Kod dystrybucyjny dla programu Microsoft Visual Studio 2015 i zestawu Microsoft Visual Studio 2015 SDK (obejmuje programy narzędziowe i pliki BuildServer)

Last Update: 2016-11-02

Na tej stronie

Uwaga: Na poniższych listach oznaczenie [arch] reprezentuje identyfikator architektury procesora, np. „x86”, „x64” lub „arm”. Oznaczenie [ustawienia_regionalne] reprezentuje określony język, ustawienia regionalne lub identyfikator kultury, np. „PLK”, „pl-pl” lub „1045”.

Pliki kodu dystrybucyjnego dla programu Visual Studio 2015

Poniższa sekcja to „lista redystrybucyjna”, o której mowa w punkcie „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do programów Visual Studio Enterprise 2015, Visual Studio Professional 2015, Visual Studio Community 2015, Visual Studio Express For Windows, Visual Studio Express For Windows Desktop i Visual Studio Express For Web („oprogramowanie”). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia tego oprogramowania jest objęta ważną licencją, Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanej pliki wymienione poniżej pod warunkiem przestrzegania Postanowień licencyjnych dotyczących tego oprogramowania.

Biblioteki ASP.NET

Następujące składniki oprogramowania są licencjonowane i wspierane oddzielnie zgodnie z warunkami biblioteki Microsoft .NET znajdującymi się na stronie http://www.microsoft.com/web/webpi/eula/aspnetcomponent_rtw_enu.htm. Jeśli użytkownik nie akceptuje postanowień licencyjnych dotyczących tych składników oprogramowania, nie może używać tych składników.

MVC
Interfejs API sieci Web
Strony internetowe ze składnią Razor
Entity Framework
SignalR
Katana
Microsoft XML Document Transformation

Microsoft Azure

Źródło

MobileServices.js
MobileServices.min.js

Kod obiektu

Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll
Microsoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dll
Microsoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dll
Microsoft.WindowsAzure.Ext.dll

Projektant w programie Blend i projektant XAML dla programu Visual Studio

Szablony projektów i elementów programu Blend dla programu Visual Studio

Zawartość w lokalizacjach
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\ProjectTemplates
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\ItemTemplates
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\AppThemes
C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\Silverlight\
C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend.NETFramework

Środowisko wykonawcze zachowań dla języka XAML

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0
\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\References\CommonConfiguration\Neutral\[ustawienia_regionalne]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0
\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\[arch]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.winmd
    Microsoft.Xaml.Interactivity.winmd
\References\CommonConfiguration\Neutral\[ustawienia_regionalne]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.xml
    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml

Środowisko wykonawcze zachowań dla języka XAML w systemie Phone

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0
\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\References\CommonConfiguration\Neutral\[ustawienia_regionalne]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.xml
    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml
C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0
\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\[arch]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.winmd
    Microsoft.Xaml.Interactivity.winmd
\References\CommonConfiguration\Neutral\[ustawienia_regionalne]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.xml
    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml

Blend for Visual Studio

Pliki redystrybucyjne z programu Blend for Visual Studio są instalowane w następujących lokalizacjach:

C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Windows Phone\v8.0
C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.0
C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.5
C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Silverlight\v5.0

