Distribuovatelný kód pro Microsoft Visual Studio 2015 a Microsoft Visual Studio 2015 SDK (zahrnuje soubory buildovacího serveru a nástroje)

Last Update: 2. 11. 2016

Na této stránce

Poznámka: V seznamech níže [arch] představuje identifikátor architektury procesoru, například „x86“, „x64“ nebo „arm“. [locale] představuje konkrétní jazyk, národní prostředí nebo identifikátor jazykové verze, například „CSY“, „cs-cz“ nebo „1029“.

Soubory distribuovatelného kódu pro Visual Studio 2015

V následující části se nachází seznam redistribuce, na který se odkazuje v oddíle Distribuovatelný kód licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro edice Visual Studio Enterprise 2015, Visual Studio Professional 2015, Visual Studio Community 2015, Visual Studio Express For Windows, Visual Studio Express For Windows Desktop a Visual Studio Express For Web (dále jen „software“). Pokud máte řádně licencovanou kopii tohoto softwaru, smíte v souladu s licenčními podmínkami pro software s vaším programem kopírovat a distribuovat neupravenou formu souborů uvedených níže.

Knihovny ASP.NET

Následující softwarové komponenty se licencují a podporují samostatně v rámci podmínek pro knihovny Microsoft .NET, které najdete na adrese http://www.microsoft.com/web/webpi/eula/aspnetcomponent_rtw_enu.htm. Pokud nesouhlasíte s licenčními podmínkami pro tyto softwarové komponenty, nesmíte je používat.

MVC
Webové rozhraní API
Webové stránky s jádrem Razor
Entity Framework
SignalR
Katana
Transformace dokumentů XML společnosti Microsoft

Microsoft Azure

Zdroj

MobileServices.js
MobileServices.min.js

Objektový kód

Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll
Microsoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dll
Microsoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dll
Microsoft.WindowsAzure.Ext.dll

Návrháři Blendu a XAML pro Visual Studio

Šablony položek a projektů Blendu pro Visual Studio 2015

Obsah v části
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\ProjectTemplates
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\ItemTemplates
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\AppThemes
C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\Silverlight\
C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend.NETFramework

Modul runtime chování pro XAML

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0
\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0
\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\[arch]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.winmd
    Microsoft.Xaml.Interactivity.winmd
\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.xml
    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml

Modul runtime chování pro XAML pro Phone

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0
\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.xml
    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml
C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0
\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\[arch]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.winmd
    Microsoft.Xaml.Interactivity.winmd
\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.xml
    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml

Blend for Visual Studio

Distribuovatelné soubory Blendu for Visual Studio jsou nainstalované v těchto umístěních:

C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Windows Phone\v8.0
C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.0
C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.5
C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Silverlight\v5.0

