Informacje o wersji programu Visual Studio 2015 Visual Studio 2015 Release Notes

Ostatnia aktualizacja 2018-02-16

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące wersji programu Visual Studio 2015.In this article, you will find information regarding the releases for Visual Studio 2015.

[UWAGA!] To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio 2017.[NOTE!] This is not the latest version of Visual Studio 2017. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2017 lub stronę plików do pobrania.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017, or the Downloads page.


Pobierz program Visual Studio 2015Download Visual Studio 2015

Aby pobrać program Visual Studio 2015, wykonaj następujące kroki:To download Visual Studio 2015, follow these steps:

 1. Kliknij przycisk Pobierz program Visual Studio 2015.Click on the Download Visual Studio 2015 button.

 2. Kliknij odpowiednią rodzinę produktów w polu Filtrowane według rodziny produktów.Check the desired product family in the Filtered by Product Family box. W obszarze Materiały do pobrania kliknij przycisk pobierania dla każdego produktu z tej rodziny, który chcesz pobrać (rysunek 1).In the Downloads, click the download button for each product you wish to download in that family (Figure 1).

  Download banner

  (Rysunek 1) Wybieranie rodziny produktów i produktu do pobrania.
  Download banner
  (Figure 1) Select product family and product to download.


Informacje o wszystkich wersjach programu Visual Studio 2015Release Notes for all versions of Visual Studio 2015

Program Visual Studio 2015 RTM został wydany 20 lipca 2015 r.Visual Studio 2015 RTM released on July 20, 2015. Strona RTM zawiera informacje o wersji RTM.The RTM page contains the RTM release notes.

 • Na stronie Update 3 znajdują się informacje o wersji Update 3.Visit the Update 3 page for the Update 3 release notes.
 • Na stronie Update 2 znajdują się informacje o wersji Update 2.Visit the Update 2 page for the Update 2 release notes.
 • Na stronie Update 1 znajdują się informacje o wersji Update 1.Visit the Update 1 page for the Update 1 release notes.

Visual Studio 2015 — informacje o produkcieVisual Studio 2015 Product Information

 • Na stronie Kod dystrybucyjny znajdują się informacje dotyczące kodu dystrybucyjnego dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2015.The Distributable Code page contains the distributable code for all Visual Studio 2015 releases.
 • Na stronie Zgodność platformy znajdują się informacje dotyczące zgodności dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2015.The Platform Compatibility page contains the platform conpatibility information for all Visual Studio 2015 releases.
 • Na stronie Wartości SHA-1 znajdują się wartości SHA-1 dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2015.The SHA-1 Values page contains the SHA-1 values for all Visual Studio 2015 releases.
 • Na stronie Wymagania systemowe znajdują się wymagania systemowe dla wszystkich wersji programu Visual Studio 2015.The System Requirements page contains the system requriements for all Visual Studio 2015 releases.