Skróty SHA-1 plików ISO programu Visual Studio 2015

Last Update: 2017-09-25

Aby sprawdzić najnowsze aktualizacje, odwiedź stronę w wersji angielskiej.

Narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier to nieobsługiwane narzędzie wiersza polecenia, które oblicza skróty kryptograficzne SHA-1 dla plików. Po obliczeniu skrótu SHA-1 dla pobranego pliku ISO porównaj go z oczekiwanym skrótem pobranego pliku w poniższej tabeli, aby sprawdzić integralność pobranego pliku. Jeśli skróty są niezgodne, może to oznaczać, że pobrany plik jest uszkodzony, i należy pobrać go ponownie.

Pobierz narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier

Uwaga Poniższe wartości dotyczą tylko plików pobranych z witryny sieci Web programu Visual Studio i witryny sieci Web pobierania firmy Microsoft.

Visual Studio:

Visual Studio 2015 Update 3

Visual Studio 2015 Update 2

Visual Studio 2015 Update 1

Visual Studio 2015

Team Foundation Server:

Team Foundation Server 2015 Update 4

Team Foundation Server 2015 Update 3

Team Foundation Server 2015 Update 2.1

Team Foundation Server 2015 Update 1

Team Foundation Server 2015


Skróty SHA-1

Visual Studio 2015 Update 3

Język Skróty SHA-1
Wiele języków D59B21A64EDECAF6D127CE8FC0D0A6D40A6C3401


Visual Studio Community 2015 z aktualizacją Update 3

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 43E0A127206ACA3638AFCA8E79807D3FF15A97EA
Chiński tradycyjny 667141631735CE5A16167D9706FDB567A20BAFE9
Niemiecki 9CB7A5C9FC793DFAAEC977D5BDADF5B5933C5B06
Angielski C838DF0D2DAD6E763DF5A7974F5FFCD45B98FD0E
Hiszpański 46739EB8BD679D5C3FF8389784BD155BD92E1EEB
Francuski 22D58C995E87B327DC656E7132AFB5959717ADE6
Włoski 5E5BAC046667AB42AE6F031E049FF431C423CE07
japoński 5A5CA48708708802C6016A55068CADD4A1C1FF63
koreański DDC484C51204A2EBE7D910DDFC2CC5DE1FED9AF5
Rosyjski FDC8D18BE431F26899DB626A8E80D77E538B4005


Visual Studio Enterprise 2015 z aktualizacją Update 3

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony B5109C53CB1251F4C85DE7AC8F79B1C3A679FF42
Chiński tradycyjny AD96BE731D9A8BC1B6BB2003A2C86353B4E6FE9B
Niemiecki 712B05A9F9B6B3E3DB9B17EEAAC21461BEAF3A92
Angielski 40EA340070E3684935689E60D8B7669D519D49D4
Hiszpański A70E06B55D784DF45200BAAAFCD1589DA540B852
Francuski 2EB145233B43D8BE65D2EA1F0B365F3212C727CC
Włoski D56853581C0B10B105E2DD01451F57C9EB28E564
japoński 1228759A032E468F2F96A150F5D8029CD506E995
koreański F46D273F48E630885BB73CCE723E3265E92274EC
Rosyjski 0FF3968026AEFC31EA44333C6318D6E3260FDB1E


Visual Studio Professional 2015 z aktualizacją Update 3

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 99E6C061FFB3194D28682D75D5F2F0F12A8D614F
Chiński tradycyjny 39D27F0BEA424CDC3467851513BB7F0FD0E9F734
Niemiecki 722D8C59122EA3CAA89466481C6F290A68E8043A
Angielski 2126C6EBE83DC3065A1C499D8D0C7F253D275BF1
Hiszpański DC021099BBF5C4A0F8F89A675C9CFE04D82E246B
Francuski 6B0F4B12C3EFB470AAE810A936270124BFE60D23
Włoski C76EFB6750C72A70DBBE2E47B6815A4A1E90C29B
japoński 5D22A0E7F8FD4DCC27BC4CB5C0FF724472F2EC56
koreański 6422A53F59FDABB32035D65FFEF5321F4A201244
Rosyjski CA32CD6A55FC0CC7E23607A1EF67722848B521FA


