Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2015

Ostatnia aktualizacja 2018-01-31

Program Visual Studio 2015 oferuje wiele nowych, atrakcyjnych funkcji umożliwiających tworzenie aplikacji mobilnych dla wielu platform, tworzenie aplikacji sieci Web i w chmurze oraz wykonywanie wielu innych zadań. Zawiera również udoskonalenia dotyczące produktywności środowiska IDE i inne funkcje.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe programu Visual Studio 2015 zostały opisane na stronie wymagań systemowych programu Visual Studio 2015.

Obsługiwane platformy

Program Visual Studio oferuje najnowocześniejsze narzędzia i technologie umożliwiające tworzenie aplikacji korzystających z najnowszych możliwości platform. Program Visual Studio 2015 działa również na wcześniejszych platformach, na przykład Windows 7, co pozwala na tworzenie nowych lub modernizowanie istniejących aplikacji uruchamianych we wcześniejszych wersjach systemu Windows. Na platformach tych można korzystać z udoskonalonych narzędzi deweloperskich, opcji zapewniania jakości i możliwości pracy zespołowej programu Visual Studio 2015. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie odwołaniami projektu i Wielowersyjność kodu Visual Studio ― Omówienie.

Wsparcie programu Visual Studio 2015 w zakresie tworzenia oprogramowania dla systemu Windows

<td colspan="3" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>System operacyjny klienta<td colspan="3" bgcolor=#696c6d><Font color=#FFFFF>System operacyjny serwera
Platforma docelowa 1 Tworzenie kodu natywnego Tworzenie kodu zarządzanego
Windows 10 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 8.1 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 8 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 7 ✔️ ✔️
Windows Vista ✔️ 3 ✔️ 3
Windows XP ✔️ 3 ✔️ 3, 5
Windows Server 2012 z dodatkiem R2 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows Server 2012 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 z dodatkiem R2 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 ✔️ ✔️
Windows Server 2003 ✔️ 3 ✔️ 4, 5
Przypisy:
1. Program Visual Studio obsługuje uwzględnione na liście platformy w przypadku korzystania z najnowszego dostępnego dla danej platformy dodatku Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cykl wsparcia technicznego produktów firmy Microsoft.
2. W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat wsparcia programu Visual Studio 2015 w zakresie tworzenia aplikacji uniwersalnych systemu Windows.
3. Narzędzia zdalnego debugowania i profilowania nie są dostępne na platformie docelowej.
4. Wymaga równoległej instalacji programu Visual Studio 2010. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł A Look Ahead at the Visual Studio 2012 Product Lineup and Platform Support (Perspektywiczne spojrzenie na linię produktów Visual Studio 2012 i obsługiwane platformy).
5. Wymaga użycia funkcji programu Visual Studio z zarządzaną wielowersyjnością kodu.

Wsparcie programu Visual Studio 2015 w zakresie tworzenia aplikacji uniwersalnych systemu Windows oraz aplikacji dla Sklepu Windows i dla systemu Windows Phone

Aplikacje uniwersalne systemu Windows oraz aplikacje dla Sklepu Windows i systemu Windows Phone można tworzyć przy użyciu następujących wersji programu Visual Studio 2015.

