Partnerzy Sim-Ship rozszerzenia programu Visual Studio 2017

Last Update: 2017-11-22

Możliwości programu Visual Studio powiększają tysiące rozszerzeń pozwalających dostosować lub poprawić komfort programowania i zwiększyć wydajność. Z każdą nową wersją programu Visual Studio zapraszamy partnerów do migracji ich rozszerzeń, aby umożliwić im korzystanie z najnowszych funkcji programu Visual Studio. Poniżej oraz na platformie Visual Studio Marketplace znajdziesz listę ponad 250 rozszerzeń, które są gotowe do zainstalowania już dzisiaj z programem Visual Studio 2017. Dodatkowe rozszerzenia są migrowane do programu Visual Studio 2017 i można je znaleźć w portalu Visual Studio Marketplace.

Dostawcy rozszerzeń oznaczeni atrybutem „Basic Partner”, „Alliance Partner” lub „Premier Partner” uczestniczą w programie partnerskim Visual Studio Partner Program. Twórców rozszerzeń zachęcamy do przyłączenia się do programu partnerskiego.

Rozszerzenie Utworzone przez Opis
Actipro WPF Essentials — pakiet kontrolek WPF Actipro Software
(Alliance Partner)
Kontrolki interfejsu użytkownika i składniki WPF: dokowanie/MDI, edytory, nawigacja, wstążka, kreator i biblioteka udostępniona... wszystko w wyjątkowych cenach.
Actipro WPF Studio — zestaw kontrolek WPF Actipro Software
(Alliance Partner)
Ponad 100 kontrolek i składników WPF, w tym okna dokowania/MDI, wstążki pakietu Office, edytory, siatki właściwości, wskaźniki, wykresy, kalendarze i wiele więcej.
ActiveReports GrapeCity
(Premier Partner)
Narzędzie raportowania .NET HTML5, WPF, formularze systemu Windows oraz platforma ASP.NET zapewniają deweloperom znane, zintegrowane środowisko projektanta programu Visual Studio, składniki i rozszerzony interfejs API. Opcjonalny, skalowalny serwer raportowania oferuje równoważenie obciążenia, wielodostępność, planowanie i drukowanie partii.
Dodatek Express dla pakietów Microsoft Office i .NET Dodatek Express
(Alliance Partner)
Uniwersalna struktura do opracowywania światowej klasy rozszerzeń na poziomie aplikacji, np. dodatków COM, serwerów RTD, dodatków XLL i UDF dla wszystkich aplikacji i wszystkich wersji pakietu Microsoft Office.
ADO.NET Data Providers CDATA Software
(Premier Partner)
Kompleksowy dostęp do aplikacji, bazy danych i danych interfejsu API sieci Web za pośrednictwem znanych i łatwych w obsłudze narzędzi. Użyj technologii sterowników, aby zapewnić łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do swoich danych. Twórz aplikacje, które łączą się z Google, QuickBooks, Salesforce.com i innymi usługami przy użyciu standardowych kreatorów VS.
Advanced Installer Caphyon
(Premier Partner)
Tworzenie pakietów MSI, AppX i AppV do ponownego pakowania przez różnych użytkowników, od początkujących po doświadczonych programistów i administratorów.
AIT WordToTFS AIT GmbH
(Basic Partner)
Wtyczka programu Microsoft Word, która umożliwia analitykom biznesowym bezproblemową integrację programu Microsoft Word z programem Visual Studio Team Foundation Server.
AnkhSVN CollabNet
(Alliance Partner)
Integracja SCC typu open source dla programu Microsoft Visual Studio zapewniająca pełną obsługę programu Subversion w programie Visual Studio.
AnyStatus AnyStatus
(Basic Partner)
Monitoruj procesy i usługi w wewnętrznej bazie danych przepływu pracy związanego z programowaniem. Zawiera usługi integracji, np. AppVeyor, Jenkins, TeamCity lub TFS, zdalne i lokalne usługi systemu Windows, stan HTTP, porty TCP, liczniki wydajności, użycie procesora CPU, pokrycie kodu i inne.
ApexSQL Complete ApexSQL
(Basic Partner)
Automatycznie wypełniaj słowa kluczowe, instrukcje i identyfikatory SQL. Pakiet zapewnia pomoc w zakresie skryptów dotyczących obiektów oraz recenzowania opisów bez przerywania kodowania, a także przyspiesza kodowanie SQL przy użyciu fragmentów kodu.
ApexSQL Refactor ApexSQL
(Basic Partner)
Program formatujący SQL i narzędzie do refaktoryzacji bazy danych dla programu SQL Server. Łatwo formatuj zapytania SQL, refaktoryzuj kod SQL i tabele baz danych.
ApexSQL Search ApexSQL
(Basic Partner)
Analizuje zależności obiektów baz danych programu SQL Server w obrębie bazy danych, w różnych bazach danych, skryptach, a nawet aplikacjach. Rozpoznaje wszystkie zależności bazy danych.
Aqua Aqua Security
(Premier Partner)
Automatyzuje skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach kompilacji obrazu kontenera. Narzędzie można osadzić jako krok w procesie ciągłej integracji, aby zapewnić skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach dla obrazu.
Arduino IDE for Visual Studio Visual Micro
(Basic Partner)
Bezpłatne narzędzie deweloperskie kompatybilne z Arduino IDE dla indywidualnych programistów i zespołów. Zapewnia wsparcie nielimitowanej liczby różnych mikro kontrolerów i urządzeń IoT, np.: Esp8266, Arduino Uno, Launchpad itp. Ponadto zawiera menedżery sprzętowe i pobierania bibliotek. Przykłady i eksplorator dokumentacji, projekty biblioteki udostępnionej, wyświetlanie ukrytego kodu źródłowego Arduino. Za niewielką opłatą można również nabyć opcjonalną wersję Pro. Wersja Pro zawiera wiele dodatkowych funkcji, np. lepsze wsparcie dla programowania zespołowego, opcje debugera, takie jak Serial, UDP, OCD, GDB itp., szybsze kompilowanie i rejestrowanie szeregowe.
Kreator aktywacji Atalasoft DotImage Atalasoft
(Alliance Partner)
Kreator aktywacji Atalasoft DotImage prowadzi przez proces aktywacji numeru seryjnego lub licencji ewaluacyjnej zestawu narzędzi Atalasoft DotImage.
Atomineer Pro Documentation Jason Williams
(Basic Partner)
Tworzenie i utrzymywanie komentarzy i dokumentacji kodu źródłowego oraz inne narzędzia związane z dokumentacją.
BISM Normalizer BISM Normalizer
(Basic Partner)
BISM Normalizer zarządza modelami tabelarycznymi usług Microsoft Analysis Services.
Black Duck Hub Black Duck Software
(Premier Partner)
Umożliwia organizacjom automatyczne wyszukiwanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach typu open source w procesie kompilacji. Ponadto tworzy zadanie, które umożliwia odbieranie alertów i zakończenie kompilacji niepowodzeniem, gdy zostaną spełnione dowolne warunki naruszające zasady Black Duck Hub.
Bridge.NET Bridge.NET
(Basic Partner)
Kompilator języka C# do JavaScript typu open source. Napisz swój kod w języku C#, a następnie skompiluj go do języka JavaScript. Uruchom aplikację na miliardach urządzeń, korzystając z języka JavaScript.