Ukázky datových prostředků

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\SampleData

Microsoft Visual Basic PowerPacks

vb_vbpowerpacks.exe

LightSwitch

ajax-loader.gif
dark-theme-2.0.0.css
dark-theme-2.5.3.css
datajs-1.1.3.js
datajs-1.1.3.min.js
icons-18-black.png
icons-18-white.png
icons-36-black.png
icons-36-white.png
jquery.mobile.structure-1.3.0.css
jquery.mobile.structure-1.3.0.min.css
jquery.mobile.theme-1.3.0.css
jquery.mobile.theme-1.3.0.min.css
jquery.mobile-1.3.0.css
jquery.mobile-1.3.0.js
jquery.mobile-1.3.0.min.css
jquery.mobile-1.3.0.min.js
jquery.mobile-1.3.0-vsdoc.js
jquery-1.9.1.intellisense.js
jquery-1.9.1.js
jquery-1.9.1.min.js
light-theme-2.0.0.css
light-theme-2.5.3.css
Microsoft.CSharp.dll
Microsoft.Data.Edm.dll
Microsoft.Data.Edm.SL.dll
Microsoft.Data.OData.dll
Microsoft.Data.OData.SL.dll
Microsoft.Data.Services.Client.dll
Microsoft.Data.Services.Client.SL.dll
Microsoft.Data.Services.dll
Microsoft.IdentityModel.dll
Microsoft.IdentityModel.Extensions.dll
Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
Microsoft.LightSwitch.Cosmopolitan.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.dll
Microsoft.LightSwitch.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
Microsoft.LightSwitch.Extensions.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Extensions.Design.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Extensions.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Manifest.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Sap.dll
Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.Dll.dll
msls.js
msls-2.0.0.css
msls-2.0.0.js
msls-2.0.0.min.css
msls-2.0.0.min.js
msls-2.0.0-vsdoc.js
msls-2.5.3.css
msls-2.5.3.js
msls-2.5.3.min.css
msls-2.5.3.min.js
msls-2.5.3-vsdoc.js
msls-black-icons-18.png
msls-black-icons-36.png
msls-dark-2.0.0.css
msls-dark-2.5.3.css
msls-light-2.0.0.css
msls-light-2.5.3.css
msls-loader-dark.gif
msls-loader-light.gif
msls-white-icons-18.png
msls-white-icons-36.png
System.ComponentModel.Composition.dll
System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Client.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Client.Web.dll
System.ServiceModel.DomainServices.EntityFramework.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.OData.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Server.dll
System.ServiceModel.Extensions.dll
System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
System.ServiceModel.Web.Extensions.dll
System.Spatial.dll
System.Spatial.SL.dll
System.Windows.Controls.Data.dll
System.Windows.Controls.Data.Input.dll
System.Windows.Controls.dll
System.Windows.Controls.DomainServices.dll
System.Windows.Controls.Input.dll
System.Windows.Controls.Navigation.dll
System.Windows.Data.dll
System.Xml.Linq.dll
System.Xml.Serialization.dll
user-customization.css
user-logo.png
user-splash-screen.png
winjs-1.0.0.js
winjs-1.0.0.min.js

.NET Framework 4.6

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

Webový instalační program

dotNetFx-Web.exe
NDP46-KB3006565-Web.exe

Offline instalační program

dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe
NDP46-KB3006563-x86-x64-AllOS-ENU.exe

Poznámka: Oba soubory jsou stejné, ale pro různé distribuční kanály mohou použít jiné názvy.

Jazykové sady

dotNetFx-x86-x64-AllOS-[locale].exe
NDP46-KB3006563-x86-x64-AllOS-[locale].exe

Poznámka: Oba soubory jsou stejné, ale pro různé distribuční kanály mohou použít jiné názvy.

Jazykové sady jsou k dispozici pro následující národní prostředí (uvedené spolu s příslušným identifikátorem): arabština (RA), čínština –Tchaj-wan (CHT), čeština (CSY), dánština (DAN), němčina (DEU), řečtina (ELL), finština (FIN), francouzština (FRA), hebrejština (HEB), maďarština (HUN), italština (ITA), japonština (JPN), korejština (KOR), holandština – Nizozemsko (NLD), norština (NOR), polština (PLK), portugalština – Brazílie (PTB), ruština (RUS), švédština (SVE), turečtina (TRK), čínština (CHS), portugalština – Portugalsko (PTG) a španělština (ESN).

Modul runtime F#

Fsharp.Core.dll

ADO.NET

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .dll bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

System.Data.dll
System.Data.DatasetExtensions.dll
System.Data.OracleClient.dll
Adonetdiag.dll

Modul runtime Visual C++

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

\VC\redist\[locale]\vcredist_arm.exe
\VC\redist\[locale]\vcredist_x64.exe
\VC\redist\[locale]\vcredist_x86.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\msdia120.dll
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\amd64\msdia120.dll
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\arm\msdia120.dll