<col width=19%> <col width=13%> <col width=12%> <col width=13%> <col width=13%> <col width=14%> <col width=13%> <td bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Wersja Visual Studio 2015 <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>System operacyjny zainstalowany na potrzeby projektowe <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Aplikacje uniwersalne systemu Windows <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Aplikacje ze Sklepu Windows dla systemu Windows 8.1 <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Aplikacje systemu Windows Phone 8.1 <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Aplikacje ze Sklepu Windows dla systemu Windows 8 <td align="center" bgcolor=#565758><Font color=#FFFFF>Aplikacje systemu Windows Phone 8 <td colspan=7> Przypisy:
1. Uruchamianie programu Visual Studio w systemie operacyjnym wcześniejszym niż Windows 10 może mieć negatywny wpływ na dostępność niektórych funkcji tego programu.
2. Zapewnia obsługę zdalnego debugowania w systemie Windows 8.1.
3. Program Visual Studio 2015 obsługuje migrację projektów aplikacji w Sklepie Windows z systemu w wersji Windows 8 do wersji Windows 8.1. Za pomocą programu Visual Studio 2013 w dalszym ciągu można korzystać z istniejących projektów systemu Windows 8, w tym zdalnego debugowania w systemach Windows 8.1 i Windows 8. Aby tworzyć nowe projekty dla systemu Windows 8, należy użyć programu Visual Studio 2012.
4. Program Visual Studio 2015 obsługuje migrację projektów z systemu w wersji Windows Phone 7 i 7.5 do wersji Windows Phone 8.
5. Obsługuje migrację projektów systemu Windows Phone 8 do wersji Windows Phone Silverlight 8.1.
Enterprise, Professional, Community Windows 10 ✔️ ✔️ 2 ✔️ Nieobsługiwane 3 ✔️ 4, 5
Enterprise, Professional, Community Windows 8.1 ✔️ 1 ✔️ 2 ✔️ Nieobsługiwane 3 ✔️ 4, 5
Enterprise, Professional, Community Windows
Server 2012 R2
Tylko kompilacja Tylko kompilacja 2 Tylko kompilacja Nieobsługiwane Tylko kompilacja
Enterprise, Professional, Community Windows 8 ✔️ 1 Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane ✔️ 5
Enterprise, Professional, Community Windows
Server 2012
Tylko kompilacja Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane Tylko kompilacja
Enterprise, Professional, Community Windows 7 Tylko kompilacja Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane
Express for Windows 10 Windows 10 ✔️ Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane

Zgodność z poprzednimi wersjami

W programie Visual Studio 2015 można otwierać projekty aplikacji Sklepu Windows dla wersji Windows 8.1 i Windows Phone 8.1.

Program Visual Studio 2015 może być instalowany i używany razem z programami Visual Studio 2013 i Visual Studio 2012. Można go również zainstalować wraz z programem Visual Studio 2015 RC bez konieczności odinstalowania tej wersji.

Program .NET 4.6 to wysoce zgodna aktualizacja programów .NET 4, .NET 4.5, .NET 4.5.1 i .NET 4.5.2. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności programu .NET, zobacz artykuł Zgodność aplikacji w programie .NET Framework.

Ścieżki uaktualniania

W przypadku korzystania z obsługiwanych ścieżek uaktualniania pliki projektów, rozwiązań i źródeł programu Visual Studio będą nadal działać, należy jednak oczekiwać pewnych zmian w źródłach. Nie możemy zagwarantować zgodności plików binarnych między różnymi wersjami, ale dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować znaczące zmiany i pomóc w ten sposób w pracy z aktualizacjami.

Ścieżki uaktualniania rozwiązania Release Management

Rozwiązanie Release Management 2015 to pełny układ obejmujący ostatnio dodane funkcje oraz aktualizacje oprogramowania. Przed próbą zastosowania aktualizacji rozwiązania Release Management 2015 upewnij się, że masz pełną kopię zapasową bieżących baz danych i klucza kryptograficznego RSA (zapoznaj się z tym wpisem na blogu, aby uzyskać instrukcje eksportowania kluczy kryptograficznych RSA). Jeśli instalacja aktualizacji rozwiązania Release Management nie powiedzie się, nie będzie można uruchomić ponownie aktualizacji ani wrócić do wcześniejszej wersji rozwiązania Release Management bez przeprowadzenia operacji przywracania.

W tej wersji mają zastosowanie następujące ścieżki uaktualnienia.

Obsługiwane uaktualnienia

  • Rozwiązanie Release Management for Visual Studio 2013 do rozwiązania Release Management for Visual Studio 2015
  • Rozwiązanie Release Management for Visual Studio 2013 Update 4 do rozwiązania Release Management for Visual Studio 2015
  • Rozwiązanie Release Management for Visual Studio 2015 RC do rozwiązania Release Management for Visual Studio 2015

Góra strony