Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2017

Last Update: 2017-04-04

Aby sprawdzić najnowsze aktualizacje, odwiedź stronę Zgodność dostępną w języku angielskim.

Program Visual Studio 2017 oferuje wiele nowych, atrakcyjnych funkcji i udoskonaleń dotyczących produktywności środowiska IDE. Umożliwia obsługę tworzenia aplikacji dla systemu Windows, tworzenie aplikacji mobilnych dla wielu platform, tworzenie aplikacji platformy Azure, tworzenie aplikacji sieci Web i w chmurze oraz wykonywanie wielu innych zadań. Aby wypróbować program Visual Studio 2017, zobacz Visual Studio 2017 — pliki do pobrania. Więcej informacji o nowościach zaproponowanych w tej wersji można znaleźć w informacjach o wersji programu Visual Studio 2017.

Wymagania systemowe

Informacje o wymaganiach systemowych dotyczących instalowania i uruchamiania rodziny produktów Visual Studio 2017, w tym serwera Team Foundation Server 2017, można znaleźć na stronie wymagań systemowych programu Visual Studio 2017.

Obsługiwane platformy

Program Visual Studio oferuje najnowocześniejsze narzędzia i technologie umożliwiające tworzenie aplikacji korzystających z najnowszych możliwości platform takich jak Windows, Android, iOS i Linux. Program Visual Studio 2017 działa również na wcześniejszych platformach, co pozwala na tworzenie nowych lub modernizowanie istniejących aplikacji uruchamianych we wcześniejszych wersjach systemu Windows. Na platformach tych można korzystać z udoskonalonych narzędzi deweloperskich, opcji zapewniania jakości i możliwości pracy zespołowej programu Visual Studio 2017. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie odwołaniami w projekcie i Omówienie wielowersyjności kodu w programie Visual Studio.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu Windows

W poniższej tabeli przedstawiono platformy systemu Microsoft Windows, dla których można kompilować aplikacje przy użyciu programu Visual Studio 2017.

Tworzenie aplikacji uruchamianych na klientach systemu Windows Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu Windows Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWP
Windows 10 Tak
(zobacz uwagi poniżej)
Tak
(zobacz uwagi poniżej)
HoloLens Nie Tak
Odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows Holographic.
Xbox One Nie dotyczy Tak
Odwiedź Centrum deweloperów konsoli Xbox.
Windows 8.1 (Windows 8) Tak Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.
Windows 7 Tak Nie dotyczy
Windows Vista Tak
Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne.
Nie dotyczy
Windows XP Tak
Tworzenie aplikacji zarządzanych wymaga użycia funkcji wielowersyjności kodu w programie Visual Studio .NET. Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne.
Nie dotyczy
Tworzenie aplikacji uruchamianych w systemie Windows Phone Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu Windows Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWP
Windows 10 Mobile Nie Tak
(zobacz uwagi poniżej)
Windows Phone 8.1 i starsze wersje Nie Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.
Tworzenie aplikacji uruchamianych w systemie Windows Server Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu Windows Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWP
Windows Server 2016 Tak Tak
(zobacz uwagi poniżej)
Windows Server 2016, opcja instalacji Nano Server Tak, dla platformy .NET Core i podzestawu systemu Win32
Odwiedź Centrum deweloperów Nano Server.
Nie
Windows Server 2012 z dodatkiem R2 Tak Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.
Windows Server 2012 Tak Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.
Windows Server 2008 z dodatkiem R2 Tak Nie dotyczy
Windows Server 2008 Tak
Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne.
Nie dotyczy
Windows Server 2003 Tak
Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne. Tworzenie aplikacji zarządzanych wymaga użycia funkcji wielowersyjności kodu programu Visual Studio .NET oraz równoległej instalacji programu Visual Studio 2010. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł A Look Ahead at the Visual Studio 2012 Product Lineup and Platform Support (Perspektywiczne spojrzenie na linię produktów Visual Studio 2012 i obsługiwane platformy).
Nie dotyczy
Tworzenie aplikacji uruchamianych na urządzeniach z systemem Windows Embedded Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu Windows Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWP
Windows 10 IoT Core Tak, dla podzestawu interfejsów API systemu Win32
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł
IoT Core API Porting Tool (Narzędzie przenoszenia interfejsu API IoT Core).
Tak
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.
Windows 10 IoT Mobile Enterprise Nie Tak
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.
Windows 10 IoT Enterprise Tak
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.
Tak
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.
Windows Embedded 8 Standard i 8.1 Industry Tak Nie
Windows Embedded Compact 2013 Nie Nie dotyczy
Windows Embedded 7 (Compact, Standard i POSReady) Nie Nie dotyczy
Windows Embedded CE 6.0 i starsze wersje Nie Nie dotyczy
Windows XP Embedded (w tym POSReady 2009, WES 2009, WEPOS) Nie Nie dotyczy

