Produktová řada Visual Studio 2017 – požadavky na systém Visual Studio 2017 Product Family System Requirements

Poslední aktualizace 31. 1. 2018

PřehledOverview

Minimální požadavky na systém pro produktovou řadu Visual Studio 2017 jsou uvedeny níže.The minimum system requirements for the Visual Studio 2017 family of products is below. Pokyny ke zlepšení výkonu najdete v článku s radami a tipy k výkonu sady Visual Studio.For guidance on improving performance, see Visual Studio performance tips and tricks. Informace o kompatibilitě najdete v tématu Cílení a kompatibilita platformy Visual Studio 2017.For information on compatibility, see Visual Studio 2017 Platform Targeting and Compatibility.

Co je novéhoWhat's New

Informace o funkcích, které jsou součástí této vydané verze, najdete na těchto místech:For information about features included in this release, see the following:

StáhnoutDownload

Nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 stáhnete kliknutím na tlačítko.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Pokyny najdete v článku o instalaci sady Visual Studio 2017.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Poznámka: Velikost instalačního balíčku se bude lišit v závislosti na vaší aktuální konfiguraci sady Visual Studio.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.

Starší verzeOlder versions

V případě starších verzí sady Visual Studio se podívejte na požadavky na systém pro Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 nebo Visual Studio 2012.For older versions of Visual Studio, see the system requirements for Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, or Visual Studio 2012.

Zpětná vazba a podporaFeedback and Support

Informace o podpoře nebo možnostech poslat zpětnou vazbu k sadě Visual Studio najdete v tématech:For support, or to submit feedback on Visual Studio, see:

Visual Studio 2017 – požadavky na systémVisual Studio 2017 System Requirements

Následující produkty podporují minimální požadavky na systém uvedené níže:The following products support the minimum system requirements below:

 • Visual Studio Enterprise 2017Visual Studio Enterprise 2017
 • Visual Studio Professional 2017Visual Studio Professional 2017
 • Visual Studio Community 2017Visual Studio Community 2017
 • Visual Studio Team Explorer 2017Visual Studio Team Explorer 2017
 • Visual Studio Test Professional 2017Visual Studio Test Professional 2017
 • Visual Studio Test Agent 2017Visual Studio Test Agent 2017
 • Visual Studio Test Controller 2017Visual Studio Test Controller 2017
 • Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017
 • Visual Studio Feedback Client 2017Visual Studio Feedback Client 2017

Podporované operační systémySupported Operating Systems

Visual Studio 2017 je možné nainstalovat a používat v následujících operačních systémech:Visual Studio 2017 will install and run on the following operating systems:

 • Windows 10 verze 1507 nebo novější: Home, Professional, Education a Enterprise (verze LTSB a S nejsou podporovány)Windows 10 version 1507 or higher: Home, Professional, Education, and Enterprise (LTSB and S are not supported)
 • Windows Server 2016: Standard a DatacenterWindows Server 2016: Standard and Datacenter
 • Windows 8.1 (s aktualizací 2919355): Core, Professional a EnterpriseWindows 8.1 (with Update 2919355): Core, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2012 R2 (s aktualizací 2919355): Essentials, Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 (with Update 2919355): Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows 7 SP1 (s nejnovějšími aktualizacemi Windows): Home Premium, Professional, Enterprise, UltimateWindows 7 SP1 (with latest Windows Updates): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate

HardwareHardware

 • Procesor 1,8 GHz nebo rychlejší.1.8 GHz or faster processor. Doporučuje se alespoň dvoujádrový procesor.Dual-core or better recommended
 • 2 GB paměti RAM. 4 GB paměti RAM je doporučeno (nejméně 2,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)2 GB of RAM; 4 GB of RAM recommended (2.5 GB minimum if running on a virtual machine)
 • Místo na pevném disku: až 130 GB volného místa v závislosti na nainstalovaných funkcích; typické instalace vyžadují 20–50 GB volného místa.Hard disk space: up to 130 GB of available space, depending on features installed; typical installations require 20-50 GB of free space.
 • Rychlost pevného disku: výkon bude lepší, když Windows a Visual Studio nainstalujete na jednotku SSD.Hard disk speed: to improve performance, install Windows and Visual Studio on a solid state drive (SSD).
 • Grafická karta, která podporuje minimální rozlišení obrazovky 720p (1280 x 720), Visual Studio bude nejlépe fungovat s rozlišením WXGA (1366 x 768) nebo vyššímVideo card that supports a minimum display resolution of 720p (1280 by 720); Visual Studio will work best at a resolution of WXGA (1366 by 768) or higher.

Podporované jazykySupported Languages

Visual Studio je k dispozici v následujících jazycích:Visual Studio is available in the following languages:

 • angličtina, čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), čeština, francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, polština, portugalština (Brazílie), ruština, španělština a turečtina.English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Turkish

Jazyk pro Visual Studio je možné vybrat během instalace.You can select the language of Visual Studio during installation. Instalační program sady Visual Studio je dostupný ve stejných čtrnácti jazycích a bude odpovídat jazyku systému Windows, pokud je k dispozici.The Visual Studio Installer is available in the same fourteen languages, and will match the language of Windows, if available.