Visual Studio 2015 Update 2

Język Skróty SHA-1
Wiele języków 269FA5FE823263718DA056D465BF8EB19C87ECD8


Visual Studio Community 2015 z aktualizacją Update 2

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 138FB27CA292F83FC9E74A70D117EE08C629B9F8
Chiński tradycyjny FFE071C3602BF095A9EA7CDDD84E784386AE0014
Niemiecki EF2DFB72B404B92EFAA827F5D17343639337ECA5
Angielski B670AFC74F19247ADE5252A79700764BD5A36623
Hiszpański CF6CCC64CE24863C18959BEDAAF2017D3F1654A5
Francuski 8931E54972762CED3AA74CB88B73C242E85F7810
Włoski B7A4C46D2CF8DB3D6873B2E1CF4FB9D056ABFE03
japoński DD30776F1FCCCDFCCF245278C1060F7944C7C2C1
koreański AB50B1F0BF2BC8AA92D6A55E6078FC202EF7AA55
Rosyjski 3AF604A1475988A0CF36D4E47E55E04801543655


Visual Studio Enterprise 2015 z aktualizacją Update 2

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 93651E6653EB39D6B01EFE8543EA2204B7B0EBD3
Chiński tradycyjny 572D75FCAA82CA77E1EDD9B4F5C881262DEBEA30
Niemiecki 7F3E039DC2F5083869A46303084D60D1A40A0E42
Angielski C966B61E4E35210C7C186D4EC1A0450B0A0FBF9C
Hiszpański AE2D58D824420DC9D23C6974AE6912C2820D16ED
Francuski 054AF9177C31440B713DDCF02D6EBFD5F483D76B
Włoski ECAC17D026579F5EB1F80B27C7C0A06259806259
japoński 059C04E25E3BF70252FA67CA70A46B5A48DCF8AC
koreański 219F71FD4CD2FD7EC82DA1FC59993EC8ED09072A
Rosyjski F9FD03A4CA27F0FA39636957D7AFF1EFD634260B


Visual Studio Professional 2015 z aktualizacją Update 2

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony C90A6703F676E3265483F4ED8E7C01F01194E647
Chiński tradycyjny E1610D26ECB2C966F71E69ED0B58AE97C7AEE389
Niemiecki 20BF4FA623FE7D8E6A984F65CB5AC41C50A9AD0E
Angielski 68FA2C4406D681FCBB0772D96233540FF194E938
Hiszpański F083D863E3851D45C47794E065DE7542DBE66A8D
Francuski 9B4E2DBF1CB6A882C3C61382D918738A72942C96
Włoski 110B0DBD0706CE4BF25F636FEB01461E10CC05D6
japoński F2DC1D11D08ED8B9823BE07634FD9156048AD048
koreański E84883797C69A046DB6BC5C7B3FD6F8652188D2B
Rosyjski 4AB57EEE1E96F6E492B331F6698220F14FE27565


Visual Studio 2015 Update 1

Język Skróty SHA-1
Wiele języków 5F7B12970B484265259397F9F4C3FDB75A8949F2


Visual Studio Community 2015 z aktualizacją Update 1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 129A054F3A436075859E38CF3BBC833165A6C31D
Chiński tradycyjny 0A31C50A3C6B4128C58F91FA1877FD01BE4A4C49
Niemiecki 6DEBF8C3B159683D92170F035BA24AC36828C8F9
Angielski 2006A81AC4F6F0A2B076DBD53E087F954808C618
Hiszpański 232F1A7CA4473D810C6296748820CE8FF35250AD
Francuski F83D20B5681CE510546E2AFA4D21BEEED6F3791F
Włoski 88F543E5A6BBEB008AAE7AB34DAA8F5F981596D2
japoński 5407A3B3D631572312853573B6784B7244D35099
koreański C8FE813E7CA86EF64E09E15590BE9FB148C8F348
Rosyjski 3A0E7BB59C5CC109A2A4AFD66720D65CE08816DC


