Zvýšili jsme rychlost sestavení a stabilitu.
 • Snížili jsme počet načtených projektů.
 • Přidali jsme novou možnost (obrázek 5), která sadě Visual Studio umožňuje zvolit nejvhodnější variantu pro vaše řešení.

Lightweight Solution Load Options

(Obrázek 5) Možnosti zjednodušeného načtení řešení

 • Přidali jsme řešení pro výsledky hledání souborů pro hledání odložených projektů (nikoliv jenom načtených projektů).
  • Když načtete projekt, aktualizují se všechna existující hledání a přidají průběžné výsledky.
  • Má to ale tato omezení:
   • Hledání se nerozšiřuje dovnitř souboru a nezahrnuje progresivní výsledky, tj. třídy, metody atd.
   • Soubory, které patří do projektu, se zobrazí jako plochý seznam. Když soubory patří do složky, zobrazí se relativní cesta, ne jenom název souboru.
   • V zobrazení vyhledávání neexistují žádné kontextové nabídky pro položky souboru.
 • GoTo All a GoTo Files v pracovním prostoru zobrazují obsah z externích položek.
 • Vylepšili jsme dávkové sestavení v projektech, které používají zjednodušené načtení řešení.

Instalace

 • Instalační program pro Visual Studio teď podporuje změnu velikosti při vysokých hodnotách DPI na méně než 150 %.
 • Spustitelný soubor vswhere.exe byl aktualizován tak, aby ve výchozím nastavení vyloučil instance ve verzi Preview, a zahrnul je v případě, že příkazový řádek obsahuje --prerelease.
 • Rozhraní příkazového řádku umí zpracovat --verify, --fix a --clean.
  • --verify ověří rozložení a informuje o chybějících a neplatných datových částech.
  • --fix ověří rozložení a znovu stáhne balíčky, které chybí nebo jsou neplatné.
  • --clean odstraní zastaralé balíčky a umožní oříznout rozložení na rozsah konkrétní verze.
 • Na stránku podrobností instalace jsme přidali podrobnosti, které zobrazí čistou změnu velikosti na jednotlivých jednotkách. (Obrázek 6).

Drive Sizes in the Installer

(Obrázek 6) Velikosti jednotek uvedené v instalačním programu


Editor sady Visual Studio

 • Při přidávání velkého počtu chyb už není obtížné ruční posouvání a výběr.
 • Přidali jsme novou variantu modrého motivu určeného speciálně pro uživatele, kteří v editoru sady Visual Studio potřebují vyšší kontrast. Tento motiv nabízí vyšší kontrast než běžný modrý motiv pro ty, kdo nechtějí nebo nepotřebují plný režim s vysokým kontrastem. Můžete ho vyzkoušet přes Nástroje -> Možnosti -> Prostředí -> Obecné.
 • Pokud používáte čtečku obrazovky, můžete nyní procházet grafické doplňky prostřednictvím nového příkazu Zobrazit poznámky k řádkům.
  • Pokud si ho chcete aktivovat, vyberte v místní nabídce editoru Zobrazit poznámky k řádkům (Ctrl+K, Ctrl+M). V editoru se otevře automaticky otevírané okno s popisem grafických doplňků na daném řádku.
  • Procházejte více poznámek na řádku pomocí kombinace kláves Ctrl+K, Ctrl+ Right/Left Arrow.
  • Jednoduše také najdete kontext v kódu pomocí příkazu Zobrazit strukturu (Ctrl+K, Ctrl+G). V automaticky otevřeném okně, kde se nachází blikající kurzor, se zobrazí strukturální kontext řádku kódu, který dokáže přečíst čtečka obrazovky.

Ladění a diagnostika

Podpora ladicího programu pro servery symbolů Visual Studio Team Services

 • Můžete zadávat dotazy na symboly a stahovat je (obrázek 7) ze serverů symbolů služby Visual Studio Team Services. Můžete vybrat a přidat cesty symbolů Visual Studio Team Services k prostředí Visual Studio pomocí stránky Nástroje->Možnosti->Ladicí program->Symboly. Pokud chcete nainstalovat server symbolů služby Visual Studio Team Services, podívejte se na stránku o použití serverů symbolů v Team Services.

