Nejčastější dotazy pro cloudové zátěžové testování

Tyto části obsahují nejčastější dotazy pro cloudové zátěžové testování, které vám pomůžou vyřešit většinu potíží a otázek, na které byste mohli narazit.

Konfigurace aplikace

O: Visual Studio Team Services umožňuje zátěžové testování jakékoli aplikace, která je dostupná z internetu. Začněte tady.

Cloudové zátěžové testování můžete použít, i když je vaše aplikace za bránou firewall, například když jde o interní aplikaci nebo když ještě nebyla vydaná. Další informace viz Zátěžové testování aplikací za bránou firewall pomocí důvěryhodné adresy IP.

Obecné

O: Přidělení oprávnění ke spouštění cloudových zátěžových testů může trvat něco mezi 5 sekundami a 3 hodinami. Pokud jste účet Visual Studio Team Services vytvořili dříve, budete moct testy spouštět ihned.
O: Ne. V současnosti není dostupné spouštění testů pomocí mstest.
O: Ve výchozím nastavení se ukládají do místní databáze SQL Express. Verze SQL Express postačuje pro ukládání výsledků zkušebních testů. Když budete stahovat více výsledků testů, doporučujeme kvůli vyššímu výkonu přejít na SQL Server. Na SQL Server můžete přejít podle těchto pokynů.
O: Počínaje verzemi Visual Studio 2013 Update 5 a Visual Studio 2015 můžete při konfiguraci zátěžového testu vybrat umístění testovacího agenta. Vyberte kterékoli podporované datové centrum Azure po celém světě. Co když používám starší verzi sady Visual Studio?

After your run finishes, your results are stored in the same location as your Visual Studio Team Services account.

If you’re using an earlier version of Visual Studio, the agent location is based on the location that you chose when you created your Visual Studio Team Services account.

Oblast účtu Visual Studio Team Services
Střed USA – jih
Západní Evropa

Datové centrum testovacího agenta Azure
Východní USA 2
Západní Evropa

Pokud je testovaná aplikace za vaší bránou firewall, můžete stále provádět její zátěžové testování tak, že v bráně firewall nastavíte důvěryhodnou IP adresu. Pokud si chcete vyžádat důvěryhodné IP adresy a zjistit, jak je použít při zátěžových testech interních aplikací, přečtěte si článek Zátěžové testování aplikací za bránou firewall pomocí důvěryhodné IP adresy.

O: Ne. Na sadě virtuálních počítačů, které hostují testovací agenty, probíhá vždy jen jeden zátěžový test.
O: Maximální počet jader pro agenty zátěžových testů je 100 pro každý test. Pokud váš test potřebuje více jader, můžete spustit až 10 zátěžových testů současně.

Minimální počet virtuálních uživatelů na jádro agenta je 1. Pokud váš zátěžový test vyžaduje více jader pro agenty NEBO méně virtuálních uživatelů na jádro, obraťte se na adresu vsoloadtest@microsoft.com.

O: Pokud váš test má 25 nebo víc virtuálních uživatelů na jádro, pak počet VUM = (maximální počet uživatelů pro daný test) * (doba trvání testu v minutách).

Pokud váš test má méně než 25 virtuálních uživatelů na jádro, pak počet VUM = (počet jader) * (25 virtuálních uživatelů na jádro) * (doba trvání testu v minutách).

Minimální hodnoty pro výpočet VUM jsou 25 virtuálních uživatelů a 1 minuta. Pokud jsou hodnoty pro váš test menší než minimální, budou zaokrouhleny nahoru na uvedené minimum. Například když váš test vyžaduje 20 virtuálních uživatelů na 30 sekund, ve skutečnosti poběží s 25 virtuálními uživateli na 1 minutu = 25 VUM, nikoli 10 VUM.

Rovněž trvání testu se počítá v celých započatých minutách. Pokud tedy test má trvat 5 minut a 15 sekund, zaokrouhlí se jeho délka na 6 minut.

Z vašeho účtu se vždy odečte nejméně 250 jednotek VUM, včetně přípravného období testu, za následující položky:

 • Dokončené testy, podle celkové doby trvání testu
 • Přerušené testy, podle celkové uplynulé doby trvání testu

Pro testy, které skončí chybovým stavem, se jednotky VUM neodečítají.

Pokud chcete zjistit, kolik jednotek VUM jste ve svém účtu Visual Studio Team Services spotřebovali nebo kolik jich ještě zbývá, přejděte na domovskou stránku účtu Visual Studio Team Services (https://{váš_účet}.visualstudio.com).

O: Omezení prostředků platí pro každý účet Visual Studio Team Services. Pro každý účet získáte 20 000 bezplatných jednotek VUM měsíčně. Pokud k zátěžovým testům potřebujete víc minut virtuálních uživatelů, požádejte vlastníka účtu, aby pro váš účet služby Visual Studio Team Services opatřil další prostředky.

