Team Foundation Server 2015 Update 4

Last Update: 2017-06-12

Data wydania: 11 kwietnia 2017

Dzisiaj mamy przyjemność poinformować o udostępnieniu programu Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 4. Jest to aktualizacja dla serwera Team Foundation Server 2015, która zawiera poprawki błędów udostępnione od czasu wydania wersji Team Foundation Server 2015 Update 3. Jest to wydanie gotowe do pracy i można je zainstalować w środowisku produkcyjnym.

Wyślij nam swoją opinię przy użyciu opcji Opinia w programie Visual Studio. Możesz również przekazywać sugestie w witrynie Visual Studio 2015 UserVoice.

Pobieranie: Team Foundation Server Update 4

Aby dowiedzieć się więcej o powiązanych plikach do pobrania, odwiedź stronę Pliki do pobrania.

Co nowego w wersji RTW?

Nowe elementy, które zostały dodane od czasu wersji RC:

 • Gdy połączenie usterki i wyniku testu zostaje usunięte, data usunięcia nie zostaje zaktualizowana w magazynie.
 • Klienci, którzy nie mają uprawnień do ścieżki obszaru domyślnego, otrzymają komunikat o błędzie „Sekwencja nie zawiera żadnych elementów” podczas wyświetlania wyników testu kompilacji.
 • W narzędziu MTM klienci otrzymują błąd „Nie można zainicjować operacji klonowania” podczas próby sklonowania planu testu.
 • Rozszerzenia nie mogą uzyskać dostępu do interfejsów API REST centrum Test.
 • Podczas odbierania powiadomień mogą wystąpić problemy z wydajnością.
 • Parametry połączenia magazynu po uaktualnieniu wskazują na bazę danych konfiguracji, a nie na bazę danych magazynu, jeśli bazy danych znajdują się w innych wystąpieniach programu SQL.

Co nowego w serwerze TFS 2015 Update 4?

Obejmuje to wszystkie poprawki w wersji Update 4:


Elastyczne poprawki błędów

 • Makra @Today i @Me nie będą działać poprawnie w regułach kart tablicy Kanban w wersjach innych niż angielska.
 • Wbudowane środowisko dodawania karty na tablicy Kanban nie działa prawidłowo. Przykładowo nie można edytować pola Tytuł.
 • Jeśli użytkownik przełączy się między dwoma elementami roboczymi tego samego typu na stronie zapytań, zanim zakończy się ładowanie pól HTML, pole HTML może stać się puste, a element roboczy ulegnie zanieczyszczeniu.
 • Interfejs API usługi Batch, np. WorkItemStore.GetWorkItemIdsForArtifactUris(), może zwracać nieprawidłowe wyniki, jeśli jest wywoływany przy użyciu wielu ciągów.
 • Jeśli klient ma reguły w globalnym przepływie pracy i spróbuje przenieść je do definicji typu elementu roboczego, wystąpi błąd „TF237090: nie istnieje lub odmowa dostępu”.
 • Jeśli wystąpienie programu TFS ma kolekcję z odstępem w nazwie i publiczny adres URL inny od wewnętrznego adresu URL, obrazy w tekście mogą nie być obecne w elementach roboczych po otworzeniu przez innego użytkownika.
 • Synchronizacja magazynu śledzenia elementu roboczego kończy się niepowodzeniem z konfliktem nazwy, jeśli nazwy pól różnią się tylko odstępem zastępującym znak „.” lub „_” (np. „Moje pole” i „Moje_pole”).
 • Synchronizacja magazynu śledzenia elementu roboczego kończy się niepowodzeniem, jeśli element roboczy ma komentarz linku zawierający znaki specjalne, np. 0x0B.

Poprawki błędów kontroli wersji

 • Usunięcie bardzo dużego projektu zespołowego lub bardzo dużego drzewa źródłowego TFVC spowoduje przekroczenie limitu czasu i cofnięcie.
 • Zmiana nazwy obiektów gałęzi w projektach może spowodować utratę relacji nadrzędnej.