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat jako součást instalačního balíčku vašeho programu:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Merge Modules\
    Microsoft_VC110_CRT_arm.msm
    Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
    Microsoft_VC110_CRT_x86.msm
    Microsoft_VC110_CXXAMP_arm.msm
    Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
    Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm
    Microsoft_VC110_OpenMP_arm.msm
    Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
    Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm
    Microsoft_VC120_CRT_arm.msm
    Microsoft_VC120_CRT_x64.msm
    Microsoft_VC120_CRT_x86.msm
    Microsoft_VC120_CXXAMP_arm.msm
    Microsoft_VC120_CXXAMP_x64.msm
    Microsoft_VC120_CXXAMP_x86.msm
    Microsoft_VC120_OpenMP_arm.msm
    Microsoft_VC120_OpenMP_x64.msm
    Microsoft_VC120_OpenMP_x86.msm
    Microsoft_VC140_CRT_arm.msm
    Microsoft_VC140_CRT_x64.msm
    Microsoft_VC140_CRT_x86.msm
    Microsoft_VC140_CXXAMP_arm.msm
    Microsoft_VC140_CXXAMP_x64.msm
    Microsoft_VC140_CXXAMP_x86.msm
    Microsoft_VC140_MFCLOC_x64.msm
    Microsoft_VC140_MFCLOC_x86.msm
    Microsoft_VC140_MFC_x64.msm
    Microsoft_VC140_MFC_x86.msm
    Microsoft_VC140_OpenMP_arm.msm
    Microsoft_VC140_OpenMP_x64.msm
    Microsoft_VC140_OpenMP_x86.msm

Tyto soubory lze spustit jako požadované součásti během instalace.

Soubory modulu runtime Visual C++

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte s vaším programem distribuovat libovolné soubory v následující složce a jejích podložkách s výjimkou souborů uvedených níže. Tyto soubory nesmíte upravovat.

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist

Nemůžete distribuovat obsah z následujících složek:

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist\debug_nonredist
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist\onecore\debug_nonredist

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory kopírovat a distribuovat s vaším programem do místní složky vašeho programu nebo nasazením do globální mezipaměti sestavení (GAC):

VC\atlmfc\lib\mfcmifc80.dll
VC\atlmfc\lib\amd64\mfcmifc80.dll

Univerzální aplikace pro Windows a aplikace pro Windows Store

Aplikace Windows Phone 8.0 C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\11.0\Redist\CommonConfiguration C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\ExtensionSDKs\TestPlatform\11.0\Redist\CommonConfiguration

Zkušební načtení aplikací pro Windows 8.1 Store Soubory AppX a DLL stažené z následujícího umístění je možné v nezměněné podobě distribuovat s vašimi aplikacemi pro Windows Store 8.1, které jsou určené pro zkušební načtení: http://download.microsoft.com/download/5/F/0/5F0F8404-9329-44A9-8176-ED6F7F746F25/VCLibs_Redist_Packages.zip

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\12.0\AppX\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\12.0\AppX\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\12.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\TestPlatform\14.0\Redist\CommonConfiguration

Zkušební načtení univerzálních aplikací pro Windows Soubory AppX obsažené v následujících umístěních je možné v nezměněné podobě distribuovat s vašimi univerzálními aplikacemi pro Windows, které jsou určené pro zkušební načtení:

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.2\1.2\[arch]\ret\Native
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[arch]\ret\Native
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.1\1.1\AppX\[arch]
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.3\1.3\AppX\[arch]
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[arch]

Microsoft Windows Phone SDK 8.0 a Microsoft Windows Phone SDK 8.1

Toto je seznam redistribuce, na který se odkazuje v oddíle Distribuovatelný kód licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro Microsoft Windows Phone SDK 8.0 a Microsoft Windows Phone SDK 8.1 („software“). Pokud máte řádně licencovanou kopii tohoto softwaru, smíte v souladu s licenčními podmínkami pro software kopírovat a distribuovat soubory uvedené níže (v nezměněné podobě).

