Instalowanie starszej wersji programu Visual Studio 2017

Ostatnia aktualizacja 2018-01-22

Często aktualizujemy program Visual Studio w celu udostępnienia najbardziej aktualnych i zautomatyzowanych funkcji. Czasami może to obejmować zmiany, które zmieniają środowisko deweloperskie. Aby wrócić do poprzedniej wersji, musisz odinstalować bieżącą instalację i przywrócić stan programu Visual Studio za pomocą poniższego linku. W tym artykule opisano, jak to zrobić.

Uwaga

Przed podjęciem próby zmodyfikowania bieżącej instalacji programu Visual Studio 2017 zobacz nasze zasady pomocy technicznej, w których przedstawiono obsługiwane wersje. Firma Microsoft nie gwarantuje pomocy technicznej poza tymi zasadami.

Uwaga

Ta strona będzie zawsze zawierać linki do wersji N-1 bieżącego produktu. Na przykład po wydaniu wersji 15.6 linki na tej stronie będą przekierowywać do najnowszego wydania serwisowego wersji 15.5. Informacje na temat oczekiwanej częstotliwości aktualizacji tych linków można znaleźć w temacie Rytm wydawania wersji programu Visual Studio 2017.

Odinstalowywanie bieżącej wersji

 • Na maszynie stacjonarnej otwórz Instalatora programu Visual Studio.
 • Odinstaluj każde wystąpienie programu Visual Studio 2017 aktualnie zainstalowane i widoczne w Instalatorze programu Visual Studio.
 • W aplecie Dodaj lub usuń programy znajdź program „Microsoft Visual Studio 2017” i go odinstaluj.

Jeśli nie możesz wykonać dowolnego z powyższych kroków z powodu uszkodzonej instalacji, w zamian wykonaj następujące czynności:

 • Na maszynie stacjonarnej z systemem Windows przejdź do apletu Dodaj lub usuń programy.
 • Znajdź program „Microsoft Visual Studio 2017”.
 • Wybierz pozycję Odinstaluj. Po zakończeniu odinstalowywania należy ponownie uruchomić program inicjujący programu Visual Studio, umożliwiając w ten sposób dostęp do narzędzia InstallCleanup. To narzędzie usunie wszystkie ślady poprzedniego wystąpienia programu Visual Studio, co jest konieczne do zainstalowania starszej wersji.
 • Przejdź na stronę VisualStudio.com/downloads i wybierz wersję do pobrania.
 • Po wyświetleniu monitu wybierz obciążenie do zainstalowania zamknij okno (niczego nie instaluj).
 • Następnie zamknij okno Instalatora programu Visual Studio (niczego nie instaluj).
 • Teraz powinno być możliwe uzyskanie dostępu do narzędzia InstallCleanup.exe z katalogu C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\resources\app\layout\.
 • Przy użyciu wiersza polecenia w trybie administratora przejdź do tego katalogu i uruchom polecenie InstallCleanup.exe -f.

Zwróć uwagę, że odinstalowanie nie spowoduje usunięcia wpisów programów autonomicznych, takich jak .NET, SQL, IIS, pakietów redystrybucyjnych VC ++ i innych zestawów SDK. W razie potrzeby trzeba je usunąć ręcznie z poziomu apletu Dodaj lub usuń programy.

Instalowanie starszej wersji

Możesz utworzyć instalację offline i jej używać lub bezpośrednio pobrać i uruchomić poniższego instalatora.

Aby utworzyć instalację w trybie offline, postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Create an offline installation of Visual Studio 2017 (Tworzenie instalacji programu Visual Studio 2017 w trybie offline), zastępując pliki programu inicjującego przywołane w dokumencie poniższymi wersjami.

Produkt Wersja Link instalacyjny
Społeczność 15.4.5 Community.exe
Professional Edition 15.4.5 Professional.exe
Enterprise 15.4.5 Enterprise.exe
Narzędzia kompilacji 15.4.5 BuildTools.exe