Rozšíření licencí pro Visual Studio 2012 a Visual Studio 2012 SDK

Last Update: 2. 1. 2018

Na této stránce:

Seznam REDIST pro edice Ultimate, Premium a Professional sady Visual Studio 2012

Toto je seznam REDIST, na který se odkazuje oddíl Distribuovatelný kód v licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Microsoft Visual Studio 2012 („software“). Zkontrolujte si prosím, zda licenční podmínky k vaší edici softwaru na tento seznam REDIST odkazují. Pokud máte řádně licencovanou kopii takového softwaru, smíte bez jakýchkoli úprav kopírovat a dále distribuovat níže uvedené soubory v podobě objektového kódu v souladu s licenčními podmínkami pro software a dalšími podmínkami a ustanoveními, pokud jsou nějaké stanoveny.

BizApps

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte se svou aplikací bez jakýchkoli úprav dále distribuovat následující soubory DLL a EXE:

Sady Visual Basic PowerPack

 • VisualBasicPowerPacksSetup.exe

LightSwitch

 • Vslshost.exe
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Cosmopolitan.Client.dll

.NET Framework 4.5

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte bez jakýchkoli úprav dále distribuovat následující soubory EXE:

Další distribuce

 • dotNetFx45_Full_x86_x64.exe
 • dotNetFx45_Full_x86.exe

Webový instalační program

 • dotNetFx45_Full_setup.exe

Jazykové sady

 • dotNetFx45LP_Full_x86_x64.exe
 • dotNetFx45LP_Full_x86.exe

Poznámka: Část zastupuje identifikátor konkrétního jazyka. Jazykové sady jsou dostupné pro následující jazyky (uvedené včetně příslušného identifikačního kódu):

Arabština (ar), čínština – Tchaj-wan (zh-cht), čeština (cs), dánština (da), němčina (de), řečtina (el), finština (fi), francouzština (fr), hebrejština (he), maďarština (hu), italština (it), japonština (ja), korejština (ko), holandština – Nizozemsko (nl), norština (no), polština (pl), portugalština – Brazílie (pt-BR), ruština (ru), švédština (sv), turečtina (tr), čínština (zh-chs), portugalština – Portugalsko (pt-PT), španělština (es)

ADO.Net

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte se svou aplikací bez jakýchkoli úprav dále distribuovat následující soubory DLL:

 • System.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dll

Další distribuce Visual C++ Runtime

Distribuovatelné součásti Visual C++ se skládají z běhových součástí knihoven Visual C++ potřebných ke spouštění aplikací, které byly vyvinuty v sadě Visual Studio 2012 v jazyce C++, na počítačích, které Visual Studio 2012 nemají nainstalované.

Seznam všech souborů a balíčků, které mají být zahrnuty:

Distribuovatelné balíčky Visual C++

Distribuovatelné balíčky Microsoft Visual C++ 2012 instalují běhové součásti knihoven Visual C++ potřebné ke spouštění aplikací, které byly vyvinuty v sadě Visual Studio 2012 v jazyce C++, na počítačích, které Visual Studio 2012 nemají nainstalované. Tyto balíčky instalují běhové komponenty knihoven C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, C++ AMP a OpenMP.

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte dále distribuovat následující soubory EXE (bez jakýchkoli úprav).

Tyto soubory lze spustit jako požadované součásti během instalace.

 • vcredist_x86.exe
 • vcredist_x64.exe
 • vcredist_arm.exe

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte jako součást svého instalačního balíčku dále distribuovat bez jakýchkoli úprav následující soubory MSM:

 • Microsoft_VC110_ATL_arm.msm
 • Microsoft_VC110_ATL_x64.msm
 • Microsoft_VC110_ATL_x86.msm
 • Microsoft_VC110_CRT_arm.msm
 • Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
 • Microsoft_VC110_CRT_x86.msm
 • Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
 • Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm
 • Microsoft_VC110_MFCLOC_x64.msm
 • Microsoft_VC110_MFCLOC_x86.msm
 • Microsoft_VC110_MFC_x64.msm
 • Microsoft_VC110_MFC_x86.msm
 • Microsoft_VC110_OpenMP_arm.msm
 • Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
 • Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm

Soubory modulu runtime Visual C++

Pro usnadnění jsme připravili následující složky, které můžete použít při další distribuci souborů modulu VC++ Runtime. V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte dále distribuovat jakékoli soubory z následujících složek:

 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.ATL\
  • atl110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.ATL\
  • atl110.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC110.ATL\ atl110.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CRT\
  • msvcp110.dll
  • msvcr110.dll
  • vccorlib110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CRT\
  • msvcp110.dll
  • msvcr110.dll
  • vccorlib110.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC110.CRT\
  • msvcp110.dll
  • msvcr110.dll
  • vccorlib110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.MFC\
  • mfc110.dll
  • mfc110u.dll
  • mfcm110.dll
  • mfcm110u.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.MFCLOC\
  • mfc110chs.dll
  • mfc110cht.dll
  • mfc110enu.dll
  • mfc110esn.dll
  • mfc110deu.dll
  • mfc110fra.dll
  • mfc110ita.dll
  • mfc110jpn.dll
  • mfc110kor.dll
  • mfc110rus.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.MFCLOC\
  • mfc110chs.dll
  • mfc110cht.dll
  • mfc110enu.dll
  • mfc110esn.dll
  • mfc110deu.dll
  • mfc110fra.dll
  • mfc110ita.dll
  • mfc110jpn.dll
  • mfc110kor.dll
  • mfc110rus.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.OpenMP\
  • vcomp110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.OpenMP\
  • vcomp110.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC110.OpenMP\
  • vcomp110.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CXXAMP\
  • vcamp110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CXXAMP\
  • vcamp110.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC110.CXXAMP\
  • vcamp110.dll
 • Microsoft Visual Studio 11.0\DIA SDK\bin\
  • msdia110.dll
  • amd64\msdia110.dll
  • arm\msdia110.dll

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte se svou aplikací dále distribuovat následující soubory, a to v její místní složce nebo prostřednictvím jejich nasazení do globální mezipaměti sestavení (GAC):

 • mfcmifc80.dll

V souladu s licenčními podmínkami k softwaru je možné dál distribuovat jeden nebo více následujících souborů ..pdb, a to pouze za účelem ladění aplikací:

 • atl110.i386.pdb
 • atl110.AMD64.pdb
 • atl110.arm.pdb
 • msvcp110.i386.pdb
 • msvcp110.AMD64.pdb
 • msvcp110.arm.pdb
 • msvcr110.i386.pdb
 • msvcr110.AMD64.pdb
 • msvcr110.arm.pdb
 • vccorlib110.i386.pdb
 • vccorlib110.AMD64.pdb
 • vccorlib110.arm.pdb
 • mfc110.i386.pdb
 • mfc110.AMD64.pdb
 • mfc110u.i386.pdb
 • mfc110u.AMD64.pdb
 • mfcm110.i386.pdb
 • mfcm110.AMD64.pdb
 • mfcm110u.i386.pdb
 • mfcm110u.AMD64.pdb
 • vcomp110.i386.pdb
 • vcomp110.AMD64.pdb
 • vcomp110.arm.pdb
 • vcamp110.i386.pdb
 • vcamp110.AMD64.pdb
 • vcamp110.arm.pdb

Soubory ze sady Concurrency Visualizer Software Development Kit

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav dále distribuovat se svými aplikacemi.

 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 3.5)
 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 4.0)
 • cvmarkers.h
 • cvmarkersobj.h

Seznam REDIST pro edice Visual Studio Ultimate 2012: Premium, Professional a Visual Studio Express for Windows 8

ASP.NET MVC 4

V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. Následující soubory můžete kopírovat a distribuovat ve formě objektového kódu:

 • System.Net.Http.dll
 • System.Net.Http.Formatting.dll
 • System.Web.Http.SelfHost.dll
 • System.Web.Http.WebHost.dll
 • System.Web.Http.dll
 • System.Net.Http.WebRequest.dll
 • System.Web.Mvc.dll

ASP.NET Universal Providers

V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. Následující soubor můžete kopírovat a distribuovat ve formě objektového kódu:

 • System.Web.Providers.dll

Webové optimalizační rozhraní technologie ASP.NET

V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. Následující soubor můžete kopírovat a distribuovat ve formě objektového kódu:

 • System.Web.Optimization.dll

ASP.NET – webové stránky 2

V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. Následující soubory můžete kopírovat a distribuovat ve formě objektového kódu:

 • Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll
 • System.Web.Helpers.dll
 • System.Web.Razor.dll
 • System.Web.WebPages.dll
 • System.Web.WebPages.Administration.dll
 • System.Web.WebPages.Deployment.dll
 • System.Web.WebPages.Razor.dll
 • WebMatrix.Data.dll
 • WebMatrix.WebData.dll
 • Microsoft.Web.Infrastructure.dll
 • NuGet.Core.dll

ASP.NET MVC3

V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. Následující soubory můžete kopírovat a distribuovat ve formě objektového kódu:

 • System.Web.Mvc.dll

Webové stránky ASP.NET 1

V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. V rámci svých programů ASP.NET můžete upravit, kopírovat, distribuovat nebo nasazovat libovolné soubory JS obsažené v tomto softwaru. Následující soubory můžete kopírovat a distribuovat ve formě objektového kódu:

 • Microsoft.Web.Infrastructure.dll
 • NuGet.Core.dll
 • System.Web.Helpers.dll
 • System.Web.Razor.dll
 • System.Web.WebPages.Administration.dll
 • System.Web.WebPages.Deployment.dll
 • System.Web.WebPages.dll
 • System.Web.WebPages.Razor.dll
 • WebMatrix.Data.dll
 • WebMatrix.WebData.dll

Distribuovatelný kód pro sadu Visual Studio 2012 SDK

Toto je seznam REDIST, na který odkazuje oddíl Distribuovatelný kód licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro Microsoft Visual Studio 2012 Software Development Kit (dále jen „software“). Pokud máte řádně licencovanou kopii takového softwaru, smíte bez jakýchkoli úprav kopírovat a dále distribuovat níže uvedené soubory v podobě objektového kódu v souladu s licenčními podmínkami pro software a dalšími podmínkami a ustanoveními, pokud jsou nějaké stanoveny. V souladu s licenčními podmínkami k sadě Microsoft Visual Studio 2012 SDK smíte se svými integrovanými aplikacemi bez jakýchkoli úprav dále distribuovat následující soubory EXE:

 • VSSDKTestHost.exe
 • vs110_piaredist.exe
 • vs_isoshell.exe
 • vs_isoshellLP.exe
 • vs_intshelladditional.exe
 • vs_intshelladditionalLP.exe

Distribuovatelný kód pro Visual Studio Express 2012 pro Windows Desktop Visual C++ Runtime Redist

Distribuovatelné součásti Visual C++ se skládají z běhových součástí knihoven Visual C++ potřebných ke spouštění aplikací, které byly vyvinuty v sadě Visual Studio 2012 v jazyce C++, na počítačích, které Visual Studio 2012 nemají nainstalované.

Distribuovatelné balíčky Visual C++

Distribuovatelné balíčky Microsoft Visual C++ 2012 instalují běhové součásti knihoven Visual C++ potřebné ke spouštění aplikací, které byly vyvinuty v sadě Visual Studio 2012 v jazyce C++, na počítačích, které Visual Studio 2012 nemají nainstalované. Tyto balíčky instalují běhové komponenty knihoven C Runtime (CRT), Standard C++, C++ AMP a OpenMP.

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte jako součást svého instalačního balíčku dále distribuovat bez jakýchkoli úprav následující soubory MSM:

 • Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
 • Microsoft_VC110_CRT_x86.msm
 • Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
 • Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm
 • Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
 • Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm

Soubory modulu runtime Visual C++

Pro usnadnění jsme připravili následující složky, které můžete použít při další distribuci souborů modulu VC++ Runtime. V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte dále distribuovat jakékoli soubory z následujících složek:

 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CRT\
  • msvcp110.dll
  • msvcr110.dll
  • vccorlib110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CRT\
  • msvcp110.dll
  • msvcr110.dll
  • vccorlib110.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.OpenMP\
  • vcomp110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.OpenMP\
  • vcomp110.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CXXAMP\
  • vcamp110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CXXAMP\
  • vcamp110.dll

V souladu s licenčními podmínkami k softwaru je možné dál distribuovat jeden nebo více následujících souborů ..pdb, a to pouze za účelem ladění aplikací.