Zasoby danych przykładowych

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\SampleData

Microsoft Visual Basic PowerPacks

vb_vbpowerpacks.exe

LightSwitch

ajax-loader.gif
dark-theme-2.0.0.css
dark-theme-2.5.3.css
datajs-1.1.3.js
datajs-1.1.3.min.js
icons-18-black.png
icons-18-white.png
icons-36-black.png
icons-36-white.png
jquery.mobile.structure-1.3.0.css
jquery.mobile.structure-1.3.0.min.css
jquery.mobile.theme-1.3.0.css
jquery.mobile.theme-1.3.0.min.css
jquery.mobile-1.3.0.css
jquery.mobile-1.3.0.js
jquery.mobile-1.3.0.min.css
jquery.mobile-1.3.0.min.js
jquery.mobile-1.3.0-vsdoc.js
jquery-1.9.1.intellisense.js
jquery-1.9.1.js
jquery-1.9.1.min.js
light-theme-2.0.0.css
light-theme-2.5.3.css
Microsoft.CSharp.dll
Microsoft.Data.Edm.dll
Microsoft.Data.Edm.SL.dll
Microsoft.Data.OData.dll
Microsoft.Data.OData.SL.dll
Microsoft.Data.Services.Client.dll
Microsoft.Data.Services.Client.SL.dll
Microsoft.Data.Services.dll
Microsoft.IdentityModel.dll
Microsoft.IdentityModel.Extensions.dll
Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
Microsoft.LightSwitch.Cosmopolitan.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.dll
Microsoft.LightSwitch.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
Microsoft.LightSwitch.Extensions.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Extensions.Design.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Extensions.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Manifest.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Sap.dll
Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.Dll.dll
msls.js
msls-2.0.0.css
msls-2.0.0.js
msls-2.0.0.min.css
msls-2.0.0.min.js
msls-2.0.0-vsdoc.js
msls-2.5.3.css
msls-2.5.3.js
msls-2.5.3.min.css
msls-2.5.3.min.js
msls-2.5.3-vsdoc.js
msls-black-icons-18.png
msls-black-icons-36.png
msls-dark-2.0.0.css
msls-dark-2.5.3.css
msls-light-2.0.0.css
msls-light-2.5.3.css
msls-loader-dark.gif
msls-loader-light.gif
msls-white-icons-18.png
msls-white-icons-36.png
System.ComponentModel.Composition.dll
System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Client.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Client.Web.dll
System.ServiceModel.DomainServices.EntityFramework.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.OData.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Server.dll
System.ServiceModel.Extensions.dll
System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
System.ServiceModel.Web.Extensions.dll
System.Spatial.dll
System.Spatial.SL.dll
System.Windows.Controls.Data.dll
System.Windows.Controls.Data.Input.dll
System.Windows.Controls.dll
System.Windows.Controls.DomainServices.dll
System.Windows.Controls.Input.dll
System.Windows.Controls.Navigation.dll
System.Windows.Data.dll
System.Xml.Linq.dll
System.Xml.Serialization.dll
user-customization.css
user-logo.png
user-splash-screen.png
winjs-1.0.0.js
winjs-1.0.0.min.js

.NET Framework 4.6

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

Instalator sieci Web

dotNetFx-Web.exe
NDP46-KB3006565-Web.exe

Instalator offline

dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe
NDP46-KB3006563-x86-x64-AllOS-ENU.exe

Uwaga: oba pliki są identyczne, ale mogą używać różnych nazw w różnych kanałach dystrybucji.

Pakiety językowe

dotNetFx-x86-x64-AllOS-[ustawienia_regionalne].exe
NDP46-KB3006563-x86-x64-AllOS-[ustawienia_regionalne].exe

Uwaga: oba pliki są identyczne, ale mogą używać różnych nazw w różnych kanałach dystrybucji.

Pakiety językowe są dostępne dla następujących ustawień regionalnych (wymienionych tutaj z odpowiednim identyfikatorem): arabski (ARA), chiński tajwański (CHT), czeski (CSY), duński (DAN), niemiecki (DEU), grecki (ELL), fiński (FIN), francuski (FRA), hebrajski (HEB), węgierski (HUN), włoski (ITA), japoński (JPN), koreański (KOR), holenderski — niderlandzki (NLD), norweski (NOR), polski (PLK), portugalski — Brazylia (PTB), rosyjski (RUS), szwedzki (SVE), turecki (TRK), chiński (CHS), portugalski — Portugalia (PTG) i hiszpański (ESN).

Środowisko uruchomieniowe F#

Fsharp.Core.dll

ADO.NET

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki z rozszerzeniem dll:

System.Data.dll
System.Data.DatasetExtensions.dll
System.Data.OracleClient.dll
Adonetdiag.dll

Środowisko uruchomieniowe Visual C++

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

\VC\redist\[ustawienia_regionalne]\vcredist_arm.exe
\VC\redist\[ustawienia_regionalne]\vcredist_x64.exe
\VC\redist\[ustawienia_regionalne]\vcredist_x86.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\msdia120.dll
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\amd64\msdia120.dll
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\arm\msdia120.dll