Poznámka: Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017 je k dispozici v deseti jazycích, které podporuje Visual Studio Team Foundation Server 2017.Note: Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017 is available in the ten languages supported by Visual Studio Team Foundation Server 2017.

Další požadavkyAdditional Requirements

 • Instalace sady Visual Studio vyžaduje práva správce.Administrator rights are required to install Visual Studio.
 • Pro instalaci sady Visual Studio se vyžaduje rozhraní .NET Framework 4.5..NET Framework 4.5 is required to install Visual Studio. Visual Studio vyžaduje rozhraní .NET Framework 4.6.1, které je možné nainstalovat během instalace.Visual Studio requires .NET Framework 4.6.1, which will be installed during setup.
 • Edice Windows 10 Enterprise LTSB a Windows 10 S nejsou podporovány pro vývoj.Windows 10 Enterprise LTSB edition and Windows 10 S are not supported for development. K vytváření aplikací, které běží na Windows 10 LTSB a Windows 10, je možné použít Visual Studio 2017.You may use Visual Studio 2017 to build apps that run on Windows 10 LTSB and Windows 10 S.
 • Pro scénáře související s internetem se vyžaduje Internet Explorer 11 nebo Microsoft Edge.Internet Explorer 11 or Edge is required for internet-related scenarios. Některé funkce nemusí fungovat, pokud nebudou nainstalované tyto nebo novější verze.Some features might not work unless these, or a later version, are installed.
 • Pro podporu emulátoru se vyžaduje Windows 8.1 Pro nebo Enterprise (x64).For emulator support, Windows 8.1 Pro or Enterprise (x64) editions are required. Je také nutný procesor, který podporuje technologii Klient Hyper-V a překlad adres druhé úrovně (SLAT).A processor that supports Client Hyper-V and Second Level Address Translation (SLAT) is also required.
 • Vývoj univerzálních aplikací pro Windows, včetně návrhu, úprav a ladění, vyžaduje Windows 10.Universal Windows app development, including designing, editing, and debugging, requires Windows 10. Pro sestavování univerzálních aplikací pro Windows z příkazového řádku je nutný Windows Server 2016 nebo Windows Server 2012 R2.Windows Server 2016 and Windows Server 2012 R2 may be used to build Universal Windows apps from the command line.
 • Při použití Windows Serveru se nepodporují možnosti jádra serveru a minimálního rozhraní serveru.The Server Core and Minimal Server Interface options are not supported when running Windows Server.
 • Team Foundation Server 2017 Office Integration vyžaduje Office 2016, Office 2013 nebo Office 2010.Team Foundation Server 2017 Office Integration requires Office 2016, Office 2013, or Office 2010.
 • Xamarin.Android vyžaduje 64bitovou edici systému Windows a 64bitovou sadu Java Development Kit (JDK).Xamarin.Android requires a 64-bit edition of Windows and the 64-bit Java Development Kit (JDK).
 • Prostředí PowerShell 3.0 nebo vyšší se v systému Windows 7 SP1 vyžaduje k instalaci úloh vývoje pro mobilní aplikace s C++, JavaScriptem nebo .NET.PowerShell 3.0 or higher is required on Windows 7 SP1 to install the Mobile Development with C++, JavaScript, or .NET workloads.

Visual Studio Team Foundation Server 2017Visual Studio Team Foundation Server 2017

Podrobné informace o požadavcích na systém pro různé scénáře nasazení a další informace o integraci do Microsoft Office a Microsoft SharePointu najdete v tématu Visual Studio Team Foundation Server – požadavky a kompatibilita.For detailed information on system requirements for various deployment scenarios, and for information on integration with Microsoft Office and Microsoft SharePoint, see Visual Studio Team Foundation Server Requirements and Compatibility. Následující produkty podporují minimální požadavky uvedené níže:The following products support the minimum requirements below:

 • Visual Studio Team Foundation Server 2017Visual Studio Team Foundation Server 2017
 • Visual Studio Team Foundation Server Express 2017Visual Studio Team Foundation Server Express 2017

Podporované operační systémySupported Operating Systems

Visual Studio Team Foundation Server 2017 je možné nainstalovat a používat v 64bitových verzích následujících operačních systémů:Visual Studio Team Foundation Server 2017 will install and run on the 64-bit versions of the following operating systems:

 • Windows 10 verze 1507 nebo vyšší: Home, Professional a EnterpriseWindows 10 version 1507 or higher: Home, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2016: Standard a DatacenterWindows Server 2016: Standard and Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 (s aktualizací 2919355): Essentials, Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 (with Update 2919355): Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows 8.1 (s aktualizací 2919355): Core, Professional a EnterpriseWindows 8.1 (with Update 2919355): Core, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2012: Essentials, Standard, DatacenterWindows Server 2012: Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 SP1: Standard, Enterprise, DatacenterWindows Server 2008 R2 SP1: Standard, Enterprise, Datacenter
 • Windows 7 SP1 (s nejnovějšími aktualizacemi Windows): Home Premium, Professional, Enterprise, UltimateWindows 7 SP1 (with latest Windows Updates): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate

HardwareHardware

Hardwarová doporučení pro nasazení na jednom nebo na více serverech najdete na stránce Visual Studio Team Foundation Server – požadavky a kompatibilita.For hardware recommendations on single-server and multi-server deployments, see Visual Studio Team Foundation Server Requirements and Compatibility.

