Feedback

//Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro sadu Visual Studio 2010
Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro sadu Visual Studio 2010 2016-09-14T11:46:16+00:00

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro sadu Visual Studio 2010

Vydáno: Květen 2010

Společnost Microsoft věnuje maximální pozornost ochraně osobních údajů uživatelů. Zároveň poskytuje software, který disponuje mnoha funkcemi, výkonem a pohodlným ovládáním, které se od práce s osobním počítačem očekávají. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje způsob shromažďování a použití údajů sadou Microsoft Visual Studio 2010 (dále jen „sada Visual Studio“).

Shromažďování a použití osobních údajů

Budeme-li potřebovat informace, podle kterých lze identifikovat nebo kontaktovat vaši osobu, výslovně vás o to požádáme. Osobní údaje, které od vás získáme, budou použity společností Microsoft a jí podřízenými pobočkami a přidruženými společnostmi k poskytování služeb či provádění transakcí, které jste požadovali nebo schválili. Mohou být použity také k vyžádání doplňujících informací k názorům, které nám poskytnete ohledně produktů nebo služeb, které používáte, dále k poskytování důležitých upozornění týkajících se softwaru, ke zlepšení produktů a služeb, například odeslání dotazníků k chybám či názorům, k poskytování včasných upozornění na konané akce či ke sdělování informací o nově vydaných produktech.

S výjimkou případů popsaných výše nebudou vámi poskytnuté osobní údaje předány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Příležitostně využíváme služeb jiných společností, které našim jménem poskytují některé služby, jako je balení, odesílání a doručování zakoupeného zboží a jiných zásilek, vyřizování dotazů zákazníků týkajících se produktů či služeb, zpracování registrací na konaných akcích nebo provádění statistické analýzy našich služeb. Těmto společnostem poskytneme pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebují k poskytnutí služby. Tyto údaje nesmí být těmito společnostmi použity k žádným jiným účelům.

Informace, které společnost Microsoft shromáždí nebo které jsou jí odeslány, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v kterékoliv jiné zemi, ve které má společnost Microsoft nebo její přidružené společnosti, pobočky nebo poskytovatelé služeb potřebné technické prostředky. Společnost Microsoft se řídí zásadami rámce pro bezpečné zacházení s osobními údaji (označovaného jako rámec Safe Harbor) stanoveného ministerstvem obchodu Spojených států, který se týká shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropské hospodářské oblasti a Švýcarska.

Společnost Microsoft může používat nebo zveřejňovat informace o vás, včetně obsahu vaší komunikace, za těmito účely: (a) aby splnila zákony nebo reagovala na zákonná nařízení či právní proces; (b) aby chránila práva nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků; to zahrnuje prosazování našich smluv nebo zásad, kterými se řídí vaše používání služeb; (c) aby mohla konat v dobré víře, že toto použití nebo zveřejnění informací je nezbytné k tomu, aby byla ochráněna osobní bezpečnost zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti. Osobní údaje můžeme zveřejnit také v rámci podnikové transakce, jakou je sloučení společností nebo prodej aktiv.

Shromažďování a použití informací o počítači

Sada Visual Studio obsahuje funkce pro komunikaci se službami v Internetu. Tyto funkce odesílají z počítače do společnosti Microsoft některé standardní informace (dále jen „standardní informace o počítači“). Mezi standardní informace o počítači obvykle patří adresa IP, verze operačního systému, verze prohlížeče, identifikátory výrobce hardwarových zařízení, název a verze zařízení a místní a jazyková nastavení. Pomocí těchto informací vás obecně nelze identifikovat. Tyto informace se podobají těm, které prohlížeč odesílá navštíveným webovým serverům.

Následující podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů pro jednotlivé funkce sady Visual Studio popisují, které další informace jsou shromažďovány a jak jsou použity.

Zabezpečení informací

Společnost Microsoft věnuje maximální pozornost ochraně osobních údajů. Používáme nejrůznější technologie a postupy zabezpečení, pomocí kterých chráníme vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Vámi poskytnuté informace například uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných prostorech.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat. V takovém případě opravíme datum poslední aktualizace na začátku prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů kontrolovat a informovat se, jak společnost Microsoft chrání vaše údaje.

