Feedback

//Porovnání nabídek produktů sady Visual Studio | Visual Studio
Porovnání nabídek produktů sady Visual Studio | Visual Studio 2018-04-23T16:07:17+00:00

Porovnání integrovaných vývojových prostředí (IDE) sady Visual Studio 2017

Podporované funkce Visual Studio
Community

Visual Studio
Professional

Visual Studio
Podnikové organizace

Jednotliví vývojáři

Feature supported

Feature supported

Školní výuka Feature supported

Feature supported

Feature supported

Vědecký výzkum Feature supported

Feature supported

Feature supported

Přispívání do open source projektů Feature supported

Feature supported

Feature supported

Malé organizace1,
až pro 5 uživatelů
Feature supported

Feature supported

Feature supported

Enterprise Feature supported

Feature supported

Ověřování závislostí v reálném čase Feature supported

Diagramy vrstev architektury Feature supported

Ověření architektury Feature supported

Klonování kódu Feature supported

CodeLens Feature supported

Feature supported

Náhled definice Feature supported

Feature supported

Feature supported

Refaktoring Feature supported

Feature supported

Feature supported

Nasazení webu jedním kliknutím Feature supported

Feature supported

Feature supported

Prohlížeč prostředků modelu Feature supported

Feature supported

Feature supported

Vizualizace řešení pomocí grafů závislostí a map kódu Feature supported3

Feature supported3

Feature supported

Cílení na více verzí Feature supported

Feature supported

Feature supported

IntelliTrace Feature supported

Integrace mapy kódu s ladicím programem Feature supported

Analýza výpisu paměti .NET Feature supported

Metriky kódu Feature supported

Feature supported

Feature supported

Grafické ladění Feature supported

Feature supported

Feature supported

Analýza statického kódu Feature supported

Feature supported

Feature supported

Centrum pro výkon a diagnostiku Feature supported

Feature supported

Feature supported4

Live Unit Testing Feature supported

Správa testovacích případů Feature supported

Testování výkonu webů a zátěžové testování Feature supported

IntelliTest Feature supported

Microsoft Fakes (izolace pro testování jednotek) Feature supported

Pokrytí kódu Feature supported

Lab Management Feature supported

Programové testování uživatelského rozhraní Feature supported

Manuální testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager Feature supported

Průzkumné testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager Feature supported

Přechod na libovolný krok manuálního testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager Feature supported

Testování jednotek Feature supported

Feature supported

Feature supported

Vložená sestavení Feature supported

Xamarin Inspector Feature supported

Xamarin Profiler Feature supported

Remoted iOS Simulator pro Windows Feature supported

Feature supported

Feature supported

Sdílení kódu mezi platformami Android a iOS pomocí Xamarinu Feature supported

Feature supported

Feature supported

Nástroje pro navrhování nativních uživatelských rozhraní pro iOS a Android Feature supported

Feature supported

Feature supported

Xamarin.Forms Feature supported

Feature supported

Feature supported

Rychlý přehrávač Xamarinu Feature supported

Feature supported

Feature supported

Scénáře aplikace PowerPoint Feature supported

Feature supported

Feature supported

Revize kódu Feature supported

Feature supported

Feature supported

Pozastavování a obnovování úkolů Feature supported

Feature supported

Feature supported

Team Explorer (podpora nástrojů pro vývoj od třetích stran) Feature supported

Feature supported

Feature supported

Další informace o sadě Visual Studio pro Mac najdete na stránce Novinky.

Pokud vás zajímají informace o výhodách pro předplatitele, můžete navštívit stránku Předplatná.

Chcete porovnat předplatná sady Visual Studio? Přejděte na stránku Ceny sady Visual Studio.