Code Alignment Chris McGrath Narzędzie do wyrównywania kodu zapewniające jego elegancki wygląd, większą przejrzystość i lepszą czytelność.
Code Compare Devart
(Alliance Partner)
Porównywanie i scalanie plików i folderów — Code Compare bierze pod uwagę specyfikę różnych języków programowania (C#, Visual Basic, XML, XAML itp.), a także obsługuje dwu- i trzykierunkowe porównywanie oraz scalanie.
CodeContracs R# Interop tom-englert.de Program tworzący poprawki kodu, który automatyzuje dodawanie odpowiednich atrybutów R# dla adnotacji CodeContract.
CodeRush for Roslyn Developer Express
(Premier Partner)
Zaawansowane narzędzie do tworzenia, debugowania, refaktoryzacji, analizy i wizualizacji kodu oraz do nawigowania w jego obrębie, wykorzystujące nowy silnik Roslyn.
combit List & Label combit
(Premier Partner)
Program List & Label jest jednym z najbardziej rozbudowanych generatorów raportów. Najważniejsze zalety: wysoka wydajność i skalowalność uzyskiwana za pomocą wolnego od opłat licencyjnych projektanta raportów, którego można dostosować do wielu innych języków za pomocą zestawów językowych.
Commit Formatter Kristian Adrup
(Basic Partner)
Rozszerza program Team Explorer i dodaje automatyczne twarde przenoszenie słów do pola tekstowego z komunikatem o zatwierdzeniu Git, zgodnie ze stylem 50/72.
Component Diagnostics Paul Harrington Dostarcza dane diagnostyczne w czasie rzeczywistym z różnych podsystemów w programie Visual Studio.
ComponentOne Studio GrapeCity
(Premier Partner)
Zapewnia bogate, interaktywne aplikacje klasyczne i sieci Web na czas i w ramach budżetu. Szeroki zakres formantów — od elementów interfejsu użytkownika do wizualizacji złożonych danych i elementów platform takich jak WinForms, UWP, WPF, MVC Core i ActiveX.
ComponentOne Studio — wersja ASP.NET Web Forms GrapeCity
(Premier Partner)
Dostarcza współczesne rozwiązania z kontrolkami ComponentOne Studio Web Forms. Zapewnia zaawansowane zarządzanie danymi z rozszerzanymi kontrolkami z preferencją sterowania dotykiem, zaprojektowane dla programu Visual Studio.
ComponentOne Studio — wersja MVC GrapeCity
(Premier Partner)
Tworzenie nowoczesnych rozwiązań typu touch-first bez rezygnowania z wysokiej jakości. Przy użyciu rozszerzenia ComponentOne Studio ASP.NET MVC Edition można tworzyć szybkie i nieangażujące wiele zasobów formanty o profesjonalnym wyglądzie, które spełniają wszelkie wymagania użytkowników na najnowszych urządzeniach przenośnych i w przeglądarkach.
ComponentOne Studio — wersja UWP GrapeCity
(Premier Partner)
Podnosi aplikacje na nowy poziom dzięki wspaniałym wizualizacjom, zaawansowanym raportom i kompletnym zestawom narzędzi do planowania dostępnym na dowolnym urządzeniu z systemem Windows 10. Komputery stacjonarne, tablety, telefony i urządzenia do noszenia na sobie stają się jedną kategorią urządzeń i nie potrzeba tworzyć osobnego kodu na każde z nich.
ComponentOne Studio — wersja WinForms GrapeCity
(Premier Partner)
Posługując się programem ComponentOne Studio WinForms Edition, można w pełni wykorzystać możliwości aplikacji komputerowych. Program dostarcza nowoczesne rozwiązania najwyższej klasy wykorzystujące opracowane przez nas siatki, raporty, wykresy i formanty wejściowe. Potężne narzędzie do tworzenia kreatywnych projektów.
ComponentOne Studio — wersja WPF GrapeCity
(Premier Partner)
Program ComponentOne Studio WPF Edition to kompletny zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji klasycznych. Łączy elegancję z innowacyjnością. Szybkie siatki, piękne wykresy 3D i optymalizacja pod kątem obsługi dotykowej zapewni aplikacjom przewagę potrzebną na dzisiejszym rynku.
ComponentOne Studio GrapeCity, inc.
(Premier Partner)
Program ComponentOne Studio łączy wszystkie studia najbardziej popularnych platform, umożliwiając tworzenie rozbudowanych i interaktywnych aplikacji na komputer stacjonarny i w sieci Web na czas i przy niskich kosztach. Szeroki zakres formantów — od elementów interfejsu użytkownika do wizualizacji złożonych danych i elementów platform takich jak WinForms, UWP, WPF, MVC Core i ActiveX.
Conveyor Keyoti
(Basic Partner)
Testuj z łatwością aplikacje sieci Web z poziomu zewnętrznych tabletów i telefonów w sieci.
CVSNT Client Suite March Hare Software
(Alliance Partner)
Użyj pakietu CVS, aby śledzić zmiany w projektach programu Visual Studio przy użyciu programu CVS Suite Source Code Control Provider for Visual Studio.
dbForge Fusion for MySQL Devart
(Alliance Partner)
Rozwój baz danych MySQL i ulepszanie możliwości zarządzania danymi. Zadania rozwoju bazy danych i zarządzania nią stają się dostępne z poziomu środowiska IDE.
dbForge Fusion for Oracle Devart
(Alliance Partner)
Rozwój baz danych Oracle i ulepszanie możliwości zarządzania danymi. Zadania rozwoju bazy danych i zarządzania nią stają się dostępne z poziomu środowiska IDE.
dbForge Fusion for SQL Server Devart
(Alliance Partner)
Rozwój baz danych SQL i ulepszanie możliwości zarządzania danymi. Zadania rozwoju bazy danych i zarządzania nią stają się dostępne z poziomu środowiska IDE.
dbForge SQL Complete Devart
(Alliance Partner)
Przyspiesza pisanie kodu SQL, oferuje inteligentne sugestie oparte na kontekście, wykonuje automatyczne formatowanie, refaktoryzację i wiele innych zadań, które oszczędzają czas i wysiłki związane z procesem rozwoju bazy danych.
Deleaker Softanics
(Basic Partner)
Narzędzie dla deweloperów C++, które umożliwia wyszukiwanie i lokalizowanie przecieków pamięci, przecieków GDI, przecieków dojść i innych typów przecieków.
DevCraft Telerik
(Premier Partner)
Biblioteki interfejsu użytkownika HTML5 i wszystkich platform .NET, narzędzia przyspieszające programowanie i intuicyjny interfejs API — Telerik DevCraft™ od firmy Progress jest najbardziej kompleksowym zestawem narzędzi do tworzenia nowoczesnych i przygotowanych na przyszłe wyzwania aplikacji biznesowych.
Subskrypcja DevExpress Universal Developer Express
(Premier Partner)
Subskrypcja DevExpress Universal została stworzona z myślą o zaawansowanych programistach. Pełna składników interfejsu użytkownika, struktur i zestawów narzędzi nakierowanych na wszystkie główne platformy firmy Microsoft — subskrypcja zapewnia deweloperom przyspieszenie w tworzeniu kolejnej wspaniałej aplikacji.
