Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2017 for Mac

Last Update: 2017-05-10

Program Visual Studio 2017 for Mac oferuje wiele nowych, atrakcyjnych funkcji i udoskonaleń dotyczących produktywności środowiska IDE. Umożliwia tworzenie aplikacji klasycznych dla wielu platform, tworzenie aplikacji mobilnych dla wielu platform, tworzenie aplikacji platformy Azure, tworzenie aplikacji sieci Web i w chmurze oraz wykonywanie wielu innych zadań. Aby wypróbować program Visual Studio 2017 for Mac, zobacz stronę plików do pobrania. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co nowego w tej wersji, zobacz informacje o wersji programu Visual Studio 2017 for Mac.

Wymagania systemowe

Informacje o wymaganiach systemowych dotyczących instalowania i uruchamiania rodziny produktów Visual Studio 2017 for Mac można znaleźć na stronie wymagań systemowych programu Visual Studio 2017 for Mac.

Obsługiwane platformy

Program Visual Studio for Mac oferuje najnowocześniejsze narzędzia i technologie umożliwiające tworzenie aplikacji korzystających z najnowszych możliwości platform takich jak macOS, Android, iOS, tvOS i watchOS.

Visual Studio 2017 for Mac — tworzenie aplikacji dla systemu Android

Program Visual Studio 2017 for Mac umożliwia tworzenie natywnych aplikacji systemu Android za pomocą platform Xamarin i C#. Za pomocą platformy Unity można tworzyć gry dla systemu Android.

Menedżer zestawów SDK dla systemu Android umożliwia łatwe uzyskanie dostępu do zestawu Android SDK i interfejsu API systemu Android na różnych poziomach. Dodatkowe poziomy interfejsu API można pobrać osobno przy użyciu programu Android SDK Manager.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Programowanie aplikacji dla systemu Android za pomocą programu Visual Studio for Mac.

Visual Studio 2017 for Mac — tworzenie aplikacji dla systemu iOS

Program Visual Studio 2017 for Mac umożliwia tworzenie natywnych aplikacji systemu iOS za pomocą platform Xamarin i C#. Za pomocą platformy Unity można tworzyć gry dla systemu iOS.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Programowanie aplikacji dla systemu iOS za pomocą programu Visual Studio for Mac.

Visual Studio 2017 for Mac — tworzenie aplikacji dla systemu macOS/OS X

Program Visual Studio 2017 for Mac umożliwia tworzenie aplikacji konsoli, aplikacji (klasycznych) narzędzia Cocoa i aplikacji platformy ASP.NET Core przeznaczonych dla systemu macOS.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Programowanie aplikacji dla systemu macOS za pomocą programu Visual Studio for Mac.

Inne platformy i technologie

Program Visual Studio 2017 for Mac obsługuje również poniższe platformy i technologie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://www.visualstudio.com/vs/.

  • .NET Core 1.1. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://dot.net/core.
  • F#
  • Unity
  • Programowanie dla sieci Web w językach HTML5/CSS3 i JavaScript