Visual Studio Enterprise 2015 z aktualizacją Update 1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony AB3AB85AF4FA962F867BC3171BB2823B0C6C2FE8
Chiński tradycyjny ADEEE534D9E2E3F1FEC86B7AE59C40F4939E7C6F
Niemiecki 50DB28CFE3FAECE6F9F9780BAA922B7B06840B15
Angielski 2E696459100AD81FC60843346A885C803800EF53
Hiszpański 135E225D3100A66CE23377235B27F4862CFB290D
Francuski 2EAA4351A1E739358C00D2C8DE98CAF4B254564D
Włoski 2EC5F12DA6F53071AB5E41723CE9EE28C43F8C40
japoński AEADBC9B52C39CEED193156637DC81C8291A43E6
koreański 80C079D63A32855D954D5BC8B52A407825A8DB14
Rosyjski FAE1B3845105D63AFD0F068D26643FC4D39C518E


Visual Studio Professional 2015 z aktualizacją Update 1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 7D845501158E0888B9227C535D7402DF0E1FB5F5
Chiński tradycyjny 3FD6B756ECF0196DDC7EDD3099461D37A5319004
Niemiecki FCE7D266CBEF7F5F28A38C4F3B685F6E5CE37EB8
Angielski 068BA9EF07A765BF24ACA3A4F184C5E1085E5620
Hiszpański A42E0538188458C88A7D3657D392DBC581995735
Francuski BEDD515B73FDD722E000BCB2AA49C00416037210
Włoski 0939AE289D991E2BC9A31F949055D3681C30B2F9
japoński 0AF7CC27A55A3FDCC4825DC15005310AED1497B5
koreański 68B382DB84C9AC2FEC7244D7B4D56CB88665BA11
Rosyjski A015894A5CD140091399FB342FD72DD88B63398D


Visual Studio Community 2015

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 1044F9F4E0EA1304AFECF6780BF599F1DA248DF8
Chiński tradycyjny FDBA716E9CE9F27E95D48E773E168BEA2143FE13
Niemiecki 503D0B7932E3446AC73272870051981F67D26EAD
Angielski BAAD3CEBAB7A5834D8F78F7D02E4880C010F3BA9
Hiszpański 37FBCFDF1B96B145E1AF84447C8F2BBD6195DD55
Francuski 2A6C0895B80CC3B907B6864AF783491D43F9D00D
Włoski 731C517A51AC4A2267A8858BDF032E62486BE553
japoński 71C246831BB71C0DB958D106DDC017E6243E8679
koreański 74A60388637036B567C3CB1F271EAB4C57380F70
Rosyjski 537D88A9426A50616F5C9A984AE5EF6DD1AC0F25


Visual Studio Enterprise 2015

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 4FFA1EE3E2D3337D3EDAE550A3583ABE9C426BEF
Chiński tradycyjny D9B76AC7021CCCCB1E427CF2161C297AA9C820C1
Niemiecki 4C68CF9F9BEAA115EC59E243BDEABFC0C6D0C630
Angielski 07C949078F895CE0D9C03A1B8D55571A8C90AC94
Hiszpański C5D4FC9B11AA382154275B25353B0D2E3066BFDB
Francuski 30CFBEEBD7B8A9D5A0C0F77BB795C3CF3EC919A8
Włoski 5B628C17A4373830E05040FAD87B6E53C1139B65
japoński D9259F6865F40B3AF97CA598533038C2D1C791FE
koreański 1679D9EB58F9AC7618EBB047B851196B272BB6D8
Rosyjski 63512D840BB75AFBB3681215C1C9423708213418


Visual Studio Professional 2015

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 629E7154E2695F08A3C692C0B3F6CE19DF6D3A72
Chiński tradycyjny 7F51CBF6BA98D4B40E911A477D9112AFA7F96750
Niemiecki B2D324EE239582E98DCD1AAAD6A5B1BC44C3CF3E
Angielski E01F364C3F21CDFCEBB25D3C028398741F08EB24
Hiszpański C21AE545E06F6103AAAA740D14D1AD8B625042F1
Francuski 42DE440DDCDBACEE6B0E44908F2C99781454CFCF
Włoski D81D460CF56BCC63C27310382D0F7A9E423A0D2A
japoński A9651AC6B16D793677E79673F535EC33F11C21BB
koreański ABA778B9B2C307351E6A20DC0084D146A716F677
Rosyjski 018347CE22CEAB66E31245C699A0522AFE535FC1