Document Converter for DOCX/DOC/PDF/Images Gnostice Information Technologies
(Alliance Partner)
Z łatwością konwertuj pliki DOCX i DOC do dokumentów PDF i formatów obrazów. Narzędzie może również odtwarzać elementy strony podczas konwertowania dokumentów PDF na format DOCX.
dotConnect Devart
(Alliance Partner)
Dostawcy danych ADO.NET dla szerokiej gamy głównych baz danych i aplikacji w chmurze z zaawansowanymi funkcjami specyficznymi dla źródła danych.
Dotfuscator PreEmptive Solutions
(Premier Partner)
Zapewnia inteligentną ochronę aplikacji dla ponad 5000 korporacyjnych, komercyjnych klientów w przeszło 100 krajach, pomagając organizacjom w zabezpieczaniu tajemnic handlowych (IP), zmniejszaniu zjawiska piractwa i fałszowania oraz ochronie przed modyfikowaniem i naruszaniem bezpieczeństwa danych.
Zestaw SDK do tworzenia obrazów DotImage dla platform ASP.NET i WinForms Atalasoft
(Alliance Partner)
DotImage jest w pełni funkcjonalnym i łatwym w użyciu zestawem narzędzi do tworzenia obrazów zdjęć i dokumentów dla platformy .NET, który udostępnia zaawansowane funkcje tworzenia obrazów aplikacjom klasycznym i aplikacjom sieci Web.
DotNetBar DevComponents
(Basic Partner)
Pakiet formularzy WinForm i kontrolek WPF umożliwiający łatwe tworzenie profesjonalnie wyglądających aplikacji.
DotVVM for Visual Studio RIGANTI
(Basic Partner)
Twórz aplikacje sieci Web przy użyciu wzorca MVVM. Dodaje funkcje IntelliSense do plików znaczników DotVVM, zawiera szablony projektów DotVVM dla platform OWIN i .NET Core, a także dodaje wiele użytecznych funkcji, które zapewniają wysoką produktywność.
Dynamics CRM Deploy Giancarlo Lelli
(Basic Partner)
Użyj tego produktu, aby przeprowadzać wdrożenia bezpośrednio z poziomu dowolnego dostosowania frontonu programu Visual Studio dla usługi Microsoft Dynamics CRM.
Dynatrace AppMon Integration Dynatrace
(Premier Partner)
Integruje program Dynatrace AppMon z programem Visual Studio. Automatycznie przeszukuje kod źródłowy z poziomu klienta Dynatrace AppMon w programie Visual Studio z CodeLink. Uruchamianie aplikacji .NET z wstrzykniętym agentem Dynatrace .NET. Uruchamianie testów jednostkowych za pomocą agenta Dynatrace .NET.
Easy Git Integration Tools Jon Zoss
(Basic Partner)
Integruje repozytorium Git z eksploratorem rozwiązań programu Visual Studio i paskiem stanu.
Editor Guidelines Paul Harrington Dodaje pionowe prowadnice kolumn do edytora tekstu w programie Visual Studio.
Elements RemObjects Software
(Basic Partner)
Użyj języka C#, Swift, Oxygene Java, aby tworzyć aplikacje dla platformy .NET, Cocoa, Java/Android oraz macierzystego środowiska systemu Windows/Linux.
Elmah.io elmah.io
(Basic Partner)
Przeglądaj dzienniki elmah.io z poziomu programu Visual Studio.
Entity Developer Devart
(Alliance Partner)
Projektant ORM dla rozwiązań ADO.NET Entity Framework, NHibernate, LinqConnect, Telerik Data Access oraz LINQ to SQL. Użyj podejść z priorytetem modelu lub bazy danych, aby zaprojektować model ORM i wygenerować dla niego kod C# lub Visual Basic .NET.
ErrorUnit John Gold
(Basic Partner)
Narzędzie do przechwytywania błędów i automatycznego tworzenia testów jednostki przy emulacji bieżącego stanu programu (w tym danych, do których jak dotąd uzyskano dostęp za pośrednictwem EF) oraz parametrów wywoływanych w każdej warstwie IoC.
Essential Studio Enterprise Edition Syncfusion
(Alliance Partner)
Obsługuje programowanie na wielu platformach z wykorzystaniem platform sieci Web, komputerowych i mobilnych ze zbiorem ponad 800 unikatowych kontrolek i struktur. Zawiera rozwiązania Syncfusion dla przedsiębiorstw dla pulpitów nawigacyjnych i raportowania oraz wielokrotnie nagradzaną platformę danych Big Data.
Eyeshot devDept Software
(Basic Partner)
Eyeshot jest kontrolką CAD opartą na programie .NET Framework. Umożliwia ona deweloperom łatwe dodawanie funkcji CAD do formularzy WinForm i aplikacji WPF. Eyeshot zapewnia narzędzia do tworzenia geometrii od podstaw, analizowania jej z wykorzystaniem metod ze skończoną liczbą elementów oraz generowania w niej ścieżek narzędzi. Geometrię można również zaimportować lub wyeksportować przy użyciu formatów plików wymiany CAD.
Funnel Dimitri Dering
(Basic Partner)
Usprawnij duże i średnie rozwiązania Visual Studio. Znacznie skróć czas ładowania i ponownej kompilacji rozwiązania, filtrując projekty, które nie są istotne dla bieżącego zadania.
GhostDoc SubMain
(Basic Partner)
Twórz dokumentację XML i dostarczaj dokumentację pomocy dla użytkowników końcowych w wielu formatach, utrzymując jakość dokumentacji.
Rozszerzenia GitHub dla programu Visual Studio GitHub Możliwość łączenia się i pracowania ze swoimi repozytoriami w serwisach GitHub i GitHub Enterprise w programie Visual Studio 2015 lub nowszym. Klonuj istniejące repozytoria lub twórz nowe i rozpocznij współpracę!
Glyphfriend Rion Williams Glyphfriend to rozszerzenie, które dodaje obsługę technologii Intellisense w celu wyświetlania podglądu symboli dla wielu popularnych bibliotek czcionek opartych na symbolach, takich jak Font Awesome, Glyphicons, Ionic i inne.
Gnostice XtremeDocumentStudio .NET Gnostice
(Alliance Partner)
Rozszerzenie Gnostice XtremeDocumentStudio .NET umożliwia osadzanie plików PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, ODS, TXT i wyświetlanie obrazów, drukowanie, konwersję, tworzenie i inne operacje na dokumentach w aplikacjach .NET.
Help File Builder i narzędzia EWSoftware
(Basic Partner)
Integracja z programem Visual Studio dla rozwiązania Sandcastle Help File Builder
HLSL Tools for Visual Studio Tim Jones
(Basic Partner)
Zapewnia pełną obsługę technologii IntelliSense w plikach High Level Shading Language (HLSL).
IncrediBuild Incredibuild
(Premier Partner)
Znacznie redukuje czas tworzenia, kompilacji i programowania — nawet o 90%. Nieinwazyjna technologia IncrediBuild do wykonywania równoległych obliczeń umożliwia użytkownikom oszczędzenie setek godzin pracy zaraz po zainstalowaniu.
