Distribuovatelný kód pro Microsoft Visual Studio 2017 (zahrnuje soubory pro nástroje, rozšíření a buildovací server)

Last Update: 22. 11. 2017

Na této stránce

Poznámka: V následujících seznamech

 • [arch] představuje identifikátor architektury procesoru, například „x86“, „x64“ nebo „arm“.
 • [locale] představuje konkrétní jazyk, národní prostředí nebo identifikátor jazykové verze, například „CSY“, „cs-cz“ nebo „1029“.
 • [version] představuje název složky, která používá číslo verze.
 • [VisualStudioFolder] odpovídá místu instalace sady Visual Studio 2017.

Stáhnout

Nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 stáhnete kliknutím na tlačítko. Pokyny najdete v článku o instalaci sady Visual Studio 2017.

Poznámka: Velikost instalačního balíčku se bude lišit v závislosti na vaší aktuální konfiguraci sady Visual Studio.

Soubory distribuovatelného kódu pro Visual Studio 2017

Následující oddíl je seznamem redistribuce, na který odkazuje oddíl Distribuovatelný kód licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro Visual Studio Enterprise 2017, Visual Studio Professional 2017 a Visual Studio Community 2017 („software“). Pokud máte řádně licencovanou kopii tohoto softwaru, smíte v souladu s licenčními podmínkami pro software s vaším programem kopírovat a distribuovat neupravenou formu souborů uvedených níže.

Knihovny ASP.NET

Následující softwarové komponenty se licencují a podporují samostatně v rámci podmínek pro knihovny Microsoft .NET, které najdete na adrese http://www.microsoft.com/web/webpi/eula/aspnetcomponent_rtw_enu.htm. Pokud nesouhlasíte s licenčními podmínkami pro tyto softwarové komponenty, nesmíte je používat.

 • MVC
 • Webové rozhraní API
 • Webové stránky s jádrem Razor
 • Entity Framework
 • SignalR
 • Katana
 • Transformace dokumentů XML společnosti Microsoft

Microsoft Azure

Zdroj

 • MobileServices.js
 • MobileServices.min.js

Objektový kód

 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Ext.dll

Návrháři Blendu a XAML pro Visual Studio

Distribuovatelné soubory Blend Projectu a šablon položek pro sadu Visual Studio jsou nainstalované v těchto umístěních:

 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ProjectTemplates
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ItemTemplates
 • [VisualStudioFolder]\DesignTools\AppThemes
 • [Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\.NETFramework

Blend for Visual Studio

Distribuovatelné soubory Blendu for Visual Studio jsou nainstalované v těchto umístěních:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.0
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.5

Ukázky datových prostředků

 • [VisualStudioFolder]\DesignTools\SampleData

.NET Framework 4.6.2

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

Offline instalační program

 • dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe (rozhraní .NET Framework 4.6.2 v sadě Visual Studio)
 • NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe (rozhraní .NET Framework 4.6.2 v jiných kanálech, například ve službě Microsoft Download Center)

Poznámka: Oba soubory jsou stejné, ale pro různé distribuční kanály mohou použít jiné názvy.

Jazykové sady

 • dotNetFx-x86-x64-AllOS-[locale].exe
 • NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-[locale].exe

Poznámky:

 • Oba soubory jsou naprosto stejné, ale různé distribuční kanály mohou používat jiné názvy.
 • [locale] zastupuje identifikátor jazyka složený ze tří písmen. Příklad: NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-DEU.exe
  • Jazykové sady jsou k dispozici pro následující národní prostředí (jsou uvedené i s odpovídajícím identifikačním kódem): arabština (ARA), čeština (CSY), čínština (CHS), čínština –Tchaj-wan (CHT), dánština (DAN), finština (FIN), francouzština (FRA), hebrejština (HEB), holandština – Nizozemsko (NLD), italština (ITA), japonština (JPN), korejština (KOR), maďarština (HUN), němčina (DEU), norština (NOR), polština (PLK), portugalština – Brazílie (PTB), portugalština – Portugalsko (PTG), ruština (RUS), řečtina (ELL), španělština (ESN), švédština (SVE) a turečtina (TRK).

