Informacje o wersji programu Visual Studio 2013

Last Update: 2017-11-22

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące wersji programu Visual Studio 2013.

[UWAGA!] To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio 2017. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2017 lub stronę plików do pobrania.


Aby pobrać program Visual Studio 2013, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Pobierz program Visual Studio 2013.
 2. Na ekranie pobierania zostanie wyświetlony baner z pytaniem, czy znasz już najnowszą wersję programu Visual Studio 2017. Jeśli nadal chcesz pobrać wcześniejszą wersję, przewiń ekran za baner, aż zobaczysz komunikat <img src="media/OlderVersionCaption-4.png"alt="Download older version text"> (Rysunek 1).

  Download banner

  (Rysunek 1) Baner wprowadzający na stronie pobierania starszej wersji.

 3. Znajdź rok żądanej wersji i kliknij znak + naprzeciw wybranego roku, aby rozwinąć wybór (Rysunek 2).

  Download banner

  (Rysunek 2) Rozwijanie roku wersji.

 4. Kliknij przycisk pobierania (Rysunek 3).

  Download banner

  (Rysunek 3) Pobieranie — wybrany rok wersji.

 5. Na następnym ekranie zaznacz żądaną rodzinę produktów. Kliknij przycisk pobierania dla każdego produktu, który chcesz pobrać z tej rodziny (Rysunek 4).

  Download banner

  (Rysunek 4) Wybieranie rodziny produktów i produktów do pobrania.


Informacje o wszystkich wersjach programu Visual Studio 2013

Program Visual Studio 2013 został wydany 17 października 2013 roku. Strona RTM zawiera informacje o wersji.

 • Na stronie Update 5 znajdują się informacje o wersji Update 5.
 • Na stronie Community RTM znajdują się informacje o wersji Community RTM.
 • Na stronie Update 4 znajdują się informacje o wersji Update 4.
 • Na stronie Update 3 znajdują się informacje o wersji Update 3.
 • Na stronie Update 2 znajdują się informacje o wersji Update 2.
 • Na stronie Update 2 (Build 2014) (Update 2 — kompilacja 2014) znajdują się informacje o wersji Update 2 (kompilacja 2014).
 • Na stronie Update 1 znajdują się informacje o wersji.

Visual Studio 2013 — informacje o produkcie

 • Na stronie Zgodność platformy znajdują się informacje dotyczące zgodności dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2013.
 • Na stronie Wartości SHA-1 znajdują się wartości SHA-1 dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2013.
 • Na stronie Wymagania systemowe znajdują się wymagania systemowe dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2013.