Údržba sady Visual Studio a produktů Team Foundation Server

Last Update: 22. 11. 2017

Visual Studio a Team Foundation Server 2012–2018

Tyto produkty se řídí zásadami Microsoftu pro životní cyklus podpory po dobu 10 let (5 let hlavní fáze podpory a 5 let rozšířené podpory) počínaje datem vydání hlavní verze produktu (RTW). Například sada Visual Studio 2017 byla vydána v roce 2017. Životní cyklus její podpory tedy skončí v roce 2027.

Údržba těchto produktů se provádí prostřednictvím aktualizací, což jsou balíčky nových funkcí a kumulativních oprav stávajících funkcí v produktu.

Pro tyto verze produktů podporujeme verzi RTW po takovou dobu, jak je uvedeno níže, a poslední aktualizaci do ukončení životního cyklu.

Podpora pro aktualizace

Po instalaci aktualizace prostřednictvím verze RTW produktu je potřeba pokračovat v upgradech až do vydání poslední aktualizace. Jenom tak si zachováte podporovaný stav do ukončení životního cyklu.

Příklad 1: Pokud máte sadu Visual Studio 2017 verze 15.1, budete po vydání verze 15.2 muset přejít na verzi 15.2, aby poskytování podpory pokračovalo.

Příklad 2: Pokud máte sadu Visual Studio 2015 Update 2, při vydání verze Update 3 budete muset přejít na verzi Update 3, aby poskytování podpory pokračovalo.

Jak získat aktualizace

Zákazníci můžou získat aktualizace na základě následujících oznámení v rámci produktu nebo stažením nejnovější aktualizace z webu VisualStudio.com nebo My.VisualStudio.com.

Aktualizace Service Pack

Během životního cyklu podpory označí Microsoft některou z aktualizací jako aktualizaci Service Pack.

  • Pro Team Foundation Server 2018 zatím nebyla ustanovena aktualizace Service Pack.

  • Pro sadu Visual Studio 2017 zatím nebyla ustanovena aktualizace Service Pack. Pro Team Foundation Server 2017 zatím nebyla ustanovena aktualizace Service Pack.

  • Pro Visual Studio 2015 je jako aktualizace Service Pack označená aktualizace Update 3 s nejnovější verzí  KB3165756. Pro Team Foundation Server 2015 byly určené dvě aktualizace Service Pack – Update 3 a Update 4. Podrobnosti o datech najdete v části o položce produktu Team Foundation Server na webu Zásady životního cyklu.

  • Pro Visual Studio 2013 a Team Foundation Server 2013 je jako aktualizace Service Pack ustanovena aktualizace Update 5.

  • Pro Visual Studio 2012 a Team Foundation Server 2012 je jako aktualizace Service Pack ustanovena aktualizace Update 4.

Když Microsoft označí aktualizaci jako aktualizaci Service Pack, bude databáze životního cyklu podpory odrážet příslušná data pro podporu.

Podpora pro RTW

Pro zákazníky, kteří ještě používají verzi RTW, je datum aktualizace Service Pack důležitý milník. Podpora pro verzi RTW bude na základě  zásad životního cyklu aktualizace Service Pack v rámci podpory od společnosti Microsoft ukončena 1 rok po ustanovení aktualizace jako aktualizace Service Pack. Zákazníci, kteří ještě pořád používají verzi RTW, by měli před dokončením 1 roku upgradovat na nejnovější dostupnou aktualizaci, aby mohli zůstat v podporovaném stavu.

  • Zákazníkům, kteří ještě pořád používají verzi RTW sady Visual Studio 2017 15.0.x, se bude dále poskytovat podpora, dokud nebude ustanovena sada Service Pack. Potom budou mít jeden (1) rok na přechod na nejnovější dostupnou verzi produktu.

  • Pro Visual Studio 2015 a Team Foundation Server 2015 se verze RTW už nepodporuje.

  • Pro Visual Studio 2013 a Team Foundation Server 2013 RTW se verze RTM už nepodporuje.

  • Pro Visual Studio 2012 a Team Foundation Server 2012 se verze RTW už nepodporuje.

Visual Studio a Team Foundation Server 2008–2010

Životní cyklus pro tyto produkty se řídí zásadami Microsoftu pro životní cyklus podpory po dobu 10 let (5 let hlavní fáze podpory a 5 let rozšířené podpory) počínaje datem vydání verze RTW. Tyto produkty teď využívají rozšířenou podporu a mají nárok jenom na opravy chyb zabezpečení. Další informace najdete v tématu  Zásady životního cyklu podpory od společnosti Microsoft . Případně příslušná data vyhledejte v  Databázi životního cyklu podpory .

Součásti, na které se údržba sady Visual Studio nevztahuje

Visual Studio obsahuje kolekci kompilátorů, jazyků, modulů runtime, prostředí a dalších prostředků nebo nástrojů, které umožňují vývoj pro mnoho platforem. Jako pozornost pro zákazníky se můžou současně se sadou Visual Studio instalovat součásti v seznamu níže. Podléhají vlastním licencím a zásadám podpory a životního cyklu. Nejedná se o úplný seznam součástí sady Visual Studio, které se řídí svými vlastními zásadami. Cílem je ukázat ty, které se používají nejvíce

Pro tyto součásti, které instaluje sada Visual Studio a které nemají explicitní zásadu cyklu životnosti v databázi cyklu životnosti, je podporovanou verzí nejnovější verze, která je aktuálně dostupná ke stažení:

.NET ASP.NET Web Stack .NET Core
Entity Framework Exchange Office
Windows Windows Server Online Services
SharePoint Silverlight SQL Server
Microsoft Azure Application Insights Xamarin
Cordova Tools for Visual Studio Python Tools for Visual Studio R Tools for Visual Studio
VCMDD TypeScript NuGet
Unity Tools for Visual Studio Clang/C2 Toolset Git pro Windows
SignalR Web Optimization Framework WebGrease
Emulátor sady Visual Studio pro Android Obslužná rutina webového tokenu JSON pro rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5 Windows SDK

Kromě součástí používá Visual Studio také několik šablon projektů a položek projektů. Podpora pro tyto šablony se řídí zásadami platnými pro součást, která poskytuje tyto šablony. Pokud například používáte šablonu Python, bude se podpora pro tuto šablonu řídit zásadami podpory pro nástroje Python Tools for Visual Studio.