Skróty SHA-1 plików ISO programu Team Foundation Server 2018

Last Update: 2017-10-09

Narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier to nieobsługiwane narzędzie wiersza polecenia, które oblicza skróty kryptograficzne SHA-1 dla plików. Po obliczeniu skrótu SHA-1 dla pobranego pliku ISO porównaj go z oczekiwanym skrótem pobranego pliku w poniższej tabeli, aby sprawdzić integralność pobranego pliku. Jeśli skróty są niezgodne, może to oznaczać, że pobrany plik jest uszkodzony, i należy pobrać go ponownie.

Pobierz narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier.

Uwaga Poniższe wartości dotyczą tylko plików pobranych z witryny visualstudio.com.

Team Foundation Server 2018 RC2

Pobierz najnowszą wersję serwera Team Foundation Server 2018.

Język Skróty SHA-1
wiele języków 191E246E90380C645C6DDF19AD8BFF8EA39E7DB4


Team Foundation Server Express 2018 RC2

Pobierz najnowszą wersję serwera Team Foundation Server Express 2018.

Język Skróty SHA-1
wiele języków 7A4278699D9749F0D0BAE4A9E985CCDF0871993D