Další informace

Pokud máte další otázky týkající se prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, odešlete nám e-mail na adresu vsswp@microsoft.com.

Zásady ochrany osobních údajů pro sadu Visual Studio

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052


Konkrétní funkce:

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Cíl této funkce:

Pokud se zúčastníte programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, bude tento program shromažďovat informace o konfiguraci vašeho hardwaru a způsobu, jakým používáte náš software a služby. Z těchto informací budou určeny trendy a zvyklosti použití. Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů také shromažďuje informace o typu a počtu chyb, se kterými se setkáte, výkonu softwaru a hardwaru a rychlosti služeb. Nebudeme shromažďovat vaše jméno, adresu nebo další kontaktní informace.

Použití informací:

Tyto informace použijeme ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba a ovládání:

Účast v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů vám nabídneme během instalace. Zvolíte-li účast a později se rozhodnete opačně, můžete program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů kdykoliv vypnout tímto postupem: 1. V nabídce Nápověda klikněte na položku Možnosti zasílání komentářů uživatele… 2. Chcete-li program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů vypnout, klikněte na položku Nechci se nyní zúčastnit.

Chcete-li se zúčastnit programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, klikněte na položku Ano, chci se zúčastnit… Klikněte na tlačítko OK.

Další obecné informace o programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=52097.


Zasílání zpráv o chybách

Cíl této funkce:

Pomocí funkce zasílání zpráv o chybách můžete společnosti Microsoft nahlásit své potíže se sadou Visual Studio a obdržet informace, pomocí kterých můžete tyto potíže obejít nebo odstranit.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Funkce zasílání zpráv o chybách shromažďuje adresy IP (Internet Protocol), které neslouží k identifikaci uživatelů. Funkce neprovádí záměrné shromažďování jmen, adres, e-mailových adres žádných osob, názvů počítačů ani žádných informací, pomocí kterých vás lze identifikovat nebo kontaktovat. Je možné, že tyto informace budou uchovány v paměti nebo v datech shromážděných z otevřených souborů. Společnost Microsoft je však nepoužije k vaší identifikaci.

Ve výjimečných případech, například při obtížně řešitelných potížích, může společnost Microsoft požadovat poskytnutí doplňujících údajů. Mezi tyto údaje patří části paměti (včetně částí paměti sdílených některými nebo všemi aplikacemi spuštěnými v době výskytu potíží), některá nastavení registru a některé soubory z počítače. Součástí požadovaných informací mohou být také aktuální dokumenty. Požádáme-li vás o poskytnutí doplňujících údajů, můžete údaje zkontrolovat a rozhodnout se, zda je odešlete či nikoliv.

Použití informací:

Společnost Microsoft používá shromážděné údaje k řešení potíží zákazníků a zlepšení svého softwaru.

Volba a ovládání:

Při každém výskytu chyby je vytvořena zpráva o chybách a zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu odeslat společnosti Microsoft. Před provedením volby, zda chcete zprávu odeslat či nikoliv, můžete informace obsažené ve zprávě o chybách zobrazit.

Podnikoví zákazníci mohou pomocí zásad skupiny nastavit chování zasílání zpráv o chybách ve svých počítačích. Mezi možnostmi nastavení je také možnost zcela vypnout zasílání zpráv o chybách. Správci, kteří chtějí nastavit zásady skupiny pro zasílání zpráv o chybách, naleznou technické podrobnosti na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=35776.

Důležité informace:

Podrobnosti o shromažďovaných informacích a způsobu jejich použití naleznete v zásadách ochrany osobních údajů funkce zasílání zpráv o chybách na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31490.


Dokumentace sady Microsoft Visual Studio

Cíl této funkce:

Sada Visual Studio nabízí možnost použít online nápovědu z Internetu (která nabízí přístup k nejnovější verzi obsahu nápovědy), nápovědu uloženou v počítači nebo kombinaci obou. Nápověda je k dispozici online na webu MSDN (Microsoft Developer Network) a webech třetích stran.