Add VSTS Symbol Server

(Obrázek 7) Přidání serveru symbolů služby VSTS

 • SetThreadDescription API se podporuje při ladění, když použijete příkaz Spustit ladění (F5) nebo Připojit k procesu (Ctrl+Alt+P). Názvy vláken, které jsou nastavené přes toto rozhraní API, se teď zobrazují v okně Vlákna a v rozevírací nabídce Vlákno na panelu nástrojů Umístění ladění. Aktuálně to není podporováno při ladění výpisu.
 • V okně Výstup se teď zobrazuje výstup konzoly aplikace běžící v rámci kontejneru Windows při ladění.
 • Přidali jsme novou podporu pro ladění aplikací .NET Core, které spustíte v kontejnerech Windows podle Windows Nano Serveru.

Nastavení dalšího příkazu pomocí ukázání a kliknutí

Při zastavení na zarážce při ladění můžete podržet klávesu Ctrl. Ikona Run to Click (Běžet do tohoto místa) vedle vašeho řádku kódu se změní na funkci Nastavit další příkaz (obrázek 8). Klikněte na ikonu a žlutý ukazatel instrukce se přesune na daný řádek a nastaví se další příkaz, který ladicí program provede.

Click to Set Next Statement

(Obrázek 8) Nastavení dalšího příkazu kliknutím

Zdrojový odkaz se teď podporuje pro formát souborů Windows PDB (navíc k souborům Portable PDB). Kompilátory, které ho podporují, můžou vložit potřebné informace do formátu souboru Windows PDB a ladicí program může na základě těchto informací načíst zdrojové soubory.

Ladění otevřené složky

Usnadnili jsme vám ladění, když použijete naše nové šablony pro otevřenou složku. Pokud máte nainstalovaný ladicí program jádra, naše nové šablony vám umožní zvolit typ ladicího programu, který chcete použít. V dialogovém okně Vybrat ladicí program v Průzkumníkovi řešení, které otevřete příkazem nabídky Nastavení ladění a spouštění, můžete zvolit Spravovaný, Nativní nebo Smíšený. Pokud máte nainstalované prostředí C++ MDD (Android C++, Linux Debugging atd.), zobrazí se vám teď možnosti pro podporu MinGW a Cygwin pomocí GDB pro připojení a spuštění v rámci stejné možnosti nabídky.

Aktualizace všech vnořených hodnot v oknech proměnných

Když kliknete na tlačítko Aktualizovat pro nadřazený uzel proměnné nebo výrazu v oknech Sledovat, Automatické hodnoty a Místní hodnoty, aktualizují se také a znovu vyhodnotí všechny viditelné proměnné a výrazy, které jsou podřízené tomuto uzlu. Už nemusíte klikat na tlačítko Aktualizovat pro každou podřízenou položku.

Podpora Live Unit Testing pro .NET Core

Funkci Live Unit Testing můžete povolit pro projekty .NET Standard, .NET Core a ASP.NET Core.


Xamarin

 • Stránky vlastností a změny návrhu manifestu aplikace – Pracovali jsme dále na zjednodušení používání stránek vlastností pro projekty pro iOS a Android.
 • Nový Editor oprávnění – Přidali jsme samostatný editor pro úpravy oprávnění aplikací.

Úplný přehled změn a další podrobnosti najdete na stránce developer.xamarin.com.


Otevření složky a nástrojů CMake

 • Vylepšili jsme stabilitu pro přepínání mezi složkou a řešením.
 • Rozšiřující ovládací prvky pro otevřenou složku můžou do složek přidat ikonu správy zdrojového kódu. Díky tomu budete moct rychle zobrazit stav správy zdrojového kódu svých souborů v Průzkumníku řešení, což je aktuálně implementováno prostřednictvím SVN.
 • Prostředí CMake v sadě Visual Studio je upgradované na CMake 3.8.
 • Vylepšili jsme podporu úprav, sestavování a ladění pro otevřenou složku u projektů C++, které používají MinGW nebo Cygwin.
 • Přidali jsme podporu definování globálních proměnných prostředí a proměnných prostředí určených pro konfigurace v souboru CppProperties.json a CMakeSettings.json. Tyto proměnné prostředí se dají využít v konfiguracích ladění definovaných v souboru launch.vs.json a úkolech v souboru tasks.vs.json.
 • Rozšířili jsme nástroje CMake pro Visual Studio, abyste měli k dispozici podporu pro integraci CTest.
 • Nyní můžete používat generátor Ninja CMake a snadno cílit na 64bitové platformy, sestavovat, ladit a upravovat pomocí IntelliSense.

