Informacje o wersji programu Visual Studio 2015

Last Update: 2017-09-25

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące wersji programu Visual Studio 2015.

Pobierz program Visual Studio 2015

Uwaga: to nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio 2017. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2017 lub stronę plików do pobrania.


Informacje o wszystkich wersjach programu Visual Studio 2015

Program Visual Studio 2015 RTM został wydany 20 lipca 2015 r. Strona RTM zawiera informacje o wersji RTM.

  • Na stronie Update 3 znajdują się informacje o wersji Update 3.
  • Na stronie Update 2 znajdują się informacje o wersji Update 2.
  • Na stronie Update 1 znajdują się informacje o wersji Update 1.

Visual Studio 2015 — informacje o produkcie

  • Na stronie Kod dystrybucyjny znajdują się informacje dotyczące kodu dystrybucyjnego dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2015.
  • Na stronie Zgodność platformy znajdują się informacje dotyczące zgodności dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2015.
  • Na stronie Wartości SHA-1 znajdują się wartości SHA-1 dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2015.
  • Na stronie Wymagania systemowe znajdują się wymagania systemowe dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2015.