Funkce obsahu online umožňuje zadat při vyhledávání automaticky dotaz do online webů včetně online webu MSDN společnosti Microsoft a komunitních webů třetích stran. Kromě toho lze získat informace z těchto webů stisknutím klávesy F1, když je kurzor na klíčovém slově jazyka v okně kódu.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Aby hledání vrátilo relevantní výsledky, odešle funkce online nápovědy a obsahu online informace na web MSDN Online a libovolné weby třetích stran, které určíte v možnostech obsahu online. Mezi tyto informace patří standardní informace o počítači, zadaný hledaný textový řetězec nebo klíčová slova přiřazená ke klíčovému slovu jazyka, na kterém byla stisknuta klávesa F1, a zdroje určené k prohledání (například MSDN Online).

Použití informací:

Na základě těchto informací bude provedena reakce na vyhledávací dotaz nebo stisknutí klávesy F1. Společnost Microsoft tyto informace použije také k vývoji nového obsahu a opravám existujícího obsahu.

Volba a ovládání:

Ve výchozím nastavení vyhledá sada Visual Studio nápovědu pouze v počítači. Pokud nezvolíte použití nastavení online nápovědy nebo obsahu online, nejsou společnosti Microsoft odeslány žádné informace.

Důležité informace:

Tato informace se týká pouze komunikace s webem MSDN Online. Způsob shromažďování a použití informací jinými webovými servery, které použijete k hledání nápovědy, závisí na konkrétním vybraném serveru. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů webů třetích stran zvolených k odesílání dotazů naleznete v prohlášeních o zásadách ochrany osobních údajů těchto webů.


Registrace

Cíl této funkce:

Při registraci sady Visual Studio poskytnete společnosti Microsoft své osobní údaje, které společnost Microsoft použije k tomu, aby vám odesílala informace o aktualizacích produktů a speciální nabídky.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Pokud zaregistrujete software, budete požádáni o poskytnutí některých informací o své osobě, například jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy.

Použití informací:

Společnost Microsoft použije vaše registrační údaje k tomu, aby vám odeslala doplňující informace o aktualizacích produktů a speciálních nabídkách. Veškeré registrační údaje jsou chráněny různými technologiemi zabezpečení. Vaše údaje nebudou poskytnuty partnerům bez vašeho souhlasu.

Volba a ovládání:

Registrace je povinná pro všechny produkty sady Visual Studio Express a volitelná pro všechny ostatní produkty.


Sestavy nastavení

Cíl této funkce:

Pokud využijete tuto funkci, bude po ukončení instalace libovolného produktu sady Visual Studio odeslána do společnosti Microsoft sestava s informacemi o všech vašich zkušenostech s instalací produktu Visual Studio.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Shromážděné informace jsou omezeny na informace o nainstalovaných součástech, možnostech instalace, chybách během instalace, základních parametrech prostředí (operační systém atd.) a době trvání instalace.

Použití informací:

Údaje shromážděné v sestavách nastavení použijeme k vylepšení procesu instalace.

Volba a ovládání:

Chcete-li zapnout nebo vypnout zasílání sestav nastavení, spusťte průvodce instalací libovolného produktu sady Visual Studio a zaškrtněte políčko „Ano, odeslat informace o zkušenostech s instalačním programem společnosti Microsoft Corporation“ nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Podnikoví zákazníci mohou pomocí zásad skupiny nastavit chování sestav nastavení ve svých počítačích. Mezi možnostmi nastavení je také možnost zcela vypnout zasílání sestav nastavení společnosti Microsoft. Správci, kteří chtějí nastavit zasílání sestav nastavení, naleznou technické podrobnosti na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=73604.


Online služba Extension Manager (Správce rozšíření)

Cíl této funkce:

Správce rozšíření umožňuje procházet, hledat, stahovat a instalovat rozšíření z webu Visual Studio Gallery. Kromě toho můžete prostřednictvím Správce rozšíření povolit automatické zjišťování aktualizací nainstalovaných rozšíření.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Při odesílání dotazu na dostupná rozšíření online odešle Správce rozšíření informace o verzi sady Visual Studio a aktuálně použitém místním nastavení. Tím se provede filtrování seznamu dostupných rozšíření pouze na rozšíření, která lze nainstalovat a použít.

Pokud povolíte aktualizace, Správce rozšíření odešle identifikátory nainstalovaných rozšíření, aby ověřil, zda jsou pro ně k dispozici aktualizace.

