Skróty SHA-1 plików ISO programu Team Foundation Server 2017

Last Update: 2017-10-09

Pobierz najnowszą wersję serwera Team Foundation Server 2017.

Narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier to nieobsługiwane narzędzie wiersza polecenia, które oblicza skróty kryptograficzne SHA-1 dla plików. Po obliczeniu skrótu SHA-1 dla pobranego pliku ISO porównaj go z oczekiwanym skrótem pobranego pliku w poniższej tabeli, aby sprawdzić integralność pobranego pliku. Jeśli skróty są niezgodne, może to oznaczać, że pobrany plik jest uszkodzony, i należy pobrać go ponownie.

Pobierz narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier

Uwaga Poniższe wartości dotyczą tylko plików pobranych z witryny visualstudio.com. Program Visual Studio 2017 już nie obsługuje instalatorów ISO. Aby uzyskać informacje dotyczące programu Visual Studio 2015, odwiedź stronę Skróty SHA-1 plików ISO programu Visual Studio 2015.

Team Foundation Server 2017 Update 3 RC2

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 1CBF92078CBD33D47A9F42DF198B091512569C1C
Chiński tradycyjny 448114A629DD161F71C5C25CFEDE8FD2760278C4
niemiecki AAF1E604A79905707662306A08C97A8DD904B65D
angielski C016F00C3A898B3F2B6B18791579DD46EDBD2B1D
Hiszpański 5C95A6259035E30C2D14EABDF01C9A4337285B5A
Francuski EC845D181539CF28FE1D415FCC8E2AD715E50103
Włoski 1B73ECB215CB915F656FAA8D32565F0114994554
japoński 378FAAA7179D89BFD9411BF4A0A787A965A459BA
koreański 9600A70A50C62729962B4BBE46D1891C2BB017BC
Rosyjski 867A5D817E6AB4572D7653B8314FE09450DE2C56


Team Foundation Server Express 2017 Update 3 RC2

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 9A8EA1DFF9830886FEB644602DB6049C853F6E7C
Chiński tradycyjny CA2E309C3676967261A837CFB08CF62790A00BF6
niemiecki D2C8BDC66828FF03FC835952B6D0B3C7E05D3682
angielski 44577B4B685BD9F3D35208B0D475093996C51431
Hiszpański E5D3BD87DDC00D5CBD25F275B932AE92521D5BAE
Francuski 72EE044A3139DF3882899E8D7124BA114AB5CA70
Włoski C2D80FF905CF9D16EBDA4A01A7EB7D87E7567342
japoński 8EF4B029716B17160DCEF82B40638350083B8073
koreański FC954CD3451920AFE2B0D5214AC2956131B54860
Rosyjski B005A3530A3AA3FF997867992110CE36686C47C9


Team Foundation Server 2017 Update 2 RTW

Pobierz najnowszą wersję serwera Team Foundation Server Express 2017.

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 98F15C4F999900628017D4255CA60F1816301713
Chiński tradycyjny CE13508EEDB7F5345BF6AFEA5CE789BB2578FCC1
Niemiecki D21AC2917D309D7F5E361A71E6B06A92F6F91581
Angielski 255B67E55D1795B163BCE907FEC545EC9997F16A
Hiszpański 02029F79611606C91BED95B1F774E4392EB3778F
Francuski B766F32F4C085852FC798E98940D144AF72612FB
Włoski 51D23455A10EA53A8BAFC4533615BF06A4BD0982
japoński 61D440AA1561B9BFDB52170B5A76BAA1047F7A4A
koreański E257EBBFB09C4B58FD8CF86A8752CDA1C3A937C1
Rosyjski F077C6E7B372FCEB24A24FBB4269D9D3527612ED


Team Foundation Server Express 2017 Update 2 RTW

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony B62DD63CA4217DCC0174C0EA8FEF6611B83594A4
Chiński tradycyjny F6DE40AF03001D0759219BFF9E2A0E04E45828B4
Niemiecki 6F9BE25D572EC63ED3F58004D605D1F1CC8AD407
Angielski A7A397EE913128668C57DEAFC74A88D5BFD44635
Hiszpański 19B5B393EC5CFC858B9F57687800D388E17FA1E6
Francuski BE82633722062CA7179FED344F3A1241A467DD63
Włoski 9BB104F7F05918A535823017AE0B03054AE38E5C
japoński 6A89859FFAB28F4C7BB27F17EE9B0C84E2A4D3AE
koreański 41565716D479372B4F56A0384618AFB4B457D5C4
Rosyjski DD0001F1A51778BDDF33D97716A4B3FFE983CD32


Team Foundation Server 2017 Update 2 RC2

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 9470DBBBFF13D977741A5A90C255C9F8262F8516
Chiński tradycyjny 96E401482A1886D15F5FBDDFA5F10A6E356D1D84
Niemiecki 941C7395F394C2FD2511DE2415D42096B5A5B996
Angielski 1580430E672940651B88687CB005AC392449DB76
Hiszpański 2A2803DA91341B02B8C4BBE6C2C68AAC774B1A55
Francuski 9797C549C4CCC47177B762EB4C9937C4AFB5B054
Włoski AE802F5CF90CF09A11BA98E7DCA4F54E5AF0449C
japoński 9877AEBD46FA936F3AF572E5002ACBF548354CFB
koreański B8D620DE152AD0310BB52F82E75C36E26A61BECB
Rosyjski 6650D890E3146566954114819514AB326D281C2A


