Rozšíření licence na Visual Studio 2012 a Visual Studio 2012 SDK

Na této stránce:

Seznam REDIST pro edice Visual Studio 2012 Ultimate, Premium a Professional

Toto je seznam REDIST, na který se odkazuje oddíl Distribuovatelný kód v licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Microsoft Visual Studio 2012 („software“). V licenčních podmínkách pro svou edici softwaru si můžete ověřit, zda se tyto licenční podmínky na seznam REDIST odkazují. Pokud máte řádně licencovanou kopii takového softwaru, smíte bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat níže uvedené soubory v podobě objektového kódu v souladu s licenčními podmínkami pro software a dalšími případnými uvedenými podmínkami a ustanoveními.

BizApps:

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte se svou aplikací bez jakýchkoli úprav dále distribuovat následující soubory DLL a EXE:

Sady Visual Basic PowerPack:

VisualBasicPowerPacksSetup.exe

Lightswitch:

 • Vslshost.exe
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Cosmopolitan.Client.dll

.NET Framework 4.5

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte se svou aplikací bez jakýchkoli úprav dále distribuovat následující soubory EXE:

Distribuovatelné součásti

 • dotNetFx45_Full_x86_x64.exe
 • dotNetFx45_Full_x86.exe

Webová instalační služba

 • dotNetFx45_Full_setup.exe

Jazykové sady:

 • dotNetFx45LP_Full_x86_x64<jazyková verze>.exe
 • dotNetFx45LP_Full_x86<jazyková verze>.exe

Poznámka: Část <jazyková verze> v názvu souboru zastupuje identifikátor konkrétního jazyka. Jazykové sady jsou k dispozici pro následující jazyky (uvedené spolu s příslušným identifikátorem):

arabština (ar), čínština (Tchaj-wan) (zh-cht), čeština (cs), dánština (da), němčina (de), řečtina (el), finština (fi), francouzština (fr), hebrejština (he), maďarština (hu), italština (it), japonština (ja), korejština (ko), holandština (Nizozemsko) (nl), norština (no), polština (pl), portugalština (Brazílie) (pt-BR), ruština (ru), švédština (sv), turečtina (tr), čínština (zh-chs), portugalština (Portugalsko) (pt-PT), španělština (es)

ADO.Net:

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte se svou aplikací bez jakýchkoli úprav dále distribuovat následující soubory DLL:

 • System.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dll

Součásti k opětovné distribuci modulu Visual C++ Runtime:

Součásti k opětovné distribuci Visual C++ obsahují součásti typu runtime knihoven Visual C++, které jsou zapotřebí k tomu, aby v počítači, v němž není nainstalována sada Visual Studio 2012, bylo možné spouštět aplikace vyvinuté pomocí sady Visual Studio 2012 s použitím jazyka C++.

„Uveďte všechny soubory a balíčky, které mají být do tohoto seznamu zahrnuty:“

Distribuovatelné balíčky Visual C++

Distribuovatelné balíčky Microsoft Visual C++ 2012 instalují součásti typu runtime knihoven Visual C++, které jsou zapotřebí k tomu, aby v počítači, v němž není nainstalována sada Visual Studio 2012, bylo možné spouštět aplikace vyvinuté pomocí sady Visual Studio 2012 s použitím jazyka C++. Tyto balíčky instalují součásti typu runtime knihoven C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, C++ AMP a OpenMP.

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte dále distribuovat (bez jakýchkoli úprav) následující soubory EXE:

Tyto soubory je možné během instalace spouštět jako požadované součásti.

vcredist_x86.exe
vcredist_x64.exe
vcredist_arm.exe

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte jako součást svého instalačního balíčku dále distribuovat bez jakýchkoli úprav následující soubory MSM:

Microsoft_VC110_ATL_arm.msm
Microsoft_VC110_ATL_x64.msm
Microsoft_VC110_ATL_x86.msm

Microsoft_VC110_CRT_arm.msm
Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
Microsoft_VC110_CRT_x86.msm

Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm

Microsoft_VC110_MFCLOC_x64.msm
Microsoft_VC110_MFCLOC_x86.msm

Microsoft_VC110_MFC_x64.msm
Microsoft_VC110_MFC_x86.msm

Microsoft_VC110_OpenMP_arm.msm
Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm

Soubory modulu Visual C++ Runtime

Pro usnadnění jsme připravili následující složky, které můžete použít při další distribuci souborů modulu VC++ Runtime. V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte dále distribuovat jakékoli soubory z následujících složek:

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.ATL\
atl110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.ATL\
atl110.dll