Uwagi

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu Android

Program Visual Studio 2017 umożliwia tworzenie natywnych aplikacji dla systemu Android za pomocą platformy Xamarin i języka C# lub języka Java/C++, a także hybrydowych aplikacji systemu Android przy użyciu oprogramowania Apache Cordova 6.3.1 oraz języków JavaScript i TypeScript. Narzędzia Visual Studio Tools for Unity i Unreal Engine umożliwiają tworzenie gier dla systemu Android. Do tworzenia aplikacji dla systemu Android na komputerach Mac można również używać programu Xamarin Studio for Mac lub Visual Studio for Mac (wersja zapoznawcza).

Instalator programu Visual Studio umożliwia łatwe uzyskanie dostępu do zestawów Android SDK i interfejsu API systemu Android na poziomach 19, 21, 22 i 23. Dodatkowe poziomy interfejsu API można pobrać osobno przy użyciu programu Android SDK Manager. Instalator programu Visual Studio umożliwia również pobranie zestawów Android Native Development Kit (R10E), Java SE Development Kit i Apache Ant.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Programowanie aplikacji dla systemu Android za pomocą programu Visual Studio.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu iOS

Program Visual Studio 2017 umożliwia kompilowanie i debugowanie aplikacji dla systemu iOS przy użyciu oprogramowania Apache Cordova, C++, Unity lub Xamarin oraz komputera Mac skonfigurowanego do tworzenia aplikacji dla systemu iOS w przypadku korzystania z narzędzi remotebuild, vcremote, Visual Studio Tools for Unity lub Xamarin Mac Agent. Program Xamarin obsługuje system iOS 7 i nowsze wersje oraz wymaga systemu OS X 10.10 „Yosemite” lub nowszej wersji. Program Apache Cordova obsługuje system iOS 8 i nowsze wersje oraz wymaga systemu OS X 10.9 „Mavericks” lub nowszej wersji. Do tworzenia aplikacji dla systemu iOS na komputerach Mac można również używać programu Xamarin Studio for Mac lub Visual Studio for Mac (wersja zapoznawcza).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cross-platform mobile development in Visual Studio (Tworzenie międzyplatformowych aplikacji mobilnych w programie Visual Studio).

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu Linux

Program Visual Studio 2017 umożliwia kompilowanie i debugowanie aplikacji dla systemu Linux przy użyciu języków C++, Python i Node.js. Tworzenie aplikacji C++ dla systemu Linux wymaga rozszerzenia języka Visual C++ umożliwiającego tworzenie takich aplikacji. Tworzenie aplikacji w języku Python lub Node.js wymaga włączenia debugowania zdalnego na docelowym komputerze z systemem Linux. Można również tworzyć, kompilować i debugować zdalnie aplikacje .NET Core i ASP.NET Core dla systemu Linux przy użyciu nowoczesnych języków, takich jak C#, VB i F#.