Microsoft XNA Game Studio 4.0

Andyb.ttf
JingJing.ttf
Kooten.ttf
Linds.ttf
Miramo.ttf
Miramob.ttf
Moire-Bold.ttf
Moire-ExtraBold.ttf
Moire-Light.ttf
Moire-Regular.ttf
MotorwerkOblique.ttf
NGO_____.ttf
NGOB____.ttf
OcraExt.ttf
Peric.ttf
Pericl.ttf
Pesca.ttf
Pescab.ttf
QuartMS.ttf
SegoeKeycaps.ttf
Segoepr.ttf
Segoeprb.ttf
egoeUIMono-Bold.ttf
SegoeUIMono-Regular.ttf
Wscsnbd.ttf
Wscsnbdit.ttf
Wscsnit.ttf
Wscsnrg.ttf

Sestavení pro Windows Phone

DoneListeningEarcon.wav
ListeningEarcon.wav
Microsoft.Phone.Controls.dll
Microsoft.Phone.Controls.Maps.dll

Soubory ikon pro Windows Phone

Soubory obsažené v následujících umístěních je možné v nezměněné podobě distribuovat s vašimi aplikacemi pro Windows Phone:
%programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Dark %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Light
%programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\Icons\Dark %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\Icons\Light

Následující soubory je možné v nezměněné podobě distribuovat s vašimi aplikacemi Windows Phone: appbar.add.rest.png
appbar.back.rest.png
appbar.basecircle.rest.png
appbar.cancel.rest.png
appbar.check.rest.png
appbar.close.rest.png
appbar.delete.rest.png
appbar.download.rest.png
appbar.edit.rest.png
appbar.favs.addto.rest.png
appbar.favs.rest.png
appbar.feature.camera.rest.png
appbar.feature.email.rest.png
appbar.feature.search.rest.png
appbar.feature.settings.rest.png
appbar.feature.video.rest.png
appbar.folder.rest.png
appbar.minus.rest.png
appbar.new.rest.png
appbar.next.rest.png
appbar.overflowdots.png
appbar.questionmark.rest.png
appbar.refresh.rest.png
appbar.save.rest.png
appbar.share.rest.png
appbar.stop.rest.png
appbar.sync.rest.png
appbar.transport.ff.rest.png
appbar.transport.pause.rest.png
appbar.transport.play.rest.png
appbar.transport.rew.rest.png
appbar.upload.rest.png

Microsoft Advertising SDK for Windows Phone

Microsoft.Advertising.Mobile.dll
Microsoft.Advertising.Mobile.resources.dll
Microsoft.Advertising.Mobile.UI.dll
Microsofot.Advertising.Mobile.XNA.dll

Soubory databázových nástrojů SQL Serveru

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .dll a .exe v této složce bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120 Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130

Distribuovatelné součásti SQL Serveru

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .msi a .exe bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

SqlCmdLnUtils.msi
sqlncli.msi
SSCERuntime_x64-enu.exe
SSCERuntime_x86-enu.exe
sqllocaldb.msi
SharedManagementObjects.msi
SqlDom.msi
SQLSysClrTypes.msi
TSqlLanguageService.msi

Soubory datových služeb Microsoft WCF

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .dll bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

Microsoft.Data.Services.dll
Microsoft.Data.Services.Client.dll
Microsoft.Data.OData.dll
Microsoft.Data.Edm.dll
System.Spatial.dll

Soubory distribuovatelného kódu pro Concurrency Visualizer Software Development Kit

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 3.5)
Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 4.0)
cvmarkers.h
cvmarkersobj.h

Soubory distribuovatelného kódu pro Visual Studio 2015 SDK

Toto je seznam redistribuce, na který se odkazuje v oddíle Distribuovatelný kód licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro Microsoft Visual Studio 2015 Software Development Kit („software“). Pokud máte řádně licencovanou kopii tohoto softwaru, smíte v souladu s licenčními podmínkami pro software kopírovat a distribuovat nezměněnou formu objektového kódu souborů uvedených níže.

vs120_piaredist.exe
vs_isoshell.exe
vs_isoshellLP.exe
vs_intshelladditional.exe
vs_intshelladditionalLP.exe Microsoft.VisualStudio.Threading.dll Microsoft.VisualStudio.Validation.dll

Seznam nástrojů pro Visual Studio 2015

Toto je seznam nástrojů, na který se odkazuje v oddíle Nástroje licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Visual Studio 2015 RC („software“). Software, který jste dostali, nemusí v závislosti na konkrétní edici zahrnovat všechny soubory v tomto seznamu. Pokud chcete určit svoje práva ve vztahu k následujícím souborům, přečtěte si licenční podmínky k sadě Visual Studio, které byly dodány s vaší edicí softwaru.