Visual Studio Test Professional 2015

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 437DCB33E1D7F90A70FEDF7C98189C6E5DBFF33B
Chiński tradycyjny 20E006E3CA5541FB32CEA617C6B13CE34D09687A
Niemiecki CFCA5C5AD902F5D31B796F36EAE11A9F4F928BFD
Angielski A532B03F4B461DE68F4A86D34F478F2C87F6413D
Hiszpański 5B8A25DBB42C452497CD4BF8B535EBCFC5AA5C3D
Francuski D30BA530A585C7B26BD2FB9308920E54C328B892
Włoski 359BE52F95B14EA3B0BB60D604B41A829C1E9912
japoński D8214E180152AF6DCEF881565AD3817AFC12FBC0
koreański 2DB9A49F023722EF258B206988973C27F40EABF3
Rosyjski C2DF22D2C2FE6A9AD5092558082B8A1A30DE0BA0Team Foundation Server 2015 Update 4

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony DE58FCA4609EDCDFC45731EAEB7A053AEA7FCD17
Chiński tradycyjny C421BBFE3403E42050CF5AA8AF0F0CCF46ABC5AD
Niemiecki 7C3FC181AC16BC4DD7F6191BEAA92C30EA5BF2FC
Angielski ED6EB0FFE11E98A3EBE941D697A654F9DF74D3A6
Hiszpański 140142B2AE9ACDD35E63D74D2DF6066CEEE8F129
Francuski E48030C81264EE65EE39723C91C916B4DCB175CF
Włoski F227387B44D221226381843BDDF7DF2F8E2CEFC9
japoński 6CDA7CD0F8610D9CDE8AB998C5E7061FC9AFAAD1
koreański 3D0B8373B8D4928477DFFA923FF7B91426151B25
Rosyjski 63626E5DE65F9B59B6DC0DC06DD4C85DB053CD5C


Team Foundation Server Express 2015 Update 4

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 0842061B4BC82C7246FFF0E3ABD0B9C33712EFB8
Chiński tradycyjny 5E401108CD9C198EF48CDF666B56B0CBABE8F27F
Niemiecki 79D55C41FE4845E7349DB99D9508ECFA919B156B
Angielski 7C4496779455504549AF37C627F9B981543B40CE
Hiszpański 6512F988D0005168E342E99DFD03B8F1A304A71B
Francuski C1E18FF8425E0DA7F3027C3536AC47AE02C5F6C0
Włoski B626F4295B70E37C672335F2740960C0A6A4E937
japoński 35689D3AF63751259DB1B41947880DA8FF5777A5
koreański 792DF788709C88C1DEE501DBB2CA5EB51694E817
Rosyjski 9297E0F1C015AE7D22481F6F674F1298D47D6C97


Team Foundation Server 2015 Update 3

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony CBEF3BEA9EA997C42702073B953C794A2112557E
Chiński tradycyjny D3D21B3A78D169C8C8B026926F480617A09F0E62
Niemiecki C40FA405565EFD6DD423347828734BC7DD3FC5C5
Angielski F3FEC3952C41E8BDCDC723FA9D586AEE0D89ACC3
Hiszpański 0CE3F5EDB27EC362CCE36AE75A698D4789C4BC2E
Francuski 46B3C89F5E6F802F1BC3875F591B8CF5CF13D2FF
Włoski 468F1C7ABB3B9D67FFB5DCDBC4E9F3ADC9BD2755
japoński F81802838E9C094893A425DEE835C77E69DE6ADE
koreański 680CD65C98D93F3433AA78EEC8101F7EAB71B087
Rosyjski EA196DB2D3AFF0553DDB7ADC917CD5FF78578E6A


