feedback
Sestavení aplikace 2018-01-10T08:21:31+00:00

Začínáme se sadou Visual Studio

Pokud ještě pořád potřebujete nainstalovat Visual Studio, projděte si náš dřívější článek.

Sestavení aplikace pomocí sady Visual Studio 2017

Nicole Bruck

Krok 1: Vytvoření

Naučíme vás použít Visual Studio a Xamarin k sestavení základní aplikace pro Android (podporuje se také iOS a Windows Phone), a to i v případě, že jste se vývojem mobilních aplikací nikdy dřív nezabývali!

 • Vyberte Soubor → Nový → Projekt…
 • Vyberte vlevo uzel Různé platformy, vyberte typ projektu Cross Platform App (Xamarin.Forms nebo Native) a pojmenujte ho HelloWorld.
 • Na další obrazovce vyberte šablonu prázdné aplikace a jako strategii sdílení kódu vyberte Přenosná knihovna tříd (PCL):

Krok 2: Úprava

Do naší mobilní aplikace teď přidáme textovou oblast a tlačítko. Potom k tlačítku přidáme akci, která zobrazí text Hello, World!“

 • Klikněte pravým tlačítkem na projekt HelloWorldApp (Portable) a vyberte Nová položka.
 • Vyberte šablonu Forms Xaml Page a novou stránku pojmenujte HelloWorldPage.
 • V Průzkumníku řešení vyberte HelloWorldPage.xaml.
 • Kód nahraďte tímto kódem:


  • xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
   x:Class="HelloWorld.HelloWorldPage">               iOS="20, 40, 20, 20"
               Android="20, 20, 20, 20"
               WinPhone="20, 20, 20, 20" />                HorizontalOptions="FillAndExpand"
                Orientation="Vertical"
                Spacing="15">

    
 • V Průzkumníku řešení rozbalte uzel HelloWorldPage.xaml.
 • V Průzkumníku řešení vyberte HelloWorldPage.xaml.cs.
 • Kód nahraďte tímto kódem:
  • using System;
   using System.Collections.Generic;
   using System.Linq;
   using System.Text;
   using System.Threading.Tasks;

   using Xamarin.Forms;

   namespace HelloWorld
   {
   public partial class HelloWorldPage : ContentPage
   {
   public HelloWorldPage()
   {
   InitializeComponent();
   }

   private async void SayHelloButton_OnClicked(object sender, EventArgs e)
   {
   var name = NameEntry.Text;
   await DisplayAlert("Greeting", $"Hello {name}!", "Howdy");
   }
   }
   }
 • V Průzkumníku řešení otevřete App.xaml.cs.
 • Místo MainPage v public App() použijte HelloWorldPage.

Krok 3: Sestavení a spuštění

Teď sestavíme projekt, abychom si ověřili, že veškerý kód funguje.

 • Na panelu nástrojů sady Visual Studio vyberte projekt HelloWorld.Android a příslušný emulátor.

Pokud jste připravení vyzkoušet si některé z našich ladicích funkcí, přejděte k našemu dalšímu článku: Ladění a nejenom to.