Infragistics Ultimate / galeria szablonów Infragistics Infragistics
(Premier Partner)
Doskonałe aplikacje odpowiadające zamierzeniom — najwyższa jakość pracy dzięki programowi Infragistics Ultimate. Projektowanie przed kompilacją za pomocą Indigo Studio, udostępnianie projektów i współpraca przy nich w portalu indigodesigned.com, tworzenie aplikacji biznesowych z obsługą przedsiębiorstw, aplikacji o wysokiej wydajności oraz aplikacji klasycznych i sieci Web — na dowolnej platformie: WPF, Windows Forms, ASP.NET, HTML5 i JavaScript, iOS, Android lub Xamarin.
Infragistics Xamarin Infragistics
(Premier Partner)
Łącząc w sobie niebywale szybkie kontrolki z pierwszym w swoim rodzaju środowiskiem czasu projektowania RAD WYSIWYG, narzędzie Infragistics Xamarin obejmuje również elastyczne kontrolki dla systemów iOS, Android i Xamarin.Forms zaprojektowane pod kątem najbardziej wymagających aplikacji. Kontrolki te przewyższają pod względem wydajności wszystkie inne kontrolki systemu Xamarin dostępne na rynku.
InstallAware InstallAware
(Basic Partner)
InstallAware integruje się bezpośrednio z programem Visual Studio, zapewniając przyciski kompilacji obsługiwane jednym kliknięciem na pasku narzędzi, dzięki którym można obsługiwać aktywny projekt programu Visual Studio. Skompiluj pakiety Instalatora MSI systemu Windows, platformy uniwersalnej systemu Windows APPX oraz wirtualizacji App-V jednym kliknięciem!
InstallSheild Flexera Software
(Alliance Partner)
Kompiluj instalatory MSI i EXE oraz pakiety UWP i WSA dla aplikacji systemu Windows
IntervalZero RTX64 IntervalZero
(Alliance Partner)
Rozszerzenie do integrowania funkcji zestawu SDK RTX64 z programem Visual Studio. Pakiet ten zawiera kreatory, szablony i obsługę debugowania dla procesów RTX64 w czasie rzeczywistym.
IP*Works! /n Software
(Premier Partner)
Umożliwia szybką integrację dowolnych technologii internetowych, w tym FTP, HTTP, SMTP, POP, IMAP, SNMP, LDAP, DNS, RSS, SMPP/SMS, XMPP/Jabber, SOAP, WebDav itp.
JNBridgePro JNBridge
(Premier Partner)
Zapewnij szybko i łatwo współpracę składników opartych na języku Java i platformie .NET (C#, VB), korzystając z JNBridgePro.
LEADTOOLS LEAD Technologies
(Alliance Partner)
Zestaw narzędzi deweloperskich do integrowania obrazów dokumentów, rastrowych, medycznych, multimedialnych i wektorowych z aplikacjami komputerowymi, serwerowymi, na tablety i mobilnymi.
LightningChart Ultimate Arction
(Alliance Partner)
Szybki zestaw SDK wizualizacji danych z pomiarami 2D i 3D, inżynierią, badaniami, finansami i danymi handlowymi dla platformy WPF i formularzy WinForm.
LINQ Insight Devart
(Alliance Partner)
Wykonuje zapytania LINQ w czasie projektowania bezpośrednio z programu Visual Studio bez rozpoczynania sesji debugowania oraz zapewnia zaawansowany profiler ORM dla rozwiązań Entity Framework, NHibernate, LINQ to SQL i LinqConnect.
LinqConnect Devart
(Alliance Partner)
Zgodne z LINQ to SQL rozwiązanie ORM z obsługą SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL i SQLite. Narzędzie umożliwia wykorzystanie efektywnego i zaawansowanego dostępu do danych dla aplikacji platformy .NET Framework, Metro, Silverlight lub Windows Phone z obsługą podejścia z priorytetem kodu, modelu lub bazy danych oraz podejściami mieszanymi.
Liquid Studio Liquid Technologies
(Basic Partner)
Twórz aplikacje XML i XSD w znajomym środowisku programu Microsoft Visual Studio.
List & Label 22 combit Software
(Premier Partner)
Rozszerz aplikację o zaawansowane funkcje raportowania i uzyskaj dostęp do każdego rodzaju przetwarzania i wymiany danych w klasycznych aplikacjach oraz raportowania w sieci Web lub w chmurze.
Lucent Sky AVM Lucent Sky
(Basic Partner)
Uzyskaj dostęp do rozwiązania Lucent Sky AVM w programie Visual Studio, w tym do skanowania aplikacji, przeglądania zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach oraz stosowania natychmiastowych poprawek w celu automatycznego korygowania luk w zabezpieczeniach.
MacinCloud VSTS Build Agent Moboware
(Basic Partner)
Kompiluj, testuj i publikuj projekty dla systemów iOS, watchOS i tvOS na oryginalnym sprzęcie Apple Mac w chmurze. Użytkownicy korporacyjni mogą wykorzystać agenta MacinCloud VSTS Build Agent do realizowania ciągłej integracji i ciągłego dostarczania.
Rozszerzenia zwiększające produktywność Madsa Kristensena Mads Kristensen Ta lista zawiera ponad 50 narzędzi zwiększających produktywność dla programu .NET i deweloperów sieci Web, w tym narzędzia Bundler & Minifier, Image Optimizer, JavaScript Snippet Pack, Open Command Line, Package Installer, Web Compiler i wiele innych.
Magical C# Debugging — OzCode CodeValue
(Alliance Partner)
Znacznie poprawia środowisko debugowania języka C#, skracając czas debugowania o połowę. Zapewnia błyskawiczne, wizualne informacje zwrotne dotyczące zmian i umożliwia szybkie poprawianie błędów.
Mobilize Modernization Tools Mobilize.Net
(Premier Partner)
Narzędzia do modernizacji umożliwiają migrację starszych aplikacji VB6 do platformy .NET, starszych aplikacji komputerowych (.NET, PowerBuilder, Silverlight) do sieci Web i platformy Azure oraz migrację aplikacji Silverlight Phone do systemu Windows 10.
Mobilize.Net Silverlight Bridge Mobilize.Net
(Premier Partner)
Rozszerzenie Silverlight Bridge umożliwia migrację aplikacji WinPhone do uniwersalnej platformy systemu Windows (UWP). Narzędzie analizuje składnię i kod źródłowy aplikacji i konwertuje odwołania do platformy Win 10 APIs lub HTML5/JavaScript. W wyniku uzyskuje się macierzysty kod C# bez środowisk uruchomieniowych.
Mobilize.Net Visual Basic Upgrade Companion Mobilize.Net
(Premier Partner)
Rozszerzenie VBUC wykonuje migrację kodu VB6 do platformy .NET i tworzy w 100% macierzysty kod C# lub VB.NET bez środowisk uruchomieniowych i bibliotek zależnych innych firm. Oszczędza 80% czasu i kosztów związanych z tworzeniem kodu od nowa i ogranicza końcową liczbę błędów.
Mobilize.Net WebMAP Mobilize.Net
(Premier Partner)
Rozszerzenie WebMAP zachowuje zakupione aplikacje systemu Windows i przekształca je w wersje działające w sieci Web i na urządzeniach mobilnych — bez kosztownych środowisk uruchomieniowych. Uzyskuje się nowy kod źródłowy — bez wprowadzania błędów do istniejącej logiki biznesowej — za pomocą nowoczesnych języków, składników i wzorców.
