feedback
//Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produktovou řadu Microsoft Visual Studio 2013
Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produktovou řadu Microsoft Visual Studio 2013 2016-09-14T11:49:04+00:00

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produktovou řadu Microsoft Visual Studio 2013

Poslední aktualizace: březen 2014

Společnost Microsoft věnuje maximální pozornost ochraně osobních údajů uživatelů. Zároveň poskytuje software, který disponuje mnoha funkcemi, výkonem a pohodlným ovládáním, které se od práce s osobním počítačem očekávají. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje způsob shromažďování a použití údajů sadou Microsoft Visual Studio 2013 (dále jen „sada Visual Studio“).

Shromažďování a použití osobních údajů

Budeme-li potřebovat informace, podle kterých vás lze osobně identifikovat nebo kontaktovat, výslovně vás o ně požádáme. Jakékoli takové údaje, které od vás získáme, budou použity společností Microsoft a jí podřízenými pobočkami a přidruženými společnostmi k poskytování služeb či provádění transakcí, které jste požadovali nebo schválili. Mohou být také použity k vyžádání zpětné vazby k produktům nebo službám, které používáte, dále k poskytování důležitých upozornění týkajících se softwaru, ke zlepšení produktů a služeb, například odesílání informací o chybách nebo dotazníků průzkumů, nebo k poskytování informací o nově vydaných produktech.

S výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení nebudou vámi poskytnuté informace, které vás osobně identifikují, předány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Příležitostně využíváme služeb jiných společností, které našim jménem poskytují některé služby, jako je balení, odesílání a doručování zakoupeného zboží a jiných zásilek, vyřizování dotazů zákazníků týkajících se produktů či služeb, zpracování registrací na konaných akcích nebo provádění statistické analýzy našich služeb. Těmto společnostem zpřístupníme pouze ty informace o uživatelích, které potřebují k poskytování dané služby, a nesmějí je použít k žádnému jinému účelu.

Informace, které společnost Microsoft shromáždí nebo které jí budou zaslány, mohou být ukládány a zpracovávány v USA nebo v libovolné jiné zemi či oblasti, v nichž působí společnost Microsoft nebo její afilace, pobočky či poskytovatelé služeb. Společnost Microsoft se řídí zásadami rámce pro bezpečné zacházení s osobními údaji (označovaného jako rámec Safe Harbor) stanoveného ministerstvem obchodu Spojených států amerických, který se týká shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropské hospodářské oblasti a Švýcarska.

Společnost Microsoft může používat nebo zveřejňovat informace o vás, včetně obsahu vaší komunikace, za těmito účely: (a) aby splnila zákony nebo reagovala na zákonná nařízení či právní proces; (b) aby chránila práva nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků; to zahrnuje prosazování našich smluv nebo zásad, kterými se řídí vaše používání služeb; (c) aby mohla konat v dobré víře, že toto použití nebo zveřejnění informací je nezbytné k tomu, aby byla ochráněna osobní bezpečnost zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti. Osobní údaje můžeme zveřejnit také v rámci podnikové transakce, jakou je sloučení společností nebo prodej aktiv.

Shromažďování a použití informací o počítači

Visual Studio obsahuje funkce, které komunikují se službami na Internetu. Při jejich použití tyto funkce odesílají z počítače do společnosti Microsoft některé standardní informace (dále jen „standardní informace o počítači“). Mezi standardní informace o počítači obvykle patří adresa IP, verze operačního systému, verze prohlížeče, identifikátory výrobce hardwarových zařízení, název a verze zařízení a místní a jazyková nastavení. Pomocí těchto informací vás obecně nelze identifikovat. Tyto informace se podobají těm, které prohlížeč odesílá navštíveným webovým serverům.

Následující podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů pro jednotlivé funkce sady Visual Studio popisují, které další informace jsou shromažďovány a jak jsou použity.

