feedback
Sestavení aplikace 2018-01-10T08:21:31+00:00

Začínáme se sadou Visual Studio

Pokud ještě pořád potřebujete nainstalovat Visual Studio, projděte si náš dřívější článek.

Sestavení aplikace pomocí sady Visual Studio 2017

Nicole Bruck

Krok 1: Vytvoření

Vytvoříme aplikaci, která zobrazí text Hello, World!a kterou napíšeme v jazyce C# a spustíme ve Windows, konkrétně půjde o aplikaci WPF (Windows Presentation Foundation).

 • Vyberte Soubor → Nový → Projekt…
 • Zvolte typ projektu Aplikace WPF a pojmenujte jej HelloWorld.
 • Na levé straně otevřete výběrem Panel nástrojů
 • V horní části okna Panel nástrojů zvolte ikonu špendlíku

Krok 2: Úprava

Do naší aplikace teď přidáme textovou oblast a tlačítko. Potom k tlačítku přidáme akci, která zobrazí text Hello, World!“

 • Ve spodní části okna XAML vložíte mezi značky Grid následující kód.
 • Alternativně můžete elementy přetáhnout z panelu nástrojů a v editoru je přejmenovat – přesné umístění na plátně není důležité.
 • V designeru dvakrát klikněte na tlačítko s nápisem Talk to me (Mluv se mnou).
 • Vložte následující kód do metody button_Click().
  • namespace HelloWorld
   {
   ///
   /// Logika interakce pro MainWindow.xaml
   ///
   public partial class MainWindow : Window
   {
   public MainWindow()
   {
   InitializeComponent();
   }

   private void button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
   MessageBox.Show("Hello, World!");
   }
   }
   }

Krok 3: Sestavení a spuštění

Teď sestavíme projekt, abychom si ověřili, že veškerý kód funguje.Pokud jste připravení vyzkoušet si některé z našich ladicích funkcí, přejděte k našemu dalšímu článku: Ladění a nejenom to.