Modul runtime F#

 • Fsharp.Core.dll

ADO.NET

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

 • System.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dll

DIA SDK

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\msdia140.dll
 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\amd64\msdia140.dll
 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\arm\msdia140.dll

Soubory modulu runtime Visual C++

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat jako součást instalačního balíčku vašeho programu:

 • [Program Files (x86)]\Common Files\Merge Modules\
  • Microsoft_VC140_CRT_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_CXXAMP_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_MFC_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_MFCLOC_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_OpenMP_[arch].msm

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte s vaším programem distribuovat libovolné soubory v následující složce a jejích podložkách s výjimkou souborů uvedených níže. Tyto soubory nesmíte upravovat.

 • [VisualStudioFolder]\VC\redist
 • Nemůžete distribuovat obsah z následujících složek:
  • [VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist
  • [VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist
  • [VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[version]\onecore\debug_nonredist

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory kopírovat a distribuovat s vaším programem do místní složky vašeho programu nebo nasazením do globální mezipaměti sestavení (GAC):

 • [VisualStudioFolder]\VC\Tools\MSVC\[version]\atlmfc\lib\[arch]\mfcmifc80.dll

Univerzální aplikace pro Windows a aplikace pro Windows Store

Instalace univerzálních aplikací pro Windows bokem

Soubory AppX obsažené v následujících umístěních je možné v nezměněné podobě distribuovat s vašimi univerzálními aplikacemi pro Windows, které jsou určené pro instalaci bokem:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].14.00.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].12.00.Universal.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[arch]\ret\Native\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[arch]\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx
 • Další verze rozhraní .NET Native najdete na webu https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Net.Native.Compiler/.

Soubory obsažené v následujících umístěních je možné v nezměněné podobě distribuovat s vašimi univerzálními aplikacemi pro Windows, které jsou určené pro instalaci bokem:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration

Soubory databázových nástrojů SQL Serveru

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .dll a .exe v této složce bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

 • [VisualStudioFolder]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120
 • [VisualStudioFolder]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130

Distribuovatelné součásti SQL Serveru

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

 • SqlCmdLnUtils.msi
 • sqlncli.msi
 • SSCERuntime_x64-enu.exe
 • SSCERuntime_x86-enu.exe
 • sqllocaldb.msi
 • SharedManagementObjects.msi
 • SqlDom.msi
 • SQLSysClrTypes.msi
 • TSqlLanguageService.msi

Soubory datových služeb Microsoft WCF

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

 • Microsoft.Data.Services.dll
 • Microsoft.Data.Services.Client.dll
 • Microsoft.Data.OData.dll
 • Microsoft.Data.Edm.dll
 • System.Spatial.dll

Microsoft Visual Studio Tools for Office

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

 • Microsoft.Office.Tools.Common.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Excel.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Outlook.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Word.v4.0.Utilities.dll

V souladu s licenčními podmínkami pro tento software smíte se svým programem kopírovat a distribuovat následující soubory:

 • setup.exe (zaváděcí nástroj použitý k instalaci doplňků Office)

Soubory distribuovatelného kódu pro sadu SDK vizualizátoru souběžnosti

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 3.5)
 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 4.0)
 • cvmarkers.h
 • cvmarkersobj.h

Soubory distribuovatelného kódu pro vývoj rozšíření sady Visual Studio

Toto je seznam redistribuce, na který odkazuje oddíl Distribuovatelný kód licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro Visual Studio 2017 („software“). Pokud máte řádně licencovanou kopii tohoto softwaru, smíte v souladu s licenčními podmínkami pro software kopírovat a distribuovat nezměněnou formu objektového kódu souborů uvedených níže.

 • [VisualStudioFolder]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VS150_piaredist.exe
 • [VisualStudioFolder]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VSSDKTestHost.exe

Seznam nástrojů pro Visual Studio 2017

Toto je seznam nástrojů, na který odkazuje oddíl Nástroje licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Visual Studio 2017 (dále jen „software“). Software, který jste dostali, nemusí v závislosti na konkrétní edici zahrnovat všechny soubory v tomto seznamu. Pokud chcete určit svoje práva ve vztahu k následujícím souborům, přečtěte si licenční podmínky k sadě Visual Studio, které byly dodány s vaší edicí softwaru. Tyto soubory nesmíte upravovat.

IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017

Nástroje Visual C++

Seznam nástrojů zahrnuje následující soubory v podsložkách zadaných adresářů:

 • [VisualStudioFolder]\VC\Auxiliary\VS\redist\GraphicsDbgRedist\
  • VsGraphicsHelper.dll
  • VsGraphicsResources.dll
 • [VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist\
  • concrt140d.dll
  • mfc140ud.dll
  • mfcm140ud.dll
  • msvcp140d.dll
  • vcamp140d.dll
  • vccorlib140d.dll
  • vcomp140d.dll
  • vcruntime140d.dll
 • [VisualStudioFolder]\VC\Tools\MSVC\[version]\bin\
  • pgort140.dll
  • pgort140ui.dll
  • pgosweep.exe

Seznam souborů sestavovacího serveru pro sadu Visual Studio 2017

Toto je seznam souborů sestavovacího serveru, na který odkazuje oddíl věnovaný sestavovacímu serveru (Build Server) licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Visual Studio 2017 (dále jen „software“). Pokud chcete určit svoje práva ve vztahu k následujícím souborům, přečtěte si licenční podmínky, které byly dodány s vaší edicí softwaru.

Nástroje SharePointu pro Visual Studio

[VisualStudioFolder]\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\SharePointTools\

 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll

[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\

 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
 • PublicAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Soubory sestavovacího serveru Visual C++

Libovolný ze souborů v následujících složkách a jejich podsložkách.

 • Program Files\Common Files\Merge Modules
 • [VisualStudioFolder]\VC\
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\VC\VCTargets
 • [VisualStudioFolder]\Common7\Tools\vsdevcmd
 • [Program Files (x86)]\Microsoft Visual Studio\Shared\14.0\VC
 • [Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\

Jednotlivé soubory

 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msobj120.dll
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msobj140.dll
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msvcdis120.dll
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msvcdis140.dll
 • [VisualStudioFolder]\Common7\Tools\makehm.exe
 • [VisualStudioFolder]\Common7\Tools\VsDevCmd.bat

Soubory distribuovatelného kódu Application Insights pro Visual Studio 2017

Podle licenčních podmínek k softwaru smíte následující soubory v nezměněné podobě kopírovat a distribuovat se svým programem sestaveným v sadě Visual Studio 2017:

 • Microsoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkg
 • Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkg

Soubory distribuovatelného kódu pro vývoj pro mobilní zařízení pomocí Xamarinu

V souladu s licenčními podmínkami pro software můžete spolu se svojí aplikací vytvořenou pomocí sady Visual Studio nebo Visual Studio for Mac kopírovat a distribuovat následující soubory (a přidružené soubory symbolů ladění) ve formě objektového kódu tak, jak jsou nainstalovány v podsložkách následujících adresářů:

Operační systém macOS®:

 • /Library/Frameworks/Xamarin.iOS.framework
 • /Library/Frameworks/Xamarin.Android.framework
 • /Library/Frameworks/Xamarin.Mac.framework

Operační systém Windows:

 • [VisualStudioFolder]\MSBuild\Xamarin,
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoAndroid
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoTouch
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.iOS
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.Mac
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.TVOS
 • [VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.WatchOS

Soubory distribuovatelného kódu Xamarin:

 • FSharp.Compiler.CodeDom.dll
 • FSharp.Core.dll
 • FSharp.Core.optdata
 • FSharp.Core.sigdata
 • FSharp.Core.xml
 • I18N.CJK.dll
 • I18N.dll
 • I18N.MidEast.dll
 • I18N.Other.dll
 • I18N.Rare.dll
 • I18N.West.dll
 • Info.plist
 • Ionic.Zip.dll
 • Irony.dll
 • Java.Interop.dll
 • Java.Interop.Tools.Cecil.dll
 • Java.Interop.Tools.Diagnostics.dll
 • Java.Interop.Tools.JavaCallableWrappers.dll
 • libapp.a
 • libextension.a
 • libmono-2.0.a
 • libmono-2.0.dylib
 • libmono-android.debug.d.dylib
 • libmono-android.debug.d.so
 • libmono-android.debug.dylib
 • libmono-android.debug.so
 • libmono-android.release.d.dylib
 • libmono-android.release.d.so
 • libmono-android.release.dylib
 • libmono-android.release.so
 • libmono-btls-shared.d.so
 • libmono-btls-shared.so
 • libMonoPosixHelper.d.dylib
 • libMonoPosixHelper.d.so
 • libMonoPosixHelper.dylib
 • libMonoPosixHelper.so
 • libmono-profiler-log.a
 • libmono-profiler-log.d.dylib
 • libmono-profiler-log.d.so
 • libmono-profiler-log.dylib
 • libmono-profiler-log.so
 • libmonosgen-2.0.a
 • libmonosgen-2.0.d.dylib
 • libmonosgen-2.0.d.so
 • libmonosgen-2.0.dylib
 • libmonosgen-2.0.so
 • libtvextension.a
 • libwatchextension.a
 • libxamarin.a
 • libxamarin.dylib
 • libxamarin-debug.a
 • libxamarin-debug.dylib
 • libxammac.a
 • libxammac.dylib
 • libxammac-debug.a
 • libxammac-debug.dylib
 • libxammac-system.a
 • libxammac-system-debug.a
 • libzip.3.0.dylib
 • libZipSharp.dll
 • libZipSharp.dll.config
 • machine.config
 • Microsoft.CSharp.dll
 • Microsoft.Win32.Primitives.dll
 • Microsoft.Win32.Registry.AccessControl.dll
 • Microsoft.Win32.Registry.dll
 • Mono
 • mono.android.dex
 • Mono.Android.dll
 • Mono.Android.Export.dll
 • mono.android.jar
 • Mono.Btls.Interface.dll
 • Mono.CompilerServices.SymbolWriter.dll
 • Mono.CSharp.dll
 • Mono.Data.Sqlite.dll
 • Mono.Data.Sqlite.dll.config
 • Mono.Data.Tds.dll
 • Mono.Messaging.dll
 • Mono.Posix.dll
 • Mono.Security.dll
 • MonoTouch.Dialog-1.dll
 • monotouch.dll
 • MonoTouch.NUnitLite.dll
 • monotouch-fixes.dylib
 • mscorlib.dll
 • netstandard.dll
 • OpenTK.dll
 • OpenTK.dll.config
 • OpenTK-1.0.dll
 • OpenTK-1.0.dll.config
 • System.AppContext.dll
 • System.Collections.Concurrent.dll
 • System.Collections.dll
 • System.Collections.NonGeneric.dll
 • System.Collections.Specialized.dll
 • System.ComponentModel.Annotations.dll
 • System.ComponentModel.Composition.dll
 • System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
 • System.ComponentModel.dll
 • System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
 • System.ComponentModel.Primitives.dll
 • System.ComponentModel.TypeConverter.dll
 • System.config
 • System.Configuration.dll
 • System.Configuration.Install.dll
 • System.Console.dll
 • System.Core.dll
 • System.Data.Common.dll
 • System.Data.dll
 • System.Data.Linq.dll
 • System.Data.Services.Client.dll
 • System.Data.SqlClient.dll
 • System.Diagnostics.Contracts.dll
 • System.Diagnostics.Debug.dll
 • System.Diagnostics.FileVersionInfo.dll
 • System.Diagnostics.Process.dll
 • System.Diagnostics.StackTrace.dll
 • System.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dll
 • System.Diagnostics.Tools.dll
 • System.Diagnostics.TraceEvent.dll
 • System.Diagnostics.TraceSource.dll
 • System.Diagnostics.Tracing.dll
 • System.dll
 • System.Drawing.Primitives.dll
 • System.Dynamic.Runtime.dll
 • System.EnterpriseServices.dll
 • System.Globalization.Calendars.dll
 • System.Globalization.dll
 • System.Globalization.Extensions.dll
 • System.IdentityModel.dll
 • System.IdentityModel.Selectors.dll
 • System.IO.Compression.dll
 • System.IO.Compression.FileSystem.dll
 • System.IO.Compression.ZipFile.dll
 • System.IO.dll
 • System.IO.FileSystem.AccessControl.dll
 • System.IO.FileSystem.dll
 • System.IO.FileSystem.DriveInfo.dll
 • System.IO.FileSystem.Primitives.dll
 • System.IO.FileSystem.Watcher.dll
 • System.IO.IsolatedStorage.dll
 • System.IO.MemoryMappedFiles.dll
 • System.IO.Pipes.dll
 • System.IO.UnmanagedMemoryStream.dll
 • System.Json.dll
 • System.Linq.dll
 • System.Linq.Expressions.dll
 • System.Linq.Parallel.dll
 • System.Linq.Queryable.dll
 • System.Messaging.dll
 • System.Net.AuthenticationManager.dll
 • System.Net.Cache.dll
 • System.Net.dll
