Kod dystrybucyjny dla programu Microsoft Visual Studio 2013 i zestawu Microsoft Visual Studio 2013 SDK (obejmuje programy narzędziowe i pliki BuildServer)

Last Update: 2018-01-03

Na tej stronie:

Pliki kodu dystrybucyjnego do programów Visual Studio Ultimate 2013, Visual Studio Premium 2013 i Visual Studio Professional 2013

Przedstawiamy „Listę REDIST”, o której mowa w punkcie zatytułowanym „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft i mających zastosowanie do niektórych wydań programu Visual Studio 2013 („oprogramowanie”). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia tego oprogramowania jest objęta ważną licencją, Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanej pliki wymienione poniżej pod warunkiem przestrzegania Postanowień licencyjnych dotyczących tego oprogramowania.

Microsoft Azure

Źródło

 • MobileServices.js
 • MobileServices.min.js

Kod obiektu

 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll,
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dll,
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dll i
 • Microsoft.WindowsAzure.Ext.dll

Projektant w programie Blend i projektant XAML dla programu Visual Studio

Szablony projektów i elementów programu Blend dla programu Visual Studio

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Blend\ProjectTemplates
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Blend\ItemTemplates

Czcionki Blend dla programu Visual Studio

 • Czcionki Buxton Sketch, SketchFlow Print i SegoeMarker.

Style szkicu i style proste programu Blend dla programu Visual Studio

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Blend\AppThemes\
 • Zawartość w ścieżce: \MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\Silverlight\
 • Pliki docelowe i biblioteka DLL dla tekstu podzbioru
 • Zawartość w ścieżce: \MSBuild\Microsoft\Expression\Blend.NETFramework
 • Pliki docelowe i biblioteka DLL dla tekstu podzbioru

Środowisko wykonawcze zachowań dla języka HTML

 • Pliki .JS w ścieżce C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Blend\Libraries\HTML\

Środowisko wykonawcze zachowań dla języka XAML

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0
  • \SDKManifest.xml
  • \Redist\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.pri
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
  • \References\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \References\CommonConfiguration\Neutral<lang>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0
  • \SDKManifest.xml
  • \Redist\CommonConfiguration<arch>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \Redist\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.pri
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
  • \References\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \References\CommonConfiguration\Neutral<lang>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll

Środowisko wykonawcze zachowań dla języka XAML w systemie Phone

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0
  • \SDKManifest.xml
  • \Redist\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.pri
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
  • \References\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \References\CommonConfiguration\Neutral<lang>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0
  • \SDKManifest.xml
  • \Redist\CommonConfiguration<arch>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \Redist\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.pri
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
  • \References\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \References\CommonConfiguration\Neutral<lang>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll

Zasoby danych przykładowych

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Blend\SampleDataResources

Microsoft Visual Basic Power Packs

 • vb_vbpowerpacks.exe

LightSwitch

 • ajax-loader.gif
 • dark-theme-2.0.0.css
 • dark-theme-2.5.0.css
 • datajs-1.1.1.js
 • datajs-1.1.1.min.js
 • icons-18-black.png
 • icons-18-white.png
 • icons-36-black.png
 • icons-36-white.png
 • jquery.mobile.structure-1.3.0.css
 • jquery.mobile.structure-1.3.0.min.css
 • jquery.mobile.theme-1.3.0.css
 • jquery.mobile.theme-1.3.0.min.css
 • jquery.mobile-1.3.0.css
 • jquery.mobile-1.3.0.js
 • jquery.mobile-1.3.0.min.css
 • jquery.mobile-1.3.0.min.js
 • jquery.mobile-1.3.0-vsdoc.js
 • jquery-1.9.1.intellisense.js
 • jquery-1.9.1.js
 • jquery-1.9.1.min.js
 • light-theme-2.0.0.css
 • light-theme-2.5.0.css
 • Microsoft.CSharp.dll
 • Microsoft.Data.Edm.dll
 • Microsoft.Data.Edm.SL.dll
 • Microsoft.Data.OData.dll
 • Microsoft.Data.OData.SL.dll
 • Microsoft.Data.Services.Client.dll
 • Microsoft.Data.Services.Client.SL.dll
 • Microsoft.Data.Services.dll
 • Microsoft.IdentityModel.dll
 • Microsoft.IdentityModel.Extensions.dll
 • Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Cosmopolitan.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Design.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
 • Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Manifest.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Sap.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.Dll.dll
 • msls.js
 • msls-2.0.0.css
 • msls-2.0.0.js
 • msls-2.0.0.min.css
 • msls-2.0.0.min.js
 • msls-2.0.0-vsdoc.js
 • msls-2.5.0.css
 • msls-2.5.0.js
 • msls-2.5.0.min.css
 • msls-2.5.0.min.js
 • msls-2.5.0-vsdoc.js
 • msls-black-icons-18.png
 • msls-black-icons-36.png
 • msls-dark-2.0.0.css
 • msls-dark-2.5.0.css
 • msls-light-2.0.0.css
 • msls-light-2.5.0.css
 • msls-loader-dark.gif
 • msls-loader-light.gif
 • msls-white-icons-18.png
 • msls-white-icons-36.png
 • System.ComponentModel.Composition.dll
 • System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.Client.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.Client.Web.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.EntityFramework.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.OData.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.Server.dll
 • System.ServiceModel.Extensions.dll
 • System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
 • System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
 • System.ServiceModel.Web.Extensions.dll
 • System.Spatial.dll
 • System.Spatial.SL.dll
 • System.Windows.Controls.Data.dll
 • System.Windows.Controls.Data.Input.dll
 • System.Windows.Controls.dll
 • System.Windows.Controls.DomainServices.dll
 • System.Windows.Controls.Input.dll
 • System.Windows.Controls.Navigation.dll
 • System.Windows.Data.dll
 • System.Xml.Linq.dll
 • System.Xml.Serialization.dll
 • user-customization.css
 • user-logo.png
 • user-splash-screen.png
 • winjs-1.0.0.js
 • winjs-1.0.0.min.js

.NET Framework 4.5.1

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki z rozszerzeniami exe i msu:

Instalator sieci Web

 • NDP451-KB2859818-Web.exe

Instalator offline

 • NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

Pakiety językowe

 • NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-.exe

to trzyliterowy kod języka. Przykład: NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ESN.exe

Uwaga: element reprezentuje identyfikator konkretnego języka. Dostępne są pakiety językowe dla następujących języków (obok każdego języka podany jest odpowiedni kod identyfikatora):

Arabski (ar), chiński (zh-chs), chiński tajwański (zh-cht), czeski (cs), duński (da), fiński (fi), francuski (fr), grecki (el), hebrajski (he), hiszpański (es), holenderski — niderlandzki (nl), japoński (ja), koreański (ko), niemiecki (de), norweski (no), polski (pl), portugalski — Brazylia (pt-BR), portugalski — Portugalia (pt-PT), rosyjski (ru), szwedzki (sv), turecki (tr), węgierski (hu), włoski (it)

Indywidualne pakiety

NDP451-KB2858725-x86-x64-ENU.exe NDP451-KB2858725-x86-ENU.exe Windows8-RT-KB2881468-x86.msu Windows8-RT-KB2881468-x64.msu Windows8-RT-KB2881468-arm.msu

Środowisko uruchomieniowe F#

 • Fsharp.Core.dll

ADO.NET

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki z rozszerzeniem dll:

 • System.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dll

Środowisko uruchomieniowe Visual C++

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki z rozszerzeniem exe:

Podczas instalacji te pliki mogą być uruchamiane w ramach wymagań wstępnych.

 • vcredist_x86.exe
 • vcredist_x64.exe
 • vcredist_arm.exe

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki z rozszerzeniem msm w niezmienionej postaci jako część pakietu instalacyjnego programu:

 • Microsoft_VC120_CRT_arm.msm
 • Microsoft_VC120_CRT_x64.msm
 • Microsoft_VC120_CRT_x86.msm
 • Microsoft_VC120_CXXAMP_x64.msm
 • Microsoft_VC120_CXXAMP_x86.msm
 • Microsoft_VC120_CXXAMP_arm.msm
 • Microsoft_VC120_MFCLOC_x64.msm
 • Microsoft_VC120_MFCLOC_x86.msm
 • Microsoft_VC120_MFC_x64.msm
 • Microsoft_VC120_MFC_x86.msm
 • Microsoft_VC120_OpenMP_arm.msm
 • Microsoft_VC120_OpenMP_x64.msm
 • Microsoft_VC120_OpenMP_x86.msm

Ładowanie bezpośrednie aplikacji ze Sklepu Windows 8.1

Pliki AppX pobrane z następującej lokalizacji można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą aplikacji ze Sklepu Windows 8.1, które będą ładowane bezpośrednio: http://download.microsoft.com/download/5/F/0/5F0F8404-9329-44A9-8176-ED6F7F746F25/VCLibs_Redist_Packages.zip

Pliki środowiska uruchomieniowego Visual C++

Dla wygody użytkowników do rozpowszechniania plików środowiska uruchomieniowego VC++ utworzono następujące foldery. Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem rozpowszechniać dowolne pliki z poniżej wymienionych folderów. Pliki te nie mogą być modyfikowane.