\VC\redist\arm\Microsoft.VC110.ATL\
atl110.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CRT\
msvcp110.dll
msvcr110.dll
vccorlib110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CRT\
msvcp110.dll
msvcr110.dll
vccorlib110.dll

\VC\redist\arm\Microsoft.VC110.CRT\
msvcp110.dll
msvcr110.dll
vccorlib110.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.MFC\
mfc110.dll
mfc110u.dll
mfcm110.dll
mfcm110u.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.MFC\
mfc110.dll
mfc110u.dll
mfcm110.dll
mfcm110u.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.MFCLOC\
mfc110chs.dll
mfc110cht.dll
mfc110enu.dll
mfc110esn.dll
mfc110deu.dll
mfc110fra.dll
mfc110ita.dll
mfc110jpn.dll
mfc110kor.dll
mfc110rus.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.MFCLOC\
mfc110chs.dll
mfc110cht.dll
mfc110enu.dll
mfc110esn.dll
mfc110deu.dll
mfc110fra.dll
mfc110ita.dll
mfc110jpn.dll
mfc110kor.dll
mfc110rus.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.OpenMP\
vcomp110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.OpenMP\
vcomp110.dll

\VC\redist\arm\Microsoft.VC110.OpenMP\
vcomp110.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CXXAMP\
vcamp110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CXXAMP\
vcamp110.dll

\VC\redist\arm\Microsoft.VC110.CXXAMP\
vcamp110.dll

Microsoft Visual Studio 11.0\DIA SDK\bin\
msdia110.dll
amd64\msdia110.dll
arm\msdia110.dll

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte dále distribuovat následující soubory spolu se svou aplikací v místní složce vaší aplikace nebo prostřednictvím jejich nasazení do globální mezipaměti sestavení (GAC).

mfcmifc80.dll

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte dále distribuovat jeden nebo více níže uvedených souborů *.*.PDB pro výhradní účely ladění vaší aplikace.

atl110.i386.pdb
atl110.AMD64.pdb
atl110.arm.pdb

msvcp110.i386.pdb
msvcp110.AMD64.pdb
msvcp110.arm.pdb

msvcr110.i386.pdb
msvcr110.AMD64.pdb
msvcr110.arm.pdb

vccorlib110.i386.pdb
vccorlib110.AMD64.pdb
vccorlib110.arm.pdb

mfc110.i386.pdb
mfc110.AMD64.pdb

mfc110u.i386.pdb
mfc110u.AMD64.pdb

mfcm110.i386.pdb
mfcm110.AMD64.pdb

mfcm110u.i386.pdb
mfcm110u.AMD64.pdb

vcomp110.i386.pdb
vcomp110.AMD64.pdb
vcomp110.arm.pdb

vcamp110.i386.pdb
vcamp110.AMD64.pdb
vcamp110.arm.pdb

Soubory ze sady Concurrency Visualizer Software Development Kit

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte bez jakýchkoli úprav se svými aplikacemi dále distribuovat následující soubory.

Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 3.5)

Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 4.0)

cvmarkers.h

cvmarkersobj.h

Seznam REDIST pro edice Visual Studio 2012 Ultimate, Premium, Professional a Visual Studio Express for Windows 8

ASP.NET MVC 4

Jako součást svých programů ASP.NET smíte upravovat, kopírovat, distribuovat a nasazovat jakékoli soubory JS obsažené v softwaru. Smíte kopírovat a distribuovat objektový kód z následujících souborů.

 • System.Net.Http.dll
 • System.Net.Http.Formatting.dll
 • System.Web.Http.SelfHost.dll
 • System.Web.Http.WebHost.dll
 • System.Web.Http.dll
 • System.Net.Http.WebRequest.dll
 • System.Web.Mvc.dll

Univerzální zprostředkovatelé technologie ASP.NET

Jako součást svých programů ASP.NET smíte upravovat, kopírovat, distribuovat a nasazovat jakékoli soubory JS obsažené v softwaru. Smíte kopírovat a distribuovat objektový kód z následujících souborů.

System.Web.Providers.dll

Webové optimalizační rozhraní technologie ASP.NET

Jako součást svých programů ASP.NET smíte upravovat, kopírovat, distribuovat a nasazovat jakékoli soubory JS obsažené v softwaru. Smíte kopírovat a distribuovat objektový kód z následujících souborů.

System.Web.Optimization.dll

Webové stránky ASP.NET 2

Jako součást svých programů ASP.NET smíte upravovat, kopírovat, distribuovat a nasazovat jakékoli soubory JS obsažené v softwaru. Smíte kopírovat a distribuovat objektový kód z následujících souborů.

 • Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll
 • System.Web.Helpers.dll
 • System.Web.Razor.dll
 • System.Web.WebPages.dll
 • System.Web.WebPages.Administration.dll
 • System.Web.WebPages.Deployment.dll
 • System.Web.WebPages.Razor.dll
 • WebMatrix.Data.dll
 • WebMatrix.WebData.dll
 • Microsoft.Web.Infrastructure.dll
 • NuGet.Core.dll

ASP.NET MVC3

Jako součást svých programů ASP.NET smíte upravovat, kopírovat, distribuovat a nasazovat jakékoli soubory JS obsažené v softwaru. Smíte kopírovat a distribuovat objektový kód z následujících souborů.

 • System.Web.Mvc.dll

Webové stránky ASP.NET 1

Jako součást svých programů ASP.NET smíte upravovat, kopírovat, distribuovat a nasazovat jakékoli soubory JS obsažené v softwaru. Smíte kopírovat a distribuovat objektový kód z následujících souborů.

 • Microsoft.Web.Infrastructure.dll
 • NuGet.Core.dll
 • System.Web.Helpers.dll
 • System.Web.Razor.dll
 • System.Web.WebPages.Administration.dll
 • System.Web.WebPages.Deployment.dll
 • System.Web.WebPages.dll
 • System.Web.WebPages.Razor.dll
 • WebMatrix.Data.dll
 • WebMatrix.WebData.dll

Distribuovatelný kód pro Visual Studio 2012 SDK

Toto je seznam REDIST, na který se odkazuje oddíl Distribuovatelný kód v licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft pro sadu Microsoft Visual Studio 2012 Software Development Kit („software“). Pokud máte řádně licencovanou kopii takového softwaru, smíte bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat níže uvedené soubory v podobě objektového kódu v souladu s licenčními podmínkami pro software a dalšími případnými uvedenými podmínkami a ustanoveními.

V souladu s licenčními podmínkami pro sadu Microsoft Visual Studio 2012 SDK smíte se svými integrovanými aplikacemi bez jakýchkoli úprav dále distribuovat následující soubory EXE:

VSSDKTestHost.exe

vs110_piaredist.exe

vs_isoshell.exe

vs_isoshellLP.exe

vs_intshelladditional.exe

vs_intshelladditionalLP.exe

Distribuovatelný kód pro Visual Studio Express 2012

Součásti k opětovné distribuci modulu Visual C++ Runtime:

Součásti k opětovné distribuci Visual C++ obsahují součásti typu runtime knihoven Visual C++, které jsou zapotřebí k tomu, aby v počítači, v němž není nainstalována sada Visual Studio 2012, bylo možné spouštět aplikace vyvinuté pomocí sady Visual Studio 2012 s použitím jazyka C++.

Distribuovatelné balíčky Visual C++

Distribuovatelné balíčky Microsoft Visual C++ 2012 instalují součásti typu runtime knihoven Visual C++, které jsou zapotřebí k tomu, aby v počítači, v němž není nainstalována sada Visual Studio 2012, bylo možné spouštět aplikace vyvinuté pomocí sady Visual Studio 2012 s použitím jazyka C++. Tyto balíčky instalují součásti typu runtime knihoven C Runtime (CRT), Standard C++, C++ AMP a OpenMP.

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte jako součást svého instalačního balíčku dále distribuovat bez jakýchkoli úprav následující soubory MSM:

Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
Microsoft_VC110_CRT_x86.msm

Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm

Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm

Soubory modulu Visual C++ Runtime

Pro usnadnění jsme připravili následující složky, které můžete použít při další distribuci souborů modulu VC++ Runtime. V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte dále distribuovat jakékoli soubory z následujících složek:

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CRT\
msvcp110.dll
msvcr110.dll
vccorlib110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CRT\
msvcp110.dll
msvcr110.dll
vccorlib110.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.OpenMP\
vcomp110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.OpenMP\
vcomp110.dll

\VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CXXAMP\
vcamp110.dll

\VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CXXAMP\
vcamp110.dll

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte dále distribuovat jeden nebo více níže uvedených souborů *.*.PDB pro výhradní účely ladění vaší aplikace.

msvcp110.i386.pdb
msvcp110.AMD64.pdb

msvcr110.i386.pdb
msvcr110.AMD64.pdb

vccorlib110.i386.pdb
vccorlib110.AMD64.pdb

vcomp110.i386.pdb
vcomp110.AMD64.pdb

vcamp110.i386.pdb
vcamp110.AMD64.pdb

Seznam nástrojů pro edice Visual Studio 2012 Ultimate, Premium a Professional

Toto je seznam nástrojů, na který se odkazuje oddíl Nástroje v licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Microsoft Visual Studio 2012 („software“). V závislosti na konkrétní edici softwaru nemusí software, který obdržíte, obsahovat všechny soubory uvedené v tomto seznamu. V licenčních podmínkách pro sadu Visual Studio, které jste obdrželi s vaší edicí softwaru, můžete zjistit, jaká práva máte k níže uvedeným součástem.

