Feedback

/Application Insights | Visual Studio
Application Insights | Visual Studio 2018-01-10T08:17:15+00:00

Application Insights

Detekujte, posuzujte a diagnostikujte problémy ve svých webových aplikacích a službách na základě interaktivních analýz a předdefinovaných přehledů aplikačních dat.
Začít zdarma

exceptions

Diagnostika výjimek a výkonu

Monitorování výkonu aplikací

Analyzujte zatížení generované požadavky, čítače serverového výkonu a reakční doby se zohledněním různých závislostí na základě metrik v reálném čase.Získejte multidimenzionální analýzy standardních metrik nebo si definujte vlastní.Diagnostikujte výjimky a neúspěšné požadavky, a to v korelaci s událostmi a trasováním.Na základě těchto dat se můžete rozhodnout, jak do aplikace nejlépe investovat, aby pro vaše uživatele i tým byla maximálně přínosná.

Interaktivní datová analytika

Dotazy ad hoc a hloubková diagnostika

Jednorázové, tedy ad hoc dotazy na aplikační data umožňují klást sondovací otázky týkající se výkonu a chování aplikace. Okamžité odpovědi vám pak umožní zjistit původní příčinu možných problémů a porozumět chování uživatelů.Interaktivní dotazy a fulltextové vyhledávání urychlují a usnadňují nalezení potřebných informací.
Vyzkoušet analytiku
Screenshot of Application Insights data analytics

fabricam

Proaktivní detekce

Detekce anomálií na bázi strojového učení

Maximalizujte přínos svého řešení správy výkonu aplikací (APM) využíváním efektivních možností strojového učení při kontinuální analýze telemetrických dat aplikace.Application Insights se učí, jak se aplikace normálně chová, a dokáže automaticky detekovat snížení výkonu nebo výpadky služby.Můžete si nechat posílat oznámení nebo výstrahy, díky kterým na problémy zareagujete s rychlostí vyžadovanou vašimi zákazníky.

Diagnostika Azure

Diagnostika problémů v aplikacích

Proaktivně detekujte a diagnostikujte problémy v životním cyklu různých rolí (recyklace, zablokování, nespuštění), které mají dopad na vaše aplikace nebo cloudové služby.U aplikací běžících na virtuálních počítačích (Windows nebo Linux) můžete problémy s výkonem, které mohou mít vliv na vaši aplikaci, sledovat na stejné obrazovce jako údaje o výkonu aplikace.

azure

Graphic of the DevOps Lifecyle

Životní cyklus DevOps

Zařazení monitoringu dat o výkonu aplikace do stávajících pracovních postupů

Diagnostikujte problémy přímo ze svého vývojářského prostředí a zařaďte monitoring do existujících procesů ALM/DevOps.V nástroji Visual Studio 2015 můžete zkoumat události přímo z prostředí IDE, odhalovat problémy v produkčním prostředí a sledovat proaktivní výstrahy.Pomocí průzkumníka požadavků a výjimek můžete přejít k podrobnostem jednotlivých problémů a jako pomůcku pro navigaci v kódu využívat telemetrické informace.Pomocí Visual Studio Team Services můžete sledovat poznámky k nasazení z nástroje Release Management v Application Insights a korelovat změny ve výkonu s buildy.Zkoumejte změny ve výkonu při syntetickém zatížení v rámci cloudového zátěžového testování a integrujte zjištěné chyby a generované pracovní položky do Sledování pracovních položek.

Začínáme s Application Insights

Libovolný jazyk,libovolná webová platforma

Application Insights je součástí nástroje Visual Studio a nabízí automatickou instrumentaci pro vývojáře na ASP.NET.Získáte zásadně důležitá aplikační telemetrická data v předdefinované podobě, včetně údajů o využití, výjimkách, požadavcích, výkonu a protokolech.Aktivujte si monitoring pro aplikační služby a virtuální počítače Azure přímo na Portálu Azure nebo si nainstalujte Monitorování stavu na webový server ASP.NET – tím získáte sledování výkonu bez nutnosti aktualizovat kód a znovu nasadit aplikaci.
Monitorovat můžete webové aplikace napsané v jazycích, jako jsou Java, Ruby, Python, PHP, Node.JS atd.,a to pomocí open source sad SDK ve službě GitHub.

getstarted