Feedback

Vývoj mobilních aplikací | Visual Studio 2018-04-23T16:10:54+00:00

Vývoj mobilních aplikací

Vytvářejte multiplatformní mobilní aplikace a hry propojené s cloudem pro iOS, Android i Windows.

Vytvářejte multiplatformní mobilní aplikace a hry propojené s cloudem pro iOS, Android i Windows.

Jedna sada nástrojů pro mobilní zařízení i cloud.

Native apps with .NET

Nativní aplikace s .NET

Visual Studio Tools for Xamarin

Vytvářejte bohaté nativní aplikace s použitím .NET pro iOS, Android a Windows. Sdílejte kód napříč platformami zařízení pomocí .NET Standard. Sdílejte uživatelské rozhraní pomocí Xamarin.Forms a jazyka XAML a maximalizujte opakované využívání kódu.

Díky 100% zpřístupnění nativních rozhraní API máte úplný přístup k funkcím zařízení.

Visual Studio – centrum aplikací

Vše je průběžné – sestavení, testování, nasazení, zapojení, opakování.

Automatizujte životní cyklus svých aplikací pro iOS, Android, Windows a macOS. Připojte své úložiště a během několika minut můžete sestavovat v cloudu, testovat na tisících skutečných zařízení, distribuovat testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi a monitorovat reálné využití díky datům o chybách a analytickým datům. Vše na jednom místě.

App Center: Mobile devices and a cloud-based toolbox
App Center platform icons
Graphic showing Azure app options for mobile platforms

Azure App Service

Mobilní back-end jako služba

Azure App Service Mobile Apps je nabídka platformy jako služby (PaaS), která přináší bohatou sadu funkcí pro mobilní aplikace. K urychlení vývoje mobilních aplikací lze použít jakoukoli její část. Můžete přidat datové úložiště v cloudu, ověřování firemních zákazníků nebo uživatelů sociálních sítí, nabízená oznámení nebo offline synchronizaci, to vše se škálováním na miliony zařízení.

Hry s Unity

Vývoj her pro více platforem v Unity a v nástroji Visual Studio

Vytvářejte v sadě Visual Studio 2D a 3D hry s využitím jedinečného herního enginu Unity – stačí je jednou vytvořit a zacílit na více než 17 platforem, včetně všech mobilních platforem. Při ladění Unity pomocí špičkového ladicího programu nástroje Visual Studio můžete nastavovat zarážky, vyhodnocovat proměnné a složité výrazy a využívat všechny skvělé funkce nástroje Visual Studio pro zvýšení produktivity uživatelů.

Screenshot of Unity game development with Visual Studio

Další nástroje pro vývoj multiplatformních mobilních aplikací

Screenshot of config.xml plugins showing Apache Cordova options

Hybridní aplikace s JavaScriptem

Vytvářejte multiplatformní mobilní aplikace pomocí řešení Apache Cordova.

Týmy se zkušenostmi s vývojem webových aplikací se budou cítit jako doma při vývoji mobilních aplikací pomocí nástrojů Visual Studio Tools for Apache Cordova. Jediné sdílené rozhraní JavaScript API zajišťuje téměř 100% opakovanou použitelnost kódu napříč platformami a přístup k nativním funkcím zařízení pomocí známé a stručné syntaxe.

Díky integrovaným ladicím nástrojům pro každou platformu můžete nastavovat zarážky, zjišťovat hodnoty objektů za běhu a manipulovat s HTML.

Další informace

Screenshot of ShaderPlain.fsh MoreTeapotsNativeactivity.app

Nativní aplikace s C++

Vývoj nativních řešení napříč platformami

Svůj mobilní kód C++ pro různé platformy můžete sdílet, opakovaně používat, sestavovat, nasazovat a ladit. Můžete vytvářet projekty ze šablon pro aplikace Android Native-Activity nebo vysoce výkonné sdílené knihovny, které se začlení do jiných řešení. Na mobilní platformy lze také s minimálním úsilím přenést váš stávající kód C++. Můžete používat technologii IntelliSense pro konkrétní platformu, ověřovat kód bez sestavení při psaní, nastavovat zarážky, sledovat proměnné a nasazovat aplikaci do zařízení (ARM, x86) i emulátorů.

Další informace

Emulátor pro Android

Rychlé a bohaté simulace na bázi Hyper-V

Nasazujte své aplikace pro více platforem z nástroje Visual Studio na jiné konfigurace zařízení s Androidem. Funguje to pro Xamarin, Cordovu nebo multiplatformní projekty v jazyce C++. Visual Studio Emulator for Android můžete nainstalovat pomocí sady Visual Studio 2017 v části Jednotlivé komponenty.

Screenshot of Emulator for Android

British Airways

Společnost British Airways poskytuje svým více než 40 tisícům členů týmu nepřetržitý přístup ke zprávám a aktualitám společnosti, ať jsou kdekoli a na jakémkoli zařízení.

Hewlett Packard

Urban Refuge

Společnost Hewlett Packard používá k rychlému vývoji moderních uživatelských prostředí pro různé mobilní platformy nástroje Visual Studio Tools pro Apache Cordova.

Společnost Urban Refuge převádí výzkum do praxe pro uprchlíky na celém světě a pomocí nativních aplikací pro Android a iOS tím usnadňuje cílení humanitární pomoci.

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual developers

Free download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small teams

Free trial

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all sizes

Free trial

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual developers

Download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small teams

Download

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all sizes

Download