Community

Feature supported3

Feature supported3

Feature supported
4

Sbalit vše
Rozbalit vše
Community Professional Enterprise
Jednotliví vývojáři Feature supported Feature supported Feature supported
Školní výuka Feature supported Feature supported Feature supported
Vědecký výzkum Feature supported Feature supported Feature supported
Přispívání do open source projektů Feature supported Feature supported Feature supported
Malé organizace1,
až pro 5 uživatelů
Feature supported Feature supported Feature supported
Enterprise Feature supported Feature supported
Ověřování závislostí v reálném čase Feature supported
Diagramy vrstev architektury Feature supported
Ověření architektury Feature supported
Klonování kódu Feature supported
CodeLens Feature supported Feature supported
Náhled definice Feature supported Feature supported Feature supported
Refaktoring Feature supported Feature supported Feature supported
Nasazení webu jedním kliknutím Feature supported Feature supported Feature supported
Prohlížeč prostředků modelu Feature supported Feature supported Feature supported
Vizualizace řešení pomocí grafů závislostí a map kódu Feature supported
Cílení na více verzí Feature supported Feature supported Feature supported
IntelliTrace Feature supported
Integrace mapy kódu s ladicím programem Feature supported
Analýza výpisu paměti .NET Feature supported
Metriky kódu Feature supported Feature supported Feature supported
Grafické ladění Feature supported Feature supported Feature supported
Analýza statického kódu Feature supported Feature supported Feature supported
Centrum pro výkon a diagnostiku Feature supported Feature supported
Live Unit Testing Feature supported
Správa testovacích případů Feature supported
Testování výkonu webů a zátěžové testování Feature supported
IntelliTest Feature supported
Microsoft Fakes (izolace pro testování jednotek) Feature supported
Pokrytí kódu Feature supported
Lab Management Feature supported
Programové testování uživatelského rozhraní Feature supported
Manuální testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager Feature supported
Průzkumné testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager Feature supported
Přechod na libovolný krok manuálního testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager Feature supported
Testování jednotek Feature supported Feature supported Feature supported
Vložená sestavení Feature supported
Xamarin Inspector Feature supported
Xamarin Profiler Feature supported
Remoted iOS Simulator pro Windows Feature supported Feature supported Feature supported
Sdílení kódu mezi platformami Android a iOS pomocí Xamarinu Feature supported Feature supported Feature supported
Nástroje pro navrhování nativních uživatelských rozhraní pro iOS a Android Feature supported Feature supported Feature supported
Xamarin.Forms Feature supported Feature supported Feature supported
Rychlý přehrávač Xamarinu Feature supported Feature supported Feature supported
Scénáře aplikace PowerPoint Feature supported Feature supported Feature supported
Revize kódu Feature supported Feature supported Feature supported
Pozastavování a obnovování úkolů Feature supported Feature supported Feature supported
Team Explorer (podpora nástrojů pro vývoj od třetích stran) Feature supported Feature supported Feature supported

Další informace o sadě Visual Studio pro Mac najdete na stránce Novinky.

Pokud vás zajímají informace o výhodách pro předplatitele, můžete navštívit stránku Předplatná.

Zajímalo by vás porovnání jednotlivých předplatných sady Visual Studio? Přejděte na stránku Ceny sady Visual Studio.

Poznámky:

  1. Jako velké podniky (enterprise) se definují organizace s 250 počítači nebo s ročními příjmy na úrovni 1 milionu amerických dolarů.
  2. Desktopové aplikace pro Windows, Univerzální aplikace pro Windows, Webové aplikace (ASP.NET), Office 365, podnikové aplikace, Apache Cordova, Azure Stack, vývoj knihoven jazyka C++ pro různé platformy, Python, Node.js, .NET Core, nástroje Dockeru
  3. Umožňuje otevírat diagramy generované v jiných edicích nástroje Visual Studio jen pro čtení.
  4. Zahrnuje profilování interakce vrstev.

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual developers

Free download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small teams

Free trial

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all sizes

Free trial

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual developers

Download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small teams

Download

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all sizes

Download