Použití informací:

Informace odeslané na web Visual Studio Gallery jsou použity pouze k odeslání dotazu na dostupná rozšíření a nejsou uchovány trvale.

Volba a ovládání:

Chcete-li zapnout nebo vypnout procházení, v nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti. Klikněte na uzel Prostředí a potom na uzel Správce rozšíření. Zaškrtněte políčko „Zakázat obsah online“ nebo zaškrtnutí políčka zrušte.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické zjišťování aktualizací, v nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti. Klikněte na uzel Prostředí a potom na uzel Správce rozšíření. Zaškrtněte políčko „Automaticky kontrolovat aktualizace nainstalovaných rozšíření“ nebo zaškrtnutí políčka zrušte.


Online služba Dialogové okno nového projektu

Cíl této funkce:

Dialogové okno nového projektu slouží k procházení, hledání, stahování a instalaci šablon z webu Visual Studio Gallery.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Při odesílání dotazu na dostupná rozšíření online odešle Dialogové okno nového projektu informace o verzi sady Visual Studio, typu projektu a aktuálně použitém místním nastavení. Tím se provede filtrování seznamu dostupných rozšíření pouze na rozšíření, která lze nainstalovat a použít.

Použití informací:

Informace odeslané na web Visual Studio Gallery jsou použity pouze k odeslání dotazu na dostupná rozšíření a nejsou uchovány trvale.

Volba a ovládání:

Chcete-li zapnout nebo vypnout procházení, v nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti. Klikněte na uzel Prostředí a potom na uzel Správce rozšíření. Zaškrtněte políčko „Zakázat obsah online“ nebo zaškrtnutí políčka zrušte.


Doplňky a rozšíření:

Nástroje služby Microsoft Azure

Cíl tohoto rozšíření funkce:

Pokud se rozhodnete nainstalovat Nástroje služby Microsoft Azure pro sadu Microsoft Visual Studio, získáte výhody integrace se službou Microsoft Azure. Budete mít možnost publikovat hostované služby ve službě Microsoft Azure, sledovat a shromažďovat informace pro ladění hostovaných služeb a procházet účty úložišť služby Microsoft Azure.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

V případě hostovaných služeb budete vyzváni k zadání certifikátu, který sada Visual Studio používá k připojení ke službě Microsoft Azure. V případě účtů úložišť budete vyzvání k zadání přístupového klíče. Když publikujete ve službě Microsoft Azure, řešení je odesláno prostřednictvím Internetu službě Microsoft Azure. Při procházení účtů úložišť služby Microsoft Azure budete prostřednictvím Internetu aktivně připojeni ke službě Microsoft Azure. Pokud se pro službu rozhodnete povolit funkci IntelliTrace, data ladění budou zapsána do účtu úložišť služby Microsoft Azure a pak budou stažena do počítače za účelem pomoci při identifikaci chyb ve službě. Pokud se rozhodnete sledovat službu, informace o stavu budou aktivně načteny ze služby Microsoft Azure prostřednictvím Internetu.

Použití informací:

Informace odeslané společnosti Microsoft na základě používání Nástrojů služby Microsoft Azure budou společností Microsoft použity za účelem poskytování služeb. Veškerá data odeslaná službě Microsoft Azure a uložená v ní budou použita v souladu s Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů služby Microsoft Azure dostupném na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=131004.

Volba a ovládání:

Můžete se rozhodnout, zda chcete, nebo nechcete ukládat název účtu a klíč služby Microsoft Azure místně v počítači, aby nebylo nutné opakovaně tyto údaje zadávat při každém přihlášení k Nástrojům služby Microsoft Azure. Při publikování ve službě Microsoft Azure prostřednictvím těchto nástrojů budete moci zvolit, která pověření použít, které sloty služby mají být vzájemně nasazeny (např. „pracovní fáze“ nebo „fáze výroby“), a použitý účet úložiště. Oprávnění pro sadu Visual Studio umožňující připojení ke službě Microsoft Azure může být kdykoli odvoláno odebráním informací o pověření prostřednictvím uživatelského rozhraní sady Visual Studio nebo použitím portálu služby Microsoft Azure zaměřeného na vývoj k obnovení přístupových klíčů k účtům úložišť nebo k odebrání certifikátu rozhraní API pro účet.