Visual Studio IntelliTrace Standalone Collector
IntelliTraceCollection.cab
Visual Studio Concurrency Visualizer
concvi_standalonecollection.exe
Visual Studio Remote Tools
rtools_setup_x86.exe
rtools_setup_x64.exe
rtools_setup_arm.exe
Visual Studio Standalone Profiler
vs_profiler_x64_*.exe
vs_profiler_x86_*.exe
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugOPENMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\[locale]\VsGraphicsResources.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\[locale]\VsGraphicsResources.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\[locale]\VsGraphicsResources.dll
\VC\bin\arm\[locale]\pgort120ui.dll
\VC\bin\arm\pgort120.dll
\VC\bin\arm\pgosweep.exe

Seznam souborů buildovacího serveru pro Visual Studio 2015

Toto je seznam souborů buildovacího serveru, na který se odkazuje v oddíle Soubor BUILDSERVER.TXT licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Visual Studio 2015 RC („software“). Pokud chcete určit svoje práva ve vztahu k následujícím souborům, přečtěte si licenční podmínky, které byly dodány s vaší edicí softwaru.

Nástroje SharePointu pro Visual Studio 2012

Program Files(86)\MsBuild\Microsoft\Visual Studio\v11.0\SharePointTools\
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll

Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Soubory buildovacího serveru Visual C++

Všechny soubory v následujících složkách (a všechny soubory a složky v těchto složkách rekurzivně)

Program Files\Common Files\Merge Modules Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\ProjectComponents
Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\

Jednotlivé soubory

Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\msobj140.dll
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\msvcdis140.dll
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\makehm.exe
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\VCVarsQueryRegistry.bat
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\vsvars32.bat

Soubory buildovacího serveru Light Switch

Microsoft.Data.Schema.dll
Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.dll
Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dll
Microsoft.Data.Schema.Sql.dll
Microsoft.Data.Schema.Utilities.dll
Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.Build.Publish.targets
Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.dll
Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.targets
Microsoft.LightSwitch.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuild.Manifest.dll
Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuildLoader.dll
Microsoft.LightSwitch.Common.targets
Microsoft.LightSwitch.Deploy.Provider.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Core.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Core.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Extensions.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Framework.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.DesignerWpfUtilities.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Loader.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Manifest.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Package.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.PackageUI.Neutral.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Project.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Server.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Utilities.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.VSTemplateWizard.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.WpfUtils.dll
Microsoft.LightSwitch.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
Microsoft.LightSwitch.Publish.targets
Microsoft.LightSwitch.Publish.Tasks.dll
Microsoft.LightSwitch.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.SDK.BuildTasks.dll
Microsoft.LightSwitch.SDK.targets
Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
Microsoft.LightSwitch.SecurityData.svc
Microsoft.LightSwitch.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.dll.dll
Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll Microsoft.VisualStudio.Settings.11.0.dll
Microsoft.VisualStudio.Shell.11.0.dll
Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.9.0.dll
Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.11.0.dll
Microsoft.Web.Deployment.dll
Microsoft.Web.Publishing.AllFilesInTheProject.targets
Microsoft.Web.Publishing.AspNetCompileMerge.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FileSystem.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FPSE.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FTP.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.MsDeploy.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.Package.targets
Microsoft.Web.Publishing.MsDeploy.Common.targets
Microsoft.Web.Publishing.OnlyFilesToRunTheApp.targets
Microsoft.Web.Publishing.targets
Microsoft.Web.Publishing.Tasks.dll
Microsoft.WebApplication.Build.Tasks.Dll
Microsoft.WebApplication.targets
Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll
System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
vslsHost.exe

Soubory distribuovatelného kódu pro Application Insights pro Visual Studio 2015

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem sestaveným ve Visual Studio 2015:

Microsoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkg
Microsoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkg
Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkg

Horní okraj stránky