Modern Requirements Suite4TFS eDev Technologies
(Premier Partner)
Zapewnia kompletny zestaw narzędzi do zarządzania cyklem życia wymagań oraz przeprowadzania inspekcji; obsługuje strukturalne metodologie elastyczne/scrum na dużą skalę oraz metodologie hybrydowe. Zestaw narzędzi ma dwa interfejsy użytkownika, inteGREAT4TFS i SmartOffice4TFS, które korzystają natywnie z programu Microsoft Team Foundation Server lub VSTS.
MyGet Credential Provider MyGet
(Alliance Partner)
Prosty sposób na nawiązywanie połączenia z zabezpieczonymi źródłami pakietów NuGet hostowanymi na platformie MyGet.
MZ-Tools 8.0 MZTools Software
(Basic Partner)
Dodaje wiele funkcji zapewniających wydajność dla języka C# i VB.NET, aby szybciej kodować, wyszukiwać kod i projektować oraz generować dokumentację, zapewniać jakość i poprawiać środowisko programu Visual Studio.
Ncache Alachisoft
(Premier Partner)
Szybka i skalowana liniowo rozproszona pamięć podręczna .NET. Zawiera samonaprawiające się dynamiczne klastry, inteligentną replikację z synchronizacją/bez synchronizacji oraz kompletny interfejs GUI lub narzędzia administracyjne wiersza polecenia. Jest to w 100% natywny produkt platformy .NET, który można wykorzystać z poziomu dowolnej aplikacji .NET.
nDepend ZEN PROGRAM
(Alliance Partner)
NDepend to narzędzie programu Visual Studio i usług Team Services, dzięki któremu z łatwością można zarządzać jakością kodu w dużych i skomplikowanych bazach kodu platformy .NET. NDepend v2017 integruje się z programem Visual Studio 2017.
Nevron Open Vision for .NET Nevron
(Alliance Partner)
Zapewnia bogaty zestaw kontrolek interfejsu użytkownika i dużych składników, dzięki którym możesz tworzyć aplikacje o wielu funkcjach oraz interfejsy użytkownika w wersji Premium dla wielu systemów operacyjnych na podstawie jednej bazy kodu. Zawiera kontrolki interfejsu użytkownika oraz składniki siatki, edytora tekstu sformatowanego, diagramu, wykresu, wskaźnika, harmonogramu i kodu kreskowego.
Nevron Vision for .NET Nevron
(Alliance Partner)
Twórz unikatowe i zaawansowane aplikacje z prezentacją danych, korzystając ze spektakularnych możliwości w zakresie wizualizacji danych.
NUnit 2 Test Adapter NUnit.org Rozszerzenie NUnit 2 Test Adapter współpracuje z programem Visual Studio Test Explorer i umożliwia wykonywanie testów zintegrowanych w ramach programu Visual Studio 2012 i nowszych.
NUnit 3 Test Adapter NUnit.org Rozszerzenie NUnit 3 Test Adapter współpracuje z programem Visual Studio Test Explorer i umożliwia wykonywanie testów zintegrowanych w ramach programu Visual Studio 2012 i nowszych.
Object Exporter Omar Elabd
(Basic Partner)
Eksportuj dowolny obiekt podczas debugowania w programie Visual Studio. Obiekt może być serializowany w języku C#, JSON lub XML.
OpsHub Integration Manager OpsHub
(Premier Partner)
Umożliwia jednokierunkową i dwukierunkową synchronizację w czasie rzeczywistym między systemami w celu wykonywania takich zadań jak zarządzanie wymaganiami, kontrola źródła, śledzenie błędów, zarządzanie jakością, zarządzanie wersjami, obsługa i pomoc techniczna oraz kontakty z klientem (CRM).
OpsHub Visual Studio Migration Utility OpsHub
(Premier Partner)
Ułatwia kompleksowe i ekonomiczne przekazywanie danych i kontekstu między serwerem Team Foundation Server i usługami Visual Studio Team Services.
OzCode CodeValue
(Premier Partner)
Rozszerzenie OzCode zwiększa możliwości w zakresie debugowania, oferując przełomowe funkcje i wizualizacje, które pomagają usuwać błędy w krótkim czasie, w tym LINQ — rewolucyjne, nowe narzędzie debugowania.
PHP Tools for Visual Studio DEVSENSE
(Alliance Partner)
Rozszerzenie PHP Tools for Visual Studio integruje się w przezroczysty sposób z programem Visual Studio, rozszerzając go o obsługę języka PHP. Rozszerzenie zostało utworzone z troską o wydajność pracy programistów i uwzględnia konwencje programu Visual Studio.
PostSharp PostSharp Technologies
(Basic Partner)
Umożliwia deweloperom eliminację tekstu standardowego poprzez przeniesienie powtarzalnej pracy od ludzi do maszyn. Obejmuje niektóre najbardziej typowe wzorce i zapewnia narzędzia do tworzenia własnych.
PowerTCP Emulation Dart Communications
(Alliance Partner)
Wykorzystuje zmiany projektowe platformy .NET 2.0. Poza zaawansowaną kontrolką VT Display rozszerzenie Emulation dla platformy .NET obejmuje wszystkie składniki i obiekty, które można znaleźć w produkcie PowerTCP Telnet for .NET 4.x.
PowerTCP FTP Dart Communications
(Alliance Partner)
Kopiuj pliki między klientem i dowolnym serwerem FTP — wystarczy jedno wywołanie metody. Proste właściwości zapewniają dokładną kontrolę, a dane plików mogą być buforowane do/z pamięci.
PowerTCP Mail Dart Communications
(Alliance Partner)
Integruj z łatwością funkcje poczty e-mail, np. SMTP, POP i IMAP z aplikacjami.
PowerTCP Sockets Dart Communications
(Alliance Partner)
Twórz wielowątkowe serwery TCP i zaawansowane aplikacje internetowe TCP/UDP na platformie .NET.
PowerTCP SSH and SFTP Dart Communications
(Alliance Partner)
Rozwijaj bezpieczne aplikacje SSH i SFTP w języku C# i VB.NET.
PowerTCP Telnet Dart Communications
(Alliance Partner)
Wykorzystuje przeprojektowaną platformę .NET 2.0 i zapewnia najbardziej zaawansowane dostępne składniki do komunikacji internetowej. Ułatwia użycie połączeń Rexec, Rsh, Rlogin i Telnet, zapewniając metody do nawiązywania, wykorzystywania i kończenia sesji.
Prism Template Pack Brian Lagunas Rozszerzenie Prism Template Pack zawiera zbiór fragmentów kodu, szablonów elementów i szablonów projektu służących do tworzenia aplikacji na platformach WPF, UWP i Xamarin.Forms przy wykorzystaniu biblioteki Prism.
Project Connect Tivitie
(Basic Partner)
Bezproblemowe podejście do wymiany informacji o krytycznym znaczeniu między zespołami programistycznymi i projektowymi przy użyciu narzędzia Projekt Online i programu VSTS.
ProjectConfigurationManager Tom Englert
(Basic Partner)
Zarządzaj konfiguracją rozwiązania i projektu w jednym miejscu. Zapomnij o klikaniu wszystkich kart na wszystkich stronach z właściwościami — wyświetl wszystkie projekty i konfiguracje na jednej siatce.