Team Foundation Server Express 2015 Update 3

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 2B32D116A957EF59DAFE46AD3C0D2FF20895D72F
Chiński tradycyjny 62D278A3275DC232E2A93173F40CDDE2D95856CC
Niemiecki CD7BB479B902D385BA3509233E81973104C35F8A
Angielski 732A37FEB650A2A710C4119D853872994FA95040
Hiszpański 6593C6372BC2B93D5FBC18CE91451BB2E65ED3EB
Francuski 1124C97BB9F3719F9939D98EFD300FFCDBD28E49
Włoski 0B53BDAC4B7BD9B48D96CF6B19A5AC7ECD9ACDB6
japoński F9CDA8D01C6508687EE27ADF12BE5210395A7E99
koreański 025C0148061F604F0C73B9FE12F2082F557F0EA7
Rosyjski E87E8C3B02B8FBC575843F7C72594B6A645DDB9A


Team Foundation Server Office® Integration 2015 Update 3

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 301158382D28CF7890FA37E94D9A5BED06045965
Chiński tradycyjny D5538ADB129143EBEEE7D71606C0B4428A9BBDA6
Niemiecki 9A59C62B2E736CD5230152DD228B089370D4E7C9
Angielski 6C0AC2A4B9096CE96CCE61B3CB3312CDBE5A9EB7
Hiszpański A9F7A1A4EADFCCB3ECD9F2E0CC22BDC1E3EEB34D
Francuski 65DB7ADCF711DC2DD794C395A2665C42170E0EEC
Włoski 688CE76B6A2593773E67C072E446AFEFD8E8443D
japoński 51BC7CA52F3EF622A6C8E23BE95BFE693DE859E6
koreański 622BD13C9A9ED9694C89FA0DD1FC0A7AC444A6FC
Rosyjski D4B36EACD4EAFEAC758CFB8423EDF99BEB00B39E


Rozszerzenia Team Foundation Server dla Project Server 2015 Update 3

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 295F90F8AFEB815060F6F6FE8232341A47915346
Chiński tradycyjny 38E8B412851A20AC8928DCA0A48F22305DE4471F
Niemiecki 8B81087A4CD93F6849F868468BBB2228878BE19D
Angielski 96018E4E18A1554FAAAE451379C2F81E781A51F0
Hiszpański 3FCC00CA0A60FD689941CC24F74A0588B9231AF2
Francuski E02EC93BB20BFDEF82E888311F255E3492B9C7F2
Włoski 54288F0BEAB3651DA4304328121A629C6409D8BE
japoński AD8B0906D51BD0AC78C08593DAE24DB5EDDE057D
koreański 624198F3E252CA6BA86420F2FC51AFC5F0B0A345
Rosyjski 77698DFF736182C556AEF3C55E5BE4062696A8DC

Team Foundation Server 2015 Update 2.1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 3C1A9E3CBF19D48A616A30DFDAD98969F5813698
Chiński tradycyjny BC721A71BEA35A37CB9A5008BE631B961DAA1A09
Niemiecki 675EE530815EC65CE9E0F94C7A17D9F40C82123C
Angielski FC13714022B06B89743A8DA6BD8E47E73DA3DAE1
Hiszpański CE8CB3A32D2ABB2C221E4C4EA3343FDB490B037D
Francuski E83375745D75882D76DCAF5E7D13159F7352EF4E
Włoski 7D90BE013D70AC2CAD8C3C2717661CFB53DC7833
japoński F1CAB2A251FBF579B4F150B21A2DBB6773AB20D0
koreański 5D52B65BBCFFB5338C299CE26939E305C70FBE35
Rosyjski 8C4FFF5BACFF505C0BD03E8D690F3BEBB65E07ED


Team Foundation Server Express 2015 Update 2.1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony A2D1E93A4DB4956C75A53CB2F4D7BB8A173FBB13
Chiński tradycyjny 272F92C6539A194DC898185D8AFC672D2308E48D
Niemiecki 4737C8A4E0CCAB9E98F4E56DD935952BC5AEFBA9
Angielski C9057C919A1A7355CAC1D8892A1D1245C53C9121
Hiszpański 91C4B83B8048D6E69E03F7245262362CAC98A227
Francuski EE16A294A552E9AEE8A31A5CE1E8EF5C0842CBFF
Włoski 9F0EA150A094F72ECA543B4BA349AD3ED79A1E53
japoński A6062EACEC94040A3D3C7994568B1F2EF40D494F
koreański A6140B3128341160DC63F314F3EB51D18C3DF3C0
Rosyjski 8AC4448CF3F24D82A8D1AEED2267F2FA97B914EE