 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC120.CRT\msvcp120.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC120.CRT\msvcr120.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC120.CRT\vccorlib120.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC120.CXXAMP\vcamp120.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC120.OPENMP\vcomp120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CRT\msvcp120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CRT\msvcr120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CRT\vccorlib120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CXXAMP\vcamp120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFC\mfc120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFC\mfc120u.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFC\mfcm120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFC\mfcm120u.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120chs.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120cht.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120deu.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120enu.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120esn.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120fra.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120ita.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120jpn.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120kor.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120rus.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.OpenMP\vcomp120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CRT\msvcp120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CRT\msvcr120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CRT\vccorlib120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CXXAMP\vcamp120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFC\mfc120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFC\mfc120u.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFC\mfcm120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFC\mfcm120u.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120chs.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120cht.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120deu.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120enu.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120esn.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120fra.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120ita.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120jpn.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120kor.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120rus.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.OPENMP\vcomp120.dll
 • Microsoft Visual Studio 12.0\DIA SDK\bin\msdia120.dll
 • Microsoft Visual Studio 12.0\DIA SDK\bin\amd64\msdia120.dll
 • Microsoft Visual Studio 12.0\DIA SDK\bin\arm\msdia120.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\x86\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\x64\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\arm\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\x86\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\x64\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\arm\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x86\Release\casablanca120.dll
 • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x64\Release\casablanca120.dll

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki za pomocą aplikacji w lokalnym folderze aplikacji albo przez wdrożenie ich do globalnej pamięci podręcznej zestawów (GAC):

 • VC\atlmfc\lib\mfcmifc80.dll
 • VC\atlmfc\lib\amd64\mfcmifc80.dll

Pliki kodu dystrybucyjnego dla zestawu SDK narzędzia Concurrency Visualizer

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla środowiska .NET 3.5)
 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla środowiska .NET 4.0)
 • cvmarkers.h
 • cvmarkersobj.h

Lista kodu redystrybucyjnego dla programu Visual Studio Ultimate 2013 w wersjach Premium, Professional i Visual Studio Express for Windows 8.1

Biblioteki ASP.NET

Następujące składniki oprogramowania są licencjonowane i wspierane oddzielnie zgodnie z warunkami biblioteki Microsoft .NET znajdującymi się na stronie http://www.microsoft.com/web/webpi/eula/aspnetcomponent_rtw_enu.htm. Jeśli użytkownik nie akceptuje postanowień licencyjnych dotyczących tych składników oprogramowania, nie może używać tych składników.

 • MVC
 • Interfejs API sieci Web
 • Strony internetowe ze składnią Razor
 • Entity Framework
 • SignalR
 • Katana
 • Microsoft XML Document Transformation

Lista redystrybucyjna dla zestawu Microsoft Windows Phone SDK 8.0

To jest „Lista redystrybucyjna”, o której mowa w punkcie „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do zestawu Microsoft Windows Phone SDK 8.0 („oprogramowanie”). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia tego oprogramowania jest objęta ważną licencją, Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanej pliki wymienione poniżej, pod warunkiem przestrzegania Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania.

Microsoft XNA Game Studio 4.0

 • Andyb.ttf
 • JingJing.ttf
 • Kooten.ttf
 • Linds.ttf
 • Miramo.ttf
 • Miramob.ttf
 • Moire-Bold.ttf
 • Moire-ExtraBold.ttf
 • Moire-Light.ttf
 • Moire-Regular.ttf
 • MotorwerkOblique.ttf
 • NGO_____.ttf
 • NGOB____.ttf
 • OcraExt.ttf
 • Peric.ttf
 • Pericl.ttf
 • Pesca.ttf
 • Pescab.ttf
 • QuartMS.ttf
 • SegoeKeycaps.ttf
 • Segoepr.ttf
 • Segoeprb.ttf
 • SegoeUIMono-Bold.ttf
 • SegoeUIMono-Regular.ttf
 • Wscsnbd.ttf
 • Wscsnbdit.ttf
 • Wscsnit.ttf
 • Wscsnrg.ttf

