Informacje o wersji programu Visual Studio 2012

Last Update: 2017-11-22

Ten artykuł zawiera zarchiwizowane informacje o wersji dla programu Visual Studio 2012.

[UWAGA!] To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio 2017. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2017 lub stronę plików do pobrania.


Aby pobrać program Visual Studio 2012, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Pobierz program Visual Studio 2012.
 2. Na ekranie pobierania zostanie wyświetlony baner z pytaniem, czy znasz już najnowszą wersję programu Visual Studio 2017. Jeśli nadal chcesz pobrać wcześniejszą wersję, przewiń ekran za baner, aż zobaczysz komunikat <img src="media/OlderVersionCaption-4.png"alt="Download older version text"> (Rysunek 1).

  Download banner

  (Rysunek 1) Baner wprowadzający na stronie pobierania starszej wersji.

 3. Znajdź rok żądanej wersji i kliknij znak + naprzeciw wybranego roku, aby rozwinąć wybór (Rysunek 2).

  Download banner

  (Rysunek 2) Rozwijanie roku wersji.

 4. Kliknij przycisk pobierania (Rysunek 3).

  Download banner

  (Rysunek 3) Pobieranie — wybrany rok wersji.

 5. Na następnym ekranie zaznacz żądaną rodzinę produktów. Kliknij przycisk pobierania dla każdego produktu, który chcesz pobrać z tej rodziny (Rysunek 4).

  Download banner

  (Rysunek 4) Wybieranie rodziny produktów i produktów do pobrania.


Informacje o wszystkich wersjach programu Visual Studio 2012

Update 4

 • Program Visual Studio Update 4 został wydany 13 listopada 2013 r. Na stronie Update 4 znajdują się informacje o wersji. Dodatkowe informacje można znaleźć w artykule Visual Studio Update KB #2872520 (Aktualizacja KB 2872520 programu Visual Studio).

Update 3

 • Program Visual Studio Update 3 został wydany 26 czerwca 2013 r. Na stronie Update 3 znajdują się informacje o wersji. Dodatkowe informacje można znaleźć w artykule Visual Studio Update KB #2835600 (Aktualizacja KB 2835600 programu Visual Studio).

Update 2

 • Program Visual Studio Update 2 został wydany 4 kwietnia 2013 r. Na stronie Update 2 znajdują się informacje o wersji. Dodatkowe informacje można znaleźć w artykule Visual Studio Update KB #2797912 (Aktualizacja KB 2797912 programu Visual Studio).

Update 1

 • Program Visual Studio Update 1 został wydany 26 listopada 2012 r. Na stronie Update 1 znajdują się informacje o wersji. Dodatkowe informacje można znaleźć w artykule Visual Studio Update KB #2797912 (Aktualizacja KB 2797912 programu Visual Studio).