Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2013

Last Update: 2016-09-22

Wymagania systemowe

Aktualizacja programu z wersji Microsoft Visual Studio 2012 do wersji Visual Studio 2013 zapewnia odświeżone i uproszczone środowisko o większej wydajności bez dodatkowych wymagań sprzętowych. Niektóre z tych kluczowych usprawnień wykorzystują możliwości dostępne jedynie w najnowszych wersjach systemu Windows, co może wiązać się z koniecznością aktualizacji systemu operacyjnego do obsługiwanej wersji.

Wymagania systemowe programu Visual Studio 2015 zostały opisane na stronie wymagań systemowych programu Visual Studio 2015.

Obsługiwane platformy

Program Visual Studio oferuje najnowocześniejsze narzędzia i technologie umożliwiające tworzenie aplikacji korzystających z najnowszych możliwości platform. Program Visual Studio 2013 działa również na wcześniejszych platformach, na przykład Windows XP i Windows Server 2003, co pozwala na tworzenie nowych lub modernizowanie istniejących aplikacji uruchamianych we wcześniejszych wersjach systemu Windows. Na platformach tych można korzystać z udoskonalonych narzędzi deweloperskich, opcji zapewniania jakości i możliwości pracy zespołowej programu Visual Studio 2013. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie odwołaniami projektu i Wielowersyjność kodu Visual Studio ― Omówienie.

Wsparcie programu Visual Studio 2013 w zakresie tworzenia oprogramowania dla systemu Windows

<td colspan="3" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>System operacyjny klienta<td colspan="3" bgcolor=#696c6d><Font color=#FFFFF>System operacyjny serwera
Platforma docelowa 1 Tworzenie kodu natywnego Tworzenie kodu zarządzanego
Windows 8.1 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 8 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 7 ✔️ ✔️
Windows Vista ✔️ 5 ✔️ 5
Windows XP ✔️ 4 ✔️ 4, 5
Windows Server 2012 z dodatkiem R2 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows Server 2012 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 z dodatkiem R2 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 ✔️ ✔️
Windows Server 2003 ✔️ 3, 5 ✔️ 4, 5
Przypisy:
1. Program Visual Studio obsługuje uwzględnione na liście platformy w przypadku korzystania z najnowszego dostępnego dla danej platformy dodatku Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cykl wsparcia technicznego produktów firmy Microsoft.
2. W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat wsparcia programu Visual Studio 2013 w zakresie projektowania aplikacji ze Sklepu Windows, także z zastosowaniem języka WinJS.
3. Wymaga równoległej instalacji programu Visual Studio 2010. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł A Look Ahead at the Visual Studio 2012 Product Lineup and Platform Support (Perspektywiczne spojrzenie na linię produktów Visual Studio 2012 i obsługiwane platformy).
4. Wymaga użycia funkcji programu Visual Studio z zarządzaną wielowersyjnością kodu.
5. Narzędzia zdalnego debugowania i profilowania nie są dostępne na platformie docelowej.

Wsparcie programu Visual Studio 2013 w zakresie tworzenia dla Sklepu Windows i dla systemu Windows Phone

Aplikacje dla Sklepu Windows i systemu Windows Phone można tworzyć przy użyciu następujących wersji programu Visual Studio 2013.