Blend for Visual Studio

Pliki redystrybucyjne z programu Blend for Visual Studio są instalowane w następujących lokalizacjach:

 • C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Windows Phone\v8.0
 • C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Windows Phone\v7.1
 • C:\Program Files\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.0
 • C:\Program Files\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.5
 • C:\Program Files\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Silverlight\v5.0

Microsoft Advertising SDK for Windows Phone

 • Microsoft.Advertising.Mobile.dll
 • Microsoft.Advertising.Mobile.resources.dll
 • Microsoft.Advertising.Mobile.UI.dll
 • Microsofot.Advertising.Mobile.XNA.dll

Zestawy Windows Phone

 • DoneListeningEarcon.wav
 • ListeningEarcon.wav
 • Microsoft.Phone.Controls.dll
 • Microsoft.Phone.Controls.Maps.dll

Pliki ikon systemu Windows Phone

 • ścieżki: %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.0\Icons\Dark, %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.0\Icons\Light, %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.1\Icons\Dark, %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.1\Icons\Light, %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Dark, %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Light
 • appbar.add.rest.png
 • appbar.back.rest.png
 • appbar.basecircle.rest.png
 • appbar.cancel.rest.png
 • appbar.check.rest.png
 • appbar.close.rest.png
 • appbar.delete.rest.png
 • appbar.download.rest.png
 • appbar.edit.rest.png
 • appbar.favs.addto.rest.png
 • appbar.favs.rest.png
 • appbar.feature.camera.rest.png
 • appbar.feature.email.rest.png
 • appbar.feature.search.rest.png
 • appbar.feature.settings.rest.png
 • appbar.feature.video.rest.png
 • appbar.folder.rest.png
 • appbar.minus.rest.png
 • appbar.new.rest.png
 • appbar.next.rest.png
 • appbar.overflowdots.png
 • appbar.questionmark.rest.png
 • appbar.refresh.rest.png
 • appbar.save.rest.png
 • appbar.share.rest.png
 • appbar.stop.rest.png
 • appbar.sync.rest.png
 • appbar.transport.ff.rest.png
 • appbar.transport.pause.rest.png
 • appbar.transport.play.rest.png
 • appbar.transport.rew.rest.png
 • appbar.upload.rest.png

Pliki kodu dystrybucyjnego dla zestawu SDK programu Visual Studio 2013

To jest „Lista redystrybucyjna”, o której mowa w punkcie „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do zestawu Microsoft Visual Studio 2013 Software Development Kit („oprogramowanie”). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia tego oprogramowania jest objęta ważną licencją, Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanego kodu obiektu pliki wymienione poniżej pod warunkiem przestrzegania Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania.

 • vs120_piaredist.exe
 • vs_isoshell.exe
 • vs_isoshellLP.exe
 • vs_intshelladditional.exe
 • vs_intshelladditionalLP.exe

Pakiety redystrybucyjne środowiska uruchomieniowego Visual C++ programu Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop

Te pakiety instalują elementy środowiska uruchomieniowego bibliotek C Runtime (CRT), Standard C++, C++ AMP i OpenMP. Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki z rozszerzeniem msm w niezmienionej postaci jako część pakietu instalacyjnego programu:

 • Microsoft_VC120_CRT_x64.msm
 • Microsoft_VC120_CRT_x86.msm
 • Microsoft_VC120_CXXAMP_x64.msm
 • Microsoft_VC120_CXXAMP_x86.msm
 • Microsoft_VC120_OpenMP_x64.msm
 • Microsoft_VC120_OpenMP_x86.msm

Pliki środowiska uruchomieniowego Visual C++

Dla wygody użytkowników do rozpowszechniania plików środowiska uruchomieniowego VC++ utworzono następujące foldery. Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem rozpowszechniać dowolne pliki z poniżej wymienionych folderów. Pliki te nie mogą być modyfikowane.