Team Foundation Server Express 2017 Update 2 RC2

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 697965F618770FC2A8582E44EB6A4B294678C946
Chiński tradycyjny 0B0B123BDEE5A30AA335F55DAB6C2D8F86C6239E
Niemiecki DA389783D8FF2936C225B7B7825E8C81F364AC62
Angielski DCCC32F2EA1B19544B27ADC26B25C4EBE993E908
Hiszpański 3276686CCB927EE6B7904CC88D4A37EAF04D7560
Francuski 0540A24EB31050E793F33F8C09DE8504EF04F23F
Włoski F78B0FE6A7A665D9CCFBECCF5DE00A0828BEB159
japoński 04A8BD748242039A86A1F33A66857A37F2D494BA
koreański B13167EBE40C82AF02E162B4F4749B69A1FE72B9
Rosyjski E48347B46FEBC9422A3C824EDA1FC51445582A13


Team Foundation Server 2017 Update 2 RC1

Team Foundation Server 2017 Update 1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony C0B47CFB12A230BB5F7A69384D03C894469C3F16
Chiński tradycyjny CA6156E0A53A39415B12A3E831A85CF4098B5A48
niemiecki A5A93958C630270B8494BC34A77D47A5437A7637
angielski 19C714EF1F8932A5467A920F13FC77049178F738
Hiszpański B4978A5E77BA0D1E735A22DFCA101F11801CF01A
francuski D61EE49CCA7EEE7150CFC02F40A73434B728DFC8
Włoski 673B995E230933D3C10608EC8A2ADEE55B571866
japoński BE8E43B1B18CAF11291F9A076211A4B7E27F7CF4
koreański D0867D3331AC04F0565F488AE53DBF812B02DAB3
Rosyjski B8AF8BDD9BA68731F6FD4BE91CB3795E42CAF7CE


Team Foundation Server Express 2017 Update 1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 0E37D27D97D1B2DA919C4EF57BB07DED43B392A3
Chiński tradycyjny 69D6C075E35BA2F429229B8E6B78B8121105ECE1
niemiecki 429C598D0732A2342DE1B15311BF6A0D640F5778
angielski 492353CBE904DC7E395126ADC17DDF9656F2B426
Hiszpański 3E23E41DD8364EB457D2302662596D090CC32EB7
francuski 32BDC5408D2B1C887363A94AA90E02C1DF28922F
Włoski FF28746DFAB08920FC3460D10D291158E799FC98
japoński 201A5A74322CD8F8853CD91BAAF863C92385091A
koreański 4C83BF39DC492818B7491EE5250EB33E92513F18
Rosyjski 8FE2C78703AAEEC1D2EB74B266707D229D8A37EC


Team Foundation Server 2017

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 82EC8E6465219BEADC31B33C1CCFFE8DD825C62B
Chiński tradycyjny 59B8884CEF4EC85EDDC0709E3AF17CBD137054DA
niemiecki 0EE1D0CADEB61A6073B9A8AA1CB18497F00924CD
angielski 19127CC07C1894C6CC3025E297A383ADC53B1D07
Hiszpański 1E7076D5B636B1F9CD27E59A2E11FDCAA93C75D9
francuski C3AD18B98BAB873B2CE0744663E053E71BBFB5EC
Włoski 210FF5432FC5DCACFD2B8E8D29444C1FC4CBE539
japoński 817ED670D7E097C7179D984DE4C301B8677ADEDB
koreański 01114B78385964D0A53D8852B268E718D18F7478
rosyjski 38134F067EDBA5B98185FE812F29BC9A99820E23


Team Foundation Server Express 2017

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 2ABA5C3C78AEAE6971B5851C15CCA281F17DAB62
Chiński tradycyjny 53538395788F4C159DD1942F5E08DC485E616A3F
niemiecki A4F7F35833AAF4D4E79A10A4A35501C85AA81167
angielski 16436BCAB27404A71B49F3BF5CC4F8305F5AE8C6
Hiszpański 16317ED8A9EA9E2DD8732299CA01ECB38344091A
francuski 060DFEB3463D93CFF8961A7F45224D9FEB449647
Włoski 8E95EF844E9C2D674E8BAA287ADBC54FD722C1A4
japoński 71B378B96A3825B6B3129705F21BF498247EA7F2
koreański 7B3E8074B0FF7000CEA0565013E902C8198A709E
rosyjski C7887E61D0F22E67D665AACA21A66A1E1320AD24


Team Foundation Server Office® Integration 2017

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony B164870040C864B0C08B6E9106EFD574E8D16AFF
Chiński tradycyjny 50BC3819F5D89A95572A26974814F85AE858F6CF
niemiecki 51AF501E327EA30CBFB124C78BFD46791D256F6A
Angielski 276B9929F61444461BA607101D2B389369440523
Hiszpański C10FF8F4172AFAD1672FE8149833D00EC2B4ED4D
Francuski 819E4920BEE24BF97D5595B01CCC84D36CC2B968
Włoski 617DD4A3809ED2D2E666BAF605AFA28951D104BC
japoński B7C0D4B5668088F3BB9AB231D4C81D82452132FB
koreański A4154C31365886D725E29FE93C356465D6210998
Rosyjski 7B651E2542A2AC722ACBA7B85E6F1D8061F568BD

Góra strony