Služba jazyka C++

Možnost Povolit rychlejší načítání projektů v části Experimentální možnosti je přejmenovaná na Povolit ukládání projektů do mezipaměti a přesunutá do části nastavení projektu VC++. Původní hodnota vlastnosti se nerozšíří do nové možnosti.

Modul IntelliSense

 • C++ IntelliSense podporuje nové funkce C++17 odpovídající vydané verzi dávkového kompilátoru.
 • Přidali jsme možnost místní nabídky v editoru C++ pro opětovné prohledání souboru, která se dá použít, pokud nepracuje správně IntelliSense.
 • Snížilo se využití procesoru při spuštění příkazu Najít všechny odkazy nebo Hierarchie volání pro kód C++.
 • Vylepšili jsme celkové prostředí modulu C++ IntelliSense.

Průvodce projektu a kódu

 • Přepsali jsme několik průvodců projektů a kódu ve stylu dialogu podpisu.
 • Příkaz Přidat třídu přímo spustí průvodce Přidat třídu. Všechny ostatní položky, které byly dříve tady, jsou v části Přidat > Nová položka.
 • Projekty Win32 jsou v kategorii Desktop Windows v dialogu Nový projekt.
 • Šablony Konzola Windows a Desktopová aplikace teď vytvoří projekty bez zobrazení průvodce. K dispozici je nový Desktopový průvodce pro Windows v rámci stejné kategorie, kde se zobrazí stejné možnosti jako předtím.

Sada nástrojů a knihovny pro Visual C++

 • Developer Command Prompt pro sadu Visual Studio (a příkazový řádek Visual C++) mají doplněnou podporu pro inicializaci prostředí příkazového řádku, které cílí na sadu nástrojů Visual C++ 2015 (v140) prostřednictvím argumentu -vcvars_ver=14.0.
 • Souborové adresáře Visual C++ Redist jsou přejmenované na Microsoft.VC141.*, aby odpovídaly verzím sady nástrojů (14.1x). V sadě Visual Studio 2017 RTM byly tyto adresáře nesprávně pojmenované Microsoft.VC150.*.
 • Verze souboru a adresáře Visual C++ (Visual Studio 2017 15.3):
  • Verze souboru sady nástrojů VC++ : 14.11.25506.0 nebo 19.11.25506.0
  • Adresář nástrojů VC++ : VC\Tools\MSVC\14.11.25503 (umístění adresáře byl uzamčeno ve verzi Preview)
  • Adresář VC++ Redist [a] : VC\Redist\MSVC\14.11.25325 (všechny moduly runtime s výjimkou MFC a OneCore)
  • Adresář VC++ Redist [b] : VC\Redist\MSVC\14.11.25415 (moduly runtime MFC a OneCore)

Podpora jazyka C# 7.1


JavaScript a TypeScript

 • Při spuštění tsserveru jsme přešli ze 64bitového uzlu na 32bitový a snížili jsme spotřebu paměti u jazykové služby na polovinu.
 • Cesta k souboru IntelliSense v příkazech importu je nyní rychlejší.
 • Verze TypeScriptu se dají nainstalovat nezávisle na aktualizacích sady Visual Studio a vybrat podle jednotlivých projektů. Další informace najdete v dokumentaci k aktualizaci TypeScriptu v sadě Visual Studio 2017.

Node.js

 • Přidali jsme podporu ladění Node 8.
 • Rozšířili jsme možnosti výkonu pro test runner jednotek.
 • Zjednodušili jsme uživatelské rozhraní instalačního programu balíčku npm.

NuGet

 • Doplnili jsme podporu pro následující TFM – netcoreapp2.0, netstandard2.0 a Tizen.
 • Integrovali jsme upozornění a chyby správce balíčků NuGet do platformy MSBuild, takže můžete používat existující vlastnosti platformy MSBuild k potlačení určitých upozornění nebo jejich povýšení na chyby.
 • Přidali jsme podporu pro Semantic Versioning 2.0.0.

Další podrobnosti o těchto vylepšeních a úplný seznam oprav chyb můžete najít ve zprávě k vydání verze NuGet.


.NET Framework 4.7

Visual Studio 2017 verze 15.3 teď nabízí nástroje pro vývoj .NET Framework 4.7 pro všechny podporované platformy se zahrnutým modulem runtime 4.7. .NET Framework 4.7 nabízí několik nových funkcí a vylepšení, jakož i četné opravy v oblasti spolehlivosti, stability, zabezpečení a výkonu.

Další podrobnosti o .NET 4.7 najdete v těchto článcích:

Kontejnerové vývojové nástroje

Visual Studio 2017 veze 15.3 teď podporuje řadu kontejnerových vývojových nástrojů v existujících aplikacích pro .NET Framework s kontejnery Windows až po .NET Core s Windows a Linux Support. Mezi nedávno přidanými funkcemi je podpora aplikací .NET Core v kontejnerech s Windows Nano Serverem i vylepšení ladění pro aplikace .NET Framework v kontejnerech.


Clustering souvisejících událostí ve vyhledávání služby Application Insights

Přidali jsme clustery souvisejících událostí do výsledků hledání v nástroji pro hledání Application Insights. Tyto clustery vám můžou pomoct odhalit překvapivé vzory v chování vaší aplikace, jako například velký objem výjimek pocházejících z jedné země nebo verze nebo od jednoho uživatele.


Nástroje SQL Server Data Tools (SSDT)

Visual Studio 2017 verze 15.3 se nyní dodává s nástroji SQL Server Data Tools, které plně podporují SQL Server 2017 běžící na Windows, Linuxu a Dockeru v systému macOS. Nástroje SSDT teď podporují všechny verze SQL Serveru, SQLDB a datového skladu v Azure.

Opravy problémů, které zákazníci hlásí nejčastěji:

 • Přidali jsme možnost Ignorovat pořadí sloupců, která umožňuje zabránit zbytečným přesunům dat tabulky z důvodu změny pořadí sloupců.
 • Opravili jsme chybu buildu ESENT a zvýšili stabilitu a výkon buildu databázového projektu v sadě Visual Studio 2017.
 • Vyřešili jsme mnoho dalších problémů nahlášených zákazníky. Další podrobnosti o vyřešených problémech najdete v tématu o protokolu změn SSDT.

Datové nástroje Redgate.

Všechny datové nástroje Redgate

Odebrali jsme úvodní dialogové okno, které se zobrazovalo při prvním použití Datových nástrojů Redgate.

Redgate SQL Prompt

Vylepšili jsme formátování.

Redgate ReadyRoll

 • Přepracovali jsme okno otevřeného projektu ReadyRoll.
 • Zkrátili jsme dobu načítání vlastností projektu.
 • Widget stavu skriptu jsme nahradili panelem akcí.
 • Vyřešili jsme potíže s připojením k Azure.
 • Vylepšili jsme podporu syntaxe pro SQL Server 2016.

Python

 • Vylepšili jsme přístupnost u čteček obrazovky, navigace pomocí kláves a vysokého kontrastu.
 • Vylepšili jsme lokalizaci a uživatelům, kteří nepoužívají angličtinu, se tak bude v uživatelském rozhraní zobrazovat méně anglického textu.

R Tools

 • Vylepšili jsme prostředí IntelliSense.
 • Máte lepší možnosti připojení Azure ke svým počítačům, které blokují příkaz ping.
 • Při provádění vzdálené instalace služeb už nemusíte mít práva pro správu služby.
 • Celkově jsme vylepšili přístupnost a lokalizaci.

Zprostředkovatel Microsoft Graph ve Službách připojení

Povolili jsme podporu pro rozhraní API pro Microsoft Graph v Připojených službách. Zjednodušili jsme instalaci. K získání přístupu a instalaci stačí otevřít dialogové okno Připojené služby (obrázek 9).

Install Microsoft Graph provider

(Obrázek 9) Instalace poskytovatele Microsoft Graph


Známé problémy

Visual Studio 2017 Known Issues Podívejte se na všechny dosud známé problémy a možná alternativní řešení v sadě Visual Studio 2017 verze 15.3.

Vašim připomínkám a názorům nasloucháme a plně se jim věnujeme. Navštivte web komunity vývojářů, kde můžete hledat nejnovější problémy, zaznamenat nové a podpořit svým hlasem stávající problémy.


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017

Zpráva k vydání verze Visual Studio 2017 Preview

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.5.

Zpráva k vydání aktuální verze Visual Studio 2017

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.5.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.4

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.4.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.2

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.2.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.1

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.1.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.0

The Developer Community Portal Podívejte se na problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.0.


Na začátek stránky