If your free resource limits run out and you have not purchased additional resources, you will get a status message like this:

This run exceeds the maximum allowed usage for this month.

Aktuální využití pro váš účet a tento měsíc je (včetně probíhajících testů) 8 000 a maximální povolené využití je 20 000. Další informace o omezeních využití a způsobech jejich změny najdete v článku https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303976.

Konfigurace testů

O: Pomocí souboru .csv nebo excelové tabulky můžete pro cloudové zátěžové testování určit různé parametry. Použití SQL Serveru se v současnosti nepodporuje. Návod, jak potřebné hodnoty testu předat, najdete tady.
O: Počet agentů použitých pro váš test závisí na jeho nastavení. Pokud test skončí s chybou, může být nutné zvýšit počet jader pro agenty. Když nahráváte test do služby Visual Studio Team Services pomocí prostředí Visual Studio IDE, můžete počet jader pro agenty nastavit.

IC666801

Agent Count (Total Cores)

Co jednotlivé hodnoty znamenají?

 • 0: (Výchozí) Počet jader se bude odvozovat od počtu virtuálních uživatelů, které pro test určíte.
 • 1: Váš test použije 1 agenta s 1 jádrem.
 • 2 nebo více: Každý agent bude vždy používat 2 jádra. Pokud je například hodnota 4, získáte 2 agenty, každého se 2 jádry. I s hodnotou 3 získáte 2 agenty po 2 jádrech. Výsledkem tedy nebude 1 agent se 2 jádry a 1 agent s 1 jádrem.

Počet agentů také závisí na vašem poměru testů (test webového výkonu nebo test jednotek). Když provádíte jen test webového výkonu, doporučujeme použít 250 až 1000 virtuálních uživatelů na každá 2 jádra. Při provádění testu jednotek záleží na tom, co vaše testy jednotek dělají. To znamená, že bude třeba provedením kratšího testu vyzkoušet, jestli máte dostatečný počet agentů, nebo můžete použít zátěžový test založený na cíli.

O: Můžete použít možnosti nasazení a Instalační skript v nastavení testu.

You can add the .exe or other files to the Deployment window which you want to deploy on the Agent and using the Setup script you can install them on agents.

Všechny položky nasazené do agenta se zkopírují do složky na agentovi. Na tuto složku můžete v instalačním a úklidovém skriptu odkazovat pomocí proměnné %DeploymentDirectory%. Když například potřebujete do počítače agenta nainstalovat WebDeploy, přidejte do okna Nasazení soubor WebDeploy_x64_en-US.msi. Do skriptu Setup.cmd pak přidejte řádek %DeploymentDirectory%WebDeploy_x64_en-US.msi /passive

Spuštění a monitorování zátěžových testů

O: Stav služby uvidíte na portálu podpory Visual Studio Team Services (v horní části stránky) a na našem blogu služby. Můžete se také přihlásit k odběru výstrah o stavu služby podle tohoto příspěvku na fóru podpory.
O: Stavy zátěžových testů při použití služby Visual Studio Team Services mohou být:

 • Zpracování: Test je právě spuštěný v cloudu.
 • Dokončeno: Test byl úspěšně proběhl.
 • Přerušeno: Uživatel test zastavil kliknutím na tlačítko zastavení. Tento stav může také nastat, když v zátěžovém testu došlo k určitým potížím. K přerušení může například dojít v důsledku chyb v testovacích skriptech.
 • Chyba: Test se zastavil v důsledku chyby v samotné službě. Například může jít o chybu v infrastruktuře služby, která brání dalšímu pokračování testu. Nejde o chybu způsobenou vaším testem nebo jeho skripty.
O: Kvůli známé chybě je momentálně třeba použít toto alternativní řešení:

 1. Spusťte Poznámkový blok s oprávněním správce
 2. Otevřete soubor devenv.exe.config (je obvykle umístěn ve složce C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 12.0Common7IDE)
 3. Změňte hodnotu bindingRedirect na 8.0.0.0-14.0.0.0
  <dependentAssembly>
      <assemblyIdentity name="Microsoft.VisualStudio.QualityTools.LoadTest" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
      <bindingRedirect oldVersion="8.0.0.0-14.0.0.0" newVersion="12.0.0.0"/>
  </dependentAssembly>

Odstraňování potíží

O: Pokud není záznamník webového testu povolený, když zkusíte zaznamenat výsledky webového testu pomocí Internet Exploreru 11, vyřešte tento problém pomocí tohoto postupu.
O: Za běhu testu jsou ohlašovány stavové zprávy a chyby testu. Stavové zprávy poskytují informace o samotném testu, například o ztrátě spojení s databází výsledků. Chyby testu se vztahují k samotnému testu. Oba typy zpráv uvidíte na kartě Podrobnosti v grafech průběhu.

