Průběžná integrace

Služba Visual Studio Team Services zjednodušuje průběžnou integraci vašich aplikací bez ohledu na cílovou platformu nebo používaný jazyk.
Začít zdarma
Representation of the cycle of continuous integration. Includes logos for Java, NUnit, Maven, Git, and more.
Screenshot of

Integrace

Propojení buildů s výsledky testů, pracovními položkami, kódem a vydáváním verzí

Nejste si jisti, zda byla určitá chyba opravena v tomto buildu? Díky spojení pracovních položek s kódem budou tyto položky uvedeny v souhrnu buildu společně se změnami kódu a výsledky testů.

Hostovaní agenti sestavení

Bez nutnosti instalace

VSTS poskytuje hostované agenty sestavení, díky kterým můžete začít okamžitě pracovat na svých projektech, jakož i flexibilní sestavovací systém, který vám umožní instalaci vlastních agentů. Každý účet získá 1 agenta zdarma, včetně 4 hodin sestavování za měsíc.
Screenshot of Hosted build agents
Multi-platform Devices include Windows laptops, iOS Tablets, and Android phones. Symbols include .NET, Java, Xcode, and Git

Multiplatformní funkce

Nativní sestavování na platformách Windows, Mac a Linux

Sestavujte aplikace pro Xcode, Android, iOS, Java a .NET a další typy aplikací pomocí našeho agenta pro Windows nebo multiplatformního agenta.

Připraveno pro velké firmy

Správa zabezpečení, fondů a front

Přístup ke svým buildům můžete spravovat definováním skupin a udělováním oprávnění pro zobrazení, úpravy a vytváření buildů a jejich řazení do front. Zdroje pro sestavení můžete spravovat a sdílet mezi projekty. Máte možnost řídit přístup ke zdrojům pro sestavení (k fondům a frontám). Změny ve svých buildech můžete auditovat.
Enterprise readiness
Continuous integration lifecycle represented with symbols

Průběžná integrace

Automatizované buildy pro každou aplikaci

Vytvářejte a spravujte procesy sestavování, které automaticky kompilují a testují vaše aplikace v cloudu nebo lokálně – a to na vyžádání nebo v rámci automatizované strategie průběžné integrace. Projekty využívající TFVC, Git a GitHub můžete sestavovat díky galerii opakovaně použitelných a rozšiřitelných sestavovacích úloh na bázi open source, které podporují Ant, Maven, Gradle atd. Zároveň můžete provozovat JUnit, NUnit, xUnit, MSTest, Jasmine a další typy testovacích platforem.
Další informace o Javě a sadě Visual Studio

Diagnostika

Zobrazení historie změn a výstupních protokolů

Auditujte a porovnávejte změny v definicích vašich buildů v průběhu času. Výstupní protokoly agentů můžete sledovat v reálném čase při běhu buildu nebo si je stáhnout pro hlubší analýzu.
Icons representing Diagnostic Reports and Tools
Screenshot of Continuous deployment Definition Templates for Azure Cloud Services and Azure Website

Průběžné nasazování

Sestavení, testování, nasazení

Využívejte šablony pro nasazování projektů v lokálním, hybridním nebo cloudovém prostředí (Azure, AWS, Google apod.).
Další informace o DevOps a službě Release Management

Použití cloudové služby

Začít zdarma

Hostujte si ji sami

Stáhnout zkušební verzi