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki z rozszerzeniem w niezmienionej postaci jako część pakietu instalacyjnego programu:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Merge Modules\
    Microsoft_VC110_CRT_arm.msm
    Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
    Microsoft_VC110_CRT_x86.msm
    Microsoft_VC110_CXXAMP_arm.msm
    Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
    Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm
    Microsoft_VC110_OpenMP_arm.msm
    Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
    Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm
    Microsoft_VC120_CRT_arm.msm
    Microsoft_VC120_CRT_x64.msm
    Microsoft_VC120_CRT_x86.msm
    Microsoft_VC120_CXXAMP_arm.msm
    Microsoft_VC120_CXXAMP_x64.msm
    Microsoft_VC120_CXXAMP_x86.msm
    Microsoft_VC120_OpenMP_arm.msm
    Microsoft_VC120_OpenMP_x64.msm
    Microsoft_VC120_OpenMP_x86.msm
    Microsoft_VC140_CRT_arm.msm
    Microsoft_VC140_CRT_x64.msm
    Microsoft_VC140_CRT_x86.msm
    Microsoft_VC140_CXXAMP_arm.msm
    Microsoft_VC140_CXXAMP_x64.msm
    Microsoft_VC140_CXXAMP_x86.msm
    Microsoft_VC140_MFCLOC_x64.msm
    Microsoft_VC140_MFCLOC_x86.msm
    Microsoft_VC140_MFC_x64.msm
    Microsoft_VC140_MFC_x86.msm
    Microsoft_VC140_OpenMP_arm.msm
    Microsoft_VC140_OpenMP_x64.msm
    Microsoft_VC140_OpenMP_x86.msm

Podczas instalacji te pliki mogą być uruchamiane w ramach wymagań wstępnych.

Pliki środowiska uruchomieniowego Visual C++

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać dowolne pliki z poniżej wymienionych folderów i ich podfolderów z wyjątkami opisanymi poniżej. Pliki te nie mogą być modyfikowane.

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist

Nie można rozpowszechniać zawartości następujących folderów:

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist\debug_nonredist
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist\onecore\debug_nonredist

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki za pomocą aplikacji w lokalnym folderze aplikacji albo przez wdrożenie ich do globalnej pamięci podręcznej zestawów (GAC):

VC\atlmfc\lib\mfcmifc80.dll
VC\atlmfc\lib\amd64\mfcmifc80.dll

Aplikacje uniwersalne systemu Windows i aplikacje ze Sklepu Windows

Aplikacje dla systemu Windows Phone 8.0 C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\11.0\Redist\CommonConfiguration C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\ExtensionSDKs\TestPlatform\11.0\Redist\CommonConfiguration

Ładowanie bezpośrednie aplikacji ze Sklepu Windows 8.1 Pliki AppX i DLL pobrane z następującej lokalizacji można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą aplikacji ze Sklepu Windows 8.1, które będą ładowane bezpośrednio: http://download.microsoft.com/download/5/F/0/5F0F8404-9329-44A9-8176-ED6F7F746F25/VCLibs_Redist_Packages.zip

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\12.0\AppX\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\12.0\AppX\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\12.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\TestPlatform\14.0\Redist\CommonConfiguration

Ładowanie bezpośrednie aplikacji uniwersalnych systemu Windows Pliki AppX pobrane z następujących lokalizacji można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą aplikacji uniwersalnych systemu Windows, które będą ładowane bezpośrednio:

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.2\1.2\[arch]\ret\Native
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[arch]\ret\Native
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.1\1.1\AppX\[arch]
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.3\1.3\AppX\[arch]
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[arch]

Zestawy Microsoft Windows Phone SDK 8.0 i Microsoft Windows Phone SDK 8.1

To jest „Lista redystrybucyjna”, o której mowa w punkcie „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do zestawów Microsoft Windows Phone SDK 8.0 i Microsoft Windows Phone SDK 8.1 („oprogramowanie”). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia tego oprogramowania jest objęta ważną licencją, Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanej pliki wymienione poniżej, pod warunkiem przestrzegania Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania.