Zabezpečení informací

Prioritou společnosti Microsoft je chránit bezpečnost vašich informací. Používáme nejrůznější technologie a postupy zabezpečení, pomocí kterých chráníme vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Vámi poskytnuté informace například uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných prostorech. Při přenosu přes Internet navíc citlivé osobní údaje (například hesla) chráníme pomocí šifrování, například s použitím protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme v nepravidelných intervalech aktualizovat. V takovém případě opravíme datum poslední aktualizace na začátku prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se k tomuto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pravidelně vraceli a informovali se o aktuálních zásadách, jimiž se společnost Microsoft při ochraně vašich informací řídí.

Pokud máte další otázky týkající se prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, odešlete nám e-mail na adresu vspriv@microsoft.com.

Visual Studio Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Automaticky shromažďovaná data

Společnost Microsoft automaticky shromažďuje informace, které identifikují váš nainstalovaný produkt společnosti Microsoft, operační systém zařízení a architekturu procesoru, data týkající se úspěchu nebo chyby instalace softwaru, data určující příčinu chyby produktu a informace o licenci na produkt, kterou používáte. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás identifikovala nebo kontaktovala.

Společnost Microsoft používá tyto informace k vylepšování svých produktů a k pochopení toho, jak naši zákazníci licencují naše produkty.

Program zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů

Program Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů shromažďuje data o výkonu, konfiguraci, spolehlivosti, možnostech připojení a používání související s tím, jak používáte sadu Visual Studio. Mezi příklady dat shromažďovaných programem Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů patří vaše IP adresa, typ a počet chyb, ke kterým došlo, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Tato data neobsahují úmyslně žádné specifické informace o vás. Některá data ale mohou neúmyslně obsahovat specifické informace o vás, pokud se tyto informace vyskytují v shromažďovaných diagnostických materiálech. Pokud nás kontaktujete za účelem získání podpory, můžeme požádat o poskytnutí dalších dat, která nám pomohou váš problém vyřešit.

Ve většině verzí sady Visual Studio 2013 mají uživatelé možnost neúčastnit se programu Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů tak, že během instalace zvolí, že se do programu nechtějí zapojit, nebo že vyjádří svůj nesouhlas se zapojením do tohoto programu pomocí níže uvedených pokynů.

Použití informací:

Společnost Microsoft používá tyto informace ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba a ovládání:

Zapojení do programu Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů je ve výchozím nastavení povolené. Nastavení programu Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů v sadě Visual Studio se vztahuje na počítač. To znamená, že pokud se rozhodnete zapojit do programu Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů nebo z něj vystoupit, provedete to pro všechny uživatele, kteří v daném počítači používají stejnou verzi sady Visual Studio.

Pokud se do programu Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů raději nechcete zapojit, můžete jej kdykoli zakázat s použitím následujícího postupu:

 1. V nabídce Nápověda klikněte na položku Možnosti pro odeslání vašeho názoru
 2. Chcete-li program Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů vypnout, klikněte na položku Ne, nechci se zapojit.

Program zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů (VSEIP) můžete v produktech Release Management pro Visual Studio 2013 vypnout s použitím následujícího postupu:

 1. V případě produktů Release Management Server pro TFS 2013 a Microsoft Deployment Agent 2013 přejděte na obrazovku pro konfiguraci produktu a klikněte na tlačítko O produktu.
 2. Pokud chcete vypnout program VSEIP, v okně O produktu zrušte zaškrtnutí políčka Zapojit se do Programu zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů.
 1. V případě nástroje Release Management Client pro Visual Studio 2013 přejděte v tomto nástroji do části Nastavení na kartě Správa a klikněte na odkaz Upravit.
 2. Pokud chcete vypnout program VSEIP, zrušte zaškrtnutí políčka Zapojit se do Programu zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů.