Team Foundation Server Office® Integration 2015 Update 2

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony E5B0229FAE8E519C94BDF9A1E0652C8F838879B1
Chiński tradycyjny 4F049930DCA4C64C8A2941C5529CF0F6BA9D59B7
Niemiecki 74D0F5534967DF782C82B8BA76AB25C8E58FC9D4
Angielski 5CC3717E23E377F10F1AD03956896443495E1A8C
Hiszpański B90B5E705F4FB7E154D05C0C1756F42B99C7CA7D
Francuski 49429E2FDD5EB2D36E7FA09CFE098A682541DBD0
Włoski A9F19899F632DB7ACDD9A7BF58E8EAF93C724FD2
japoński 607463F83C4F12D02633372FCA9D556E221C79C5
koreański F89D2F6189F7E97EF872182F453A6F1B9DBEE6A2
Rosyjski EAB79BC978977F6CC03A1B55EA9654EFD8B6CDB6


Rozszerzenia Team Foundation Server dla Project Server 2015 Update 2

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 59CB0A2001761C99D0A53D09496DDEDDB434FC60
Chiński tradycyjny 33861C47EBE314B82B35EF0688C6A4D0CBD12DE0
Niemiecki 9D2D0134B0ACB978DB41D29AC4171AB19E468478
Angielski A5065033708E1A4271D78B7241832F2DB64E9956
Hiszpański 7045A5C067D1B4E2A5781BBF03E1E9DCF7A74485
Francuski CDDC9F9FADFC7919441CEBE32D5F1DA2E3198361
Włoski EB114CE756A5F7C6FC0D14F902C431BFAB7E7631
japoński EE7FED224D2A88DD19AC622ACC42B9AA3DDCA59B
koreański 875A85A77FD801B44CF5829AE66D1A3445917E22
Rosyjski 0A501E0DD8AC5B2BC188DE501512B2D263E71C9D


Team Foundation Server 2015 Update 1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 9075CE272561F88C370E71D4B7A59ECA0688AA22
Chiński tradycyjny A928E1BFBDEA5DF2E9252122EE942DC41B1A2A51
Niemiecki 4AE0CF37518357BC3F6ABDAD6981FD4246FA3D80
Angielski 676E4394A4B91D2D2152FBDE78F806D49DF8813A
Hiszpański A4A22B594659786AAA0FD918FCC0B78AD9853FAC
Francuski F3104F7F7F21CC8CBE584D4FD11DB1087C96ABDC
Włoski E759EEFF2B8AFE69C8479CBCC9959BB3A70ECF1E
japoński 433A995FACD234B7D94827F27B20D993CCB0F51A
koreański 6909108072764C15760D552901D8039773FE9843
Rosyjski 21187AEFCED6EE461E06368D8BE3EE95A716B2A4


Team Foundation Server Express 2015 Update 1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony C129F016F52BFA40120A1F8C6C82BC65BF189232
Chiński tradycyjny 97B9316729AFBEA36629A1053A63755BC18B858E
Niemiecki 93AF257B15640B10B976381FCF9C4EDDF20072CD
Angielski F800F442F8ACC802DE0BF029D012C397A856F809
Hiszpański A94B447744B53F9974D8814F95CF1ABB9CB259D6
Francuski 4B5F1CB4C39351044FE2ABC1D5C6664562824C9E
Włoski C1AD2F5E780364FC5FFDD578715135401678BCC8
japoński 499DB77467C5B62DCFF33D0F916BD53D4BDB37E4
koreański 7C55306D33EE0CD93FAF0206C4203C14175F75FF
Rosyjski 1718EB82D79F446A6D67F924E3177210FA4C0A18