 • CentOS 7.1 i Oracle Linux 7.1
 • Debian 8
 • Fedora 23
 • Linux Mint 17
 • openSUSE 13.2
 • Red Hat Enterprise Linux 7.2
 • Ubuntu 14.04 i 16.04

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://dot.net/core.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu OS X

Program Visual Studio 2017 umożliwia kompilowanie aplikacji konsoli i aplikacji platformy ASP.NET przeznaczonych dla systemu macOS. Debugowanie nie jest jednak obsługiwane. Aby skorzystać z dodatkowych narzędzi do tworzenia aplikacji dla systemu macOS, wypróbuj program Visual Studio Code, Xamarin Studio for Mac lub Visual Studio for Mac (wersja zapoznawcza). Program Visual Studio Code oferuje udoskonalone, rozszerzalne środowisko pracy z narzędziami deweloperskimi dla systemu macOS. Programy Xamarin Studio i Visual Studio for Mac (wersja zapoznawcza) oferują bogate w funkcje środowisko IDE umożliwiające kompilowanie aplikacji natywnych systemu macOS, w tym ASP.NET, przy użyciu języka C#.

Inne platformy i technologie

Program Visual Studio 2017 obsługuje również poniższe platformy i technologie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://www.visualstudio.com/vs/features/.

 • .NET Framework w wersji 4.6.2, 4.6.1, 4.6, 4.5.2 oraz 3.5
 • .NET Core 1.0.0 i 1.1.0. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://dot.net/core.
 • Anaconda
 • Apache Ant
 • Aplikacje sieci web platformy Azure i połączone usługi, w tym usługa Azure Data Lake
 • Clang with Microsoft CodeGen
 • ClickOnce
 • Cocos
 • Docker
 • F#
 • Git dla systemu Windows i GitHub
 • Microsoft SQL Server 2012, SQL Server 2014 i SQL Server 2016
 • Microsoft Office 365, Office 2013, Office 2010
 • Node.js
 • PowerShell
 • TypeScript 2.0 i 2.1
 • Unity
 • Unreal Engine
 • Tworzenie aplikacji sieci Web przy użyciu języków ASP.NET, HTML5/CSS3, JavaScript, Node.js, Python lub TypeScript

Zgodność z poprzednimi wersjami

Instalacja

Program Visual Studio 2017 można zainstalować i korzystać z niego razem z poprzednimi wersjami programu Visual Studio, w tym Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 i Visual Studio 2012.

.NET Framework

Program .NET 4.6.1 to wysoce zgodna aktualizacja programów .NET 4, .NET 4.5, .NET 4.5.1,.NET 4.5.2 i 4.6. Program .NET 4.6.2 jest dołączony do systemu Windows 10 Anniversary Edition i jest wysoce zgodną aktualizacją programu .NET 4.6.1. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności programu .NET, zobacz artykuł Zgodność aplikacji w programie .NET Framework.

Team Explorer i Team Foundation Server

Program Team Explorer for Visual Studio 2017 łączy się z serwerem Team Foundation Server 2017, Team Foundation Server 2015, Team Foundation Server 2013, Team Foundation Server 2012 i Team Foundation Server 2010 z dodatkiem SP1.

Silverlight

Projekty Silverlight nie są obsługiwane w tej wersji programu Visual Studio. Aby obsługiwać aplikacje Silverlight, należy nadal używać programu Visual Studio 2015.

Aplikacje Sklepu Windows i systemu Windows Phone

Projekty dla Sklepu Windows 8.1 i 8.0 oraz Windows Phone 8.1 i 8.0 nie są obsługiwane w tej wersji. Aby obsługiwać te aplikacje, należy nadal używać programu Visual Studio 2015. Aby obsługiwać projekty systemu Windows Phone 7.x, należy używać programu Visual Studio 2012.

Uaktualnianie projektów

W przypadku korzystania z obsługiwanych ścieżek uaktualniania pliki projektów, rozwiązań i źródeł programu Visual Studio będą nadal działać, należy jednak oczekiwać pewnych zmian w źródłach. Nie możemy zagwarantować zgodności plików binarnych między różnymi wersjami, ale dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować znaczące zmiany i pomóc w ten sposób w pracy z aktualizacjami.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat migrowania projektów programu Visual Studio 2017, zobacz artykuł Przenoszenie, migrowanie i uaktualnianie projektów programu Visual Studio.