PerfWatson

Účelem nástroje PerfWatson je shromažďovat od vás telemetrické údaje o rychlosti reakce, když přestane reagovat uživatelské rozhraní sady Visual Studio.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Nástroj PerfWatson shromažďuje rámce a moduly. Pokud se v těchto elementech vyskytují názvy počítačů a uživatelská jména, mohou se shromažďovat i tato data.

Použití informací:

Tyto informace používáme ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb Visual Studio.

Volba a ovládání:

Tuto funkci můžete přestat používat tak, že přestanete používat program Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů.
DŮLEŽITÉ: Informace o cestě k souboru modulu se shromažďují, pouze pokud se modul nachází v rámci složky c:\Windows. Pokud nechcete nástroji PerfWatson zasílat žádná data, měli byste tato data ukládat v jiné složce než c:\Windows.

Připojení ke službám společnosti Microsoft

Do sady Visual Studio bylo přidáno několik funkcí, které umožňují pracovat přímo s různými službami společnosti Microsoft, například Team Foundation Service, Microsoft Azure nebo Office365. Přístup ke službám může vyžadovat přihlášení s použitím účtu Microsoft. Pro používání účtu Microsoft platí prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů uvedené zde. Při přihlášení k jedné službě společnosti Microsoft můžete být automaticky přihlášeni k dalším službám společnosti Microsoft, které používají tato pověření.

Automatické připojení

Můžete být automaticky připojeni ke službám společnosti Microsoft, se kterými se setkáte při práci. Jakmile se například přihlásíte ke službě Team Foundation Service, budete v budoucnu ke službě Team Foundation Service automaticky připojeni prostřednictvím ověřovacího tokenu při spuštění sady Visual Studio. Odpojit se můžete tak, že se od služby Team Foundation Service odhlásíte.

Visual Studio Online

Nové propojené integrované vývojové prostředí (IDE) používá váš účet Microsoft nebo jinou podporovanou identitu pro připojení k vašemu profilu služby Visual Studio Online, včetně vašeho účtu služby Visual Studio Online. Při prvním spuštění sady Visual Studio zadáte své přihlašovací údaje. Na základě tohoto ověření sada Visual Studio vyhledá a použije vaši licenci a synchronizuje vaše nastavení (například písma, jazykové předvolby a nastavení klávesnice) mezi všemi vašimi zařízeními. Další informace naleznete v tématu Synchronizovaná nastavení v sadě Visual Studio.

Jakmile se ke službě Visual Studio Online přihlásíte, budete v budoucnu při spuštění sady Visual Studio automaticky připojeni ke službě Visual Studio Online prostřednictvím ověřovacího tokenu.

Prostřednictvím nového centra oznámení se budou zobrazovat oznámení týkající se licencování, aktualizací a stavu předplatného. Nebudou shromažďovány žádné specifické informace o vás. Další informace o službě Visual Studio Online najdete vProhlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro službu Visual Studio Online.

Použití informací:

Informace, které zasíláte společnosti Microsoft, používá společnost Microsoft k poskytování služeb Visual Studio Online. Jakékoli údaje zaslané službě Visual Studio Online nebo v ní uložené se používají v souladu s příslušnou smlouvou pro konkrétní službu.

Možnost volby:

Uživatelé edicí Visual Studio Express a uživatelé, kteří mají zájem prodloužit si zkušební období edicí Visual Studio Professional, Premium nebo Ultimate nad rámec původního zkušebního období, si musejí po určité době vytvořit profil služby Visual Studio Online, aby mohli software nadále používat. Pokud si nechcete vytvořit profil služby Visual Studio Online nebo se k němu nechcete připojit, musíte si koupit plnou verzi softwaru s kódem Product Key, pokud je dostupná, nebo přestat software používat, když vyprší původní zkušební období.

Uživatelé, kteří zakoupí plnou verzi softwaru a použijí získaný kód Product Key, pokud je taková verze k dispozici, mohou software používat, aniž by si museli vytvořit profil služby Visual Studio Online a připojit se k němu. Některé funkce, které vyžadují profil služby Visual Studio Online, například synchronizace nastavení mezi zařízeními, nebudou dostupné, dokud se nerozhodnete vytvořit profil služby Visual Studio Online a připojit se k němu.

Po přihlášení ke službě Visual Studio Online by se uživatelé, kteří si nepřejí být připojeni ke službě Visual Studio Online, měli od služby Visual Studio Online odhlásit.

Připojení k jiným službám společnosti Microsoft

Do sady Visual Studio bylo přidáno několik funkcí, které umožňují pracovat se službami společnosti Microsoft, například Microsoft Azure nebo Office365.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:
Do společnosti Microsoft mohou být přenášena data následovně:

 • Hostované služby: Zobrazí se výzva, abyste poskytli certifikát, pomocí něhož se sada Visual Studio připojuje k platformě Microsoft Azure.
 • Účty úložiště: Zobrazí se výzva, abyste zadali přístupový kód.
 • Publikování na platformě Microsoft Azure: Váš obsah je odeslán přes Internet na platformu Microsoft Azure.
 • Procházení účtů úložiště Microsoft Azure: Budete aktivně připojeni přes Internet k platformě Microsoft Azure.
 • Povolení technologie IntelliTrace pro vaši službu: Data pro ladění budou zapsána do vašeho účtu úložiště Microsoft Azure a poté stažena do vašeho počítače, abyste mohli snáze zjistit chyby ve své službě. Pokud se rozhodnete monitorovat svou službu, budou přes Internet aktivně stahovány informace o stavu z platformy Microsoft Azure.
 • Vývoj pro služby Office 365: Bude nutné, abyste při připojení ke službám Office 365 odeslali v rámci ověření svá pověření. Po ověření můžete vytvářet projekty pro služby Office 365 nebo publikovat projekty ve službách Office 365.

Použití informací:

Informace, které odesíláte společnosti Microsoft, používá společnost Microsoft k poskytování služeb. Jakákoli data odeslaná do služeb společnosti Microsoft a/nebo v nich uložená se používají v souladu s příslušnými smlouvami pro konkrétní služby.

Volba a ovládání:

V závislosti na funkci se můžete rozhodnout, zda se mají pověření služeb ukládat místně v počítači. Volba ukládání informací o účtu není k dispozici, pokud jsou tyto informace nezbytné pro fungování dané služby.

Při publikování na platformě Microsoft Azure vám může být nabídnuta možnost určit, která pověření se mají použít, do kterého slotu služby se má provést nasazení (např. „přípravného“ nebo „produkčního“) a který účet úložiště se má použít. Oprávnění sady Visual Studio připojovat se k platformě Microsoft Azure můžete kdykoli odvolat, a to buď tak, že odeberete informace o pověřeních prostřednictvím příslušného rozhraní sady Visual Studio, nebo že pomocí vývojářského portálu Microsoft Azure znovu vygenerujete přístupové kódy k účtům úložiště nebo pro účet odeberete certifikát rozhraní API.

Připojení k Internetu

Sada Visual Studio obsahuje několik funkcí, které využívají připojení k Internetu, aby vám pomohly zvýšit produktivitu práce. Sada Visual Studio se například prostřednictvím připojení k Internetu připojuje k informačním kanálům RSS, zjišťuje dostupnost aktualizací, připojuje vás k online nápovědě a umožňuje vám zobrazovat a stahovat rozšíření, vývojové nástroje a ukázky kódu.

Během procesu připojování k Internetu pro účely těchto funkcí může být do společnosti Microsoft nebo na jakékoli servery třetích stran, s nimiž se rozhodnete pracovat, přenášena vaše IP adresa, vaše verze sady Visual Studio a jakékoli vámi zadané parametry vyhledávání a filtrů.