 • System.Net.Http.dll
 • System.Net.Http.WinHttpHandler.dll
 • System.Net.HttpListener.dll
 • System.Net.Mail.dll
 • System.Net.NameResolution.dll
 • System.Net.NetworkInformation.dll
 • System.Net.Ping.dll
 • System.Net.Primitives.dll
 • System.Net.Requests.dll
 • System.Net.Security.dll
 • System.Net.ServicePoint.dll
 • System.Net.Sockets.dll
 • System.Net.Utilities.dll
 • System.Net.WebHeaderCollection.dll
 • System.Net.WebSockets.Client.dll
 • System.Net.WebSockets.dll
 • System.Numerics.dll
 • System.Numerics.Vectors.dll
 • System.ObjectModel.dll
 • System.Reflection.Context.dll
 • System.Reflection.DispatchProxy.dll
 • System.Reflection.dll
 • System.Reflection.Emit.dll
 • System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
 • System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
 • System.Reflection.Extensions.dll
 • System.Reflection.Primitives.dll
 • System.Reflection.TypeExtensions.dll
 • System.Resources.ReaderWriter.dll
 • System.Resources.ResourceManager.dll
 • System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
 • System.Runtime.dll
 • System.Runtime.Extensions.dll
 • System.Runtime.Handles.dll
 • System.Runtime.InteropServices.dll
 • System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
 • System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
 • System.Runtime.Numerics.dll
 • System.Runtime.Serialization.dll
 • System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
 • System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
 • System.Runtime.Serialization.Json.dll
 • System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
 • System.Runtime.Serialization.Xml.dll
 • System.Security.AccessControl.dll
 • System.Security.Claims.dll
 • System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
 • System.Security.Cryptography.Cng.dll
 • System.Security.Cryptography.Csp.dll
 • System.Security.Cryptography.DeriveBytes.dll
 • System.Security.Cryptography.Encoding.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.Aes.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.ECDiffieHellman.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.ECDsa.dll
 • System.Security.Cryptography.Hashing.Algorithms.dll
 • System.Security.Cryptography.Hashing.dll
 • System.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
 • System.Security.Cryptography.Pkcs.dll
 • System.Security.Cryptography.Primitives.dll
 • System.Security.Cryptography.ProtectedData.dll
 • System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator.dll
 • System.Security.Cryptography.RSA.dll
 • System.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
 • System.Security.dll
 • System.Security.Principal.dll
 • System.Security.Principal.Windows.dll
 • System.Security.SecureString.dll
 • System.ServiceModel.dll
 • System.ServiceModel.Duplex.dll
 • System.ServiceModel.Http.dll
 • System.ServiceModel.Internals.dll
 • System.ServiceModel.NetTcp.dll
 • System.ServiceModel.Primitives.dll
 • System.ServiceModel.Security.dll
 • System.ServiceModel.Web.dll
 • System.ServiceProcess.ServiceController.dll
 • System.Text.Encoding.CodePages.dll
 • System.Text.Encoding.dll
 • System.Text.Encoding.Extensions.dll
 • System.Text.RegularExpressions.dll
 • System.Threading.AccessControl.dll
 • System.Threading.dll
 • System.Threading.Overlapped.dll
 • System.Threading.Tasks.dll
 • System.Threading.Tasks.Parallel.dll
 • System.Threading.Thread.dll
 • System.Threading.ThreadPool.dll
 • System.Threading.Timer.dll
 • System.Transactions.dll
 • System.ValueTuple.dll
 • System.Web.Services.dll
 • System.Windows.dll
 • System.Xml.dll
 • System.Xml.Linq.dll
 • System.Xml.ReaderWriter.dll
 • System.Xml.Serialization.dll
 • System.Xml.XDocument.dll
 • System.Xml.XmlDocument.dll
 • System.Xml.XmlSerializer.dll
 • System.Xml.XPath.dll
 • System.Xml.XPath.XDocument.dll
 • System.Xml.XPath.XmlDocument.dll
 • System.Xml.Xsl.Primitives.dll
 • Xamarin
 • Xamarin.Android.NUnitLite.dll
 • Xamarin.iOS.dll
 • Xamarin.Mac.dll
 • Xamarin.Mac.registrar.full.a
 • Xamarin.Mac.registrar.mobile.a
 • Xamarin.TVOS.dll
 • Xamarin.TVOS.registrar.a
 • Xamarin.WatchOS.dll
 • Xamarin.WatchOS.registrar.a
 • Xamarin-debug
 • XamMac.CFNetwork.dll
 • XamMac.dll
 • XamMacLauncher

Na začátek stránky