Visual Studio 2013 Update 5 (2013.5) RTM

Last Update: 2017-09-01

20 lipca 2015 r.

Dzisiaj mamy przyjemność poinformować o udostępnieniu programów Visual Studio 2013 i Team Foundation Server 2013 Update 5 Release to Manufacturing (RTM).

Pobieranie: możesz pobrać program Visual Studio 2013 ze strony My.VisualStudio.com. Portal My.VisualStudio.com wymaga bezpłatnej subskrypcji programu Dev Essentials lub subskrypcji programu Visual Studio.

Jest to najnowsza z serii aktualizacji zbiorczych zawierających ulepszenia technologiczne i poprawki dla programu Visual Studio 2013. Okresowe aktualizacje pozwalają nam częściej rozbudowywać i rozszerzać programy Visual Studio i Team Foundation Server, aby zapewnić obsługę najnowszych innowacji w zakresie tworzenia oprogramowania oraz nowoczesnych aplikacji i zarządzania nimi.

Uwaga: Pomoc techniczna dla programu Visual Studio 2013 jest świadczona wyłącznie dla bieżącej aktualizacji, przez którą rozumie się dodatek Service Pack dla programu Visual Studio 2013. Wersja RTM programu Visual Studio 2013, wydana w listopadzie 2013 roku, będzie objęta pomocą techniczną tylko przez rok od wydania bieżącej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

Uwaga: Wszystkie wcześniejsze wersje narzędzi Tools for Apache Cordova są niezgodne z aktualizacją Update 5. Jeśli wcześniej zainstalowano rozszerzenie narzędzi Tools for Apache Cordova CTP, należy odinstalować to rozszerzenie przed instalacją programu Visual Studio 2013 Update 5. Jeśli wymagana jest obsługa rozwiązania Apache Cordova, zachęcamy do wypróbowania programu Visual Studio 2015.

Co nowego w programie Visual Studio 2013 Update 5

Testowanie obciążenia oparte na chmurze z centrów danych platformy Azure na całym świecie

Konfigurowanie infrastruktury wymaganej do uruchamiania testów obciążenia za pomocą usługi Team Foundation Service w programie Visual Studio właśnie stało się łatwiejsze: Teraz możesz wykonywać testy obciążenia oparte na chmurze z dowolnego obsługiwanego centrum danych platformy Azure na całym świecie.

Dowiedz się więcej na temat wybierania lokalizacji dla testu obciążenia.

Token zapytania bieżącej iteracji

W programie Visual Studio można teraz uruchamiać zapytania z tokenem @currentIteration w usłudze Visual Studio Online lub programie Visual Studio Team Foundation Server 2015.

Dowiedz się więcej na temat tokenu zapytania bieżącej iteracji.

Obsługa zmiany nazw projektów zespołowych dla lokalnych obszarów roboczych

Dodano możliwość aktualizacji lokalnych obszarów roboczych po zmianie nazwy projektu zespołowego. Wykonanie pobierania lub ewidencjonowania powoduje automatyczne skorygowanie mapowania obszaru roboczego, tak aby używana była nowa nazwa projektu zespołowego.

Dowiedz się więcej na temat zmieniania nazwy projektu zespołowego.

Poprawki błędów i znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji o najnowszej aktualizacji, skorzystaj z poniższego linku.

Dowiedz się więcej: Artykuł z bazy wiedzy dotyczący programu Visual Studio 2013 Update 5 RTM