Všechny tyto funkce můžete ovládat buď pomocí možnosti v nabídce sady Visual Studio, nebo prostřednictvím rozhodnutí, které provedete, když vám sada Visual Studio zobrazí případné položky ke stažení a aktualizace. Celou řadu z těchto nastavení naleznete tak, že zvolíte položku nabídky Nástroje|Možnosti a pak přejdete do příslušné části. Budete informováni o jakýchkoli dostupných aktualizacích sady Visual Studio a jakýchkoli dalších nainstalovaných součástí prostřednictvím okna oznámení. Aktualizace se nainstalují, když se je rozhodnete nainstalovat.

Postup pro změnu nastavení obsahu nápovědy sady Visual Studio z prostředí IDE sady Visual Studio:

 • V nabídce Nápověda zvolte položku Přidat nebo odebrat obsah nápovědy.
 • Spustí se program Help Viewer.
 • Z programu Help Viewer:
 • Na panelu nástrojů prohlížeče zvolte ikonu Možnosti prohlížeče.
 • Zaškrtněte políčko Přejít online pro získání obsahu a kontrolu aktualizací obsahu nebo jeho zaškrtnutí zrušte tak, abyste umožnili požadované chování.

Podnikové funkce pro správce:
Jako správce můžete:

 • Zakázat online funkce programu Help Viewer
  • Online funkce klienta nápovědy jsou ve výchozím nastavení povoleny. Když zakážete online funkce, zakážete také přepínač Online v části Zdrojová data instalace na kartě Správa. Program Help Viewer pak při prvním spuštění nezobrazí uživateli výzvu k přechodu online.
 • Zakázat aplikaci Content Manager
  • Tím zamezíte uživatelům, aby mohli sami zahájit instalaci a aktualizaci online obsahu.
 • Definovat výchozí zdroj obsahu tak, že přepíšete výchozí službu balíčků online obsahu, kterou poskytuje instalace sady Visual Studio. Další informace naleznete v příručce pro správce.
 • Vypnout informační kanály galerií. Podrobné pokyny najdete na stránce dokumentace s názvem Postupy – Správa privátní galerie s použitím nastavení registru.

Funkce pro odeslání zpětné vazby

Společnost Microsoft získává vaši zpětnou vazbu s použitím několika funkcí. Různé funkce slouží pro zaznamenávání různých typů informací. Všechny informace shromážděné prostřednictvím těchto funkcí slouží ke zlepšení stávajícího produktu.

Oznámit chybu

Oznámit chybu je volitelná funkce, pomocí níž můžete pro sadu Visual Studio odeslat zprávu o chybě na web Connect.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Při odesílání chyby můžete vybrat data, která se společnosti Microsoft odešlou, tak, že připojíte komentáře, snímky obrazovky, soubory projektu, video nebo jiná relevantní data.

Použití informací:

Společnost Microsoft použije tyto informace k prošetření nahlášeného problému a vylepšení svých produktů.

Volba a ovládání:

Chcete-li odeslat zprávu o chybě, přejděte do nabídky Nápověda a zvolte položku Oznámit chybu. Můžete zkontrolovat, přidat nebo odstranit veškerý obsah, který je součástí zpětné vazby, před jeho odesláním společnosti Microsoft.

Poslat smajlíka

Funkce Poslat smajlíka pro sadu Visual Studio umožňuje odeslat názor společnosti Microsoft a volitelně zahrnout snímky obrazovky zachycující konkrétní podněty. I když funkce Poslat smajlíka neshromažďuje úmyslně žádné informace, které vás osobně identifikují, mohou být takové informace zaznamenány jako součást zpětné vazby, kterou se rozhodnete poskytnout. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás identifikovala.

Před odesláním zpětné vazby máte také možnost poskytnout společnosti Microsoft svou e-mailovou adresu. Společnost Microsoft vaši e-mailovou adresu použije pouze k tomu, aby vás kontaktovala, pokud bude mít k vaší zpětné vazbě nějaké dotazy.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Funkce Poslat smajlíka automaticky shromažďuje určité informace, tak jak je popsáno níže. Tyto informace jsou odeslány, pokud se rozhodnete odeslat zpětnou vazbu.