 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CRT\
  • msvcp120.dll
  • msvcr120.dll
  • vccorlib120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CRT\
  • msvcp120.dll
  • msvcr120.dll
  • vccorlib120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.OpenMP\
  • vcomp120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.OpenMP\
  • vcomp120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CXXAMP\
  • vcamp120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CXXAMP\
  • vcamp120.dll
  • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x86\Release\casablanca120.dll
  • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x64\Release\casablanca120.dll

Pliki środowiska uruchomieniowego programu Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop

Dla wygody użytkowników do rozpowszechniania plików środowiska uruchomieniowego VC++ utworzono następujące foldery. Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem rozpowszechniać dowolne pliki z poniżej wymienionych folderów. Pliki te nie mogą być modyfikowane.

 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\x86\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\x64\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\arm\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\x86\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\x64\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\arm\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x86\Release\casablanca120.dll
 • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x64\Release\casablanca120.dll

Lista programów narzędziowych dla programu Visual Studio 2013

To jest „Lista programów narzędziowych”, o której mowa w punkcie „Narzędzia” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do niektórych wydań programu Microsoft Visual Studio 2013 („oprogramowanie”). W zależności od wersji oprogramowania otrzymane oprogramowanie może nie obejmować niektórych plików wymienionych na tej liście. Należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi programu Visual Studio towarzyszącymi posiadanej wersji oprogramowania, aby określić swoje uprawnienia do poniższych plików.

 • Visual Studio IntelliTrace Standalone Collector
 • IntelliTraceCollection.cab
 • Visual Studio Concurrency Visualizer
 • concvi_standalonecollection.exe
 • Visual Studio Remote Tools
 • rtools_setup_x86.exe
 • rtools_setup_x64.exe
 • rtools_setup_arm.exe
 • Visual Studio Standalone Profiler
 • vs_profiler_x64_*.exe
 • vs_profiler_x86_*.exe
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugOPENMP\vcomp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\VsGraphicsHelper.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\1033\VsGraphicsResources.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\VsGraphicsHelper.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\1033\VsGraphicsResources.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\VsGraphicsHelper.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\1033\VsGraphicsResources.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Debug\x86\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Debug\x64\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Debug\arm\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Debug\x86\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Debug\x64\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Debug\arm\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x86\Debug\casablanca120.dll
 • Microsoft SDKs \ Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x64\Debug\casablanca120.dll
 • \VC\bin\arm\1033\pgort120ui.dll
 • \VC\bin\arm\pgort120.dll
 • \VC\bin\arm\pgosweep.exe

Lista plików BuildServer dla programu Visual Studio 2013

To jest „Lista plików BUILDSERVER”, o której mowa w punkcie „Plik BUILDSERVER.TXT” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do niektórych wersji programu Visual Studio 2013 („oprogramowanie”). Należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi towarzyszącymi posiadanej wersji oprogramowania, aby określić swoje uprawnienia do poniższych plików.

Narzędzie SharePoint dla programu Visual Studio 2012

 • Program Files(86)\MsBuild\Microsoft\Visual Studio\v11.0\SharePointTools\
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll
 • Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Pliki Visual C++ BuildServer

Wszystkie pliki w następujących folderach (i rekursywnie wszystkie pliki i foldery zawarte w tych folderach)

 • Program Files\Common Files\Merge Modules
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\ProjectComponents
 • Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V120\

Osobne pliki

 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\msobj120.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\msvcdis120.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\makehm.exe
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\VCVarsQueryRegistry.bat
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\vsvars32.bat

Pliki Light Switch BuildServer

 • Microsoft.Data.Schema.dll
 • Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.dll
 • Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dll
 • Microsoft.Data.Schema.Sql.dll
 • Microsoft.Data.Schema.Utilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Publish.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuild.Manifest.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuildLoader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Common.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Deploy.Provider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Core.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Core.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Extensions.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Framework.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DesignerWpfUtilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Loader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Manifest.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Package.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.PackageUI.Neutral.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Server.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Utilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.VSTemplateWizard.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.WpfUtils.dll
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Publish.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Publish.Tasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDK.BuildTasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDK.targets
 • Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SecurityData.svc
 • Microsoft.LightSwitch.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.dll.dll
 • Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Settings.11.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Shell.11.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.9.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.11.0.dll
 • Microsoft.Web.Deployment.dll
 • Microsoft.Web.Publishing.AllFilesInTheProject.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.AspNetCompileMerge.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FileSystem.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FPSE.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FTP.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.MsDeploy.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.Package.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.MsDeploy.Common.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.OnlyFilesToRunTheApp.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Tasks.dll
 • Microsoft.WebApplication.Build.Tasks.Dll
 • Microsoft.WebApplication.targets
 • Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll
 • System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
 • vslsHost.exe

Góra strony