Redgate ReadyRoll Redgate Software
(Premier Partner)
Rozszerz procesy DevOps na bazy danych SQL Server i bezpiecznie automatyzuj wdrożenia baz danych.
Redgate ReadyRoll Pro Redgate Software
(Premier Partner)
Rozszerz procesy DevOps na swoje bazy danych SQL Server. Twórz, kontroluj źródło i bezpiecznie automatyzuj wdrożenia baz danych oraz zmiany w aplikacjach w programie Visual Studio.
Release Packager ItsZap
(Basic Partner)
Narzędzie Release Packager tworzy wersjonowany pakiet wydania z wielu projektów w rozwiązaniach. Wersjonowany pakiet wydania umożliwia menedżerowi wersji sprawowanie lepszej kontroli nad wersją oraz realizowanie bardziej ziarnistych dostaw.
ReportMax CppMax
(Basic Partner)
Lekkie i jednocześnie rozbudowane narzędzie do raportowania dla deweloperów Microsoft.NET. Rozszerzenie integruje się z programem Visual Studio i umożliwia deweloperom platformy .NET dodawanie funkcji raportowania do aplikacji formularzy WinForms i WebForms (ASP.NET).
ReSharper Ultimate JetBrains
(Premier Partner)
ReSharper Ultimate to zestaw produktów JetBrains dla deweloperów platformy .NET, sieci Web i języka C++, którzy korzystają z programu Visual Studio. Zestaw zawiera narzędzia ReSharper, ReSharper C++, dotTrace, dotMemory, dotCover i dotPeeek.
ResXManager Tom Englert
(Basic Partner)
Zapewnia centralny dostęp do wszystkich zasobów ciągów opartych na formacie ResX w rozwiązaniu. Możesz szybko poruszać się wśród wszystkich plików zasobów i wyświetlać zawartość w dobrze zorganizowanej siatce danych. Narzędzie ułatwia wyszukiwanie nieprzetłumaczonych ciągów lub czyszczenie oddzielonych wpisów. Wszystkie ciągi można szybko edytować na miejscu. Nieprzetłumaczone ciągi będą tworzone na bieżąco podczas pisania. Funkcja eksportowania do programu Excel i importowania z niego zapewnia możliwość łatwej wymiany translacji poza programem Visual Studio. Automatyczne translacje mogą przyspieszyć proces lokalizacji.
Review Assistant Devart
(Alliance Partner)
Narzędzie do równorzędnego przeglądu kodu dla programu Visual Studio. Narzędzie zawiera lekką obsługę formalnego przeglądu kodu, umożliwia śledzenie defektów i dyskusji oraz integruje się z narzędziami do porównywania kodu i systemami kontroli wersji, aby ułatwiać pracę nad zmianami w kodzie.
RTX64 Visual Studio Support IntervalZero
(Alliance Partner)
Firma IntervalZero udostępnia szablony projektów programu Visual Studio i wstawki kodu do tworzenia aplikacji w czasie rzeczywistym wraz z zintegrowanym podstawowym monitorem debugowania w programie Visual Studio do debugowania aplikacji w czasie rzeczywistym w środowisku IDE programu Visual Studio.
SAP Mobile Platform SDK for Windows SAP
(Premier Partner)
Twórz aplikacje komputerowe i mobilne, które zapewniają ludziom łączność. Narzędzie rozwiązuje wyzwania związane z mobilnością, obsługuje aplikacje komputerowe i mobilne dostosowane do przypadku użycia opartego na modelu B2E (firma-przedsiębiorstwo) lub B2C (firma-klient) i pomaga równoważyć wymagania użytkowników urządzeń i wymagania przedsiębiorstw.
Sauce for Visual Studio Team Services Sauce Labs
(Premier Partner)
Umożliwia ciągłe dostarczanie poprzez przyspieszenie cyklu testowania przy jednoczesnym poprawianiu jakości aplikacji mobilnych i sieci Web.
SD Elements Security Compass
(Premier Partner)
Automatyzuje wymagania dotyczące zabezpieczeń oprogramowania w oparciu o technologię projektu, działalność biznesową i sterowniki zgodności. SD Elements eliminuje luki w zabezpieczeniach w najbardziej efektywny kosztowo sposób — zanim rozpocznie się skanowanie.
SoftTree SQL Assistant SoftTree Technologies
(Basic Partner)
Przyspiesz proces tworzenia bazy danych, poprawiając jakość i dokładność kodu. Narzędzie obsługuje 14 popularnych typów serwerów baz danych, w tym SQL Server i SQL Azure.
SpecFlow TechTalk
(Basic Partner)
Niweluje lukę komunikacyjną między ekspertami obsługującymi domeny i deweloperami, wiążąc specyfikacje zachowań z możliwością odczytu biznesowego oraz przykłady podstawowej implementacji.
Spread GrapeCity
(Premier Partner)
Osadzaj funkcje arkuszy kalkulacyjnych zgodne z programem Microsoft Excel dla zaawansowanych aplikacji biznesowych, inżynieryjnych i naukowych.
SQL Prompt Core Redgate Software
(Premier Partner)
Zapisuj, formatuj i refaktoryzuj zapytania SQL bez wysiłku.
SQL Prompt Pro Redgate Software
(Premier Partner)
Zapisuj, formatuj i refaktoryzuj zapytania SQL bez wysiłku.
SQL Search Redgate Software
(Premier Partner)
Przyspiesz tworzenie baz danych SQL, szybko odnajdując obiekty SQL i przeglądając bazy danych SQL Server w programie Visual Studio.
SQLite / SQL Server Compact Toolbox ErikEJ
(Basic Partner)
Dodaje kilka funkcji, które ułatwiają prace programistyczne na osadzonej bazie danych — m.in. tworzenie skryptów dla tabel i danych, importowanie z programu SQL Server oraz obsługa plików CSV.
Stored Procedure Generator JSK Software
(Basic Partner)
Automatycznie tworzy procedury składowane CRUD (Wybierz, Wstaw, Aktualizuj i Usuń) dla tabel w bazie danych.
Supercharger Michael Kiss
(Basic Partner)
Znacznie poprawia środowisko programistyczne programu Visual Studio, dodając funkcje takie jak CodeMAP, AutoText, inteligentne linie przepływu kodu, wyróżnienia kodu, kod sformatowany, komentarze typu Magic, przegląd fraz, Spellist, SuperFind, statystyka itp.
SynergyDE Synergex
(Alliance Partner)
Narzędzia programistyczne dla aplikacji, które obejmują Synergy DBL, sprawdzony język biznesowy w standardzie ANSI, bezproblemowo zintegrowany z programem Visual Studio; skalowalną bazę danych ISAM o wysokiej wydajności; łączniki SQL i ODBC oraz inne narzędzia spełniające wymagania deweloperów aplikacji w zakresie tworzenia wysoce wydajnych aplikacji dla przedsiębiorstw.
Tab Studio Sergey Vlasov
(Basic Partner)
Tworzy wiele wierszy kart w razie potrzeby i grupuje karty o tej samej nazwie. Zarządzaj jeszcze lepiej wszystkimi otwartymi dokumentami w programie Visual Studio pogrupowanymi i zorganizowanymi w najbardziej wydajny sposób.
Tasktop Dev Tasktop Technologies
(Premier Partner)
Integracja systemów ALM w środowisku IDE programu Visual Studio. Deweloperzy mogą wykorzystywać rozszerzenie Tasktop Dev do wyświetlania i prowadzenia prac na swoich eposach, scenariuszach, zadaniach i defektach z poziomu różnych narzędzi, np. Microsoft TFS, Atlassian JIRA, HPE ALM, IBM RTC, CA Agile Central i VersionOne, bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.
TeamCoding George Duckett
(Basic Partner)
Odnajdź członków zespołów, którzy pracują w tym samym obszarze rozwiązania z kontrolą źródła. Rozszerzenie wyświetla ikony na kartach, tekst w rozwiązaniu CodeLens oraz pokazuje pokolorowany daszek w miejscu, w którym inne osoby pracują nad kodem w języku C# i Visual Basic.
TeamCompanion EKOBIT
(Basic Partner)
Zapewnia lepszą współpracę, wydajne elastyczne zarządzanie projektami oraz zwiększoną produktywność w codziennych zadaniach.
TeeChart Steema Software
(Alliance Partner)
Oferuje pełen zestaw typów wykresów i typy mierników złożonych do aplikacji pulpitu nawigacyjnego. Rozszerzenie obsługuje formularze systemu Windows, ASP.NET, UWP, WPF i Silverlight, a także systemy Windows Phone, Xamarin iOS, Android i formularze oraz dodaje wiele formatów wyjściowych, w tym wykresy HTML5/JavaScript.
Telerik AppBuilder for Visual Studio Telerik by Progress
(Premier Partner)
Opracowywanie, testowanie, debugowanie, budowanie, wdrażanie i publikowanie aplikacji mobilnych działających na różnych platformach przy użyciu platformy Apache Cordova lub NativeScript. Za pomocą narzędzi Telerik Platform i Telerik AppBuilder oraz usług w chmurze wraz z ulubionymi funkcjami programu Visual Studio można tworzyć aplikacje na główne platformy mobilne.
Telerik UI for ASP.NET AJAX Telerik by Progress
(Premier Partner)
Rozszerzenia interfejsu użytkownika Telerik pozwalają automatycznie tworzyć, uaktualniać i konfigurować projekty interfejsu użytkownika Telerik w kilka sekund, eliminując konieczność ręcznego tworzenia odwołań do zestawów, definicji obsługi/modułu, prefiksów znaczników itp. Ponadto pakiet rozszerzeń Visual Studio Extensions obejmuje zestaw gotowych do użycia szablonów programu Visual Studio obejmujących typowe scenariusze aplikacji dla interfejsu użytkownika Telerik w technologii ASP.NET AJAX.
Telerik UI for ASP.NET MVC Telerik by Progress
(Premier Partner)
Rozszerzenia programu Visual Studio dla interfejsu użytkownika Telerik w projektach ASP.NET MVC to pakiet integracyjny mający za zadanie znaczne zwiększenie wydajności pracy podczas zarządzania projektami MVC w programie Visual Studio. Zawierają one szablony projektów oraz kreatory konfigurowania i aktualizacji.
Telerik UI for WinForms VSExtensions Telerik by Progress
(Premier Partner)
Rozszerzenia programu Visual Studio dla interfejsu użytkownika Telerik w projektach WinForms to pakiet integracyjny zwiększający w znacznym stopniu wydajność pracy podczas zarządzania projektami WinForms w programie Visual Studio. Produkt pomaga pracować sprawniej dzięki udoskonalonym funkcjom i minimalizuje krzywą uczenia się dla nowych użytkowników.
Telerik UI for WPF VSExtension Telerik by Progress
(Premier Partner)
Rozszerzenia programu Visual Studio dla interfejsu użytkownika Telerik w projektach WPF to pakiet integracyjny zwiększający w znacznym stopniu wydajność pracy podczas zarządzania projektami WPF w programie Visual Studio. Produkt pomaga pracować sprawniej dzięki udoskonalonym funkcjom i minimalizuje krzywą uczenia się dla nowych użytkowników.
TFS Auto Shelve Vercellone
(Basic Partner)
Tworzy zestaw odłożony dla najnowszej wersji wszystkich zmian oczekujących we wszystkich obszarach roboczych TFS w konfigurowalnym interwale. Funkcje są takie same jak w przypadku wersji 2015. Niemniej jednak zamierzam wziąć udział w jutrzejszym warsztacie dotyczącym migracji rozszerzeń programu Visual Studio, aby zbadać możliwości związane z wielowersyjnością i optymalizacją wydajności.
TFS Timetracker Berichthaus Software
(Basic Partner)
Umożliwia śledzenie bezpośrednio na elementach roboczych. Rozwiązania Beyond Work, CI, Test i SourceControl dodają zarządzanie czasem jako piąty wymiar do programu TFS.
TFSASAP AIT GmbH
(Basic Partner)
Platforma umożliwiająca zaawansowaną administrację i zapewniająca rozszerzenia dla programu TFS. Jest to centralna lokalizacja zarządzania dla rozwiązań po stronie serwera opartych na zdarzeniach, zaplanowanych automatyzacji i rozszerzeń administracyjnych.
The Modern Requirements Suite 4TFS eDev Technologies
(Premier Partner)
Pakiet MR Suite 4TFS rozszerza platformy TFS/VSTS na potrzeby natywnego zarządzania wymaganiami, korzystając z jednej z tych platform jako swój serwer aplikacji i baza danych. Połączone rozwiązanie zapewnia automatyzację wymagań, sprawdzalność i współpracę.
Time Savers Luminous Software Solutions
(Basic Partner)
Zwiększ codzienną produktywność w zakresie programowania przy użyciu programu Visual Studio.
TSVN Samir Boulema
(Basic Partner)
Kontrola rozwiązania TortoiseSVN z poziomu programu Visual Studio
TX Text Control Text Control
(Alliance Partner)
Rodzina składników raportowania i przetwarzania tekstu oferująca programistom wszystkie funkcje, jakie powinny znaleźć się w najbardziej zaawansowanym pakiecie przetwarzania tekstu w postaci składników wielokrotnego użytku.
Viasfora Tomas Restrepo Viasfora to bezpłatne rozszerzenie programu Visual Studio 2012–2017 usprawniające edytowanie tekstu. Jest znane przede wszystkim ze względu na implementację nawiasów Rainbow Braces dla języków Visual Studio.
Vidyano 2sky
(Alliance Partner)
Umożliwia programistom tworzenie bezpiecznych i skalowalnych aplikacji sieci Web o ogromnych możliwościach w krótkim czasie.
Visual Assist Whole Tomato Software
(Premier Partner)
Visual Assist to narzędzie zwiększające produktywność dla deweloperów języka C/C++ i C# pracujących w programie Microsoft Visual Studio. Rozszerzenie Visual Assist niweluje luki środowiska IDE w zakresie nawigacji, refaktoryzacji, generowania kodu i pomocy w kodowaniu.
Visual COBOL Micro Focus (USA)
(Premier Partner)
Udostępnia narzędzia do programowania i integracji COBOL — w wybranej wersji, Visual Studio lub Eclipse — oferujące programistom niezrównane środowisko deweloperskie. Użyj narzędzia Visual COBOL, aby pomóc zespołom programistów aplikacji w lepszej współpracy i szybszym dostarczaniu nowych funkcji dla użytkowników biznesowych.
Visual Studio Spell Checker EWSoftware
(Basic Partner)
Sprawdzanie pisowni w komentarzach, ciągach i zwykłym tekście — podczas wpisywania lub interaktywnie w oknie narzędzi. Narzędzie ponadto sprawdza pisownię całego rozwiązania, projektu lub wybranych elementów.
Visual Studio Toolkit Thijs Tijsma
(Basic Partner)
Zawiera narzędzia, które zwiększają codzienną produktywność w programie Visual Studio.
VisualSVN VisualSVN Software
(Alliance Partner)
VisualSVN to wtyczka programu Visual Studio, która bezproblemowo integruje rozwiązania Subversion i TortoiseSVN z programem Visual Studio. VisualSVN wirtualnie eliminuje zarządzanie plikami kodu źródłowego projektu w ramach rozwiązania Subversion. Programuj, projektuj, debuguj i wdrażaj z wtyczką VisualSVN w formie dyskretnego partnera, który zabezpieczy Twój kod źródłowy. Z wtyczką VisualSVN wdrożoną w całej organizacji deweloperskiej wszyscy programiści będą używać rozwiązania Subversion pewnie i efektywnie, aby zarządzać produktem pracy organizacji i zabezpieczać go.
VSColorOutput Mike Ward Rozszerzenie VSColorOutput zmienia kolor wiersza wyświetlanego w oknie danych wyjściowych na podstawie określonych reguł. Reguły składają się z wyrażeń regularnych. Reguły są mapowane na klasyfikacje, które z kolei są mapowe na kolory.
Vsdocman Helixoft
(Basic Partner)
Narzędzie do komentowania i automatycznego generowania dokumentacji klasy z kodu źródłowego w języku C# i VB.NET, w tym ASP.NET. Tworzy dokumentację podobną do MSDN, technologii IntelliSense i pomocy F1.
VSIXEasyEfRepo Alex Bertini
(Basic Partner)
Proste wdrażanie wzorca ogólnego repozytorium. Zapewnia proste operacje CRUD na ogólnych jednostkach, co umożliwia szybkie tworzenie warstwy danych.
VSTS Extension Project Templates Josh Garverick
(Basic Partner)
Twórz szkieletowe rozszerzenia VSTS/TFS w programie Visual Studio.
VSTS on Mobile Canarys Automations
(Basic Partner)
Uzyskaj dostęp do danych VSTS z urządzeń przenośnych z systemem Android i iOS. Do danych projektu zespołowego mogą uzyskać dostęp osoby biorące udział w projekcie w dowolnym miejscu, aby pozostawać na bieżąco z kondycją projektu.
WakaTime WakaTime
(Basic Partner)
Rozszerzenie WakaTime zapewnia metryki, informacje i śledzenie czasu automatycznie generowane z działań programistycznych. Obsługa ponad 30 edytorów tekstów i środowisk IDE, wykrywanie ponad 700 języków oraz zakodowane ponad 6 mln godzin — WakaTime jest wiodącą zautomatyzowaną platformą obsługującą metryki programowania. Używając wtyczek edytorów tekstowych typu open source, możesz uzyskać informacje o działaniach związanych z kodowaniem w czasie rzeczywistym. Pulpit nawigacyjny WakaTime pokazuje czas pracy poświęconej na każdy plik, język, projekt lub gałąź. Zobacz czas opracowywania funkcji i popraw swoje szacunki.
Wallaby.js Wallaby.js
(Basic Partner)
Wallaby.js to inteligentny i bardzo szybki moduł uruchamiający testy dla języka JavaScript, który nieprzerwanie wykonuje testy. Moduł zgłasza pokrycie kodu i inne wyniki bezpośrednio do edytora kodu — natychmiast po wprowadzeniu zmian w kodzie. Wallaby.js jest niezwykle szybkim narzędziem, ponieważ wykonuje wyłącznie testy, na które miały wpływ zmiany w kodzie, oraz uruchamia testy równolegle. Narzędzie zapewnia znaczne usprawnienia w zakresie wydajności, niezależnie od tego, czy używasz podejścia TDD/BDD, czy jakiegokolwiek innego.
Wax Tom Englert
(Basic Partner)
Interaktywny edytor projektów konfiguracji WiX. Chociaż utworzenie pustego projektu konfiguracji jest proste z narzędziem WiX, uzupełnianie listy plików do wdrożenia oraz utrzymywanie jej w aktualnym stanie może być bardzo czasochłonnym zadaniem. Narzędzie to jest rozszerzeniem programu Visual Studio, które pomaga tworzyć, weryfikować i utrzymywać listę plików do wdrożenia w interaktywnym interfejsie wizualnym.
WhiteSource WhiteSource
(Premier Partner)
WhiteSource automatycznie wykrywa wszystkie składniki źródłowe typu open source oraz ich licencje w kompilacji. Ponadto narzędzie zgłasza alerty dla narażonych składników typu open source i sugeruje możliwe rozwiązania. WhiteSource Bolt jest zintegrowanym produktem w programie VSTS i TFS, które uruchamia się bezpośrednio w kompilacji i potoku tworzenia wersji.
Szablony wiwet dla platformy ASP.NET wiwet
(Basic Partner)
Atrakcyjne, w pełni interaktywne, przygotowane pod kątem wyświetlaczy Retina szablony platformy ASP.NET z obsługą wielu przeglądarek. Wszystkie nasze szablony są w pełni zgodne z programem Visual Studio i zawierają strony wzorcowe, widoki, częściowe widoki, kontrolki sieci Web oraz strony sieci Web. Są one przygotowane do bezproblemowego użycia w dowolnym momencie. Nasze szablony umożliwiają utworzenie całkowicie nowych projektów w czasie krótszym od jednej minuty. Proste. Łatwe w obsłudze. Szybkie.
WIX Toolset FireGiant
(Premier Partner)
Zaawansowany zestaw narzędzi dostępnych do tworzenia własnego środowiska instalacyjnego systemu Windows.
XabluCross for MvvmCross XabluCross
(Premier Partner)
XabluCross zapewnia obsługę klasy korporacyjnej dla rozwiązania MvvmCross. Wiedza ekspercka i ekosystem wtyczki sprawia, że jest to zalecany partner dla firm korzystających z systemów Xamarin i MvvmCross.
Xsharp Xsharp
(Alliance Partner)
X# to język programowania platformy.Net oparty o składnię języka xBase. Język obsługuje wiele dialektów xBase. Język „podstawowy” może być traktowany jak język C# ze składnią języka xBase. Inne obsługiwane dialekty to VO/Vulcan, FoxPro, dBase, Xbase++ i Harbour. Każdy dialekt dodaje swoje własne typy. Wszystkie dialekty (poza podstawowym) obsługują system xBase RDD ze wsparciem dla wielu formatów plików języka xBase, np. DBF/DBT, DBF/FPT i DBF/SMT oraz formatów indeksu NDX, NTX, MDX, CDX, IDX, NSX itp.
XtremeDocumentStudio .NET Gnostice Information Technologies
(Alliance Partner)
Struktura przetwarzania dokumentów o wielu formatach dla deweloperów platformy .NET.