 • msvcp110.i386.pdb
 • msvcp110.AMD64.pdb
 • msvcr110.i386.pdb
 • msvcr110.AMD64.pdb
 • vccorlib110.i386.pdb
 • vccorlib110.AMD64.pdb
 • vcomp110.i386.pdb
 • vcomp110.AMD64.pdb
 • vcamp110.i386.pdb
 • vcamp110.AMD64.pdb

Seznam nástrojů pro edice Visual Studio 2012 Ultimate, Premium a Professional

Toto je seznam nástrojů, na který se odkazuje oddíl Nástroje v licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Microsoft Visual Studio 2012 („software“). Software, který jste dostali, nemusí v závislosti na konkrétní edici zahrnovat všechny soubory v tomto seznamu. V licenčních podmínkách pro sadu Visual Studio, které jste obdrželi s vaší edicí softwaru, můžete zjistit, jaká práva máte k níže uvedeným součástem.

 • Visual Studio IntelliTrace Standalone Collector
  • IntelliTraceCollection.cab
 • Visual Studio Concurrency Visualizer
  • concvi_standalonecollection.exe
 • Visual Studio Remote Tools
  • rtools_setup_x86.exe
  • rtools_setup_x64.exe
  • rtools_setup_arm.exe
 • Visual Studio Standalone Profiler
  • vs_profiler_x64_*.exe
  • vs_profiler_x86_*.exe

Soubory BuildServer pro edice Visual Studio 2012 Ultimate, Premium a Professional

Toto je seznam BUILDSERVER, na který se odkazuje oddíl Soubor BUILDSERVER.TXT v licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Microsoft Visual Studio 2012 („software“). V licenčních podmínkách pro konkrétní edici sady Visual Studio 2012 můžete zjistit, zda se tyto licenční podmínky odkazují na tento seznam BUILDSERVER a jaká užívací práva k níže uvedeným součástem vám přísluší.

 • Nástroje SharePointu pro Visual Studio 2012
  • Program Files(86)\MsBuild\Microsoft\Visual Studio\v11.0\SharePointTools\
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll
  • Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Soubory pro Visual C++ Build Server pro edice Visual Studio Ultimate 2012, Visual Studio Premium 2012 a Visual Studio Professional 2012

Všechny soubory z následujících složek (a rekurzivně také všechny soubory a složky, které tyto složky obsahují)

 • Program Files\Common Files\Merge Modules
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\ProjectComponents
 • Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V110\

Jednotlivé soubory

 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\msobj110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdb110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdbcore.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdbsrv.exe
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\msvcdis110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\makehm.exe
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\VCVarsQueryRegistry.bat
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\vsvars32.bat

Soubory pro LightSwitch Build Server pro edice Visual Studio Ultimate 2012, Visual Studio Premium 2012 a Visual Studio Professional 2012

 • Microsoft.Data.Schema.dll
 • Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.dll
 • Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dll
 • Microsoft.Data.Schema.Sql.dll
 • Microsoft.Data.Schema.Utilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Publish.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuild.Manifest.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuildLoader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Common.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Deploy.Provider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Core.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Core.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Extensions.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Framework.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DesignerWpfUtilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Loader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Manifest.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Package.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.PackageUI.Neutral.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Server.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Utilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.VSTemplateWizard.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.WpfUtils.dll
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Publish.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Publish.Tasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDK.BuildTasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDK.targets
 • Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SecurityData.svc
 • Microsoft.LightSwitch.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.dll.dll
 • Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Settings.11.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Shell.11.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.9.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.11.0.dll
 • Microsoft.Web.Deployment.dll
 • Microsoft.Web.Publishing.AllFilesInTheProject.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.AspNetCompileMerge.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FileSystem.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FPSE.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FTP.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.MsDeploy.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.Package.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.MsDeploy.Common.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.OnlyFilesToRunTheApp.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Tasks.dll
 • Microsoft.WebApplication.Build.Tasks.Dll
 • Microsoft.WebApplication.targets
 • Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll
 • System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
 • vslsHost.exe

Na začátek stránky