Microsoft XNA Game Studio 4.0

Andyb.ttf
JingJing.ttf
Kooten.ttf
Linds.ttf
Miramo.ttf
Miramob.ttf
Moire-Bold.ttf
Moire-ExtraBold.ttf
Moire-Light.ttf
Moire-Regular.ttf
MotorwerkOblique.ttf
NGO_____.ttf
NGOB____.ttf
OcraExt.ttf
Peric.ttf
Pericl.ttf
Pesca.ttf
Pescab.ttf
QuartMS.ttf
SegoeKeycaps.ttf
Segoepr.ttf
Segoeprb.ttf
egoeUIMono-Bold.ttf
SegoeUIMono-Regular.ttf
Wscsnbd.ttf
Wscsnbdit.ttf
Wscsnit.ttf
Wscsnrg.ttf

Zestawy Windows Phone

DoneListeningEarcon.wav
ListeningEarcon.wav
Microsoft.Phone.Controls.dll
Microsoft.Phone.Controls.Maps.dll

Pliki ikon systemu Windows Phone

Pliki znajdujące się w poniższych lokalizacjach można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą aplikacji dla systemu Windows Phone:
%programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Dark %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Light
%programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\Icons\Dark %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\Icons\Light

Poniższe pliki można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą aplikacji dla systemu Windows Phone: appbar.add.rest.png
appbar.back.rest.png
appbar.basecircle.rest.png
appbar.cancel.rest.png
appbar.check.rest.png
appbar.close.rest.png
appbar.delete.rest.png
appbar.download.rest.png
appbar.edit.rest.png
appbar.favs.addto.rest.png
appbar.favs.rest.png
appbar.feature.camera.rest.png
appbar.feature.email.rest.png
appbar.feature.search.rest.png
appbar.feature.settings.rest.png
appbar.feature.video.rest.png
appbar.folder.rest.png
appbar.minus.rest.png
appbar.new.rest.png
appbar.next.rest.png
appbar.overflowdots.png
appbar.questionmark.rest.png
appbar.refresh.rest.png
appbar.save.rest.png
appbar.share.rest.png
appbar.stop.rest.png
appbar.sync.rest.png
appbar.transport.ff.rest.png
appbar.transport.pause.rest.png
appbar.transport.play.rest.png
appbar.transport.rew.rest.png
appbar.upload.rest.png

Microsoft Advertising SDK for Windows Phone

Microsoft.Advertising.Mobile.dll
Microsoft.Advertising.Mobile.resources.dll
Microsoft.Advertising.Mobile.UI.dll
Microsofot.Advertising.Mobile.XNA.dll

Pliki narzędzi bazy danych programu SQL Server

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki z rozszerzeniami dll i exe w tym folderze:

Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120 Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130

Składniki redystrybucyjne programu SQL Server

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki z rozszerzeniami msi i exe:

SqlCmdLnUtils.msi
sqlncli.msi
SSCERuntime_x64-enu.exe
SSCERuntime_x86-enu.exe
sqllocaldb.msi
SharedManagementObjects.msi
SqlDom.msi
SQLSysClrTypes.msi
TSqlLanguageService.msi

Pliki usług danych Microsoft WCF

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki z rozszerzeniem dll:

Microsoft.Data.Services.dll
Microsoft.Data.Services.Client.dll
Microsoft.Data.OData.dll
Microsoft.Data.Edm.dll
System.Spatial.dll

Pliki kodu dystrybucyjnego dla zestawu SDK narzędzia Concurrency Visualizer

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla środowiska .NET 3.5)
Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla środowiska .NET 4.0)
cvmarkers.h
cvmarkersobj.h

Pliki kodu dystrybucyjnego dla zestawu Visual Studio 2015 SDK

To jest „Lista redystrybucyjna”, o której mowa w punkcie „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do zestawu Microsoft Visual Studio 2015 Software Development Kit („oprogramowanie”). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia tego oprogramowania jest objęta ważną licencją, Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanego kodu obiektu pliki wymienione poniżej pod warunkiem przestrzegania Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania.

vs120_piaredist.exe
vs_isoshell.exe
vs_isoshellLP.exe
vs_intshelladditional.exe
vs_intshelladditionalLP.exe Microsoft.VisualStudio.Threading.dll Microsoft.VisualStudio.Validation.dll

Lista programów narzędziowych dla programu Visual Studio 2015

To jest „Lista programów narzędziowych”, o której mowa w punkcie „Narzędzia” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do niektórych wydań programu Microsoft Visual Studio 2015 („oprogramowanie”). W zależności od wersji oprogramowania otrzymane oprogramowanie może nie obejmować niektórych plików wymienionych na tej liście. Należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi programu Visual Studio towarzyszącymi posiadanej wersji oprogramowania, aby określić swoje uprawnienia do poniższych plików.