 • Visual Studio IntelliTrace Standalone Collector
 • IntelliTraceCollection.cab
 • Visual Studio Concurrency Visualizer
 • concvi_standalonecollection.exe
 • Visual Studio Remote Tools
 • rtools_setup_x86.exe
 • rtools_setup_x64.exe
 • rtools_setup_arm.exe
 • Visual Studio Standalone Profiler
 • vs_profiler_x64_*.exe
 • vs_profiler_x86_*.exe

Soubory BuildServer pro edice Visual Studio 2012 Ultimate, Premium a Professional:

Toto je seznam BUILDSERVER, na který se odkazuje oddíl Soubor BUILDSERVER.TXT v licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Microsoft Visual Studio 2012 („software“). V licenčních podmínkách pro konkrétní edici sady Visual Studio 2012 můžete zjistit, zda se tyto licenční podmínky odkazují na tento seznam BUILDSERVER a jaká užívací práva k níže uvedeným součástem vám přísluší.

 • Nástroje SharePoint pro Visual Studio 2012:
 • Program Files(86)\MsBuild\Microsoft\Visual Studio\v11.0\SharePointTools\
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll
 • Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Soubory Visual C++ serveru sestavení pro Visual Studio Ultimate 2012, Visual Studio Premium 2012 a Visual Studio Professional 2012

Všechny soubory z následujících složek (a rekurzivně také všechny soubory a složky, které tyto složky obsahují)

 • Program Files\Common Files\Merge Modules
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\ProjectComponents
 • Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V110\
 • Jednotlivé soubory
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\msobj110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdb110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdbcore.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdbsrv.exe
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\msvcdis110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\makehm.exe
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\VCVarsQueryRegistry.bat
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\vsvars32.bat

Soubory LightSwitch serveru sestavení pro Visual Studio Ultimate 2012, Visual Studio Premium 2012 a Visual Studio Professional 2012

Microsoft.Data.Schema.dll

Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.dll

Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dll

Microsoft.Data.Schema.Sql.dll

Microsoft.Data.Schema.Utilities.dll

Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll

Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll

Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll

Microsoft.LightSwitch.Build.Publish.targets

Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.dll

Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.targets

Microsoft.LightSwitch.Client.dll

Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.Client.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll

Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuild.Manifest.dll

Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuildLoader.dll

Microsoft.LightSwitch.Common.targets

Microsoft.LightSwitch.Deploy.Provider.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Core.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Core.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Extensions.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Framework.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.DesignerWpfUtilities.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Loader.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Manifest.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Package.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.PackageUI.Neutral.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Project.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Server.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.Utilities.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.VSTemplateWizard.dll

Microsoft.LightSwitch.Design.WpfUtils.dll

Microsoft.LightSwitch.dll

Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll

Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll

Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll

Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll

Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll

Microsoft.LightSwitch.Publish.targets

Microsoft.LightSwitch.Publish.Tasks.dll

Microsoft.LightSwitch.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll

Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.Resources.dll

Microsoft.LightSwitch.SDK.BuildTasks.dll

Microsoft.LightSwitch.SDK.targets

Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll

Microsoft.LightSwitch.SecurityData.svc

Microsoft.LightSwitch.Server.dll

Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll

Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll

Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.dll.dll

Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll

Microsoft.VisualStudio.Settings.11.0.dll

Microsoft.VisualStudio.Shell.11.0.dll

Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.9.0.dll

Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.11.0.dll

Microsoft.Web.Deployment.dll

Microsoft.Web.Publishing.AllFilesInTheProject.targets

Microsoft.Web.Publishing.AspNetCompileMerge.targets

Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FileSystem.targets

Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FPSE.targets

Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FTP.targets

Microsoft.Web.Publishing.Deploy.MsDeploy.targets

Microsoft.Web.Publishing.Deploy.Package.targets

Microsoft.Web.Publishing.MsDeploy.Common.targets

Microsoft.Web.Publishing.OnlyFilesToRunTheApp.targets

Microsoft.Web.Publishing.targets

Microsoft.Web.Publishing.Tasks.dll

Microsoft.WebApplication.Build.Tasks.Dll

Microsoft.WebApplication.targets

Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll

Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll

System.ServiceModel.PollingDuplex.dll

vslsHost.exe