<col width=22%> <col width=12%> <col width=12%> <col width=12%> <col width=15%> <col width=12%> <td bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Wersja Visual Studio 2013 <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>System operacyjny zainstalowany na potrzeby projektowe <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Aplikacje ze Sklepu Windows dla systemu Windows 8.1 <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Aplikacje systemu Windows Phone 8.1
<td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Aplikacje ze Sklepu Windows dla systemu Windows 8 <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Aplikacje systemu Windows Phone 8
<td colspan=6> Przypisy:
1. Zapewnia obsługę zdalnego debugowania w systemie Windows 8.1.
2. Program Visual Studio 2013 obsługuje migrację projektów aplikacji w Sklepie Windows z systemu w wersji Windows 8 do wersji Windows 8.1.
3. Za pomocą programu Visual Studio 2013 w dalszym ciągu można korzystać z istniejących projektów systemu Windows 8, w tym zdalnego debugowania w systemach Windows 8.1 i Windows 8. Aby tworzyć nowe projekty dla systemu Windows 8, należy użyć programu Visual Studio 2012.
4. Program Visual Studio 2013 obsługuje migrację projektów z systemu w wersji Windows Phone 7 i 7.5 do wersji Windows Phone 8.
5. Wymaga programu Visual Studio 2013 Update 2 lub nowszego. 6. Emulator systemu Windows Phone jest instalowany na żądanie. 7. Obsługuje migrację projektów systemu Windows Phone 8 do wersji Windows Phone Silverlight 8.1.
Express for Windows 10 Windows 8.1 ✔️ 1 ✔️ Nieobsługiwane 2 ✔️ 5, 6, 7
Ultimate, Premium, Professional Windows 8.1 ✔️ 1 ✔️ Istniejąca usługa 1, 2, 3 ✔️ 4, 7
Ultimate, Premium, Professional Windows Server 2012 z dodatkiem R2 Tylko kompilacja 1 Tylko kompilacja Tylko kompilacja Tylko kompilacja
Ultimate, Premium, Professional Windows 8 Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane ✔️ 4
Ultimate, Premium, Professional Windows Server 2012 Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane Tylko kompilacja

Zgodność z poprzednimi wersjami

We wcześniejszych wersjach programu Visual Studio 2015 nie można otwierać projektów aplikacji Sklepu Windows dla wersji Windows 8.1 i Windows Phone 8.1.

Program Visual Studio 2013 może być instalowany i używany razem z programem Visual Studio 2012. W przypadku instalacji w systemie Windows 8.1 program Visual Studio 2012 w dalszym ciągu obsługuje tworzenie aplikacji Sklepu Windows dla systemu Windows 8 i systemu Windows Phone 8. Ponadto program Visual Studio 2012 Update 3 zawiera usprawnienia w zakresie zgodności projektów pomiędzy wersjami Visual Studio 2012 i Visual Studio 2013, a także rozwiązuje problemy ze zgodnością programu Visual Studio 2012 w systemie Windows 8.1.

Program .NET 4.5.1 to wysoce zgodna aktualizacja programów .NET 4 i .NET 4.5.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Zgodność programu Visual Studio 2013.

Ścieżki uaktualniania

W przypadku korzystania z obsługiwanych ścieżek uaktualniania pliki projektów, rozwiązań i źródeł programu Visual Studio będą nadal działać, należy jednak oczekiwać pewnych zmian w źródłach. Nie możemy zagwarantować zgodności plików binarnych między różnymi wersjami, ale dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować znaczące zmiany i pomóc w ten sposób w pracy z aktualizacjami.

Obsługiwane:

  • Aktualizacja środowiska Visual Studio Team Foundation Server (oraz Express) 2012 (RTM lub inna aktualizacja) do wersji Visual Studio Team Foundation Server (oraz Express) 2013
  • Aktualizacja środowiska Visual Studio Team Foundation Server (oraz Express) 2010 do wersji Visual Studio Team Foundation Server (oraz Express) 2013

Dalsze korzystanie z posiadanych zasobów

Wszystkie dane programu Visual Studio Team Foundation Server (elementy pracy, pliki źródłowe, testy i ich wyniki, kompilacje i dane hurtowni danych) są przenoszone do nowej wersji w przypadku korzystania z obsługiwanych ścieżek aktualizacji. Jednak nawet w przypadku korzystania z obsługiwanych ścieżek aktualizacji przed przeprowadzeniem aktualizacji do nowej wersji należy podjąć odpowiednie środki w zakresie tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych.

Góra strony