Visual Studio 2012 Update 4

Ostatnia aktualizacja 2018-01-31

13 listopada 2013 r.

Jest to najnowsza z serii aktualizacji zbiorczych zawierających dodatkowe funkcje i poprawki dla programu Visual Studio 2012. Okresowe aktualizacje pozwalają firmie Microsoft częściej rozbudowywać i rozszerzać program Visual Studio w celu zapewnienia obsługi najnowszych innowacji w zakresie tworzenia oprogramowania oraz nowoczesnych aplikacji i zarządzania nimi. Więcej informacji na temat najnowszej aktualizacji zawiera strona Aktualizacje programu Visual Studio oraz artykuł KB Aktualizacja programu Visual Studio.

Pomoc techniczna dla programu Visual Studio 2012 jest świadczona wyłącznie dla bieżącej aktualizacji, przez którą rozumie się dodatek Service Pack dla programu Visual Studio 2012, a także dla wersji Visual Studio 2012 RTM wydanej w sierpniu 2012 roku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

Pobieranie

Możesz pobrać program Visual Studio 2012 i serwer Team Foundation Server 2012 ze strony My.VisualStudio.com. Portal My.VisualStudio.com wymaga bezpłatnej subskrypcji programu Dev Essentials lub subskrypcji programu Visual Studio.

Są dostępne także aktualizacje następujących produktów: