Rozszerzenia licencji na program Visual Studio 2012 i Visual Studio 2012 SDK

Last Update: 2018-01-03

Na tej stronie:

Lista REDIST programu Visual Studio 2012 w wersji Ultimate, Premium i Professional

Przedstawiamy „Listę REDIST”, o której mowa w punkcie zatytułowanym „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft i mających zastosowanie do niektórych wydań programu Microsoft Visual Studio 2012 („oprogramowanie”). Aby sprawdzić, czy w Postanowieniach licencyjnych dotyczących posiadanego wydania oprogramowania występuje odniesienie do tej listy REDIST, należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi posiadanego wydania oprogramowania. Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia oprogramowania jest objętą ważną licencją, Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanego kodu obiektu pliki wymienione poniżej, o ile będzie przestrzegać Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania oraz ewentualnych dodatkowych postanowień.

BizApps

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania następujące pliki z rozszerzeniem .dll i .exe można rozpowszechniać za pomocą aplikacji w niezmienionej postaci:

Visual Basic PowerPacks

 • VisualBasicPowerPacksSetup.exe

LightSwitch

 • Vslshost.exe
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Cosmopolitan.Client.dll

.NET Framework 4.5

Z zastrzeżeniem postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania następujące pliki z rozszerzeniem .exe można rozpowszechniać w niezmienionej postaci:

Redist

 • dotNetFx45_Full_x86_x64.exe
 • dotNetFx45_Full_x86.exe

Instalator sieci Web

 • dotNetFx45_Full_setup.exe

LP

 • dotNetFx45LP_Full_x86_x64.exe
 • dotNetFx45LP_Full_x86.exe

Uwaga: element reprezentuje identyfikator konkretnego języka. Dostępne są pakiety językowe dla następujących języków (obok każdego języka podany jest odpowiedni kod identyfikatora):

Arabski (ar), chiński (zh-chs), chiński tajwański (zh-cht), czeski (cs), duński (da), fiński (fi), francuski (fr), grecki (el), hebrajski (he), hiszpański (es), holenderski — niderlandzki (nl), japoński (ja), koreański (ko), niemiecki (de), norweski (no), polski (pl), portugalski — Brazylia (pt-BR), portugalski — Portugalia (pt-PT), rosyjski (ru), szwedzki (sv), turecki (tr), węgierski (hu), włoski (it)

ADO.Net

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania za pomocą aplikacji można rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki z rozszerzeniem dll:

 • System.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dll

Visual C++ Runtime Redist

Pakiet Visual C++ Redistributable składa się z elementów uruchomieniowych bibliotek Visual C++ niezbędnych, aby aplikacje przygotowane w programie Visual Studio 2012 w języku C++ uruchomić na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2012.

„Lista wszystkich dołączonych plików i pakietów:”

Pakiety Visual C++ Redistributable

Pakiety Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable instalują elementy uruchomieniowe bibliotek Visual C++ niezbędnych, aby aplikacje przygotowane w programie Visual Studio 2012 w języku C++ uruchomić na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2012. Instalują one elementy środowiska uruchomieniowego bibliotek C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, C++ AMP i OpenMP.

Z zastrzeżeniem postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania wymienione poniżej pliki z rozszerzeniem .exe można rozpowszechniać w niezmienionej postaci.

Podczas instalacji te pliki mogą być uruchamiane w ramach wymagań wstępnych.

 • vcredist_x86.exe
 • vcredist_x64.exe
 • vcredist_arm.exe

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania można rozpowszechniać następujące pliki z rozszerzeniem msm w niezmienionej postaci jako część pakietu instalacyjnego:

 • Microsoft_VC110_ATL_arm.msm
 • Microsoft_VC110_ATL_x64.msm
 • Microsoft_VC110_ATL_x86.msm
 • Microsoft_VC110_CRT_arm.msm
 • Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
 • Microsoft_VC110_CRT_x86.msm
 • Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
 • Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm
 • Microsoft_VC110_MFCLOC_x64.msm
 • Microsoft_VC110_MFCLOC_x86.msm
 • Microsoft_VC110_MFC_x64.msm
 • Microsoft_VC110_MFC_x86.msm
 • Microsoft_VC110_OpenMP_arm.msm
 • Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
 • Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm

Pliki środowiska uruchomieniowego Visual C++

Dla wygody użytkowników do redystrybucji plików środowiska uruchomieniowego VC++ utworzono następujące foldery. Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania można rozpowszechniać dowolne pliki z następujących folderów:

 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.ATL\
  • atl110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.ATL\
  • atl110.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC110.ATL\ atl110.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CRT\
  • msvcp110.dll
  • msvcr110.dll
  • vccorlib110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CRT\
  • msvcp110.dll
  • msvcr110.dll
  • vccorlib110.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC110.CRT\
  • msvcp110.dll
  • msvcr110.dll
  • vccorlib110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.MFC\
  • mfc110.dll
  • mfc110u.dll
  • mfcm110.dll
  • mfcm110u.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.MFCLOC\
  • mfc110chs.dll
  • mfc110cht.dll
  • mfc110enu.dll
  • mfc110esn.dll
  • mfc110deu.dll
  • mfc110fra.dll
  • mfc110ita.dll
  • mfc110jpn.dll
  • mfc110kor.dll
  • mfc110rus.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.MFCLOC\
  • mfc110chs.dll
  • mfc110cht.dll
  • mfc110enu.dll
  • mfc110esn.dll
  • mfc110deu.dll
  • mfc110fra.dll
  • mfc110ita.dll
  • mfc110jpn.dll
  • mfc110kor.dll
  • mfc110rus.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.OpenMP\
  • vcomp110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.OpenMP\
  • vcomp110.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC110.OpenMP\
  • vcomp110.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CXXAMP\
  • vcamp110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CXXAMP\
  • vcamp110.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC110.CXXAMP\
  • vcamp110.dll
 • Microsoft Visual Studio 11.0\DIA SDK\bin\
  • msdia110.dll
  • amd64\msdia110.dll
  • arm\msdia110.dll

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania następujące pliki mogą być rozpowszechniane za pomocą aplikacji w lokalnym folderze aplikacji albo przez wdrożenie do globalnej pamięci podręcznej zestawów:

 • mfcmifc80.dll

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania pliki ..pdb wymienione poniżej mogą być rozpowszechniane wyłącznie w celu debugowania aplikacji:

 • atl110.i386.pdb
 • atl110.AMD64.pdb
 • atl110.arm.pdb
 • msvcp110.i386.pdb
 • msvcp110.AMD64.pdb
 • msvcp110.arm.pdb
 • msvcr110.i386.pdb
 • msvcr110.AMD64.pdb
 • msvcr110.arm.pdb
 • vccorlib110.i386.pdb
 • vccorlib110.AMD64.pdb
 • vccorlib110.arm.pdb
 • mfc110.i386.pdb
 • mfc110.AMD64.pdb
 • mfc110u.i386.pdb
 • mfc110u.AMD64.pdb
 • mfcm110.i386.pdb
 • mfcm110.AMD64.pdb
 • mfcm110u.i386.pdb
 • mfcm110u.AMD64.pdb
 • vcomp110.i386.pdb
 • vcomp110.AMD64.pdb
 • vcomp110.arm.pdb
 • vcamp110.i386.pdb
 • vcamp110.AMD64.pdb
 • vcamp110.arm.pdb

Pliki z zestawu SDK narzędzia Concurrency Visualizer

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania, następujące pliki można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą aplikacji

 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla środowiska .NET 3.5)
 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla środowiska .NET 4.0)
 • cvmarkers.h
 • cvmarkersobj.h

Lista Redist programu Visual Studio 2012 w wersji Ultimate, Premium, Professional i Visual Studio Express for Windows 8

ASP.NET MVC 4

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujące pliki w postaci kodu obiektu:

 • System.Net.Http.dll
 • System.Net.Http.Formatting.dll
 • System.Web.Http.SelfHost.dll
 • System.Web.Http.WebHost.dll
 • System.Web.Http.dll
 • System.Net.Http.WebRequest.dll
 • System.Web.Mvc.dll

Standardowi dostawcy ASP.NET

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujący plik w postaci kodu obiektu:

 • System.Web.Providers.dll

Struktura optymalizacji sieci Web ASP.NET

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujący plik w postaci kodu obiektu:

 • System.Web.Optimization.dll

ASP.NET Web Pages 2

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujące pliki w postaci kodu obiektu:

 • Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll
 • System.Web.Helpers.dll
 • System.Web.Razor.dll
 • System.Web.WebPages.dll
 • System.Web.WebPages.Administration.dll
 • System.Web.WebPages.Deployment.dll
 • System.Web.WebPages.Razor.dll
 • WebMatrix.Data.dll
 • WebMatrix.WebData.dll
 • Microsoft.Web.Infrastructure.dll
 • NuGet.Core.dll

ASP.NET MVC3

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujące pliki w postaci kodu obiektu:

 • System.Web.Mvc.dll

ASP.NET Web Pages 1

Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać i wdrażać dowolne pliki z rozszerzeniem .js znajdujące się w oprogramowaniu jako część programów ASP.NET. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać następujące pliki w postaci kodu obiektu:

 • Microsoft.Web.Infrastructure.dll
 • NuGet.Core.dll
 • System.Web.Helpers.dll
 • System.Web.Razor.dll
 • System.Web.WebPages.Administration.dll
 • System.Web.WebPages.Deployment.dll
 • System.Web.WebPages.dll
 • System.Web.WebPages.Razor.dll
 • WebMatrix.Data.dll
 • WebMatrix.WebData.dll

Kod dystrybucyjny dla programu Visual Studio 2012 SDK

To jest „Lista redystrybucyjna”, o której mowa w punkcie „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do zestawu Microsoft Visual Studio 2012 Software Development Kit („oprogramowanie”). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia oprogramowania jest objętą ważną licencją, Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanego kodu obiektu pliki wymienione poniżej, o ile będzie przestrzegać Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania oraz ewentualnych dodatkowych postanowień. Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących programu Microsoft Visual Studio 2012 SDK następujące pliki z rozszerzeniem .exe można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą zintegrowanych aplikacji:

 • VSSDKTestHost.exe
 • vs110_piaredist.exe
 • vs_isoshell.exe
 • vs_isoshellLP.exe
 • vs_intshelladditional.exe
 • vs_intshelladditionalLP.exe

Kod dystrybucyjny dla pakietu redystrybucyjnego środowiska uruchomieniowego programu Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop

Pakiet Visual C++ Redistributable składa się z elementów uruchomieniowych bibliotek Visual C++ niezbędnych, aby aplikacje przygotowane w programie Visual Studio 2012 w języku C++ uruchomić na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2012.

Pakiety Visual C++ Redistributable

Pakiety Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable instalują elementy uruchomieniowe bibliotek Visual C++ niezbędnych, aby aplikacje przygotowane w programie Visual Studio 2012 w języku C++ uruchomić na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2012. Te pakiety instalują elementy środowiska uruchomieniowego bibliotek C Runtime (CRT), Standard C++, C++ AMP i OpenMP.

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania można rozpowszechniać następujące pliki z rozszerzeniem msm w niezmienionej postaci jako część pakietu instalacyjnego:

 • Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
 • Microsoft_VC110_CRT_x86.msm
 • Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
 • Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm
 • Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
 • Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm

Pliki środowiska uruchomieniowego Visual C++

Dla wygody użytkowników do redystrybucji plików środowiska uruchomieniowego VC++ utworzono następujące foldery. Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania można rozpowszechniać dowolne pliki z następujących folderów:

 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CRT\
  • msvcp110.dll
  • msvcr110.dll
  • vccorlib110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CRT\
  • msvcp110.dll
  • msvcr110.dll
  • vccorlib110.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.OpenMP\
  • vcomp110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.OpenMP\
  • vcomp110.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC110.CXXAMP\
  • vcamp110.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC110.CXXAMP\
  • vcamp110.dll

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania co najmniej jeden plik ..pdb wymieniony poniżej może być rozpowszechniany wyłącznie w celu debugowania aplikacji.

 • msvcp110.i386.pdb
 • msvcp110.AMD64.pdb
 • msvcr110.i386.pdb
 • msvcr110.AMD64.pdb
 • vccorlib110.i386.pdb
 • vccorlib110.AMD64.pdb
 • vcomp110.i386.pdb
 • vcomp110.AMD64.pdb
 • vcamp110.i386.pdb
 • vcamp110.AMD64.pdb

Lista programów narzędziowych programu Visual Studio 2012 w wersji Ultimate, Premium i Professional

Przedstawiamy „Listę programów narzędziowych”, o której mowa w punkcie zatytułowanym „Narzędzia” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do niektórych wersji programu Microsoft Visual Studio 2012 („oprogramowanie”). W zależności od wersji oprogramowania otrzymane oprogramowanie może nie obejmować niektórych plików wymienionych na tej liście. Aby określić swoje uprawnienia odnośnie do poniższych składników, należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi programu Visual Studio towarzyszącymi posiadanej wersji oprogramowania.

 • Visual Studio IntelliTrace Standalone Collector
  • IntelliTraceCollection.cab
 • Visual Studio Concurrency Visualizer
  • concvi_standalonecollection.exe
 • Visual Studio Remote Tools
  • rtools_setup_x86.exe
  • rtools_setup_x64.exe
  • rtools_setup_arm.exe
 • Visual Studio Standalone Profiler
  • vs_profiler_x64_*.exe
  • vs_profiler_x86_*.exe

Pliki BuildServer programu Visual Studio 2012 w wersji Ultimate, Premium i Professional

Przedstawiamy „Listę plików BUILDSERVER”, o której mowa w punkcie zatytułowanym „Plik BUILDSERVER.TXT” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie się do niektórych wersji programu Microsoft Visual Studio 2012 („oprogramowanie”). Aby sprawdzić, czy w Postanowieniach licencyjnych dotyczących posiadanej wersji oprogramowania występuje odniesienie do tej listy BUILDSERVER, oraz określić swoje prawa do używania poniższych składników, należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi posiadanego wydania programu Visual Studio 2012.

 • Narzędzie SharePoint dla programu Visual Studio 2012
  • Program Files(86)\MsBuild\Microsoft\Visual Studio\v11.0\SharePointTools\
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll
  • Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
   • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Pliki Visual C++ Build Server dla programu Visual Studio Ultimate 2012, Visual Studio Premium 2012 i Visual Studio Professional 2012

Wszystkie pliki z następujących folderów (i rekursywnie wszystkie pliki i foldery znajdujące się w tych folderach)

 • Program Files\Common Files\Merge Modules
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\ProjectComponents
 • Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V110\

Osobne pliki

 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\msobj110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdb110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdbcore.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\mspdbsrv.exe
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\msvcdis110.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\makehm.exe
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\VCVarsQueryRegistry.bat
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\Tools\vsvars32.bat

Pliki LightSwitch Build Server dla programu Visual Studio Ultimate 2012, Visual Studio Premium 2012 i Visual Studio Professional 2012

 • Microsoft.Data.Schema.dll
 • Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.dll
 • Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dll
 • Microsoft.Data.Schema.Sql.dll
 • Microsoft.Data.Schema.Utilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Publish.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuild.Manifest.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuildLoader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Common.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Deploy.Provider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Core.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Core.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Extensions.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Framework.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DesignerWpfUtilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Loader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Manifest.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Package.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.PackageUI.Neutral.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Server.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Utilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.VSTemplateWizard.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.WpfUtils.dll
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Publish.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Publish.Tasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDK.BuildTasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDK.targets
 • Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SecurityData.svc
 • Microsoft.LightSwitch.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.dll.dll
 • Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Settings.11.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Shell.11.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.9.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.11.0.dll
 • Microsoft.Web.Deployment.dll
 • Microsoft.Web.Publishing.AllFilesInTheProject.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.AspNetCompileMerge.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FileSystem.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FPSE.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FTP.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.MsDeploy.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.Package.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.MsDeploy.Common.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.OnlyFilesToRunTheApp.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Tasks.dll
 • Microsoft.WebApplication.Build.Tasks.Dll
 • Microsoft.WebApplication.targets
 • Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll
 • System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
 • vslsHost.exe

Góra strony