Skróty SHA-1 plików ISO programu Team Foundation Server 2018

Ostatnia aktualizacja 2018-01-12

Narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier to nieobsługiwane narzędzie wiersza polecenia, które oblicza skróty kryptograficzne SHA-1 dla plików. Po obliczeniu skrótu SHA-1 dla pobranego pliku ISO porównaj go z oczekiwanym skrótem pobranego pliku w poniższej tabeli, aby sprawdzić integralność pobranego pliku. Jeśli skróty są niezgodne, może to oznaczać, że pobrany plik jest uszkodzony, i należy pobrać go ponownie.

Pobierz narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier.

Uwaga

Poniższe wartości dotyczą tylko plików pobranych z witryny visualstudio.com.

Team Foundation Server 2018

Pobierz najnowszą wersję serwera Team Foundation Server 2018.

Język Skróty SHA-1
wiele języków FEEAA9276D35262AFDCE0B7D9847E60B2FBB0DE8


Team Foundation Server Express 2018

Pobierz najnowszą wersję serwera Team Foundation Server Express 2018.

Język Skróty SHA-1
wiele języków B3905DF7713631E7F45C074B83DCD85F54E1299D