Visual Studio IntelliTrace Standalone Collector
IntelliTraceCollection.cab
Visual Studio Concurrency Visualizer
concvi_standalonecollection.exe
Visual Studio Remote Tools
rtools_setup_x86.exe
rtools_setup_x64.exe
rtools_setup_arm.exe
Visual Studio Standalone Profiler
vs_profiler_x64_*.exe
vs_profiler_x86_*.exe
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugOPENMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\[ustawienia_regionalne]\VsGraphicsResources.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\[ustawienia_regionalne]\VsGraphicsResources.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\[ustawienia_regionalne]\VsGraphicsResources.dll
\VC\bin\arm\[ustawienia_regionalne]\pgort120ui.dll
\VC\bin\arm\pgort120.dll
\VC\bin\arm\pgosweep.exe

Lista plików BuildServer dla programu Visual Studio 2015

To jest „Lista plików BUILDSERVER”, o której mowa w punkcie „Plik BUILDSERVER.TXT” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do niektórych wersji programu Visual Studio 2015 („oprogramowanie”). Należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi towarzyszącymi posiadanej wersji oprogramowania, aby określić swoje uprawnienia do poniższych plików.

Narzędzie SharePoint dla programu Visual Studio 2012

Program Files(86)\MsBuild\Microsoft\Visual Studio\v11.0\SharePointTools\
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll

Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Pliki Visual C++ BuildServer

Wszystkie pliki w następujących folderach (i rekursywnie wszystkie pliki i foldery zawarte w tych folderach)

Program Files\Common Files\Merge Modules Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\ProjectComponents
Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\

Osobne pliki

Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\msobj140.dll
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\msvcdis140.dll
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\makehm.exe
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\VCVarsQueryRegistry.bat
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\vsvars32.bat

Pliki Light Switch BuildServer

Microsoft.Data.Schema.dll
Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.dll
Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dll
Microsoft.Data.Schema.Sql.dll
Microsoft.Data.Schema.Utilities.dll
Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.Build.Publish.targets
Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.dll
Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.targets
Microsoft.LightSwitch.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuild.Manifest.dll
Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuildLoader.dll
Microsoft.LightSwitch.Common.targets
Microsoft.LightSwitch.Deploy.Provider.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Core.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Core.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Extensions.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Framework.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.DesignerWpfUtilities.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Loader.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Manifest.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Package.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.PackageUI.Neutral.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Project.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Server.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Utilities.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.VSTemplateWizard.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.WpfUtils.dll
Microsoft.LightSwitch.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
Microsoft.LightSwitch.Publish.targets
Microsoft.LightSwitch.Publish.Tasks.dll
Microsoft.LightSwitch.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.SDK.BuildTasks.dll
Microsoft.LightSwitch.SDK.targets
Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
Microsoft.LightSwitch.SecurityData.svc
Microsoft.LightSwitch.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.dll.dll
Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll Microsoft.VisualStudio.Settings.11.0.dll
Microsoft.VisualStudio.Shell.11.0.dll
Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.9.0.dll
Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.11.0.dll
Microsoft.Web.Deployment.dll
Microsoft.Web.Publishing.AllFilesInTheProject.targets
Microsoft.Web.Publishing.AspNetCompileMerge.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FileSystem.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FPSE.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FTP.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.MsDeploy.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.Package.targets
Microsoft.Web.Publishing.MsDeploy.Common.targets
Microsoft.Web.Publishing.OnlyFilesToRunTheApp.targets
Microsoft.Web.Publishing.targets
Microsoft.Web.Publishing.Tasks.dll
Microsoft.WebApplication.Build.Tasks.Dll
Microsoft.WebApplication.targets
Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll
System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
vslsHost.exe

Pliki kodu dystrybucyjnego usługi Application Insights dla programu Visual Studio 2015

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem utworzonym za pomocą oprogramowania Visual Studio 2015 kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

Microsoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkg
Microsoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkg
Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkg

Góra strony