Poprawki błędów kompilacji

 • Pierwsze zaewidencjonowanie po skonfigurowaniu bramkowanego zaewidencjonowania dla definicji kompilacji kończy się niepowodzeniem.
 • Błąd „Element o takim samym kluczu został już dodany” jest wyświetlany podczas ładowania zadań kompilacji lub kolejkowania kompilacji.
 • Agent kompilacji systemu Windows nie może kompilować z repozytoriów Subversion w przypadku uruchomienia w 32-bitowym systemie Windows.
 • Zadania kompilacji nie zostają zaktualizowane podczas aktualizacji rozszerzenia.

Poprawki błędów zarządzania wydaniami

 • Jeśli w środowisku wydania zostanie wybrana opcja Wszyscy użytkownicy w kolejności sekwencyjnej i zostanie zmieniona kolejność osób zatwierdzających, definicja nie zostanie oznaczona jako zanieczyszczona i nie będzie można jej zapisać.

Poprawki błędów testowania

 • Użytkownicy nie mogą wdrożyć autonomicznego agenta testowego.
 • Podczas wybierania planu testu filtr źródłowy ma wartość null.
 • Jeśli oznaczysz przypadek testowy jako wstrzymany, a następnie zapiszesz i zamkniesz moduł uruchamiający testy, nie możesz kontynuować przypadku testowego po powrocie do testu.
 • Nowość w wersji RTW: Gdy połączenie usterki i wyniku testu zostaje usunięte, data usunięcia nie zostaje zaktualizowana w magazynie.
 • Nowość w wersji RTW: Klienci, którzy nie mają uprawnień do ścieżki obszaru domyślnego, otrzymają komunikat o błędzie „Sekwencja nie zawiera żadnych elementów” podczas wyświetlania wyników testu kompilacji.
 • Nowość w wersji RTW: W narzędziu MTM klienci otrzymują błąd „Nie można zainicjować operacji klonowania” podczas próby sklonowania planu testu.
 • Nowość w wersji RTW: Rozszerzenia nie mogą uzyskać dostępu do interfejsów API REST centrum Test.

Poprawki błędów administrowania

 • Konsola administracyjna (TfsMgmt) może zostać nieoczekiwanie zamknięta podczas uaktualniania.
 • Osoby dokonujące przeglądu kodu w programie TFS w wersji innej niż angielska nie otrzymują wiadomości e-mail po dodaniu do przeglądów kodu.
 • Uaktualnienie do programu TFS 2015 może się nie powieść ze zduplikowanymi nazwami obszarów roboczych, jeśli użytkownik oddzielony ma obszar roboczy o tej samej nazwie co prawidłowy użytkownik.
 • Nowość w wersji RTW: Podczas odbierania powiadomień mogą wystąpić problemy z wydajnością.
 • Nowość w wersji RTW: Parametry połączenia magazynu po uaktualnieniu wskazują na bazę danych konfiguracji, a nie na bazę danych magazynu, jeśli bazy danych znajdują się w innych wystąpieniach programu SQL.
 • W poprzednich wersjach klienci używający odciążania SSL musieli dodawać nagłówek X-Forwarded-Proto w module równoważenia obciążenia. Dzięki tej aktualizacji mogą oni po prostu skonfigurować publiczny adres URL w programie TFSMgmt.exe, aby wygenerować adresy URL https://.
 • Wpięcie usługi Jenkins było niezgodne z nowszymi wersjami usługi Jenkins ze względu na nowy wzorzec uwierzytelniania. W tej wersji nowsze wersje usługi Jenkins są zgodne.

Poprawki błędów witryny Marketplace

 • Instalacje MS.TFS.Server są teraz obsługiwane.
 • Dzięki tej aktualizacji na serwerze TFS 2015 są teraz obsługiwane płatne rozszerzenia w wersji zapoznawczej. Po zainstalowaniu stają się one bezpłatne bezterminowo, ponieważ nie istnieje domyślna integracja handlowa dla rozszerzeń serwera TFS 2015. Ponadto jakakolwiek flaga w manifeście rozszerzenia, której system nie rozpozna, zostanie zignorowana, a instalacja nie zostanie zablokowana.