IC696061

O: Pokud chyba uvádí, že je aktuální stav spojení uzavřený, můžete nastavit dobu, po kterou bude spojení čekat na vypršení časového limitu. Nastavte klíčová slova ConnectTimeout nebo ConnectionTimeout v připojovacím řetězci. Nenastavujte v propojovacím řetězci hodnotu časového limitu 0, protože pak by pokus o připojení probíhal bez časového omezení.
O: V této situaci je třeba vzít klíč Visual Studio Ultimate Product Key z vašeho předplatného MSDN a použít na stránce Informace o produktu možnost Změnit licenci na produkt. To musíte udělat na každém počítači, na kterém chcete spouštět zátěžové testy pomocí služby Visual Studio Team Services. Klíč Product Key získáte na tomto webu.
O: Počínaje 26. listopadem 2014 musíte do svých volání rozhraní REST API přidat informaci o verzi. Pokud vaše volání selže s výjimkou VssVersionNotSpecifiedException, je třeba do volání REST API přidat ?api-version=1.0-preview.1. Proveďte to podle těchto pokynů.
O: Názvy testů se při spuštění pomocí služby Visual Studio Team Services převádějí na malá písmena. Veškeré porovnávání řetězců obsahujících název testu by mělo být nezávislé na velikosti písmen nebo by mělo řetězce převádět na malá písmena.
O: Pomocí textového editoru upravte soubor devenv.exe.config. Tento soubor obvykle najdete ve složce C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 12.0Common7IDE.

  1. Do části přidejte následující řádek:
   <add key="ElsClientLogLevel" value="XXX"/>

   Kde XXX může být cokoli z následujícího:

   • all – všechny zprávy protokolu
   • off – vypne protokolování veškerých zpráv
   • critical – zaznamená jen kritické zprávy
   • error – zaznamená jen kritické zprávy a chyby
   • warning – zaznamená kritické zprávy, chyby a varování (výchozí)
   • information – zaznamená kritické zprávy, chyby, varování a informační zprávy
   • verbose – zaznamená kritické zprávy, chyby, varování a informační a podrobné zprávy

 

 1. Přidejte tuto část na konec souboru devenv.exe.config, těsně nad uzavírací značku. Cestu k souboru protokolu můžete určit pomocí hodnoty initializeData.
    <code class="csharp"><system.diagnostics>
   <trace autoflush="true" indentsize="4">
   <listeners>
   <add name="myListener" type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener" initializeData="d:VSTestHost.log"/>
   </listeners>
   </trace>
  
   <switches>
   <!-- You must use integral values for "value": 0 = off, 1 = error, 2 = warn, 3 = info, 4 = verbose.-->
   <add name="EqtTraceLevel" value="4" />
   </switches>
   </system.diagnostics></code>
  

 2. Restartujte Visual Studio 2013 a zkuste problém reprodukovat. Pak můžete protokol využít při řešení nebo ho odeslat podpoře. Soubor protokolu je umístěn v této složce: %Temp%ELSClient.
O: Pro Visual Studio 2013 Update 4 a novější se změnila výchozí hodnota vlastnosti TimingDetailsStorage z AllIndividualDetails na None. Pokud chcete shromažďovat jednotlivá časování, musíte vlastnost TimingDetailsStorage nastavit na AllIndividualDetails. Další podrobnosti najdete zde.

Chyby

O: Když získáte jednu z následujících chyb:

 • VS1550064
 • VS1550072
 • VS1550078
 • VS1550081
 • VS1550082
 • VS1550083

obraťte se na podporu služby Visual Studio Team Services. Budou potřebovat identifikátor spuštění vašeho testu.

O: Když ručně upravíte soubor XML .loadtest, může být výsledkem následující chyba:

 • VS1550084

Otevřete soubor a vraťte zpět všechny provedené změny. Spusťte test znovu, měl by proběhnout v pořádku.

O: Když ručně upravíte soubor XML .loadtest, můžou být výsledkem následující chyby:

 • VS1550026
 • VS1550027

Otevřete soubor a vraťte zpět všechny provedené změny. Spusťte test znovu, měl by proběhnout v pořádku.

O: Když zavřete průvodce zátěžovým testem bez jeho dokončení, může to způsobit následující chybu:

 • VS1550030

Tento problém opravíte tak, že vytvoříte nový zátěžový test a odstraníte ten, který selhal.

O: Tyto chyby jsou obvykle způsobené potížemi v samotné cloudové testovací službě. Zkuste test jednoduše spustit znovu. Pokud potíže trvají, obraťte se na podporu služby Visual Studio Team Services. Budou potřebovat identifikátor spuštění vašeho testu.
O: Informace o dalších chybách a o jejich řešení, pokud existuje, najdete zde.

Použití cloudové služby

Začít zdarma

Hostujte si ji sami

Stáhnout zkušební verzi