Údržba Visual Studia pro Mac

Last Update: 22. 11. 2017

Visual Studio pro Mac se řídí Moderními zásadami Microsoftu pro životní cyklus počínaje datem vydání hlavní verze produktu (RTW).

Údržba se provádí prostřednictvím aktualizací, což jsou balíčky nových funkcí a kumulativních oprav stávajících funkcí v produktu.

V „podporovaném stavu“ jste, pokud platí tyto podmínky:

  • Používáte nejnovější verzi produktu distribuovanou prostřednictvím kanálu Stable (Stabilní).
  • Máte licenci k používání produktu.
  • Microsoft ještě stále nabízí podporu pro tento produkt.

Kanály

Visual Studio pro Mac nabízí možnost přihlásit se k odběru kanálů Stable, Beta a Alfa. Jediným „podporovaným“ kanálem je kanál Stable.

Kanály Beta a Alfa mají sloužit jako Preview kanály umožňující zákazníkům získávat předběžné verze funkcí, které jsou ještě ve vývoji, a vyjadřovat na ně své názory. Kanály Beta a Alfa nejsou „podporované“.

Jak získávat aktualizace

Aktualizace můžete získávat podle pokynů v produktu nebo stahováním nejnovějších aktualizací z webu VisualStudio.com nebo My.VisualStudio.com.

Pokud se rozhodnete přejít na kanál předběžných verzí Beta nebo Alfa, nebude k takové instalaci Visual Studia pro Mac poskytována žádná podpora.

Podpora pro Mono Framework

Visual Studio pro Mac je vytvořený pomocí architektury Mono – vývojové platformy typu Open Source založené na architektuře .NET Framework sponzorované Microsoftem. Naše podpora architektury Mono se vztahuje jenom na produkt Visual Studio pro Mac. Netýká se projektů, které vytvoříte v rámci Visual Studia pro Mac s použitím Mono Frameworku.

Příklad 1: Pokud bude v sadě Visual Studio pro Mac chyba vyplývající z použití Mono Frameworku, poskytneme vám podporu v podobě opravy nebo alternativního řešení, aby Visual Studio pro Mac znovu fungovalo.

Příklad 2: Vyvíjíte aplikaci využívající Mono Framework a narazíte na chybu v architektuře Mono, která způsobuje, že se vaše aplikace chová neočekávaným způsobem. Microsoft vám neposkytne opravy nebo alternativní řešení a neopraví v důsledku této chyby ani Mono Framework.

Pokud chcete získat k architektuře Mono další pomoc, navštivte cílovou stránku komunity projektu Mono.

Součásti, na které se údržba Visual Studia nevztahuje

Visual Studio pro Mac obsahuje kolekci kompilátorů, jazyků, modulů runtime, prostředí a dalších prostředků nebo nástrojů, které umožňují vývoj pro mnoho platforem. Tyto součásti se můžou nainstalovat s Visual Studiem pro Mac, ale mají vlastní zásady licencování a podpory a životního cyklu.

Kromě součástí používá Visual Studio pro Mac také několik šablon projektů a položek projektů. Podpora pro tyto šablony se řídí zásadami platnými pro součást, která poskytuje tyto šablony.