Team Foundation Server Office® Integration 2015 Update 1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 453DF37D26C5762F6F56071B3D5F17675E95EAD4
Chiński tradycyjny 8044F5EA180156ECA626E45982407FA681DD7282
Niemiecki 9BF0F30A319BA845ACE213A7FB3695AF75C751AC
Angielski A2EE5E9097C98FF13E212308DBC4967E6206B092
Hiszpański F40A5A117CEDE904E49CEF756CBF48D034E5284E
Francuski 0C8FE627718EAC95C85AA6E622C4A224E34BC37B
Włoski 75349F12DD6F80A8B32D6B121230C4D7687EB81E
japoński 659B9A95A3A05532DB91579AC1C366482AC3648D
koreański 64E0E93ECE37B73B55E98A907432BE8EBB384BB7
Rosyjski 0B75CE1AD7E4535906EDB778ACD17DC825031B30


Rozszerzenia Team Foundation Server dla Project Server 2015 Update 1

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony B642FF057558FE76DE8C91EE9C7520B761B9B819
Chiński tradycyjny 1A42CCB54B2742C1627F8E7C841B9ED40D62EF03
Niemiecki AF5D82B59FD8C2B6654464C46410A5B7E13AD3A3
Angielski 55E9D3A586FB2CCA9104B5D52FD896F49291489D
Hiszpański 5E99E195B1107D13EFBF0AA51B435DB7FE0CBDC1
Francuski 6BFCE2BD6973F8DE95601351B08BEAFF491869C0
Włoski 4579542C825A32362634F2ACE883C688919E5A4B
japoński 762A119264B63EDB9A1DBF43F8D0CFCCF5762F40
koreański 447C5F8E868F1FEEEEDE43FDD5E6449C8191A90B
Rosyjski 226FDB480D4EDB11EE0CC08B364279B2E832C0F5


Team Foundation Server 2015

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 3AE7784FC5EEFCBB4C6CECC00F6859EFA74700CE
Chiński tradycyjny 4BC9B9B7211C101EE05D33EEB77C7615F24A36AA
Niemiecki 9C3D271AFE93006E5E4BB407D7E57F9CDF6C416D
Angielski 22DD89D361F0C331F31DEEE769658B155F985739
Hiszpański E0DD8674BA8969DFBB4A11E4B6DD02A87F2BC4C0
Francuski 0AEAC017881389A786726B7E47A6EF0FECB29434
Włoski 047E6A01223950DAF2414F80D64D31C49BDFC72C
japoński 204AFC247A5FB4F8D0C5124845FB8903C99E3353
koreański 981FF3BD4509C24926598A9B8BAA9A9F1566254E
Rosyjski 5750FF50CD1CB933692B74C817C986897843E5F7


Team Foundation Server Express 2015

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony A4A32A56BE73AFB1344AC430FE0F47583405F391
Chiński tradycyjny 433CEF1185B25BA463072B412B93FF4AE675CA1E
Niemiecki 245C5C4124F151200F0E1CFCB6C727472C398C07
Angielski 03F08C5F7AB856632A92178C116AF717EC2084BA
Hiszpański BA4B8A74474DB0E07C61D2A656147AF28A6615D8
Francuski 35A3CD8DAA46412EE5922B514F3DE78CAD866D90
Włoski 3095CEF9F480D6C5DDB0C89E3C5C3EABA1E24C7C
japoński C616712932CEF1718B88578E930FF358ED5748C1
koreański FEE25CA38C0C1B489E0B18BD6A84B7F9AC6E1AFE
Rosyjski 9A2A4A540323543B711CFF144AFC18CA8F47A17C


Rozszerzenia Foundation Server dla Project Server 2015

Język Skróty SHA-1
Chiński uproszczony 0825FC199015E67674E4A0E3391D1F8B2A3D4EF0
Chiński tradycyjny 990161DDF9B7386AA623975BF4055276828106C8
Niemiecki 77948B942384E4BE2CB22D6053FD3645225FA793
Angielski 0DF4469B883388F551DAA122B56DB7711CF8B90D
Hiszpański 454928D127C5378702F2029735303F08927D4518
Francuski B9CACC51E4CD776B2610E1E01529910659F1EBAE
Włoski F6CC148EA7F5816F1FE43018A5585CBD227DD136
japoński A2D520E9E9D70E49F119F81D2D25072B9722278F
koreański 81B2762DB0EEFF8451C3989EC2AB27B2FBE3844D
Rosyjski 9D98575EF1D8F530137690B02646A4D6593E0896


Początek strony