Podporované jazykySupported Languages

Visual Studio Team Foundation Server je k dispozici v následujících jazycích:Visual Studio Team Foundation Server is available in the following languages:

 • angličtina, čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, ruština a španělština.English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish

Další požadavkyAdditional Requirements

 • Instalace Visual Studio Team Foundation Serveru vyžaduje práva správce.Administrator rights are required to install Visual Studio Team Foundation Server.
 • Rozhraní .NET Framework 4.6.1, které je možné nainstalovat během instalace.NET Framework 4.6.1, which will be installed during setup
 • Microsoft SQL Server 2014 nebo Microsoft SQL Server 2016Microsoft SQL Server 2014 or Microsoft SQL Server 2016
 • Webový klient Tam Foundation Serveru vyžaduje Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Apple Safari.Team Foundation Server Web Client requires Microsoft Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari
 • Team Foundation Server 2016 Office Integration vyžaduje Office 2016, Office 2013 nebo Office 2010.Team Foundation Server Office Integration requires Office 2016, Office 2013, or Office 2010

Microsoft Visual Studio 2017 for MacMicrosoft Visual Studio 2017 for Mac

Stáhnout Visual Studio 2017 for MacDownload Visual Studio 2017 for Mac. Další informace najdete v tématu Zpráva k vydání verze Visual Studio 2017 for Mac, Produktová řada Visual Studio 2017 for Mac – požadavky na systém a Cílení na platformy a kompatibilita platforem při používání sady Visual Studio 2017 for Mac.For more information, see Visual Studio 2017 for Mac release notes, Visual Studio 2017 for Mac Product Family System Requirements, and Visual Studio 2017 for Mac Platform Targeting and Compatibility.

Microsoft Visual Studio CodeMicrosoft Visual Studio Code

Stáhněte si Visual Studio Code.Download Visual Studio Code. Další informace najdete v tématu o požadavcích pro Visual Studio Code, ve Zprávě k vydané verzi a v nejčastějších dotazech k sadě Visual Studio Code.For more information, see Requirements for Visual Studio Code, the release notes, and Visual Studio Code FAQ.

Nástroje Remote Tools, nástroje pro měření výkonu (Performance Tools) a IntelliTrace Standalone Collector pro Visual Studio 2017Remote Tools, Performance Tools, and IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017

Nástroje Remote Tools, nástroje pro měření výkonu (Performance Tools) a IntelliTrace Standalone Collector mají stejné požadavky na systém jako Visual Studio s následujícími změnami:The Remote Tools, Performance Tools, and IntelliTrace Standalone Collector support the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Instalace je možná také na Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012 a Windows Server 2008 R2 SP1.Also installs on Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 SP1
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejšíRequires a 1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)Requires 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 1 GB volného místa na diskuRequires 1 GB of available hard disk space
 • Rozlišení obrazovky 1024 × 768 nebo vyššíRequires 1024 by 768 or higher display resolution
 • Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, používejte nejnovější aktualizace diagnostických nástrojů, které jsou určené pro vaší verzi sady Visual Studio.For the best experience, use the most recent update of these diagnostic tools for your version of Visual Studio

Microsoft Visual Studio Build Tools 2017Microsoft Visual Studio Build Tools 2017

Nástroje Build Tools mají stejné požadavky na systém jako Visual Studio s následujícími změnami:The Build Tools support the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Jde nainstalovat také na Windows Server 2008 R2 SP1Also installs on Windows Server 2008 R2 SP1
 • 250 MB až 2,1 GB volného místa na diskuRequires 250 MB to 2.1 GB of available hard disk space

Distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ pro Visual Studio 2017Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017

Pokud si chcete stáhnout Distribuovatelné součásti Visual C++, přejděte na stránku visualstudio.com/downloads.To download the Visual C++ Redistributable, see visualstudio.com/downloads.

Redistribuovatelný balík Visual C++ má stejné požadavky na systém jako Visual Studio, s následujícími změnami:The Visual C++ Redistributable supports the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Instalace je možná také na Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2 a Windows XP SP3.Also installs on Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2, and Windows XP SP3
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)Requires 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 50 GB volného místa na diskuRequires 50 MB of available hard disk space

Na začátek stránky
Top of Page