Visual Studio Community

Bezplatné, plnohodnotné a rozšiřitelné integrované vývojové prostředí (IDE), se kterým můžete vyvíjet moderní aplikace pro Windows, Android a iOS,
stejně jako webové aplikace a cloudové služby.

Stáhnout edici Community 2015

Všechno, co potřebujete, na jednom místě

Visual Studio a Xamarin

Vytvářejte skvělé mobilní aplikace

Visual Studio Community nyní integruje funkce Xamarin, které doplňují připravené prostředí pro vývoj mobilních aplikací pro Android, iOS a Windows.Sdílejte kód napříč zařízeními a současně dodávejte aplikace s nativním výkonem, vzhledem a ovládáním.

Další informace

Now with Xamarin
Powerful coding tools

Výkonné nástroje pro kódování

Psaní kódu, navigace a opravy problémů

Kód ve zvoleném jazyce budete psát s jistotou, rychle dokážete nacházet a opravovat problémy a snadno provedete refaktoring.

Další informace o editaci v sadě Visual Studio

Pokročilé ladění

Ladění, profilování a diagnostikování

Ladění napříč jazyky je možné provádět místně nebo vzdáleně.Problémy s výkonem dokážete diagnostikovat, aniž byste museli opustit ladicí proces.

Další informace o ladění v sadě Visual Studio

Advanced debugging
Device apps

Aplikace pro zařízení

Univerzální platforma Windows, iOS a Android

Můžete si stáhnout nástroje pro Apache Cordova, Xamarin a Unity, díky kterým budete moct vytvářet, ladit, testovat, sdílet a opakovaně používat kód na různých platformách.

Další informace o vývoji pro Univerzální platformu Windows

Další informace o vývoji multiplatformních mobilních aplikací

Nástroje pro web

Vytváření a nasazování moderních webových aplikací

Pro web můžete vyvíjet v jazycích ASP.NET, Node.js, Python a JavaScript.Můžete využít výkonné webové platformy, jako jsou AngularJS, jQuery, Bootstrap, Django nebo Backbone.js.

Další informace o vývoji pro web v sadě Visual Studio

Web tools
Multiple languages

Více jazyků

Použití jazyka podle vlastního výběru

Podpora různých jazyků zahrnuje C#, Visual Basic, F#, C++, JavaScript, TypeScript, Python a další.Visual Studio je během psaní, ladění i testování kódu vaším průvodcem, a to bez ohledu na to, který jazyk si zvolíte.

Ekosystém

Přístup k tisícům rozšíření

Sadu Visual Studio si můžete přizpůsobit využitím nástrojů, ovládacích prvků a šablon od partnerů a komunity nebo jít ještě dál a vytvořit si vlastní rozšíření.
Ecosystem
Git integration

Integrace systému Git

Libovolný hostitel kódu

Zdrojový kód si můžete spravovat v úložištích Git, jejichž hostitelem je libovolný poskytovatel, včetně GitHubu.Nebo můžete ke správě kódu a řešení chyb a pracovních položek pro celý projekt využívat službu Visual Studio Team Services.

Skvělé výhody

Přístup k bezplatným nástrojům a zdrojům

Když se přihlásíte k sadě Visual Studio Community, získáte jako součást programu Visual Studio Dev Essentials přístup k široké škále bezplatných nástrojů pro vývojáře, vybraným kurzům Xamarin University, školením Pluralsight, stejně jako kredity Azure a další výhody.
Exciting benefits

Použití

Pro jednotlivce

Samostatní vývojáři mohou se sadou Visual Studio Community vytvářet své vlastní bezplatné i placené aplikace.

Pro organizace

V organizacích může sadu Visual Studio Community používat neomezený počet uživatelů v případě, že jde o prostředí s výukou v učebně, o vědecký výzkum nebo o přispívání do open source projektů.
Při všech dalších způsobech použití:V organizacích mimo kategorii enterprise může sadu Visual Studio Community používat až pět uživatelů.V organizacích v kategorii enterprise (více než 250 počítačů nebo roční výnos >1 milion USD) se Visual Studio Community nepovoluje používat pro jiné účely, než je uvedeno výše: přispívání do open source projektů, vědecký výzkum a prostředí školní výuky.