Funkce Poslat smajlíka obecně shromažďuje informace o následujících položkách:

 • Konfigurace systému, například kolik procesorů je ve vašem počítači a jaký operační systém váš počítač momentálně používá
 • Standardní informace o počítači, jako je například verze sady Visual Studio nebo nastavení země či oblasti a jazyková nastavení

Pokud jste se rozhodli zapojit do programu Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů, popsaného výše, mohou být informace shromážděné funkcí Poslat smajlíka používány a ukládány spolu s daty programu Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů, aby společnost Microsoft mohla lépe pochopit vaše podněty, řešit problémy a vylepšovat produkty a funkce, které zákazníci nejčastěji používají.

Použití informací:

Informace, které od vás získáme, budou použity společností Microsoft a jí podřízenými pobočkami a přidruženými společnostmi k poskytování služeb či provádění transakcí, které jste požadovali nebo schválili. Mohou být také použity pro následující účely:

 • Vyžádání dalších informací o zpětné vazbě, kterou jste poskytli k vámi používanému produktu nebo službě
 • Poskytování důležitých aktualizací a upozornění týkajících se softwaru
 • Vylepšování produktů nebo služeb, například odesílání informací o chybách nebo dotazníků průzkumů

Volba a ovládání:

Sami se můžete rozhodnout, zda prostřednictvím funkce Poslat smajlíka odešlete zpětnou vazbu, snímky obrazovky nebo svou e-mailovou adresu.

IntelliSense pro JavaScript

K čemu tato funkce slouží:

Za účelem vylepšení technologie IntelliSense při vývoji v jazyce JavaScript může sada Visual Studio stahovat vzdálené odkazované soubory. K tomu dojde ve dvou situacích: (1) Uživatel stáhne z Internetu projekt, který se odkazuje na vzdálený soubor, nebo (2) uživatel přidá odkaz na vzdálený soubor.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Sada Visual Studio zašle na odkazovaný webový server webový požadavek na odkazovaný soubor a stáhne odkazovaný soubor z webového serveru.

Použití informací:

Stažený odkazovaný skript slouží ke zlepšení technologie IntelliSense v jazyce JavaScript.

Volba a ovládání:

Pokud v souborech projektu, které obsahují webové odkazy, chcete povolit stahování vzdálených souborů, postupujte takto:

 • Přejděte do nabídky Nástroje.
 • Zvolte položky MožnostiTextový editorJavaScript.
 • Zvolte položku IntelliSense.
 • V dostupných možnostech zaškrtněte Stáhnout vzdálené odkazy.

PreEmptive Analytics CE

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Pokud se rozhodnete povolit shromažďování dat PreEmptive Analytics pro vaši aplikaci, výsledné pracovní položky serveru Team Foundation Server budou zahrnovat typ výjimky, zprávu, úplné trasování zásobníku, obsah jakýchkoli vnitřních výjimek a seznam všech sestavení načtených v okamžiku výjimky a také počet takových přijatých výjimek. Prostřednictvím několika dalších kroků konfigurace budou viditelné také jedinečné identifikátory instancí (například sériová čísla jednotlivých instancí aplikací, v nichž k výjimkám došlo) a také komentáře k chybám a kontaktní údaje, pokud je koncový uživatel poskytl.

Použití informací:

Další informace o tom, jak se používají data zaslaná společnosti PreEmptive, získáte v prohlášení společnosti PreEmptive o zásadách ochrany osobních údajů.

Volba a ovládání:

Můžete se rozhodnout, zda povolíte shromažďování dat PreEmptive Analytics pro vaši aplikaci. Navíc můžete koncovým uživatelům poskytnout možnost řídit, zda se od nich budou shromažďovat analytická data a zda budou zasílána zpět vám.